Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Qəyyumun qərarı ilə nəqliyyat vasitələrinin alqı-satqısı üçün icazə müraciəti

Qəyyum-Şəxslər Qanunu

Məhduddur adam Onun adına bir vasitə almaq üçün məhkəmə icazəsi almaq lazımdır. Yaxşı bu səlahiyyət necə əldə edilə bilər, məhkəməyə necə müraciət etmək olar? Adana hüquqşünaslarından Saim İncekaşın bu yazısında sizə məhdud şirkət adından nəqliyyat vasitələrinin alınması barədə məlumat verdik.

Məhdud şəxslərin adından bir vasitə almağa icazə verilməsi üçün müraciət

X SULH QANUN Məhkəməsinə

FILE NUMBER : ...
TƏKLİF :…
VƏZİFƏ  :…
MÖVZU           : İddia ərizəm əlavə ifadələrdən ibarətdir.

AÇIKLAMALAR             :

Mən ərizəmdə qəyyum, anam təyin olunmasını istədim. Anamın yaşı və narahat olduğu üçün anamın ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmədiyi üçün ehtiyaclarını ödəmək üçün SCT endirimini alaraq maşın almaq istəyirəm. Bu vəziyyətdə bir qəyyum təyin edilməsi qərarı ilə yanaşı, anamın adından nəqliyyat vasitəsi almaq və alınacaq nəqliyyat vasitəsini maliyyələşdirmək üçün banklardan və maliyyə şirkətlərindən nəqliyyat vasitəsi krediti istifadə etməyə icazə verilməsini xahiş edirəm.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF:  

Yuxarıda izah etdiyim səbəblər və məhkəmə tərəfindən əldə ediləcək dəlillər işığında; Anam X üçün qəyyum vəzifəsinə təyin olunmuşam və anamın adından bir vasitə almağa və satın alınan vasitəni məhkəmənizdən maliyyələşdirmək üçün banklardan və maliyyə şirkətlərindən vasitə kreditlərindən istifadə etməyimə icazə veriləcəkdir. qərar veriləcək tələb və tələb.

Qəyyum vəsatətinin qərarı ilə vəsatət -2-

ADANA ... Sülh Məhkəməsinin iclasında

TƏLƏB

PLAINTIFF:

MÖVZUMəhdud şəxs adından bir vasitə almağa icazə verməyim xahişimdir.

AÇIKLAMALAR: Qadağan olunmuş bir həyat yoldaşım var ... .. Sulh Hukuk Mah. …. E.…. K. deyin. Məni sənədlərindən qəyyum təyin etdilər. Ancaq 2 illik qəyyumluq müddəti bitdiyindən qəyyumluğun uzadılması üçün… tarixli bir vəsatətlə məhkəmənizə müraciət etdim. Məhkəməniz qəyyumluq müddətinin uzadılmasına qərar verərsə, qadağan olunmuş şəxsin adından da soruşulacaqsınız ki, qadağan olunmuş şəxsin işini görə bilim. Öz məlumatımla bir vasitə almaq istəyirəm.

Yoldaşım adından trafikdə qeydiyyata düşmək və nəqliyyat ehtiyaclarını ödəmək üçün (əqli əlil olduğu və səhhətində problem olduğu üçün) ərimin adından qanuni olaraq əlil nömrəli vasitə kimi tanınan bir vasitə almaq istəyirəm.

Həyat yoldaşım adına bir vasitə satın alındığı üçün istifadə ediləcəyi ifadə edildi səlahiyyət Notariusdan və notariusdan aldığımız məlumata görə; "Şəxs adından vasitə alqı-satqısı etmək, notarius dövlət trafik idarələrində prosedurlara riayət etmək, hər cür öhdəliklər, razılıq və bəyannamələr imzalamaq. alınmış nəqliyyat vasitələrini məhdud adlarına qeyd etmək Qəyyum adlı şəxs… bu mövzuda başqalarına icazə verməyə səlahiyyətlidir. " Şəklində veriləcək icazə sənədi.

Alınacaq vasitə mənim əmlakımın hesabına keçəcək və məhdud varlıqların azalmasına səbəb olmayacaq.

Nəticə və tələb             : Yuxarıda qısaca izah etdiyim kimi, məhkəməniz qəyyumluq müddətinin uzadılmasına qərar verərsə, hörmətlə xahiş edirəm və məhdudlaşdırıldığım addan bir vasitə alqı-satqısı üçün istifadə ediləcək icazə şəhadətnaməsi ilə əlaqədar lazımi tədbirlərin görülməsini xahiş edirəm və xahiş edirəm. arvad ... və satın alınan vasitəni məhdudlaşdırılan vasitə adından qeydiyyatdan keçirmək. tarix

Qəyyum vasitə alışı üçün müraciət ərizəsi -3-

ADANA SULH QANUN Məhkəməsinə

SATIŞ İCAZƏSİ İSTƏYİN

İDDİA İDDİASI:

İşin mövzusu: SATIŞ İCRA EDİLMƏSİ İSTƏMƏKDƏDİR.

