Banka malik olmayan eşin rızasını gösteren muvafakatname istemişse taşınmazın aile konut olduğunu biliyor demektir- Yargıtay Kararı

Banka malik olmayan eşin rızasını gösteren muvafakatname istemişse taşınmazın aile konut olduğunu biliyor demektir

Mahkemece, dava konusu taşınmaz üzerinde ipotekten önce aile konutu şerhinin bulunmadığı, iki yıldır taşınmazda kimsenin oturmadığı, bankanın kötüniyetine dair iddia ve ispat bulunmadığından kazanımın korunacağı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiş, Dairemizce karar onanmıştır. Davacı karar düzeltme talep ederek ipotek işlemine rızasının alınmadığını, muvafakatnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek onama kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Gerçekten de, davalı bankanın ipotek işlemi sırasında davacı kadının rızasını almadığı gibi muvafakatnamedeki imzanın da davacı kadına ait olmadığı anlaşılmaktadır.

Banka, davacı kadının rızasını gösteren muvafakatname istediğine göre taşınmazın aile konut olduğunu biliyor demektir. Basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken davalı bankanın gerekli özeni göstererek kimlik tespitiyle birlikte imzasını işlem sırasında alması gerekirdi. Bu durumda iyi niyetin varlığından söz edilemez.

Gerçekleşen bu durum karşısında davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. O halde, davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemiz 14.01.2014 gün, 2013/13612 esas, 2014/309 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir. (Y2HD, 07.05.2014, E. 2014/8280, K. 2014/10512)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.