Bankaya Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Bankaya Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası

  • Müvekkilin hesabından izinsiz ve hukuka aykırı olarak çekilen paraların tespiti ile müvekkile iadesine,otomatik ödeme talimatı bulunmasına rağmen ödenmeyen bağ kur primlerinin ödenmesine, müvekkilin hesabının kendisinden izinsiz olarak kullanılması nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararın dikkate alınarak, Mevduata uygulanan en yüksek faizi ile beraber alacağın davalıdan alınmasına, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

Bankaya Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI                     :

–                                 

KONU                         : BELİRSİZ ALACAK DAVASI HARCA ESAS 5.000,00 TL

TALEP KONUSU      : Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile şimdilik 5.000,00 TL maddi,  50.000,00 manevi olmak üzere toplam 55.000,00 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR         :

Müvekkilim 13.05.2014 tarihinde Davalı x BankasıxŞubesinde hesap açmıştır. Müvekkilim hesabı açtığı günden beri sürekli olarak tüm işlemlerini davalı Banka Çalışan x vasıtası ile yapmıştır.

Müvekkilim bayan kuaförü olarak çalışmakta ve BAĞ-KUR primlerinin yatırılması için otomatik ödeme talimatı vermiştir. Bu nedenle ödemeler düzenli yapıldığı için sosyal güvenlik anlamında bir sorun yaşamadığı için herhangi bir zorun varlığından habersiz olmuştur. Ancak banka çalışanı x , sistemde arıza var diye muhtelif zamanlarda müvekkilden bağ kur ödemesi elden ödenmek üzere toplam 4.000,00 TL para almıştır. buna ilişkin makbuzlar sonra vereceğini söylemiştir. Nitekim davalı bankanın güvenlik kamera kayıtlarından bu durum ortaya çıkarılabilir.

Banka çalışanı x müvekkilimden izinsiz ve habersiz olarak kendi lehine yada eş dost akrabası yada arkadaşları lehine müvekkilin hesabında oynamalar yapmıştır. Müvekkilin hesabında bulunan parasını kendisinden habersiz olarak çekmiştir. Yine müvekkilin yatırmış olduğu paraları müvekkilden habersiz olarak başkalarına transfer etmiştir/ettirmiştir.

BAĞ-KUR primlerinin ikinci yada üçüncü kez yatırılmaması üzerine durumu öğrenen müvekkilim bankaya uğramış yapılan görüşmede hesabında hiç parasının olmadığını bu nedenle herhangi bir ödemenin yapılmayacağını cevabını almıştır.

Bunun üzerine müvekkilim x ili  cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunmuştur. X ili cumhuriyet başsavcılığı 201*/136** soruşturma no ile soruşturma başlatmış ve soruşturma halen devam etmektedir.

Müvekkilim hesabına tam olarak ne kadar yatırdığını ve ne kadar para çektiğini bilmemekle beraber bankacılık dosyasında yer alan para çekme makbuzlarında yer alan imzaların kendisine ait olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

2015 yılının temmuz ayında banka müfettişi yapılan görüşmede müvekkilin mağduriyetinin giderilemeyeceği bildirilmesi üzerine iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : ** Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No 201*/136** dosyası, davalı kurum kayıtları, bankacılık dosyası kamera görüntüleri SGK prim ödemesi kayıtları, bilirkişi, tahsilat makbuzları, para çekme makbuzları ve her türlü yasal delil

HUKUKSAL SEBEBLER     : TBK, MK VE ve Sair mevzuat.

NETİCE VE TALEP              :

Yukarı da arz ve izaha çalışılan nedenler ve yargılama sırasında ortaya çıkıp mahkemece nazara alınacak nedenlerden ötürü öncelikle;

1- müvekkilin hesabından izinsiz ve hukuka aykırı olarak çekilen paraların tespiti ile müvekkile iadesine,

2- otomatik ödeme talimatı bulunmasına rağmen ödenmeyen bağ kur primlerinin ödenmesine,

3- müvekkilin hesabının kendisinden izinsiz olarak kullanılması nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararın dikkate alınarak,

Mevduata uygulanan en yüksek faizi ile beraber alacağın davalıdan alınmasına,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.

EHLER:

  • Bir tomar para çekme makbuzları
  • Hesap özeti belgesi
  • Onaylı vekâletname

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.