Bakiye Borç Muhtırası Talebi- Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -1-


T.C.

ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

……….E.

Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017

                                                           Alacaklı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

KARAR:

Talep ve Dosya incelendi. Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

İcra Müd. Yrd.

T.C.

ADANA

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2…. E.

BORÇ ÖDEME MUHTIRASI

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                  :

Yukarıda numarası yazılı olan icra takip dosyamıza 10.047,75 TL borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı tarafınıza tebliğ olunur. 24.08.2017                                                                                                                                          

İCRA MÜDÜRÜ

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -2-


ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ….hakkında:

Bakiye borcun hesaplanarak işveren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bakiye borç muhtırası gönderilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

Adres:

        Alacaklı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -3-

T.C.

X

….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : …………E.

Alacaklı Vekili Geldi. İstanbul …… İş Mahkemesi ………Karar sayılı ilamı Yargıtay tarafından onanmış olmakla; Yargıtay kararı ekte sunulmuştur. İşbu onama kararına göre; dosyanın yenilenmesini ve kapak hesabı yapılarak borçluya muhtıra gönderilmesini talep ederim, dedi.                                       

Alacaklı Vekili

Av.

EK-1: Yargıtay Onama Kararı

Son düzenleme tarihi 18 Mayıs 2020 13:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.