Bankacılık Hukukuna Yönelik Pratik Sınav Soruları

Bankacılık Hukukuna Yönelik Pratik Sınav Soruları


PRATİK ÇALIŞMA – (BANKACILIK HUKUKU)

Kredi alacaklısı Banka’nın (B), Kadıköy Şubesi’nce, Mertkanoğlu Metal Konstrüksiyon San.Ve Tic. A.Ş.’ne (M Şirketi), 5 adette toplam 300.000.-USD tutarında genel kredi sözleşmeleri karşılığı kredi kullandırılmıştır.
A ve C şahısları bu genel kredi sözleşmelerinin tamamını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalamışlardır.
Kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle düzenlenen hesap kat İhtarı, M Şirketine 10.08.2009 tarihinde, kefiller A ve C’ye ise, 15.08.2009 tarihinde tebliğ edilmiştir. İhtarnamede borcun ödenmesi için tebliğden itibaren 2 gün süre verilmiştir.
Kefiller A ve C, alacaklı Bankayı ızrar kastı ile mülkiyetindeki taşınmazları D,E ve F’ye devretmişlerdir.
B tarafından, kredi borçlularına karşı icra takibi yapılmış olup, takip tüm borçlular bakımından kesinleşmiştir.

SORULAR:

1-Kredi borçlusu şirket ve kefiller açısından temerrüt başlangıcını ve temerrüdün hukuki sonuçlarını her biri için ayrı ayrı tartışınız.
2-Alacaklıdan mal kaçıran kefiller ve devredilen malları alan D,E ve F yönünden geçersiz olan bu satış tasarruflarının iptali için neler yapılabileceğini İ.İ.K 277 ve devamı hükümleri doğrultusunda (özellikle 278 ve 280. Maddeler bakımından) ve davanın ön koşullarını (Aciz Belgesi v.s.) da nazara alarak tartışınız.
3-Tasarrufun iptali davasında lehe hüküm verilmesi halinde, bu hükmün alacaklıya sağlayacağı hakları ve hukuki sonuçlarını tartışınız.
4-Davayı, ispat yükü ve davada alacaklı tarafından ileri sürülebilecek deliller bakımından değerlendiriniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.