BABALIĞIN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

BABALIĞIN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ -1-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE,

ADANA

DAVACILAR         : 1. …………..

VEKİLLERİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                  : 1. Nüfus müdürlüğü,

2.A…..  (hakkı etkilenecek tüm kişiler)                                 

DAVA                      : Anneliğin ve babalığın tespiti.

AÇIKLAMALAR   : Ekli vekalet gereği davacı vekilleriyiz.

                               Müvekkillerin annesi olan …… ile babası olan ………… Türk vatandaşıdır. Nüfus kayıt örnekleri ektedir. Baba  1950’ li yıllarda Suriye’ye gitmiştir. Daha sonra anne ile evlenerek Suriye’ye yerleşmişlerdir. Türkiye kanunlarına göre resmi nikah yapılmadığından müvekkillerin annesi ve babası kayıtlarda bekar görünmektedir. Müvekkiller Suriye’de dünyaya gelmiş ve babaları tarafından Suriye nüfusuna kaydedilmiştir. Davalıların hepsi de bu durumu bilmekte ve kabul etmektedirler.

                               Müvekkiller vatandaşlık hakkı kazanmak ve nüfus cüzdanı almak için başvurmak istemektedir. Vatandaşlık kanunu gereği anne ve babaları Türk vatandaşı olduğundan bu durumu tespit ettirmesi gerekmektedir. Müvekkillerin daha fazla mağdur olmaması ve vatandaşlık hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri, öncelikle kendilerine bir nüfus cüzdanı çıkarabilmesi için iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: MK. HMK, vs mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık, vs. delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Müvekkillerin annesinin ………….. doğumlu anne, babalarının …………. doğumlu baba olduğunun tespitine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Eki: Vekalet sureti

Nüfus aile tablosu

Suriye kayıtları

DAVACI VEKİLLERİ

                                                                                            ………………….

BABALIĞIN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ -2-


……AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                                      :

TC KİMLİK NUMARASI                         :

ADRESİ                                                       :

VEKİLİ                                                        :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                                       :

ADRESİ                                                       :

KONU                                                           : Babaliğin tespiti ve tedbir nafakasi talebimize

ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                                       :

1-)Müvekkilimiz ile davalı tanışmışlar ve kısa bir süre sonra sonra evlenmeye karar vermişlerdir. Taraflar arasında evlilik töreni yapılmış fakat resmi nikah kıyılmamıştır. Taraflar … ay beraber yaşamışlar ve bu süre zarfında müvekkilimiz davalıdan hamile kalmıştır. (EK 1)

2-)Müvekkilimiz, …/…/…… tarihinde ……………. isminde bir çocuk dünyaya getirmiştir. (EK 2) Çiftin çocukları dünyaya geldikten sonra da davalı resmi nikah kıymadığı gibi çocuğunu da kabul etmemiştir. Ancak, Sayın Mahkemece yaptırılacak DNA testiyle müşterek çocuğun davalı yandan olduğu kanıtlanabilecektir. Bu durumda çocuğun babalığının tespiti ile dava süresinde …………. TL tedbir, karar kesinleştikten sonra  …………. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                          : 4721 S. K. m. 301, 302, 303, 304, 337.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Müvekkilimize ait gebelik test Sonuçları.

2-)…Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli doktor raporu.

3-) Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir tanik listesi.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının müşterek çocuk………………’in babası olduğunun tespitine, dava tarihinden başlamak üzere aylık …………… TL tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmek üzere, davalıdan alınarak davacıya davalıdan alınarak davacıya verilmesine, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1-) Müvekkilimize ait gebelik test Sonuçları.

2-)…Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli doktor raporu.

3-) Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir tanik listesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.