Bakiye Borç Muhtırası Talebi- Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -1-


T.C.

ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

……….E.

            Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017

                                                             Alacaklı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

KARAR:

Talep ve Dosya incelendi. Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

 

 

   İcra Müd. Yrd.

 

T.C.

ADANA

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2…. E.                                       

BORÇ ÖDEME MUHTIRASI

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      : …

BORÇLU                  :

Yukarıda numarası yazılı olan icra takip dosyamıza 10.047,75 TL borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı tarafınıza tebliğ olunur. 24.08.2017                                                                                                                                             

                                                                                                                       İCRA MÜDÜRÜ

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -2-


ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ….hakkında:

Bakiye borcun hesaplanarak işveren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bakiye borç muhtırası gönderilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

Adres:  

                                                                    Alacaklı Vekili

                                    Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -3-

T.C.

X

 ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 DOSYA NO : …………E.

Alacaklı Vekili Geldi. İstanbul …… İş Mahkemesi ………Karar sayılı ilamı Yargıtay tarafından onanmış olmakla; Yargıtay kararı ekte sunulmuştur. İşbu onama kararına göre; dosyanın yenilenmesini ve kapak hesabı yapılarak borçluya muhtıra gönderilmesini talep ederim, dedi.                                          

 

Alacaklı Vekili

Av. 

EK-1: Yargıtay Onama Kararı

İcra Ödeme Muhtırası

ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:

ÖDEME  MUHTIRASIDIR   

BORÇLU                  :

ADRESİ                    :

BORÇ MİKTARI     :           

Yukarıda yazılı olan  dosyamıza tahakkuk eden borç miktarını, işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 GÜN  içinde dosyamıza ödemeniz, borcu ödememeniz halinde menkul mallarınızın borca yeteri kadarı İ.İ.K.nun 85. Maddesine göre haczedileceği ve İ.İ.K.nun 88. Maddesi gereğince muhafaza altına alınarak satılacağı, yapılan masrafların da borca ilave edileceği tebliğ ve ihtar olunur.

Adana 11. İcra Müdür Yrd.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: