Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Bağıştan Rücu Sebepli Ziynet Alacağı Davasında Genel Mahkemeler Görevlidir- Yargıtay Kararı

Bağıştan Rücu Sebepli Ziynet Alacağı Davasında Genel Mahkemeler Görevlidir -1-

Bağıştan rücu nedenine dayanan ziynet eşyalarına ilişkin talep aile mahkemesinin görevi kapsamına girmemektedir.

Davalı-karşılık davacı kocanın bağıştan rücu nedenine dayanan ziynet ve eşyalar ile düğün masraflarına ilişkin talebi boşanma davasının eki niteliğinde olmayıp Borçlar Kanunundan kaynaklanmakta, konu genel hükümlere tabi bulunmaktadır. Aile mahkemesinin görevi kapsamına girmediği düşünülmeden kocanın alacak davası için yargılamaya devam edilerek esasa yönelik hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 14.03.2011, E. 2010/3559, K. 2011/4410.)

Bağıştan Rücu Sebepli Ziynet Alacağı Davasında Genel Mahkemeler Görevlidir -2-

Davalı-karşılık davacı kocanın bağıştan rücu nedeniyle kadına düğünde takılan altınlar ve düğün giderlerine yönelik tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde (TMK md 174/1) bulunmamaktadır. Bu talepler Borçlar Kanunundan kaynaklanıp Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Yargılamanın her aşamasında mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınmalıdır. O halde davalı-karşılık davacımn açıklanan istemleri hakkında görevsizlik karan verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 28.02.2011, E. 2010/2594, K. 2011/3285.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 18:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.