Banka Haciz Kaldırma Talebi

Banka Haciz Kaldırma Talebi

Banka Haciz Kaldırma Talebi -1-


T.C.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2012/7529 E.  

 

FİNANSBANK ADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                          ADANA

İLGİ                          : 21.09.2012 Tarih ve 0000818 sayılı yazınız.

ALACAKLI              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLU                  : 

İlgi sayılı yazınız ile borçlu X’nun haciz konulan hesaplarından xxxxxx numaralı hesabına konulan haczin bu dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince borçlunun xxxx hesabı üzerindeki haczin kaldırılması rica olunur. (tarih)     

                                                                                                                      İcra Müdürü

NOT   :

Müzekkeremiz elden takiplidir


Banka Haciz Kaldırma Talebi -2-

E-TEBLİGAT MASRAFI UYAPTAN YATIRILMIŞTIR.

 

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO: X ESAS

 

ALACAKLI             :

 

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

BORÇLU                  :

 

KONU                       :

 

AÇIKLAMALAR    :

 

Borçlu…………………….’ne ait banka hesapları üzerine konulan diğer hacizlerimiz devam etmek üzere; yalnızca ING BANK nezdindeki banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Borçludan herhangi bir tahsilat yapılmamış olup kısmen hacizlerin kaldırılması halinde tahsil harcı alınmayacağına ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/6933 Esas – 2012/24073 Karar sayılı 10/07/2012 tarihli ilamı göz önüne alınarak tahsil harcı tahakkuk ettirilmemesini; talebimiz doğrultusunda belirtilen ING BANK nezdindeki hesaplara ilişkin konulan hacizlerin kaldırılması için ING Bank A.Ş.’ye müzekkere yazılarak e-yazışma vasıtasıyla gönderilmesini vekaleten talep ederiz. ………./……/……….

 

                                               ALACAKLI VEKİLİ

Banka Haciz Kaldırma Talebi – 2018

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.