Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Rasiya üçün ərizə vermə işi

İcra Qanunu

Rasiya üçün ərizə vermə işi

Müraciət iddiası ərizə nümunəsi -1-


ADANA QANUNU QANUN

İcraedici sənəd YOX: .

OYUNCU ÜÇÜNCÜ TƏRƏF:  

MÜVƏKKİL: Adana - Vəkil Saim İNCEKAŞ 

-                                                                                                                                                  

MÜDAFİƏÇİ (ALINAN):   

MÜVƏKKİL: 

 

Müdafiəçi (borclu):

DEPUTAT                                                                                                                          

 

Mövzu: Bu müraciətdir.

XƏRCLƏRİN ƏSAS DƏYƏRİ: .. ……, .. TL

TƏSVİRLƏR: 

 1. Cavabdeh / kreditor tərəfindən cavabdeh / borcluya qarşı ……………………. İcra Müdirliyi 20 nömrəli sənədlə başladıldı ... / ……… E. Bu təqib dosyesi ilə təqibi olmayan üçüncü tərəf müştərinin iş yeri “………………………………………. ………. ” ünvan…. / ……. / 3 .. tarixində ələ keçirilmiş və müştəri iddiaçısına məxsus daşınar əmlak müsadirə edilərək mühafizə altına alınmışdır.

   

 2. Cavabdeh / borclu iddiaçı müştərinin iş ortağının dostudur …………………………. Cavabdeh / borclunun haciz edildiyi ünvanla heç bir əlaqəsi yoxdur və bu ünvan cavabdeh / borclunun iş yeri və ya yaşayış ünvanı deyil. Həm də, muhtarda qeydiyyatda deyil. Halbuki; Müştərinin iş yeri ünvanında haciz edilərkən cavabdeh / borclunun adına sənəd tapılmadı. İddiaçı müştəri ....... / …… ../20 tarixində edilən həcc ziyarəti zamanı TR şəxsiyyət vəsiqəsi / vergi nömrəsi, yol sənədləri fakturaları, toplama qəbzləri ilə vergi lövhəsini təqdim etdi və əlavə hesabata baxarkən bunların görüləcəyi sənədlər sənədə təqdim edilmişdir.

   

 3. Müştərinin müsadirə zamanı ………………………………………………………………………………… ilə əlaqəli bir iş ortağı olduğunu ifadə etdiyi yazılsa da; Girov məmuruna iddiaçıda belə bir bəyannamə olmadığını, yalnız ……………………… ilə ortaqlığı olduğunu söyləsə də, borclu girov borcludur …………………………… ……. Onunla ortaq olduğunu başa düşdükdən sonra rasyon tələbi irəli sürən iddiaçının müdaxiləsi ilə bu vəziyyət əlavə sənədində düzəldildi. Müştərinin iş ortaqlığı yalnız borcludur ………………………………………………………………………………. ilə. İddiaçı müştəri borclunu ………………………………………………………………………………………………………………… with… ilə əlaqəli olduğu üçün borclunu tanıyır və borclunun bu iş yeri ilə əlaqəsi yoxdur. . Borclunun girov sənədində saxlama səbəbi kimi göstərilən dostunun orada olması təbii ......................................................................................................................... həm də onun dostudur. Həmişə onu işdə tapmaq olar. (Üstəlik, borclu o zaman orada ola bilərdi.)

   

 4. İddiaçı müştərinin iş yeri ......... dəfə girov götürülmüşdür, lakin borclu ……………………………. O vaxt haciz yerində tapılmadı. Buna baxmayaraq tapıldı, bu da normaldır. Nə də olsa, bu bir iş yeridir və hər hansı bir qərib kimsə ola bilər (alış-veriş üçün və ya başqa bir səbəblə) orada ola bilər. Burada vacib olan budur: borcalanın əmlak girovu ilə üzvi əlaqəsi yoxdur və ələ keçirilən qiymətli kağızlar müştəriyə məxsusdur.

   

 5. Borcalanın ünvanı fərqlidir. Mühafizə Müdirliyinin MERNİS ünvanını, TƏHLÜKƏSİZLİK vasitəsini, TAKBİS sənəd sənədini və ya SSI iş yerini UYAP sistemindən soruşmaq imkanı var. Bu qeydlərin işığında hərəkət edilərsə, itirilmiş üzük səhv yerdə axtarılırdı. Başqa sözlə, hər hansı bir qeyddə müştərinin ünvanı ilə borclunun ünvanı arasında heç bir üst-üstə düşmə yoxdur. Müştərinin ünvanının girov götürülmə ünvanı ilə əlaqəsi olmasa da, səhvdir, səhvdir, müştərinin qiymətli kağızları yalnız müştərinin tərəfdaşının dostluq münasibətlərindən başlayaraq qorunur. Borcalana aid heç bir sənəd, faktura, orada işlədiyini göstərən qeyd və ya qorunan qiymətli kağızların borcalana məxsus olduğunu, girov qoyulması və saxlanılmasını göstərən sənəd yoxdur. Bununla birlikdə, iş yerinin və qiymətli kağızların müştəriyə aid olduğunu göstərən sənədlər, vergi şəhadətnaməsi və fakturalar var. Borcalanın dostunun iddiaçı müştəri ilə ortaq olması, müştərimin iş yerində qiymətli kağızların girov götürülməsi və qorunması üçün səbəb ola bilməz.

   

 6. İddiaçı müştəri iş yerində olmadığı zaman …… ../ ……. / 20… və …… ../ ……. / 20 ... ya da qaldı. Lakin iddiaçı müştəri bu hacizlərdən xəbərdar deyildi. Son hacizdə olduğu üçün heç bir əsası olmayan haqsız qorunma proseduruna qarşı mükafat tələb etdi.

   

 7. …… ../ ……. / 20 tarixində müştəri iddiaçısının iş yerinin ünvanı ələ keçirildi, prokurorluqdan kənar 3-cü şəxs ……………… .. müştərinin hüzurunda idi. və tələbə rəğmən cavabdeh / borclu ilə əməliyyat aparılmışdır. Müştəri iddiaçısının daşınar xüsusiyyətləri, əlaqəsi və ya əlaqəsi olmasa da, cavabdeh / borclunun borcuna qarşı haqsız olaraq qorunub saxlanılmışdır. Təqsirləndirilən şəxs / kreditor zərərli və ədalətsiz rəftar edib və alacaqlarını təmin etmək üçün müştərinin zərərinə səbəb olub. Bundan əlavə, təqib edilməyən üçüncü tərəf olan müştəri cavabdeh / əsas borclu ilə əlaqəsi olmadığını və ələ keçirilmiş və müsadirə olunan qiymətli kağızların ona məxsus olduğunu, etiraz etdiyini və iddia irəli sürdüyünü bildirdi. 3. Müştərinin iş yerində müsadirə olunan və təmin edilən bütün qiymətli kağızlar iddiaçı müştəriyə məxsusdur. Buna görə, həddindən artıq malların tutulması və qorunması Məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı.

Dəlil                : …………………. İcra İdarəsinin 20… / ……… E. 20… / ……… E. tarixli əlavə hesabatı, doğum şəhadətnaməsinin surəti, MERNIS və SGK qeydləri, yaşayış şəhadətnaməsi, hesab-fakturalar, vergi nişanı, toplama qəbzləri, şahid, ……………… ………. Bələdiyyə məktubu, ………… .. Bələdiyyə Polis İdarəsinin məktubu, İştirak qəbzi, Ticarət qeydləri, and və digər bütün dəlillər.

Qanuni sübutlar                : İ.İ.K, HMK və əlaqəli hüquqi qanunvericilik.

SONUÇ                             : Yuxarıda izah edilən və izah edilən səbəblərə görə

 1. Müraciətimizin qəbul edilməsinə
 2. Təqib edilmədən üçüncü tərəf olan bir müştəri tərəfindən tutulan və təmin edilmiş qiymətli kağızlar üzərindən girov qoyulması və təqib olunmadan üçüncü şəxs olan müştəriyə məxfi malların qaytarılması.
 3. Məhkəmə xərcləri və təqsirləndirilənlərə veriləcək etibarnamə

vəkalətnaməmin tələb etdiyi kimi müştərim adından qərar qəbul edilməsini hörmətlə xahiş edirik … ../ …… / 20…

İddiaçı 3-cü tərəf vəkili

Əlavə:

 • etibarnamə
 • Vergi Kollegiyası, Səsvermə çeki
 • Ticarət Palatası Sertifikatı
 • Ticarət Qeydiyyat Qəzeti
 • ……. Miqdar faktura
 • ………… .. Bələdiyyə Polis İdarəsinin məktubu

Müraciət iddiası ərizə nümunəsi -2-

ADANA (). İCRA VƏTƏNDAŞ MƏHKƏMƏSİNƏ

"Tədbir tələb olunur."

İSTEHSAL FAYDASI YOX: Adana İcra Müdirliyi Ana

İddiaçı:

VƏKİLLƏR:

Müdafiəçi:

MÜVƏKKİL: Ovçuluq.

Borcalan:

Mövzu: Müsadirə və rasion.

Xarici ölkələrin əsas dəyəri: 718.002,54

İZAHLAR:

1.1. İstanbul İcra Müdirliyinin sənəd No. Bu səbəbdən də bu işin açılması zərurətə çevrildi.

II- BİZİM UŞAQ İSTƏYƏNLƏRİMİZ ÜÇÜN İŞLƏYƏCƏKLƏRİ ÜÇÜN İŞLƏYİR.

2.1. Müştərimizin uşağı ilə birlikdə yaşadığı ünvanda edilən tarixli girov protokolunda qeyd edildiyi kimi;

1) 5.000 TL bir SONY markalı plazma televizor

2) İki qəhvə masasında şüşəli

3) Bir naxışlı vaza

4) Tək zibil

Ələ keçirildi. Ancaq qeyd edildi qəhvə süfrəsi, vaza və zinət əşyaları müştərimizin peşəsinə görə etdiyi və ya hədiyyə aldığı şeylərdir. Ehtiyatlar Katib tərəfindən qiymətləndirilməyən əşyalar satılırsa, satış qiyməti bu əşyaların daşınması, saxlanması və satış xərclərini ödəmir.. Bu şeylərin heç bir tarixi dəyəri yoxdur və qiymətli materiallardan deyil. İşlərin bağlanmasında tərəflərə heç bir fayda vermir. 2004-cü il tarixli İcra və İflas Qanunu (“İşıqBu məsələ ") -in 85-ci maddəsində "Müsadirə edən məmur borclunun və kreditorun mənafelərini mümkün qədər kopyalamaq məcburiyyətindədir" bir qanun halına gəldi. Bu səbəbdən, müştərimizin maraqlarını pozan, dəyəri az olan əşyaları girov götürmək qanuna zidd idi.

2.2. Bundan əlavə, divarın içərisinə qoyulmuş SONY markalı plazma TV müsadirə edildi və zabit tərəfindən 5.000 TL dəyərində qiymətləndirildi. Bununla birlikdə, sözügedən televiziyanın tabeçiliyi İcra və İflas Qanununun əsas prinsiplərindən biridir. "Hadisəyə sığmayın" Prinsip pozuntusu var. Məhz, girov götürülmə səhnəsində qeyd etdiyimiz kimi, girov götürülmə səhnəsində başqa bir açıq televiziya var. Girov götürülməli olan televizor divara quraşdırılmışdır və sökülsə televizorun və evin zərər görəcəyi ehtimalı çox yüksəkdir. Bu halda açıq şəkildə aparmaq üçün ucuz olan televizorun əvəzinə sökülməsi baha başa gələn televizoru açıq şəkildə qanunsuz hesab edir. təşkil etmişdir.

2.3. Kreditora fayda verməyən və yuxarıda göstərilən səbəblərə görə müsadirə edildiyi təqdirdə hadisəyə əməl etməyən şeylərin aşkar edilməsi qanun pozuntusuna səbəb oldu. Bu səbəblə, əlavə şikayət şikayətimizi qəbul edərək, Məhkəmənizdən müştərimizə məxsus əşyalara qoyulan girovun götürülməsini xahiş edirik.

III. BİZİM TƏKLİFLƏR borcla İŞTİRAK EDİR. HACİZ MAHALLINA GƏLƏN ŞİRLƏR QORUNMAQDIR

3.1. İcra Müdirliyinin girov götürdüyü ünvan borclunun bildiriş ünvanı deyil. Borcalanın ünvanı bağlandığı yer olduğu kreditor tərəfinin aforizm bəyannaməsindən başqa heç bir sübuta əsaslanmır. Müştərimiz və müştərimiz uzun müddətdir ayrı yaşayır. Bu səbəbdən müştərimizin borcalanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində borcalanın ünvanı icra sənədindədir ”” kimi qeyd edildi.

3.2. Bağlanma yerində borcluya aid heç bir şey tapılmadı. Girov hesabatında açıq şəkildə göründüyü kimi, müştərimizin övladı ilə qaldığı evdə borcluya aid heç bir şey tapılmadı. Bu açıq şəkildə haciz yerindəki əşyaların müştərimizə məxsus olduğunu göstərir.

3.3. Məhkəmə icraatında olan icarə müqaviləsi Holing ilə imzalanmışdır. Hacizin edildiyi daşınmaz əmlak Holdinqin iqamətgahı kimi istifadə olunur. Əslində, bu vəziyyət əlavəyə daxil edilmiş müqavilədə (Əlavə-1) açıq şəkildə görünür. Borclunun haciz edildiyi daşınmaz əmlakla əlaqəsi yoxdur. Bu səbəbdən, bu ünvanda kreditorun müsadirə edilməsi, açıq-aşkar pis niyyət olduğunu göstərir.

3.4. Əlavənin edildiyi ünvanda müştərimiz və uşaq birlikdə yaşayırlar. Müştərimiz borcalan arasında xüsusi səbəblərə görə ayrı yaşamağa başladı. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, borcalanın yaşadığı ünvan fərqlidir. Bu ayrılma prosesi uzun müddətdir davam edir. Əslində, açıqlamasında müştərimizin qonşusu "" Bu vəziyyəti formada ifadə etdi. Göründüyü kimi müştərimiz və uşağın yaşadığı daşınmaz əmlak və borclunun əlaqəsi yoxdur.

Qanuni əsaslar                   : HRC, TBK, HMK və digər müvafiq qanunvericilik.

Şəbəkə və tələb           :-Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə

1- Dərhal nəzarətə alınan mühafizəçilər baxımından təqib tədbirlərini dayandırmaq və iş bitməyincə təmin edilməyən və ya uyğun olacaq zəmanətə qarşı müştərimizə qarşı icraat işlərini dayandırmaq;

2- İşimizi qəbul edərək, mühafizəçilərdəki borcu çıxartmaq üçün,

3- 40% -dən az olmamaq şərti ilə cəzaya məhkum etmək

3- İddia haqqı və vəkil haqqı yüklənmək

Müştərimiz adından etibarnamə ilə veriləcək qərarı təklif edirik və tələb edirik. 14/01/2019

Davam edən Vəkil

boş

Məhkəmə icraatı üçün vəsatət

Şəxsin apelyasiya şikayətinə baxılması nümunəsi -3-

ADANA İZLƏYƏN QANUN

Göndərmək

ADANA İCRA HÜQUQ MƏHKƏMƏSİNƏ

ÖLƏNMƏ SORĞU.

TƏKLİF

(3-cü Hissə)                 : 

DEPUTAT                     : Av. 

VƏZİFƏ      

(PAYEE)          

DEPUTAT                     : Av. 

Hed                        Hələlik 12.000,00 TL

MÖVZU                       : Məhkəmə icraçısının şikayət ərizəsi arbitraj iddiamıza daxil olan iddia ərizəmizin verilməsidir.

AÇIKLAMALAR    :

Borcalan ……. PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Sti. cavabdehə (kreditor) qarşı ......... Demir Çelik San. Tic. Ltd. Sti. edam əməliyyatları …… 1. sayı ilə Əmlak Bürosu, 2015 / …… .. E. (Əlavə 4)

Müştəri iddiaçısı ……. GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ. ... Mah da fəaliyyət göstərir. Ereğli Yolu Cad. 5. Km Nömrəsi: 97 Baş ofis / ....... borclunun ünvanına ................. PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Sti. Sizə qarşı girov qoyulması və nəticədə müştərinin iddiaçısının əmlakına girov qoyulması proseduru və qanunlara ziddir.  (Əlavə-2, 30.09.2015 tarixli əlavə protokolları)

Əsasən; Edilən girov qoyuluşları və protokollar protokollara və qanunlara ziddir. (........ 4. Mühafizə Müdirliyinin 2015/445 Təlimat sənədi ilə edilən açıqlamalar və saxlanılan protokollar - EK-2) …… Ədliyyə Məhkəməsi 2015 /…. D. Nömrəli İş sənədinin 16.11.2015-ci il tarixli qərar sənədində göstərildiyi kimi, girov proseduru İK-nin 96-cı və digər maddələrinə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. (Əlavə 7) Girov götürmə proseduru İHM-nin 99-cu maddəsinə uyğun olaraq aparılmalı olsa da, İİK-nin 96-cı və sonrakı maddələrinə uyğun olaraq prosedur və qanunlara zidd olaraq, sonradan müştəri iddiaçısına 7 günlük mühakimə edilməsinə icazə verilmir.

İK-nin 99-cu maddəsində “Müsadirə olunan şey borcalanın əlində deyil, əmlakı və ya digər həqiqi hüquqları tələb edən üçüncü şəxsin yanında olduqda, bu şəxs etibarlı şəxsin qəbul etdiyi təqdirdə qorunur. Məhkəmə icraçısı üçüncü şəxsə qarşı məhkəmə məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün kreditora yeddi gün vaxt verir. Məhkəmə işi bu müddət ərzində icra məhkəməsinə açılmırsa, üçüncü şəxsin iddiası qəbul edilmiş sayılır. Kreditorun iddiası bağlanana qədər, girov götürülmüş əmlak satıla bilməz. " Deyildi. Haczin İİK'nin 99-cu maddəsinə görə ediləcəkdi və kreditor cavabdehə iddia açmaq üçün 7 gün müddət verilməli idi. MƏHSULLAR ÜÇÜN ŞƏXSİYANIN ƏLİNDƏ İSTƏYİR Borclunun immiqrasiya zamanı iştirak etməməsi 3-ci il tarixli girov hesabatında aydın şəkildə yazılmışdır. Buna baxmayaraq …… 2015-ci il tarixli qərar sənədində, Məhkəmə İcra Məhkəməsinin 247/16.11.2015 nömrəli işinin borclunun borcu olduğu kimi qəbul olundu. (Borc alan olmasa da, borcalanın olduğu deyildi.)

Müştəri iddiaçısı ……. GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ. İşləyir ... .. Mah. Ereğli Yolu Cad. 5. 97-ci il tarixində Km No: 30.09.2015 Merkez /… PETROL ÜRN ünvanında girov qoyulması zamanı borclunun nə borcu var. VƏ NAK. TİK. LTD. Sti. Nə rəsmi, nə də Pirireis Mah tapmadı. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Mərkəz / ……. -də ………… PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Sti. Fəaliyyət göstərir. İİK-in 96-cı və yuxarıdakı maddələrinə əsasən tutulan girov proseduru və qeydlər bu baxımdan prosedura və qanuna ziddir. Bu səbəbdən məhkəmə icraçısının prosedurundan şikayətlənməli olduq. Girov götürmə prosedurunun ləğvi və 30.09.2015 tarixində ediləcək protokollar barədə qərar vermək lazımdır.

Nəticədə girov götürmə nasosları, LPG nasosları, yanacaq çənləri, LPG tankları və müştəri iddiaçının ixtiyarında olan qurğular girov götürüldü və müştəri şirkət nümayəndəsi …… .. ……… .. etibarnamə olaraq təslim edildi. İİK-yə qarşı xəbərdarlıqlar edildi.

İK-nin 85-cu maddəsində "Borc vermiş məmur borclunun və kreditorun maraqlarını mümkün qədər surətləndirməlidir." Deyildi. Bu çərçivədə 3-cü şəxs olan iddiaçı müştəri hüquqlarını qorumadı, lakin kreditor cavabdehin hüquqlarını qorumağa çalışdı. Borcalanın harada və nə vaxt olmadığı, borclunun gəldiyi kimi girov tələbinin tətbiqi İİK-ə qarşı idi. Eyni zamanda, icra məmuru HRF-nin hansı maddəsinə və hansı üsula görə girov götürmə qeydini yazmadı. 30.09.2015-ci il tarixli girov hesabatı prosedura və qanuna açıq şəkildə ziddir.

30.09.2015 tarixli qoşma protokollarında Pirireis Mah. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Mərkəz /…. -də ……………… PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Fəaliyyət göstərmir və səlahiyyətləri yoxdur, müştəri şirkəti… GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ., Şirkətin işlədiyi və səlahiyyət verdiyi yer .............................., vergi şəhadətnaməsi tələb edildikdə, müştəri şirkəti ……… .. GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ., Vergi nömrəsinin təqdim olunduğu müştəri şirkət ... GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. İşlədiyi ərazinin icarəyə verilməsi ilə bağlı icarə müqaviləsinin Kadriye olduğu bildirildi ..

Müştəri iddiaçısı ………. GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ., Pirireis Mah. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Mərkəz /…. 20.09.2017 tarixli icarə müqaviləsində (Əlavə-01.04.2015) qeyd olunan Kadriye, 6-ci il tarixinədək daşınmaz əmlakı və yanacaq pompası, lpg nasos, yanacaq çəni, lpg tankı və daşınmaz əmlak üzərində işləyən obyektləri icarəyə götürmüşdür. Müştəri iddiaçısı (3-cü şəxs), yanacaq nasosu, LPG nasosu, yanacaq çəni, LPG tankı və sahib olduğu binalar haqqında girov tələbi ilə iddia qaldırdı.

Müştəri iddiaçısı …… .. GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. Sti. Kadriye ilə kirayə verilir. 01.04.2015 tarixində bağlanmış icarə müqaviləsində yanacaqdoldurma məntəqəsi, lpg nasos, yanacaq anbarı, lpg anbarı və ətraf mühit əşyaları müştəri iddiaçısına icarəyə verildi. (ƏLAVƏ-6, İcarə müqaviləsi) Bununla əlaqədar olaraq, Kadriye ……… .. şəxsiyyət vəsiqəsi ilə şahid qismində dinlənilməsini və rayon məhkəməsinə göstəriş yazmalarını xahiş edirik.

Müraciətimizə əlavə edilmiş icarə müqaviləsi ilə müştəri iddiaçısı yanacaq çəni ilə birlikdə yanacaq nasosunun, LPG nasosunun, yanacaq anbarının, LPG çəninin və onun tikililərinin faydalanan sahibi olmuşdur.

TMK-nın 830-cu maddəsi “Güzəştli sahibin hüququn predmeti olan əmlaka sahib olmaq, idarə etmək, istifadə etmək və ondan istifadə etmək hüququ vardır. Bu səlahiyyətlərdən istifadə edərkən faydalı sahibi yaxşı menecer kimi qayğı göstərməlidir. " Maddə 984 "Hərəkətin sahibi onun sahibi hesab olunur." 986-cı maddədə “Mülk sahibi olmaq istəyi olmadan sahib olan şəxs əmlakı ondan alınan şəxsin əmlakına əsaslana bilər. Məhdud bir həqiqi hüquqa və ya daşınan şəxsə şəxsi hüquq iddiasına sahib olan şəxs tərəfindən tələb olunan hüququn olması carine sayılır. " Deyildi. Müştəri şirkəti ……… GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. Sti. və səlahiyyətli Şahin ... yanacaq pompası, LPG nasosu, yanacaq anbarı, LPG tankı və əlindəki qurğular haqqında bir arbitraj iddiası qaldırdı və bu işi açdılar.

Müştəri Şahin ……., Sahibi …… GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ. Şaban tərəfindən qəbul edildi .......... 18.09.2015 tarixində. (Əlavə 5)

Müştəri Şahin ……, müştəri şirkəti ……… GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. ŞTİ. Və ya əvvəlki sahibi Şaban …… .. borclu…. PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. ŞTİ. Öz səlahiyyətləri və ya tərəfdaşları ilə rəsmi, qeyri-rəsmi, hüquqi və ya üzvi əlaqəsi yoxdur. Hər iki şirkətə aiddir (Müştəri şirkəti …… FOOD PETROL URN. NAK. MAD. INS. TEL. SAN. TIC. LTD. STI.…. PETROL URN. qeydlərinizi …… Ticarət Qeydiyyatı İdarəsindən, ……. Bələdiyyədən,… Vergi Dairəsindən və məhkəmənizin qiymətləndirəcək digər aidiyyatı qurum və təşkilatlardan sorğu xahiş edirik. Cavabdeh (kreditor) tərəf, müştəri şirkətinin işlədiyi ünvana borcludur ....... PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. ŞTİ., O vaxt işlədiyi ünvan eyni olduğu üçün Pirireis Mah. Ereğli Yolu Cad. 5. Km Xeyr: 97 Merkez /….

……… PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Sti. Pirireis Mah. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Mərkəz / ……. ÇEKOİL satıcısı olaraq çalışdı. Müştəri şirkəti …… .. FOOD PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. Sti. göstərilən ünvanda bir ONEX dileridir.

Müştəri iddiaçı şirkəti ……. GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. Pirireis Mah da fəaliyyət göstərir. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Mərkəz / ……. da G. Mütəxəssis İ. 30.06.2015 tarixində Uysal tərəfindən edilən yoxlamada, müştəri şirkətinin fəaliyyət göstərdiyini bildirən protokollar saxlanılmışdır.  (Əlavə 3) Söz mövzusu sənədin orijinal sənədini tələb edirik. Qoşulma tarixindən əvvəl, 30.06.2015 tarixində, Pirireis Mah. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Mərkəz /…. Müştəri şirkətinin fəaliyyət göstərdiyi aydındır.

Diqqəti çəkmək lazım olan digər bir məqam, bəzi yanacaqdoldurma məntəqələri, tanklar və qurğuların müştəri iddiaçısı tərəfindən yanacaqdoldurma məntəqəsinin icarəyə verilməsindən sonra dəyişdirilmişdir. CROP SUN olduumuz VƏ İŞTİRAKÇI MÜRACİƏTİNİN MÜRACİƏTİNİ TƏŞKİL EDƏN İDDİASI İSTƏYİR ŞİRKƏTİNİN MÜŞTƏRİLƏRİ ÜÇÜN 01.04.2015/XNUMX/XNUMX SONRA GÜZÜNÜN QAZANMASI ÜÇÜN ƏMƏKDAŞLIQ VƏ SƏHİFƏ MÜBARİZƏLLƏRİ DƏYİŞMİŞDİR Kirayə müqaviləsində 1 cüt petposan markalı yanacaq nasosunun, 2 tək petposan markalı yanacaq nasosunun, 1 cüt yaqut markalı lpg nasosun, lpg tankı və inşaat binalarının, yanacaq çənləri və yerüstü qurğuların olduğu bildirilir. Bununla birlikdə, 30.09.2015-ci il tarixli girov götürüldükdə 1 Mekson markası, 1 Mekson markası, 1 Petposan markası, 1 Euro Punp nasosu, 3 yanacaq anbarı və ətraf mühit, 1 lpg tank və xarici ələ keçirildi. Kirayə müqaviləsində iştirak edən daşınan və daşınan nəqliyyat vasitələrinin fərqli olduğu aydındır. 01.04.2015 tarixində İcarə Sazişində işləməyən Ictimaiyyət, TANK və MÜSTƏMİLATIN MƏLUMATLARI.

01.04.2015-ci il tarixli icarə müqaviləsinə daxil olmayan, sonradan müştəri tərəfindən dəyişdirilən, 30.09.2015 tarixli girov hesabatında girov götürüləcəyi bildirilən yanacaq nasosları, çənlər və onların qurğuları Pirireis Mah olaraq göstərilmişdir. Ereğli Yolu Cad. 5. Km No: 97 Center / ……… adresdə işlədiyi iddia edilir ……… .. PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Bunun ŞTİ-yə aid olması mümkün deyil.

Cavabdeh (Kreditor), borclu ………. PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Ltd ŞTİ., Üçüncü tərəf iddia şirkəti ... GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. SƏNİN. TİK. LTD. Sanki ŞTİ-nin əlindədir. (Borclunun əmlakına Üçüncü Şəxsin sahib olması kimi bir şey yoxdur.) Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yanacaq nasosları, tanklar və qurğuların borcu ........ PETROL ÜRN. VƏ NAK. TİK. LTD. Sti. bir şeylə əlaqəsi yoxdur. Beləliklə, kreditorun debitor borcunu toplamaq üçün hərəkət etdiyi və xeyirxah olmadığı açıq-aydın görünür.

Müştəri şirkətinin öz mülkiyyətində olan yanacaqdoldurma nasosları, tanklar və qurğulara sahib olması və satış yolu ilə pula çevrilmək imkanları xeyirxah bir müştərinin bərpa etmək çətin və qeyri-mümkün olan iqtisadi itkilərinə səbəb olacaqdır.

Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərə görə; Əvvəla, məhkəmənin icraçısına verdiyimiz şikayətin qəbul edilməsini, girov götürülmüş mallar üzərində girov qoyulması prosedurunun ləğv edilməsini və məhkəmənin başqa cür düşünmədiyi təqdirdə retrospektdə tələb etdiyimiz əsaslandırıcı iddiamızın məhkəmənin qərarı ilə qəbul edilməsini hörmətlə xahiş edirik.

Dəlil                          : Müsadirə hesabatı, icarə müqaviləsi, protokol, hissə köçürmə müqaviləsi, X İcra İdarəsinin X nömrəli dosyesi, ……. İcra Qanun Məhkəməsinin 2015 / ……… D. İş, ……… 4. İcra Müdirliyinin 2015/445 saylı əmri ilə, …… Ticarət Sicil İdarəsindən, ……… Bələdiyyədən, ……… Vergi Dairəsindən və digər əlaqədar qurum və təşkilatlar məhkəməniz tərəfindən qiymətləndiriləcək …… GIDA PETROL ÜRN. NAK. MAD. INS. TELEFON. Oxuyur TİC. LTD. ŞTİ. borclu X qeydləri, vergi qeydləri, kəşf, şahid, ekspert, and və hər cür hüquqi dəlillər.

Qanuni əsaslar: HMK, İİK, TMK ilə əlaqəli qanunvericilik.

NETICE və TƏKLİF        : Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə BİZİM CƏMİNİN QƏBUL EDİLMƏSİ İLƏ;

 • Əvvəla, ehtiyat tədbirləri görərək ələ keçirilmiş malların satışını dayandırmaq,
 • Məhkəmə icraçısının sövdələşməsinə dair şikayətimizi qəbul etmək üçün, girov götürülmüş mallar üzərində girov qoyulması prosedurunu aradan qaldırmaq üçün,
 • Məhkəməniz başqa cür düşünmədiyi təqdirdə, arbitraj iddiamızın qəbul edilməsi,
 • Cavabdehin (kreditorun) müştəri iddiaçısına 15% -dən az olmayan kompensasiya ödəməsi;
 • Səmimi olaraq xahiş edirəm ki, məhkəmə xərcləri və xərcləri və vəkil haqqı iddiaçı adından cavabdehə verilsin. tarix

                                                                                                                    Davam edən Vəkil

Ovçuluq. 

EK1: Təsdiq edilmiş etibarnamənin surəti

EK2: X tarixli icmal hesabatı

EK3: G. Mütəxəssisi tərəfindən X tarixli qeyd

EK4: X Təhlükəsizlik İdarəsinin X qərarı

EK5: X tarixli pay köçürmə müqaviləsi

EK6: X ilə icarə müqaviləsi

EK7: X İcra Məhkəməsinin X tarixli qərarı ilə X D. İş.        

Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət (müsbət nəticə)

Məzmunu görmək üçün giriş etməlisiniz.

Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət (müsbət nəticə)

Məzmunu görmək üçün giriş etməlisiniz.

Mənimsəmə davası üçün vəsatət nümunəsi (müsbət nəticə)

İCRA VƏTƏNDAŞ MƏHKƏMƏSİNƏ

İSTEHSAL FİLİ YOX               :

İddiaçı / İddiaçı        :

DEPUTAT                                 :

HƏDƏSİZ            

Zəka iddiasında  

BULDU / MÜDAFİƏÇİ       : (Mernis Ünvanına bildiriş)

İşin mövzusu                 : Ədalətsiz kəşfiyyat iddiasının və pis niyyətlə kompensasiya tələbimizi rədd etmək.

TƏSVİRLƏR:

1-) Yuxarıda nömrələnmiş icra məmuru sənədindən PAKİZ SINAQDAN KEÇMƏDİ ve DEMET DEYİL Ticarət reyestrindəki borclulara məxsus olan və hələ də qeydlərində olan borcluların bilinən ünvanlarına qiymətli kağızlar müsadirə edildi. HALİTPAŞA CAD.NO:24/A ERZİNCAN 13/10/2016 tarixində onların ünvanında YONCA MARKET adlı iş yerində edilən haciz zamanı, şübhəli YUSUF ERDEM, müsadirə olunan malların ona məxsus olduğunu elan edərək mükafat tələb etdi.

2-)Şübhəli Yusuf ERDEN-in haciz dövründəki iddiası ləğv edilməlidir.

Odur ;

a-)Göstərilən ünvan və iş yeri YONCA MARKET-in borcluları olan Demet YORULMAZ və Pakize YORULMAZ-ın adına qeydiyyata alınır və haciz əsnasında girov qeydindən anlaşılacağı kimi, Demet YORULMAZ-ın həyat yoldaşı Taşkın YORULMAZ, sayma səbəbiylə iş qapısı. Yusuf ERDEN haciz prosesi başladıqdan və Taşkın YORULMAZ ona məlumat verdikdən sonra haciz yerinə gəldi.

b-)Yenə də ödəniş tələbi ilə çıxış edən cavabdeh, müsadirə olunan malların haciz əsnasında ona məxsus olduğunu bildirərək ödəniş tələbi etdi, icra dosyesi iş yerinin ona aid olduğunu göstərir. FATURA, SƏNƏD, VERGİ VƏZİYYƏTİ, TİCARƏT QEYDİYYATI təqdim edilə bilmədi. Erzincan Vergi Dairəsi ve Erzincan Ticarət Sicil Bürosu Sərəncam yazılıbsa, müttəhimin göstərilən ünvanda iştirak etmədiyi açıqca görünəcək.

c-)Yenə də haciz hesabatından anlaşılacağı kimi, YONCA MARKET adı altında hacizin edildiyi iş yerində sənəd borcluları tərəfindən idarə olunan reklam lövhələri var.YUSUF ERDEN adına sənəd və dəlil yoxdur.

D-)İcra ofisinin yuxarıda göstərilən icra sənədində Su abunəsi, Elektrik abunəsi, Bələdiyyə reklam bəyannaməsi vergisi Pakize YORULMAZ və Demet YORULMAZ adından, mükafat tələb edən cavabdeh adından deyil, təqib borclusu Pakize YORULMAZ və Demet YORULMAZ adından. Erzincan Bələdiyyəsinə ve Aras Edaş İl Müdirliyi bir order yazaraq haciz ünvanı Halitpaşa Cad.No:24/A Center / Erzincan Ünsiyyətdəki abunəçi məlumatları və ya mükafat tələb edən cavabdehdə qeyd olunan abunə və ünvanlar nəticələnəcəkdir.

e-) Bundan əlavə, mükafat tələb edən cavabdehin iş yerini ələ keçirərək özünə aid olduğunu elan etməsi, alanın iki ildir borclarına görə məsuliyyət daşıması deməkdir. çünki Ali Məhkəmənin qərarları bu istiqamətdədir.

Ali Məhkəmə Qərarları, icraatda oxunacaq

TC
Ali Məhkəmə
8. Hüquq şöbəsi

Maddə №: 2013/9510

Qərar No: 2013/16713

Məhkəmə qərarı müddətində yuxarıda yazılmış tarix və nömrə ilə bu işlə bağlı sənəd müttəhimin tələbi ilə Palataya göndərildi və İstintaq Hakiminin iş materialları üçün hazırladığı hesabatı dinlədikdən və hamısını oxuduqdan və araşdırdıqdan sonra sənəddəki sənədlər, işin tələbləri müzakirə edildi və nəzərdən keçirildi:

QƏRAR

İddiaçı kreditor vəkili, üçüncü şəxsin Burdur İcra Müdirliyinin 2012/6369 nömrəli təqib sənədində edilən gündəlik girovda ödənişi tələb etdiyini, ancaq uydurma iş yerinin kreditordan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsi üçün köçürüldüyünü və iddianın rədd edilməsini və təzminat qərarının verilməsini istədi.

Şübhəli üçüncü adam haciz ünvanındakı iş yerinin qanunvericiliyə uyğun olaraq satın alındığını ifadə edərək borcluya ödəniş edildi və eyni şəkildə hacizdən əvvəl borcluya məxsus daha 3 ticarət mərkəzi satın alındı. davanın rədd edilməsi qərar verilməli olduğunu müdafiə etdi.

Məhkəmə tərəfindən toplanan dəlillərə görə: iddiaçı borclunun olmadığı halda üçüncü tərəf şirkətinin ünvanında edilmiş, EBL-in 97 / a maddəsində mülkiyyət prezumpsiyası borclunun marağındadır və buna görə də kreditorun marağı, ancaq əlavə ünvanındakı iş yeri borclunun köhnə ünvanı idi və 19.10.2012-ci il tarixli əlavədəki təsbitlər bunu təsdiqlədiyini, üçüncü tərəfin bu yeri 05.10.2012 tarixinə qədər aldığını iddia etdiyini iddia etdi. 44-ci il, işin köçürülməsi ilə əlaqədar EBL-in XNUMX-cü maddəsindəki tələblərin yerinə yetirildiyi və isbat olmamaq qarşısında TBK-nin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq, alıcı müəssisənin borclarına görə iki il müddətinə cavabdeh olacaqdır. İşin əsaslandırılması ilə, rasyon iddiasının rədd edilməsinə qərar verildi; hökmşübhəli üçüncü şəxsin vəkili tərəfindən etiraz edildi.

İddiaçı iddia edir ki, üçüncü şəxs iş yerini borcludan icra icraatına əsasən çek çəkildiyi tarixdən bir gün əvvəl haciz ünvanında alıb.

Gələcək bir tarixlə çeklərin verilməsi ticarət həyatında adi bir vəziyyətdir.

Borcunuz konkret halda doğum tarixiSatın alındığı tarixdən sonra kreditordan mal qaçaqmalçılığı üçün gizlənmiş bir iş yerinin verildiyi qəbul edilməlidir. Köçürmə doğru sayılsa da, iddia qarşısında və HRD-nin 44-cü maddəsindəki tələblərin yerinə yetirilmədiyini sübut etmədikdə, TBK-nın 6098 nömrəli 202/2 maddəsi Qəbul edənin 818 saylı CB-nin 179/2 maddəsinə əsasən müəssisənin borclarına görə də cavabdeh olduğu qəbul edilməlidir.

Fayldakı məlumatlar və sənədlər, məhkəmə Qərarın səbəbi əsasında sübutların müzakirəsi və qiymətləndirilməsində qanunsuz bir aspekt olmadığına görə, cavabdeh üçüncü şəxsin vəkilinin bütün apellyasiya etirazlarının rədd edilməsi və prosedura uyğun olaraq çıxarılan qərarın təsdiqlənməsi və qanun, HUMK-un 388/4 tərəfləri. (HMK m.297 / ç) və İİK'in 366/3. müddəalarına uyğun olaraq Apellyasiya Məhkəməsi qərarının bildirilməsindən sonra 10 gün ərzində qərarın düzəldilməsi 24,30-cü ildə yekdilliklə qərar verildi ki, təsdiq haqqından 1.034,43 TL avans haqqı çıxılmaqla qalan 14.11.2013 TL, şikayətçidən alınsın.

Yuxarıda izah etdiyimiz kimi, cavabdehin rasyon tələbi ləğv edilməlidir.

Qanuni əsaslar        : İİK 99 ve ilgili mevzuat.Yüksək Məhkəmə qərarları.

Dəlil                           :

Erzincan 1-ci İcra Müdirliyinin sənədi, 2016/9187 saylı Qanun.                                                

(Kəşf) (Ünvan və iş yerində haciz)

Şahid ifadələri

Nəticə və tələb             Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə;

Müsadirə edildi malların müddəti bitmir şikayətimizə MÜDAFİƏÇİNİN ZƏKİ TƏŞKİLATININ Rədd edilməsinə və haqq işimizin qəbul edilməsinə;

Erzincan 1. İcra Müdirliyi 2016/9187/13 tarixində 10/2016 saylı sənəddə Qiymətli kağızlar hesabının davamı

Təqsirləndirilənə qarşı icraat sənədindəki girov qeydində müsadirə edilmiş əmlakın dəyəri 38.710,00 TL 20% -dən aşağı deyil Pis niyyət kompensasiyası idarə olunmaq 

MƏHKƏMƏ MALİYYƏLƏRİ ilə Vəkil haqqı Hörmətlə təqdim edirəm və qarşı tərəfə yüklənməsinə qərar verilməsini tələb edirəm. tarix

                                                                                                        Davam edən Vəkil

Qoşma:

Lien Record

Ticarət Sicili Gazete qeydləri

Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana Hüquq Bürosu və Hüquq Bürosu

Apellyasiya iddiası üçün vəsatət nümunəsi

ADANA ... İCRA MÜDDƏTİNƏ

FAYDALI:

Zəka ilə bağlı şikayətlər

ÜÇÜNCÜ TƏRƏF:                 

DEPUTAT:

KONU: Müdirliyinizin sənədindən icra edilmiş icra sənədinə gəldikdə .... /…. Tal sənədindən 08.07.2020 tarixli haciz prosesinə qarşı etirazlarımızın və ödəniş tələblərimizin verilməsindən ibarətdir.

AÇIKLAMALAR

Əsas nömrəsi yuxarıda yazılan müdirliyinizin sənədindən icra icraatında;. 202 təlimatlı İcra Müdirliyinin sənədindən… /… yalançı 16.11.2020-ci ildə müsadirə prosesi müştəri şirkətinin "ADDRESS" ünvanda, əlavə hesabatında göstərildiyi şəkildə həyata keçirildi: '' 1 Ayran hazırlama kabineti, 1 çay istehsalçısı, 1 stəkan tezgahsız içki şkafı, 1 soyuducu stəkan şkaf, 1 ağ rəngli Bosch dondurucu, 1 xəmir silindiri, protokolda yazılmış 2 hesab, protokolda yazılmış 1 hesab kompüteri, 1 sənaye kristal markalı qabyuyan maşın, 1 sənaye tipli 2 qapılı soyuducu, 1 sənaye tipli 3 qapılı tezgah soyuducu kabinet , 2 sənaye tipi 2 ocaklı və 4 ocaqlı soba, 1 sənaye tipli qida anbarı, 2 samsung markalı mikrodalğalı soba qara və ağ rəngli, 3 boz rəngli branda, bundan sonra müştəri şirkəti səlahiyyətli AD SOYAD tərəfindən müsadirə prosesi tətbiq edildi. Müsadirə olunan əmlakla bağlı mükafat iddiası qaldırıldı.

Əvvəlcə bildirmək istərdik; Qoşmaya tabe olan sənədin borcu heç bir halda müştəri şirkəti ilə əlaqəli deyil. Müştəri şirkətinin direktorlar şurasının sədri və onun səlahiyyətli nümayəndəsi AD SOYAD 15.03.2019 tarixində …………… adlı şirkəti devraldılar və köçürmə haqqı transfer müqaviləsində razılaşdırıldığı kimi ödənildi. (ƏLAVƏ-1 Transfer Müqaviləsi) şirkətin adı …………. dəyişdirilib .. (EK-2 Adın dəyişdirilməsinə dair Ticarət Sicilinin Qeydiyyatı) Müştəri şirkəti, 15.03.2019 tarixində əlavə edilmiş köçürmə müqaviləsinə uyğun olaraq direktorlar şurasının sədri və səlahiyyətli nümayəndəsi AD SOYAD tərəfindən götürülmüşdür və bu təqib əsası 30.09.2020 tarixində verilmişdir. (ƏLAVƏ-3 12.10.2020 tarixli Ödəmə Sərəncamı) Göründüyü kimi, təqib bazası borcun doğulmasından təxminən 1,5 il sonra və müştəri şirkətinin sözügedən borcla əlaqəsi olmadığı açıqdır. Üstəlik, Türk Borclar Məcəlləsinin 428-ci maddəsinin müddəalarına və Türk Borclar Məcəlləsinin 44 / 2-3-cü maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq köçürmə səbəbindən köçürənin məsuliyyətindən danışa bilmək üçün , borc köçürmə tarixindən əvvəl yaranan və köçürmə tarixində ödənilməli olan bir borc olmalıdır. Müştəri şirkətin şirkətin köçürülməsindən sonra yaranan borc üçün məsuliyyət daşıya bilməyəcəyi açıqdır, çünki əlavə edilmiş transfer müqaviləsində borc haqqında heç bir məlumat olmadığından, fakturanın verilməsi və ödəmə tarixi səbəb kimi göstərilmişdir borc nəzərə alınır.

Əlavə olaraq və böyük bir vurğu ilə vurğulamaq istərdik ki, hörmətli müdiriyyətinizin icra sənədində və bu səbəbdən təqib əsası sənədə köçürülən şirkət borclu kimi görünmür, yalnız köçürülmüş şirkətin ortaqları görünür borclu kimi. Bununla birlikdə, köçürmə səbəbindən öhdəlik yalnız şirkət borcları ilə əlaqədardır, şirkət ortaqlarının şəxsi borcları deyil. Bütün bu açıq-aşkar aşkar məsələlərə baxmayaraq, köçürmə tarixindən təqribən 1,5 il sonra təşkil olunmuş bir il üçün müştəri şirkətinə gələrək müştəri şirkətinə girov müddəti qurmaq üçün gəlmək açıq şəkildə qanunsuzdur (üstəlik, aidiyyəti olmayan borcla) təhvil verilmiş şirkətə), habelə borclu ilə kreditor arasında sövdələşmə nəzərdə tutulan əməliyyatın mövcudluğunu göstərir. Bu məsələ haciz müddətini şikəst və qanunsuz etdi.

Bütün bu izahatlar işığında, qanuna uyğun olaraq bir şirkət transferi olduğu halda, transfer haqqı müqavilədə göstərildiyi kimi ödənilir və alıcı ilə alıcı arasında üzvi bir əlaqəni göstərən bir dəlil yoxdur, üstəlik Transfer tarixindən sonra anadan olan ŞİRKƏTİN ƏVVƏLKİ TƏRƏFDARLARI ŞƏXSİ BORC MÖVZU OLDUĞUNDA KURULAN ƏMƏL açıq-aşkar qanunsuzdur. Bununla əlaqədar İcra Məhkəməsində şikayət verəcəyik.

16.11.2020-ci ildə müsadirə edilmiş əmlak üçüncü şəxsdə yerləşdiyindən, haciz proseduru zamanı AD-SOYAD mükafat tələbi nəzərə alınmaqla, kreditora İİK m.99-a uyğun olaraq kreditora ödəniş göndəriləcəkdir. iddiası Açmaq üçün vaxt tələb edirik.

Hörmətlə,

Üçüncü Şəxs Rasyon tələb edir

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə