Bir Sayfa Seçin

Bakiye Borç Muhtırası Talebi- Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -1-


T.C.

ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

……….E.

            Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017

                                                             Alacaklı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

KARAR:

Talep ve Dosya incelendi. Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

 

 

   İcra Müd. Yrd.

 

T.C.

ADANA

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2…. E.                                       

BORÇ ÖDEME MUHTIRASI

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      : …

BORÇLU                  :

Yukarıda numarası yazılı olan icra takip dosyamıza 10.047,75 TL borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı tarafınıza tebliğ olunur. 24.08.2017                                                                                                                                             

                                                                                                                       İCRA MÜDÜRÜ

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -2-


ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ….hakkında:

Bakiye borcun hesaplanarak işveren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bakiye borç muhtırası gönderilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

Adres:  

                                                                    Alacaklı Vekili

                                    Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -3-

T.C.

X

 ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 DOSYA NO : …………E.

Alacaklı Vekili Geldi. İstanbul …… İş Mahkemesi ………Karar sayılı ilamı Yargıtay tarafından onanmış olmakla; Yargıtay kararı ekte sunulmuştur. İşbu onama kararına göre; dosyanın yenilenmesini ve kapak hesabı yapılarak borçluya muhtıra gönderilmesini talep ederim, dedi.                                          

 

Alacaklı Vekili

Av. 

 

EK-1: Yargıtay Onama Kararı

Şub 20, 2018 | İcra Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız