Banka Gabin/Aşırı Yararlanma İddiasında Bulunabilir Mi?

2001 krizi sonrasında Yargıtay’ın önüne gelen ihtilaflarda, bankaların düşüncesizliğinden, deneyimsizliğinden söz etmek anlamlı değildir.

Bu durumda sadece sübjektif unsurlardan zorda kalma hali ve bu zor durumdan yararlanma kastı inceleme konusu edilebilir. Kaldı ki; aşırı yararlanmanın konuluş amacı da göz önüne alındığında, banka gibi ekonomik anlamda güçlü bir organizasyonun zor durumda olduğunun kabul edilip, aşırı yararlanmanın koruma şemsiyesine alınması mümkün olmamalıdır.

Bankanın zor durumda olabileceği kabul edilse dahi, bankaya yüksek faizle parasını yatıran kişinin bankanın bu durumunu sömürme kastına sahip olduğu düşünülemez.

İcra avukatlarından Avukat Saim İNCEKAŞ’ın da katıldığı düşünce; bankaların hali hazırda en basiretli ticari kişilik olduğunun kabul edilmesi ve gabinin tarafı olamayacaklarının tespit edilmesi gerekir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

bir yorum bırakın