BAM Sonrası Temyiz Süre Tutum Dilekçesi

Eyl 21, 2020 | Ceza Hukuku

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere;

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ’NE

 

DOSYA NO           : 

TEMYİZ EDEN

(SANIK)               :

 

MÜDAFİİ              :

 

KONU                   : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin … tarih ve …. E. sayılı müvekkil-sanık hakkındaki usul ve yasaya aykırı mahkumiyet kararına karşı temyiz yasa yoluna başvurduğumuza dair süre tutum dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR     :

I) Adana C. Başsavcılığı’nın … tarih ve 2019/… soruşturma, 2019/…. esas sayılı iddianamesi ile sanıklar …. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda, Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve …9 E. sayılı kararı ile;

“Müvekkil-sanık … üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçundan sabit görülen eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.’nun 188/3., 188/4-b. ve 62. Maddeleri gereğince neticeten 12 YIL 6 AY HAPİS ve 25.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA” karar vermiştir.

II) Yerel Mahkemenin müvekkil-sanık hakkındaki mahkumiyet kararı yönünden istinaf yasa yoluna başvurmakla, ifa edilen istinaf incelemesi neticesinde 30… tarih ve 2019… E. sayılı kararı ile; “istinaf başvurumuzun esastan reddine” hükmetmiştir.

III) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin müvekkil-sanık hakkındaki işbu mahkûmiyet kararını yasaya uygun bulmamakla, temyiz yasa yoluna başvurmak zarureti hasıl olmuştur. Ancak; Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin mahkûmiyet gerekçeleri henüz tarafımıza tebliğ edilmediğinden, ayrıntılı itiraz dilekçemizi sunmak mümkün olmamıştır.

 

SONUÇ                 : Gerek yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve gerekse Yüksek Yargıtay’ın resen nazara alacağı diğer nedenlerle;

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin yukarıda tarih ve esas nosu belirtilen müvekkil-sanık hakkındaki usul veya yasaya aykırı mahkûmiyet kararının temyizen tetkiki ile BOZULMASINA karar verilmesi istemi ile temyiz yasa yoluna başvurulmuş olup, gerekçeli itiraz dilekçemizi gerekçeli mahkûmiyet kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımızı bilgi ve takdirlerinize saygılarımızla sunarız.

    TEMYİZ EDEN (SANIK)

                                                                              MÜDAFİİ AV. SAİM İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.