Bağımsız tedbir nafakası davası ile birleşen davalar hakkında kısa kararda ayrı ayrı hüküm kurulmalıdır- Yargıtay Kararı

Bağımsız tedbir nafakası davası ile birleşen davalar hakkında kısa kararda ayrı ayrı hüküm kurulmalıdır

Davacı-davalı kocanın boşanma davasıyla birlikte birleştirilen davalı-davacı kadının hem boşanma hem de bağımsız tedbir nafakası davası olmak üzere; ayrı ayrı hüküm kurulması gereken üç ayrı dava bulunmaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 388/5. maddesi, hükmün sonucu kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin istek sonuçlanndan her biri hakkında verilen hükümle taraflara yükletilen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer, birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesini emredici kural olarak getirmiştir. Gerekçeli kararın da kısa karara uygun düzenlenmesi zorunludur. (HUMK. md. 381/2).

Mahkemece kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki yaratıldığı gibi; üç ayrı dava hakkında ayrı ayrı karar verilmesi gerekirken; bu gereklilikler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykındır.(Y2HD, 14.04.2011, E. 2010/5772, K. 2011/6733.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 11:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.