Banka Genel Müdürlüklerine Haciz(E-Haciz) Müzekkeresi Örneği

Banka Genel Müdürlüklerine Haciz(E-Haciz) Müzekkeresi Örneğii

BOZDOĞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                     : 2019/xxx E

ALACAKLI VEKİLİ    : Av.

BORÇLULAR                :

 • X (tc )
 • X SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi No: 7720702158, Mersis No: 1234, Ticaret Sicil No: 111)

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosya borçlularının takibi kesinleşmiştir. Dosyamız borçlularının;

 • Gayrimenkulleri için TAKBİS sorgularının yapılmasını, borçlular adlarına kayıtlı gayrimenkullere rastlanması halinde,

– Gayrimenkul kayıtlarına haciz şerhlerinin işlenmesini

– Satışa esas olmak üzere takyidatlı son durum tapu kayıtlarının ilgili müdürlüktenistenmesini,

– Ayrıca uyap– takbis sistemi üzerinden borçluların PASİF taşınmaz kayıtlarının da sorgulanmasına, pasif kayıt çıkması durumunda ilgili tapu sicil müdürlüğünden devre ilişkin resmi senetlerinin istenilmesini

 • Borçluların UYAP – POLNET Sistemi üzerinden adlarına kayıtlı olduğu tespit edilecek araç veya araçların trafik kaydı üzerine haciz şerhi konulmasını,

 • Borçlular adına UYAP sisteminde tespit edilen PTT POSTA ÇEKİ Hesaplarına haciz işlenmesi için ilgili PTT Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını,

 • Nüfus kayıtlarındın çıkarılmasını, anne veya babasının ölmüş olması halinde bu kişilerin UYAP dosyamıza muris olarak kayıtlarının yapılmasını,

 • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne borçluların adlarına kayıtlı hayvan olup olmadığının sorgulanması ve tespit edilirse haciz şerhlerinin yazılması için müzekkere yazılmasını,

 • Borçluların mevcut adreslerinde ve mahallinde göstereceğimiz diğer adreslerinde haczi kabil menkul mallarının haczi ile muhafaza altına alınmasına, kapıların kapalı olması halinde çilingir marifetiyle açtırılmasını,

 • Borçluların GİB kayıtlarının sorgulamalarının yapılarak adlarına kayıtlı başkaca araç bulunması halinde anılan araçların kaydına da haciz konulmasını,

 • Borçluların UYAP SGK Sorgulamalarının yapılarak aktif sigortalılıklarının tespit edilmesi halinde ilgili kuruma maaş haczi müzekkere yazılmasını,

 • Borçlu yyy SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (123 vergi numaralı) şirketinin GÖNGÖREN Vergi Dairesi nezdinde bulunan ihracat bedelleri, iade KDV alacağı, vs. tüm hak ve alacaklarının haczedilmesi ve haciz konulan miktarın müdürlüğünüz dosyasına gönderilmesi için müzekkere yazılmasını,

 • Borçluların, DOĞMUŞ VE DOĞACAK her türlü hak ve alacakları ile her türlü vadeli, vadesiz mevduat, hazine bonosu, tahvil bonosu, döviz hesabı dahil olmak üzereTÜM PARASAL HAKLARININ HACZİ ile(MAAŞ HESABI HARİÇ) ile HACİZ KONULAN MİKTARIN MÜDÜRLÜĞÜNÜZ DOSYASINA GÖNDERİLMESİ için aşağıda bilgileri yazılı Banka Genel Müdürlüklerine Uyap sistemi üzerinden E-HACİZ müzekkeresi yazılmasını

 

E-HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILACAK BANKALAR :

 • DENİZ BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • FİNANS BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KUVEYT TÜRK BANKASI GENEL MÜD.
 • HSBC BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 • ING BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ŞEKERBANKGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE FİNANS BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ANADOLUBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

vekil eden adına talep ederim. 13/07/2019

 

Not: Bankalara yapılacak elektoronik tebligat için 12*6=72TL ve diğer müzekkereler için 3 TL UYAP üzerinden ödenmiştir.                                                                                                                    

Alacaklı Vekili

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.