Banka Haciz Kaldırma Talebi

Banka Haciz Kaldırma Talebi -1-


T.C.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: X E.  

FİNANSBANK ADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

      ADANA

İLGİ                          : X Tarih ve X sayılı yazınız.

ALACAKLI              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLU                  :

İlgi sayılı yazınız ile borçlu X’nun haciz konulan hesaplarından X numaralı hesabına konulan haczin bu dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince borçlunun X hesabı üzerindeki haczin kaldırılması rica olunur. (tarih)   

İcra Müdürü

NOT   :

Müzekkeremiz elden takiplidir.


Banka Haciz Kaldırma Talebi -2-

E-TEBLİGAT MASRAFI UYAPTAN YATIRILMIŞTIR.

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: X ESAS

ALACAKLI             :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLU                  :

KONU                       :

AÇIKLAMALAR    :

Borçlu X’ne ait banka hesapları üzerine konulan diğer hacizlerimiz devam etmek üzere; yalnızca ING BANK nezdindeki banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Borçludan herhangi bir tahsilat yapılmamış olup kısmen hacizlerin kaldırılması halinde tahsil harcı alınmayacağına ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/6933 Esas – 2012/24073 Karar sayılı 10/07/2012 tarihli ilamı göz önüne alınarak tahsil harcı tahakkuk ettirilmemesini; talebimiz doğrultusunda belirtilen ING BANK nezdindeki hesaplara ilişkin konulan hacizlerin kaldırılması için ING Bank A.Ş.’ye müzekkere yazılarak e-yazışma vasıtasıyla gönderilmesini vekaleten talep ederiz. tarih

ALACAKLI VEKİLİ

Banka Haciz Kaldırma Talebi – 2018

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 30 Mart 2020 03:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.