Banka Haciz Kaldırma Talebi

Son Güncelleme Tarihi

Banka Haciz Kaldırma Talebi -1-


T.C.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: X E.  

FİNANSBANK ADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                          ADANA

İLGİ                          : X Tarih ve X sayılı yazınız.

ALACAKLI              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLU                  : 

İlgi sayılı yazınız ile borçlu X’nun haciz konulan hesaplarından X numaralı hesabına konulan haczin bu dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince borçlunun X hesabı üzerindeki haczin kaldırılması rica olunur. (tarih)     

                                                                                                                      İcra Müdürü

NOT   :

Müzekkeremiz elden takiplidir.


Banka Haciz Kaldırma Talebi -2-

E-TEBLİGAT MASRAFI UYAPTAN YATIRILMIŞTIR.

 

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO: X ESAS

 

ALACAKLI             :

 

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

BORÇLU                  :

 

KONU                       :

 

AÇIKLAMALAR    :

 

Borçlu X’ne ait banka hesapları üzerine konulan diğer hacizlerimiz devam etmek üzere; yalnızca ING BANK nezdindeki banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Borçludan herhangi bir tahsilat yapılmamış olup kısmen hacizlerin kaldırılması halinde tahsil harcı alınmayacağına ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/6933 Esas – 2012/24073 Karar sayılı 10/07/2012 tarihli ilamı göz önüne alınarak tahsil harcı tahakkuk ettirilmemesini; talebimiz doğrultusunda belirtilen ING BANK nezdindeki hesaplara ilişkin konulan hacizlerin kaldırılması için ING Bank A.Ş.’ye müzekkere yazılarak e-yazışma vasıtasıyla gönderilmesini vekaleten talep ederiz. tarih

 

                                               ALACAKLI VEKİLİ

Banka Haciz Kaldırma Talebi – 2018

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.