Bankacılık Hukukuna Yönelik Pratik Sınav Soruları

Eyl 16, 2018 | Genel Yazılar

Bankacılık Hukukuna Yönelik Pratik Sınav Soruları


PRATİK ÇALIŞMA – (BANKACILIK HUKUKU)

Kredi alacaklısı Banka’nın (B), Kadıköy Şubesi’nce, Mertkanoğlu Metal Konstrüksiyon San.Ve Tic. A.Ş.’ne (M Şirketi), 5 adette toplam 300.000.-USD tutarında genel kredi sözleşmeleri karşılığı kredi kullandırılmıştır.
A ve C şahısları bu genel kredi sözleşmelerinin tamamını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalamışlardır.
Kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle düzenlenen hesap kat İhtarı, M Şirketine 10.08.2009 tarihinde, kefiller A ve C’ye ise, 15.08.2009 tarihinde tebliğ edilmiştir. İhtarnamede borcun ödenmesi için tebliğden itibaren 2 gün süre verilmiştir.
Kefiller A ve C, alacaklı Bankayı ızrar kastı ile mülkiyetindeki taşınmazları D,E ve F’ye devretmişlerdir.
B tarafından, kredi borçlularına karşı icra takibi yapılmış olup, takip tüm borçlular bakımından kesinleşmiştir.

SORULAR:

1-Kredi borçlusu şirket ve kefiller açısından temerrüt başlangıcını ve temerrüdün hukuki sonuçlarını her biri için ayrı ayrı tartışınız.
2-Alacaklıdan mal kaçıran kefiller ve devredilen malları alan D,E ve F yönünden geçersiz olan bu satış tasarruflarının iptali için neler yapılabileceğini İ.İ.K 277 ve devamı hükümleri doğrultusunda (özellikle 278 ve 280. Maddeler bakımından) ve davanın ön koşullarını (Aciz Belgesi v.s.) da nazara alarak tartışınız.
3-Tasarrufun iptali davasında lehe hüküm verilmesi halinde, bu hükmün alacaklıya sağlayacağı hakları ve hukuki sonuçlarını tartışınız.
4-Davayı, ispat yükü ve davada alacaklı tarafından ileri sürülebilecek deliller bakımından değerlendiriniz.

 

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank