Babasının ölümü nedeniyle kendisine ödenen para sebebiyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Babasının ölümü nedeniyle kendisine ödenen para sebebiyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir.

Davacı kadının maddi tazminat istemi Türk Medeni Kanununun 174/1 .maddesi kapsamındaki tazminat ile birlikte, çalışarak elde ettiği kocasının düğünde takılan takıların satılarak elde edilen paranın ve babasının ölümü nedeniyle kendisine ödenen 4.000 TL.’nin davalı koca tarafından alınarak kullanılması nedeniyle uğradığı zararları da kapsamaktadır.

Mahkemece davacıya maddi tazminat isteklerinin dayanakları ve miktarları açıklattırılıp (HUMK.md.75) toplanan deliller değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, tarafların boşanmaya neden olan olaylardaki kusur durumu dikkate alınarak ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 26.09.2011, E. 2010/10141, K. 2011/14055.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.