Babanın gücünü aşar şekilde nafaka yükümlülüğü yoktur- Yargıtay Kararı

Babanın gücünü aşar şekilde nafaka yükümlülüğü yoktur

Davada, aylık 300 YTL olan iştirak nafakasının 1500 YTL’ye çıkarılması istenilmiş, mahkemece davanın kısmen kabulü ile aylık nafaka miktarı 1.300 YTL’ye yükseltilmiştir.

Hükmü, davalı taraf temyiz etmektedir. 4721 sayılı TMK’nun 182/2.maddesine göre; “velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararlan esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır”. Aynı yasanın 328/1.maddesine göre de; “Ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam eder”.

Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşullan ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir (TMK’nun 330/1.maddesi). Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarın yeniden belirlen veya nafakayı kaldırır”. (TMK’nun 331.maddesi) Taraflar arasında görülen boşanma davasında; kararın kesinleştiği tarihten itibaren müşterek çocuk için aylık 300 YTL iştirak nafakasına hükmedilmiş, karar temyiz edilmeksizin 8.12.2006 tarihinde kesinleşmiştir.

Yukarda açıklandığı gibi iştirak nafakası; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşullan ile genel ihtiyaçlar ve ana-babanın mali durumlanna göre takdir edilir. Ayrıca nafakanın takdirinde birlik devam ederken çocuğun alıştığı yaşama şekli de dikkate alınır. Babanın gerektiğinden fazla (gücünü aşar şekilde) nafaka yükümlülüğü yoktur. Bu bağlamda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının sağlıklı bir araştırması yapılmamıştır.

Babanın gümrük işi ile uğraştığı belirtilmişse de ne gibi bir geliri olduğu ve sosyal durumu saptanmamıştır. Bu şekilde bir araştırma yapılmaksızın saptanan nafaka miktan fazla olup TMK’nun 4.maddesi kapsamında hakkaniyete uygun bulunmamıştır.(Y3HD, 21.12.2006, E. 2006/16359, K. 2006/18199.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 19:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.