AÇIKLAMALAR:

1-Anamın adından ………… .. Məhkəmənizin ……. Əsas və ………… Qərar saylı qərarla mən qəyyum təyin olundum… anam kimdir.

2-qeydli vasitə anamın adına ... qəza nəticə zədələnir. Sığorta şirkəti tərəfindən edilən qərarlar nəticəsində Perte, nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəydiyi üçün getdi. Sığorta şirkəti tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində vasitənin cari dəyəri 29.795,00 TL olaraq təyin edilmişdir. Yenə də vasitənin qırıntı kimi satılması üçün aparılan araşdırmalar nəticəsində qırıntıların qiyməti 10.429,00 TL olaraq …………. Müvafiq məhkəməyə etdiyimiz müraciət nəticəsində Vakıfbank şöbəsində bir hesab açıldı. Dosyamızda bir qərar var.

3- Vasitə ilə əlaqəli bütün hazırlıqlar və satış prosesi hazırdır. Əlavədə müvafiq sənədləri məhkəməmizə təqdim edirik. Qadağan olunmuş anamın ehtiyaclarını ödəmək və onun adından yeni bir vasitə almaq üçün yuxarıda adı çəkilən vasitənin qəyyumu tərəfindən satıla bilməsi üçün satışına icazə verilməlidir.

TÜRK Vətəndaş Qanunu

MADDƏ 462

 B. İcazə
Qəyyumluq vəzifəsindən

Aşağıdakı hallarda qəyyumluq orqanının razılığı tələb olunur:
1. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı, girov qoyulması və onlar üzərində hər hansı digər natamam əməliyyat. haqq müəssisə,
2. Adi idarəetmə və əməliyyat ehtiyacları xaricində daşınar və ya digər hüquq və dəyərlərin alqı-satqısı, təhvili və girovu,
3. Adi idarəetmə həddini aşan tikinti işləri,
4. Borc vermək və almaq,
5. Xarici valyuta öhdəliyi götürmək,
6. Məhsullar üçün bir il və ya daha uzun müddətə və üç il və daha çox müddətə icarə müqavilələrinin bağlanması,
7. Qəyyumluqda olan şəxs sənət və ya peşə ilə məşğul olur,
8. Tələsik Vasim Müvəqqəti tədbirlər görmək səlahiyyətinə xələl gətirmədən, dava açılış, həll, arbitraj və razılaşma,
9. Mülkiyyət rejimi müqavilələri, miras bölgüsü və miras payının ötürülməsi,
10. Borc ödəmədən iflas hesabatı,
11. Qəyyumluqda olan şəxs üçün həyat sığortası etmək,
12. Şagirdlik müqaviləsi bağlamaq,
13. Qəyyumluqda olan şəxsin təhsil, qayğı və ya səhiyyə müəssisəsinə yerləşdirilməsi,
14. Qəyyumluqda olan şəxsin yaşayış yerinin dəyişdirilməsi.

HÜQUQİ Dəlil:

1-Məhkəmənizin sənədləri nömrələndi…,

2-Qəyyum və sığorta şirkəti tərəfindən öhdəlik,

3-Məhdud şəxsin tibbi hesabatı,

4-Trafik qəzası hesabatı,

5-Qiymətləndirmə hesabatı,

6-Qəza Şəkillər

Qanuni əsaslar: Türk Mülki Məclisi Sənəti. 462/1 və əlaqədar qanunvericilik.

Nəticə və istək: İddiaçının qəyyumu olaraq, məhkəmə icraçısının qəyyumu olaraq xahiş edirəm və xahiş edirəm, nömrəli nəqliyyat vasitəsini qırıntılara çevirmək və görüşmək üçün məhdudlaşdırılanlar adından bir vasitə almaq üçün bizə lazımi satış izni verilməsini xahiş edirəm. ehtiyacları məhduddur.

PREZİDENT QORUÇU

Qəyyum Vasitə Satışı İcazəsi Müraciət Nümunəsi -4-

Sülh məhkəməsinin hakiminə

TƏKLİF                                 :

Məhduddur:

ÜNVAN                                   :

DEPUTAT                                   :

ÜNVAN:

MÖVZU                                    :

AÇIKLAMALAR

Məhdud, iddiaçının qardaşıdır və şiddətli zəka geriliyi olan məhdud bir xəstədir. İddiaçı, Sülh Məhkəməsinin E. və K. saylı qərarı ilə məhdud qəyyum olaraq təyin edildi.

İddiaçı 5 il əvvəl məhdud adından 2012 model Mitsubishi nömrəli avtomobilini almışdı. Ancaq sözügedən vasitə problem və qəza yaratmağa başladığından, xərcləri də artdı. Bu səbəblə məhdud adamın narahatlığı və xəstəxanaya davamlı getmək vəziyyəti olduğu üçün məhdud şəxs adından istifadə etmək üçün daha rahat və faydalı bir vasitə almaq vacib idi.

Sözügedən vasitə tez-tez emalatxanaya aparıldığından, qadağan olunmuş insanın həyatını ciddi şəkildə maneə törədir. Bundan əlavə, əlillər üçün istehsal olunan daxili avadanlıq və istifadədə yenilik və rahatlıq təmin edən yeni nəqliyyat vasitələri əlillərin işlərini daha asan görmələri üçün uyğun olacaq.

Bu səbəbdən mövcud nəqliyyat vasitəsinin satılması və TƏLƏB OLUNAN İCAZƏLƏRİN VƏ SƏHİDLƏRİN SATIŞ VƏ ALINMASI İÇİN TƏLƏB OLUNAN SATIŞ VƏ ALINMASI ... ilə daha uyğun və məhdud bir fayda üçün təchiz edilmiş bir vasitə almaq üçün məhkəməyə müraciət etmə öhdəliyi ortaya çıxdı. .

Qanuni əsaslar: Əlaqədar qanunvericilik

Qanuni sübut: Məhkəmə ifadəsinin surəti, nəqliyyat vasitəsi lisenziyasının surəti və digər bütün dəlillər

Nəticə və istək: Yuxarıda izah edilən səbəblərə və tədarükə dair tələbimizin qəbul edilməsi ilə; məhduddur ... 2012 model MITSUBISHI markalı avtomobilin SATILMASI və məhdud istifadə etmək üçün təchiz edilmiş və yeni bir vasitə alması iddiaçıya qəyyumun satılması və alqı-satqısı üçün tələb olunan icazələr və səlahiyyətlər verilməsi tələb.

Qəyyum vasitə satışına icazə üçün vəsatət nümunəsi -5-

SÜLÜK QANUN Məhkəməsi

İddiaçı (Qəyyum):

MƏHDUD:

T. MÖVZU: Nömrəli avtomobilin ... Trafik Qeydiyyatında qeydiyyata alınmış ... həyat yoldaşım adına ... qəyyumluğum altında satılmasına icazə verməyimiz xahiş olunur.

AÇIKLAMALAR

 1. Həyat yoldaşım ... O, 93% əlildir. Alzheimer xəstəliyi səbəbiylə məhdudlaşdırıldım və… tarixli və ... E.… K. qərarı ilə Sülh Məhkəməsinin qəyyumu təyin olundum. (Əlavə 1)
 2. Dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsi ... qadağan olunmuş həyat yoldaşım adından (Əlavə: 2) məhdudlaşdırılmış həyat yoldaşımın istifadəsi mümkün deyil. Bu vasitəni həyat yoldaşımın gündəlik ehtiyaclarını ödəmək üçün satmaq və onu əlil bir vasitə ilə əvəz etmək üçün qəyyumluq orqanı olaraq məhkəmənizdən satış icazəsi verilməsini xahiş edirik.

Dəlil: Magistrat Qanunu ... Qəyyumluq qərarı,… nömrəli avtomobil nömrəli avtomobilin mülkiyyət vəziyyətini göstərən qeydiyyat şəhadətnaməsi

Qanuni əsaslar: TMK 462-ci maddə və digər qanunvericilik.

Nəticə və istək: Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərdən hörmətlə işimizin qəbul edilməsini və dövlət nömrə nişanlı avtomobilin satılmasına icazə verilməsini xahiş edirəm ... arvadımın adına qeydiyyata alınıb ... mənim nəzarətimdə.

İddiaçı (Qəyyum)

əlavələr:

 1. Barış Mülki Məhkəməsinin vəsatət qərarı ...
 2. Trafik Qeydiyyatı Sertifikatı
 3. Şəxsiyyətin surəti

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

Bu məqalə ilə bağlı şərhlərinizi, suallarınızı, düzəlişlərinizi, cavablarınızı və ya şərhlərinizi aşağıdakı formada hər kəslə bölüşə bilərsiniz. Şərhiniz yoxlanıldıqdan sonra ən geci 1 gün ərzində təsdiqlənəcəkdir.

3 Şərhlər

 1. Adam Çalık

  Salam, bəy, yuxarıda yazılan vəsatətdə bir şey diqqətimi çəkdi, bir məsələyə müraciət etmək istərdim, dəyərli vaxtımızı sərf etməyimizə baxmayaraq, məhdud bir şəxsi götürmək üçün istənilən bankdan və ya maliyyə qurumundan kredit götürmək mümkündür. zehni qüsur, məhkəmənin belə bir məsələdə presedent qərarı varmı ...

  Cavab ver
  • Tamer Erdoğan

   Geri çəkilə bilməz. Nəqliyyat vasitələri pulsuz və güzəştli ƏDV ilə alındığından, kredit ödənilə bilməz və bank nəqliyyat vasitəsini ələ keçirirsə, vergi bank tərəfindən ödənilməlidir. Bu vəziyyətdə banklar avtomobil krediti vermir.

   Cavab ver
 2. Caner

  Salam cənab Saim, həyat yoldaşım, 90 faiz əlilliyi olan bir qəyyum olaraq avtomobili öz adımdan ala bilərəm.

  Cavab ver

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə