BAM Sonrası Temyiz Süre Tutum Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere;

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ’NE

DOSYA NO           :

TEMYİZ EDEN

(SANIK)               :

MÜDAFİİ              :

KONU                   : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin … tarih ve …. E. sayılı müvekkil-sanık hakkındaki usul ve yasaya aykırı mahkumiyet kararına karşı temyiz yasa yoluna başvurduğumuza dair süre tutum dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR     :

I) Adana C. Başsavcılığı’nın … tarih ve 2019/… soruşturma, 2019/…. esas sayılı iddianamesi ile sanıklar …. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda, Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve …9 E. sayılı kararı ile;

“Müvekkil-sanık … üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçundan sabit görülen eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.’nun 188/3., 188/4-b. ve 62. Maddeleri gereğince neticeten 12 YIL 6 AY HAPİS ve 25.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA” karar vermiştir.

II) Yerel Mahkemenin müvekkil-sanık hakkındaki mahkumiyet kararı yönünden istinaf yasa yoluna başvurmakla, ifa edilen istinaf incelemesi neticesinde 30… tarih ve 2019… E. sayılı kararı ile; “istinaf başvurumuzun esastan reddine” hükmetmiştir.

III) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin müvekkil-sanık hakkındaki işbu mahkûmiyet kararını yasaya uygun bulmamakla, temyiz yasa yoluna başvurmak zarureti hasıl olmuştur. Ancak; Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin mahkûmiyet gerekçeleri henüz tarafımıza tebliğ edilmediğinden, ayrıntılı itiraz dilekçemizi sunmak mümkün olmamıştır.

SONUÇ                 : Gerek yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve gerekse Yüksek Yargıtay’ın resen nazara alacağı diğer nedenlerle;

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin yukarıda tarih ve esas nosu belirtilen müvekkil-sanık hakkındaki usul veya yasaya aykırı mahkûmiyet kararının temyizen tetkiki ile BOZULMASINA karar verilmesi istemi ile temyiz yasa yoluna başvurulmuş olup, gerekçeli itiraz dilekçemizi gerekçeli mahkûmiyet kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımızı bilgi ve takdirlerinize saygılarımızla sunarız.

 TEMYİZ EDEN (SANIK)

                                                                          MÜDAFİİ AV. SAİM İNCEKAŞ

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.