Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması Kararına İtiraz Dilekçesi

May 15, 2020 | Çocukla Kişisel İlişki

Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO               :

DAVALI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : 

KONU                                    : X tarihli ara kararla Çocukla kişisel ilişkiye  ilişkin  kararının değerlendirilmesine ilişkin beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR     :

Ara kararda  tarafların müşterek çocuğu X’ın yaş durumu değerlendirildiğinde karşı davalı babası ile  her  haftasonu cumartesi günleri saat 10:00-20:00 arasında, görüşmeleri yönünde mahkeme karar verilmiştir. Karşı davalının durumu tekrardan değerlendirilip şahsi münasebetin kaldırılmasına mahkeme aksi kanaatte ise ayda 2 kez davacı/k. Davalı baba ile kişisel ilişki kurulmasına çocuğun menfaati için gerekli olduğu bu nedenle ara kararla talebimiz doğrultusunda karar verilmesini vekaleten talep ederiz. Şöyle ki;

Davalının müşterek çocuk ile görüşme gün ve saatleri oldukça uyumsuzdur. Zira davalı TBMM de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu nedenle  belirtilen işyerinde vardiyalı olarak çalışmakta olup, haftanın belli günlerinde gece çalışmasına kalmaktadır. Bu halde müşterek çocuk ile zaman geçiremediği gibi vardiyanın tamamlamasının ardından da dinlenmesi zaruri olduğu için ertesi günde aynı şekilde müşterek çocuk ile ilgilenemeyeceği aşikardır. Burada müvekkilimin asıl tedirginlik yaşadığı husus ise bu süreç zarfında müşterek çocuğun davalının annesi ve babasının yanına götürmesi bu nedenle de müşterek çocuk görüşme süresini orada babasını görmeden tamamlamasıdır. Zira davalı çalışma saatleri dikkate alındığında  aynı durum sürekli devam edecektir. İş bu sebeplerle babanın yaşadığı koşulların çocuğun saglığına ve günlük ihtiyaçlarına uygun olmadığı dikkate alınmalıdır.

Sayın mahkemenizce verilen kişisel ilişkinin her hafta sonu olması müvekkilimi çalışma saatleri dışında çocuğu ile ilgilenmesini engellemekte ve müvekkilim ile müşterek çocukla arasındaki ilişkiyi zedelemektedir. Nitekim müvekkilim haftanın 5 günü resmi çalışma saatlerinde iş yerinde bulunmaktadır. Müvekkilim hafta sonlarını müşterek çocuğu ile geçirmek istemekte ancak verilen kararla her hafta sonu cumartesi günü müşterek çocuğun davacı/karşı davalıda bulunması müvekkilimin müşterek çocukla ilişkisini kısıtlamakta ve çocuğun kişisel gelişimini zedelemektedir. Velayeti kullanan müvekkilim, kendisiyle yaşayan çocuğa hafta içinde çalıştığı için ve çocuğunda bu süre zarfında kreşte olmasından dolayı birlikte çok az zaman geçirmekte bu nedenle aktivite  yapamamakta bu tarz bir ilişki kuramamaktadır.  Bu annenin velayet görevini yapmasına engel bir durumdur. Müvekkilimi sürekli olarak eve bağlar. Müvekkilim çalıştığı için müşterek çocukla eğlenceli bir ortamda hafta sonu zaman geçirmesini engeller. Bu doğrultuda müşterek çocuğun yaşı ve müvekkilimin durumu dikkate alındığında her hafta sonu kişisel ilişkinin müvekkilim ile müşterek çocuk arasında sorunlara yol açacağı bu nedenle de kişisel görüşün kaldırılmasını, mahkeme aksi kanaatte ise ayda iki kez ve 2 saat  olması konusunda karara bağlamasını vekaleten talep ederiz. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/496 K. 2005/2747 T. 24.2.2005 Müşterek çocuk 5.2.1999 doğumlu A. ile baba arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulması sonuç itibarıyla annenin çocukla hafta sonu ilişkisini tümden kesilmesine yol açar. Tarafların sosyal ve mali durumları, bölgesel koşullar çocuğun yaşı gözetilerek ayın belli haftalarında kişisel ilişkinin düzenlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.” YargıtayYargıtay 2. Hukuk Dairesi  2019/5141 E.  ,  2019/8981 K. “İÇTİHAT METNİ“, velayeti alan anneleri koruyan ve ‘çocuğun üstün yararını’ kriter alan önemli bir karar verdi. Yargıtay kararında, “Mahkemece her hafta sonu kurulan kişisel ilişki anneyi tüm hafta sonları eve bağımlı hale getirecek ve velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacaktır” Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başka bir kararında ise  babanın her hafta çocuğu görmesini hatalı bularak şu gerekçelerle kararı bozmuştur. Kararda özetle şöyle denildi: Velayeti anneye bırakılan 2003 doğumlu A. ile babası arasında her ayın 1. ve 3. haftasında cumartesi saat 09.30 ile 12.30 saatleri arasında, 2. ve 4. haftasında pazar saat 16.00 ile 18.00 saatleri arasında, dini bayramların ikinci günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Mahkemece her hafta sonu kurulan kişisel ilişki anneyi tüm hafta sonları eve bağımlı hale getirecek ve velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacaktır. Ayrıca bu şekilde kurulan kişisel ilişkide her hafta sonu yer ve ortamı değişen çocuğun da üstün yararı bulunmamaktadır. Ayın belirli hafta sonlarını içerecek biçimde daha uygun kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”  denildi.

SONUÇ VE İSTEM   :

Yukarıdaki anlatımlarımız ve delillerimizin değerlendirilmesi neticesinde davacı/karşı davalının kendisine tanınan süreler içerisinde müşterek çocuk ile kişisel ilişkisi kararı müvekkilim ile  müşterek çocuğun arasındaki ilişkiyi zedelemekte  bu nedenle KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASINA, mahkeme aksi kanaatte ise düzenlenen kişisel ilişki kurulması kararının düzenlenerek; Sayın Mahkemenin takdirine ait olmak üzere davacı/karşı davalıya tanınan sürenin KISALTILARAK AYDA İKİ KEZ 2 SAAT OLARAK BELİRLENMESİNE, karar verilmesini sayın Mahkemeden vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim. tarih

DAVALI / KARŞI DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.