BABALIĞIN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

Son Güncelleme Tarihi

BABALIĞIN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ -1-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE,

                                                                                                ADANA

 

DAVACILAR         : 1. …………..

VEKİLLERİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVALI                  :  1. Nüfus müdürlüğü,

                                     2.A…..  (hakkı etkilenecek tüm kişiler)                                   

DAVA                      : Anneliğin ve babalığın tespiti.

 

AÇIKLAMALAR   : Ekli vekalet gereği davacı vekilleriyiz.

                                    Müvekkillerin annesi olan …… ile babası olan ………… Türk vatandaşıdır. Nüfus kayıt örnekleri ektedir. Baba  1950’ li yıllarda Suriye’ye gitmiştir. Daha sonra anne ile evlenerek Suriye’ye yerleşmişlerdir. Türkiye kanunlarına göre resmi nikah yapılmadığından müvekkillerin annesi ve babası kayıtlarda bekar görünmektedir. Müvekkiller Suriye’de dünyaya gelmiş ve babaları tarafından Suriye nüfusuna kaydedilmiştir. Davalıların hepsi de bu durumu bilmekte ve kabul etmektedirler.  

                                    Müvekkiller vatandaşlık hakkı kazanmak ve nüfus cüzdanı almak için başvurmak istemektedir. Vatandaşlık kanunu gereği anne ve babaları Türk vatandaşı olduğundan bu durumu tespit ettirmesi gerekmektedir. Müvekkillerin daha fazla mağdur olmaması ve vatandaşlık hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri, öncelikle kendilerine bir nüfus cüzdanı çıkarabilmesi için bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: MK. HMK, vs mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık, vs. delil

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

                                       Müvekkillerin annesinin ………….. doğumlu anne, babalarının …………. doğumlu baba olduğunun tespitine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.  

Eki: Vekalet sureti

        Nüfus aile tablosu   

        Suriye kayıtları

                      

 DAVACI VEKİLLERİ

                                                                                                   ………………….

BABALIĞIN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ -2-


……AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI                                                      :

TC KİMLİK NUMARASI                         :

ADRESİ                                                       :

VEKİLİ                                                        :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                                       :

ADRESİ                                                       :

KONU                                                           : Babaliğin tespiti ve tedbir nafakasi talebimize

ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                                       :

 

1-)Müvekkilimiz ile davalı tanışmışlar ve kısa bir süre sonra sonra evlenmeye karar vermişlerdir. Taraflar arasında evlilik töreni yapılmış fakat resmi nikah kıyılmamıştır. Taraflar … ay beraber yaşamışlar ve bu süre zarfında müvekkilimiz davalıdan hamile kalmıştır. (EK 1)

2-)Müvekkilimiz, …/…/…… tarihinde ……………. isminde bir çocuk dünyaya getirmiştir. (EK 2) Çiftin çocukları dünyaya geldikten sonra da davalı resmi nikah kıymadığı gibi çocuğunu da kabul etmemiştir. Ancak, Sayın Mahkemece yaptırılacak DNA testiyle müşterek çocuğun davalı yandan olduğu kanıtlanabilecektir. Bu durumda çocuğun babalığının tespiti ile dava süresinde …………. TL tedbir, karar kesinleştikten sonra  …………. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                          : 4721 S. K. m. 301, 302, 303, 304, 337.

HUKUKİ DELİLLER                                :

1-) Müvekkilimize ait gebelik test Sonuçları.

2-)…Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli doktor raporu.

3-) Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir tanik listesi.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının müşterek çocuk………………’in babası olduğunun tespitine, dava tarihinden başlamak üzere aylık …………… TL tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmek üzere, davalıdan alınarak davacıya davalıdan alınarak davacıya verilmesine, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

 

EKLER :

1-) Müvekkilimize ait gebelik test Sonuçları.

2-)…Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli doktor raporu.

3-) Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir tanik listesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.          

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.