Banka Tarafindan Alinan Kredi Karti Yillik Üyelik Ücreti İadesi Talepli Tuketici Hakem Heyetine Basvuru Dilekcesi

Banka Tarafindan Alinan Kredi Karti Yillik Üyelik Ücreti İadesi Talepli Tuketici Hakem Heyetine Basvuru Dilekcesi


T.C.

……. KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

ŞİKAYET EDEN     : …………

…………….

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF       : ………….. BANKASI

  ………………………

T.KONUSU              : Banka tarafından kredi kartı yıllık üyelik ücreti adı altında haksız ve hukuka aykırı bir biçimde müvekkilden alınan toplamda ………TL’nin banka hesabına girdiği tarihten itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte müvekkile iade edilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-         Müvekkil, şikayet edilen bankanın ….. numaralı müşterisi olup bu bankaya ait ……… no’lu kredi kartının hamilidir. Banka tarafından verilen ve müvekkilin kredi kartına ait ekte sunulan hesap ekstresi incelendiğinde görüleceği üzere söz konusu kredi kartına ilişkin olarak …… tarihinde … TL olmak üzere toplamda ..-TL yıllık üyelik bedeli adı altında borç tahakkuk ettirilmiştir. Ancak tüm bu bedellerin alınması hukuka aykırıdır. Zira söz konusu bedeller konusunda müvekkille herhangi bir müzakere olmaksızın bu bedellerin tahsili yoluna gidilmiştir.

3- Tüm bu bedeller için bankaca yapılan kesintilerin hiçbir hukuki dayanağı olmayıp Yargıtayca verilen kararlar ışığında da haksız ve hukuka aykırı kesintiler olduğu işaret edilerek banka tarafından iade edilmesi gerektiği açıktır. Bu nedenlerle söz konusu kesintilerin müvekkile faizleriyle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

4- Banka tarafından yapılan ve haksızca kesilen bu ücretler konusunda müvekkilin rızası ve onayı bulunmamaktadır. Zira tüketici sıfatında ve banka karşısında daha zayıf konumda bulunan müvekkilin haksız şart niteliğindeki hükme rızasının olduğundan bahsedilemez. Dolayısıyla tüm bu haksız şart niteliğindeki kesintilerin müvekkile iade edilmesini talep ediyoruz.

H.DELİLLER           : ……. ve her türlü yasal delil.

  1. SEBEPLER : 6502 sayılı kanun ve ilgili tüm yasal mevzuat.

SONUÇ                    : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Müvekkilden haksız ve usulsüz olarak alınan …..TL tutarındaki kredi kartı yıllık üyelik ücretinin banka hesabına girdiği tarihten itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte müvekkile iade edilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

ŞİKAYET EDEN VEKİL

Ek:      Banka hesap ekstresi

Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.