Baba ile soybağı kurulmamışsa iştirak nafakası verilebilmesi için bu konu ön sorun olarak kabul edilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 21, 2020 | Nafaka Avukatı

Baba ile soybağı kurulmamışsa iştirak nafakası verilebilmesi için bu konu ön sorun olarak kabul edilmelidir

“Davacı vekili, tarafların boşandığını, davalının müşterek çocuğun ihtiyaçlarına katkı sağlamadığını belirterek aylık 700,00 TL nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı, davacı ile dini nikahla gayri resmi evlendiklerini, davacının kusurlu olarak evi terk ettiğini, nafaka ödeyecek maddi gücünün olmadığını beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile küçük çocuk Umut Ekin Avcı’nın velayetinin anne Ayşegül Avcı’ya verilmesine, müşterek çocuk Umut Ekin Avcı için 200,00 TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, müşterek çocuk Umut Ekin Avcı ile davalı baba arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 327.maddesinde, çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderlerin ana ve baba tarafından karşılanacağı ve yine Türk Medeni Kanunu’nun 329.maddesinde, küçüğe fiilen bakan ana veya babanın, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabileceği şeklindeki yasal düzenlemeler ile çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile nafaka yükümlüsü olabilecek kişiler “anne ve baba” olarak belirlenmiştir. Evlilik haricinde doğan çocuk için babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için, çocukla baba arasında soybağının kurulmuş olması zorunludur. Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesine göre, “Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile arasındaki soybağı ise, babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir.” Somut olayda; nüfiıs kaydında küçük Umut Ekin Avcı’nm annesinin hanesinde kayıtlı olduğu, davacı annenin ise bekar göründüğü, davalı babanın ise, duruşmada çocuğun kendisine ait olduğunu beyan ettiği görülmektedir. Ancak, dosya kapsamından çocuk ile davalı baba arasında yukarıda anılan şekillerde soybağının kurulup kurulmadığı anlaşılamamaktadır.

O halde mahkemece, çocuk ile davalı baba arasında soybağının tesisi için, tanıma başvurusu veya soybağının kurulmasına yönelik açılmış bir dava olup olmadığı araştırılmalı, var ise; tanıma işlemlerinin tamamlanması veya soybağı tesisi davasının kesinleşmesi bekletici mesele yapılmalıdır.

Çocuk ile baba arasında yukarıda sayılan usullerle soybağı un tesis edilmediğinin anlaşılması halinde ise; soybağının hüküm ve sonucu olan bakım yükümlülüğünün davalı için gerçekleşmediği gözetilerek bu durumda, çocukla ilgili ananın nafaka isteğinin reddi gerektiği hususu dikkate alınmalıdır.

Kabule göre de; dava nafaka istemine ilişkin olup, mahkemece talebin dışına çıkılarak velayet ve baba ile kişisel ilişki tesisine yönelik hüküm kurulması dahi isabetsizdir. Açıklanan nedenler gözetilmeksizin hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiş, bozma nedenine göre de, tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.” (Y3HD, 26.02.2018, E. 2016/13473, K. 2018/1657)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.