BANKAYA ADRES BİLGİLERİNİ SORMA MÜZEKKERESİ ÖRNEĞİ

ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:2014/3348 E.

Borçlu … 856193 nolu tahsis numarasıyla ölüm aylığı almakta olup, tebligata yarar adres bilgilerinin istenmesi için HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne müzekkere yazılmasını, talep ederim.

Alacaklı Vekili

E-İMZALIDIR

Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

Adana 11. İcra Müdürü

                                                                                                     T.C
                                                                                                 ADANA
                                                                                 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
 DOSYA NO:2014/3348 Esas

HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA

ALACAKLI :–
VEKİLİ :Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

BORÇLU :

Bir muameleye esas olmak üzere, şubeniz nezdinde 856193 nolu tahsis numarasıyla ölüm aylığı almakta olan yukarıda kimlik bilgileri yazılı dosyamız borçlusunun kayıtlarınızdaki tebligata yarar adres bilgilerinin Müdürlüğümüz dosyasına istenilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak sonuç hakkında bilgi verilmesi rica olunur.

Adana 11. İcra Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın