BANKAYA ADRES SORMA

ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:…………
Borçlu……………….. ………… nolu tahsis numarasıyla ölüm aylığı almakta olup, tebligata yarar adres bilgilerinin istenmesi için HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne müzekkere yazılmasını, talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. ………….
E-İMZALIDIR

Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

Adana 11. İcra Müdürü

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın