İcra Hukuku

Bakiye Borç Muhtırasına İtiraz

Bakiye Borç Muhtırasına İtiraz Dilekçesi

T.C.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasında X tarihli kapak hesabında tüm alacak kalemleri için ilama ve icra emrine uygun olarak %9 Yasal Faiz üzerinden hesaplama yapılmış olup işbu hesaba 16.06.2020 tarihinde hesaba uygun olarak tüm dosya borcu olan 16.080,77-TL tarafımızca ödenmiştir.

Ancak buna rağmen X tarihli kapak hesabı ile alacak kalemleri için  YASAL FAİZ YERİNE HATALI ŞEKİLDE DİĞER MEVDUAT FAİZİ İŞLETİLEREK bakiye borç çıkarılmış ve tarafımıza bakiye borç muhtırası tebliğ edilmiştir.

Ödeme tarihi itibariyle tüm borç ödenmiş olup müvekkil şirketin BAKİYE DOSYA BORCU BULUNMAMAKTADIR. Bakiye Borç Muhtırasına itiraz ettiğimizi bildirir, faizleri hatalı gösterilmiş olan X TARİHLİ KAPAK HESABININ ve BAKİYE BORÇ MUHRTIRASININ İPTAL EDİLMESİNİ vekaleten talep ederiz.

Borçlu Vekili

 

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 20:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.