Bakaya Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Bakaya Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

GAZİANTEP NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

KADİRLİ NÖBETÇİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN           :

VEKİLİ                      : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

İTİRAZ KONUSU     : Hakkımda ……… Kaymakamlığı İlçe  İdare Kurulu yazı işleri Müdürlüğü’nce kesilen  ………….. tarihli …..Esas ve …… Karar  Karar numaralı  X  TL idari para cezası kararına itirazımızdır.

AÇIKLAMA              :

…  Kaymakamlığı İlçe  İdare Kurulu yazı işleri Müdürlüğü’nce kesilen  … tarihli … Esas ve … Karar  Karar numaralı kararında  1111 sayılı askerlik kanunun 25. Maddesinde ‘Millî Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir . Demektedir. Maddesinden hareketle müvekkilime 1.017 Tl idari parar cezası kesilmiştir. Söz konusu karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki idari para cezasına konu olan karar  tarihinde ekte sunmuş olduğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Moleküler biyoloji ve Genetik Ve Biyoteknoloji anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrencisi idi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenciliği … tarihinde sona ermiştir.  Ayrıca ekte sunmuş olduğumuz Milli savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığı’na … tarihlerinde kendiliğimden başvurmuş bulunmaktadır. Ayrıca vatani görevini de X ile X tarihleri arasında  yapmış bulunmaktayım. 5326 sayılı Kanunun “Yerine getirme zamanaşımı” başlıklı  21 inci maddesi d bendinde  Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç Yıllık zamanaşımından bahsetmektedir. İdari para cezasına konu  karar zamanaşımına uğramıştır.

Yukarıda kısaca Söz konusu kesilen bu adli para cezasının iptali gerekmektedir. Bu kararın iptali için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.  

HUKUKİ NEDENLER : 1111 sayılı askerlik kanunu, 5326 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :, Şahinbey Kaymakamlığı İlçe  İdare Kurulu yazı işleri Müdürlüğü’nce kesilen  ……….. tarihli … Esas ve …  Karar  Karar numaralı  kararı ve sair delil

SONUÇ VE İSTEM  Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle ilgili  Şahinbey Kaymakamlığı İlçe  İdare Kurulu yazı işleri Müdürlüğü’nce kesilen  ……….. tarihli …..Esas ve … Karar  Karar numaralı  X  TL idari para cezası kararının müvekkilimin kusurum  bulunmamasına rağmen hukuka aykırı olarak verilen kararınının itirazen kaldırılmasını ve İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNİ ve ayrıca yargılama giderlerini karşı tarafa yükletilmesini arz ederiz. Saygılarımla.

İTİRAZ EDEN
VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş -Adana İdari Dava Avukatı

bir yorum bırakın