Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Memnu Hüquqların verilməsi üçün ərizə

Cinayət təqibi məhkəməsi

Razı qalmış Hüquqlar ərizəsinin qaytarılması üçün müraciət -1-


 ADANA () OĞLU VƏZİFƏTİ CƏMİYYƏT MƏHKƏMƏSİNƏ

MƏNZİL HÜQUQLARI

Geri qaytarılmaq üçün tələb:  

MÜVƏKKİL: Adana Vəkil Saim İNCEKAŞ

TƏLƏB: Əvvəllər yekunlaşdırılaraq icra edilmiş bir cinayət səbəbi ilə verilmiş ictimai hüquqlardan qadağamın çıxarılması və qadağan edilmiş hüquqların geri qaytarılması istənir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvəkkilim, Adana X Ağır Cəza Məhkəməsi tərəfindən qətl cəhdinə görə cəzalandırıldı.  X   əsas, X Qərar nömrələnmiş və X Qərarı ilə məhkum edildi.

Müştəri, Adana X Ağır Ceza Məhkəməsi tərəfindən 5237 81 / 1,35 / 2,63 maddələrini pozduğuna görə mühakimə olundu, nəticədə X il həbs cəzasına və dövlət işinə qadağa qoyuldu.

2-Müştərim cəzasını qanun çərçivəsində aldı. Müştərinin qanunu ilə tələb olunan vaxt keçib və keçmişdə başqa cinayət törətməyib və verilən vaxtı yaxşı vəziyyətdə keçirib.

3-Qanunla tələb olunan digər şərtlər yerinə yetirildiyi üçün müştəri haqqında əvvəllər verilən ictimai hüquqlara qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasını və təmin edilmiş hüquqların müvəkkilimə qaytarılmasını xahiş edirik.

Hüquqi səbəblər: TCK, CMK, Cinayət qeydləri qanunu 13 / A və digər müvafiq qanunvericilik

SORĞU NƏTİCƏ         : Yuxarıda göstərilən səbəblərdən, müştərimizin ictimai hüquqların qadağan olunmasından azad edilməsini və CMK və TCK maddələrinə uyğun olaraq təmin edilmiş hüquqlarının qaytarılmasına qərar verilməsini istəyirik. 04.11.2018

Əlavə: 1-Etibarnamə

2-Cinayət qeydləri

3-Cinayət qeydləri tətbiqi

                                                                                                      Vəkil tələb olunur
Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana Vəkil

Razı qalmış Hüquqlar ərizəsinin qaytarılması üçün müraciət -2-


MƏHKƏMƏNİN FƏXRİ HÜKMÜNƏ X

DOSYA YOX: X

MƏNZİL HÜQUQLARI

(QADAĞAN HÜQUQLAR)

DÜŞÜNMƏK İSTƏYİR

TƏLƏB / MÜDAFİƏÇİ: …….

TC YOX: …………… ..

ÜNVAN: ………………

VƏKİLLƏR: …………………

ÜNVAN: ……………… ..

Mövzu: qadağanın ictimai hüquqlardan çıxarılması (qadağan edilmiş hüquqların qaytarılması) tələbidir

AÇIKLAMALAR:

1-) Əsas nömrəsi yuxarıda yazılmış sənəddəki cavabdehin nümayəndəsi olaraq çalışıram.

2-) Cinayət Məhkəməsinin XXXXX (Qapalı) XXXXXX 20XX / XXXX əsası-20XX / XX qərar və XX.XX.20XX tarixli qərarı ilə müştərinin XXXXXX XXXXX-nin 5237 saylı TCK-nin 105-ci maddəsinə və Ali Məhkəmə X. Cinayət Palatasının 1800XX saylı qərarına uyğun olaraq 20-TL pul cəzası ilə cəzalandırılmasına qərar verildi. / XXXX-20XX / XXXX Bəyannaməsi ilə təsdiqləndi və 20.07.2009 tarixində qəti oldu,

2-) Qərarın məzmununa 5237 saylı Türk Cəza Məcəlləsinin 53-cü maddəsi tətbiq edilmədi.

3-) Cinayət Qeydlərinin 20-ci maddəsinə əsasən, Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət Qeydləri və Statistikaları Baş İdarəsinin XX.XX.5352XX tarixli və XXXXXXXXXXXXXXXXXX nömrəli məktubu ilə müştəri tərəfindən təqdim olunan arxiv qeydlərinin silinməsi tələbi. 12 saylı Qanun, arxivə daxil edilmə şərtləri tarixindən, qadağan edilmiş hüquqların qaytarılması barədə qərar qəbul edilmək şərtilə on beş ildən sonra silinəcəyi səbəbiylə rədd edildi.

4-) Məhkəmə hökmündə, 5237 saylı Türk Cəza Qanununun 53-cü maddəsinin tətbiq edilməməsi halında belə, 5352 saylı Qanunla dəyişdirilmiş 05 saylı Cinayət Qeydləri Qanununun müvəqqəti 04/2012. Məqaləyə görə, arxiv qeydlərinin silinməsi ilə bağlı qiymətləndirmə Cinayət Qeydləri və Statistika Ümumi Müdirliyi tərəfindən aparılacaq, haqq Daxilində olduğu başa düşülmüşdür.

5- Cinayət qeydləri arxivimin silinməsi üçün; "Qadağan edilmiş hüquqların bərpası qərarı alınmalıdır ...". Çünki qanuna görə, arxiv qeydlərimdəki cəzam, qanuni hüquqların qaytarılması qərarı alınmaq şərti ilə 15 ildə, alınmasa 30 ildə silinə bilər.

6- Razı qalmış hüquqlarımın geri qaytarılması üçün Qanunla tələb olunan bütün şərtlər var. Məhkəmə qərarında qadağan edilmiş bir hüquq yoxdursa belə, bu cəzaların cinayət arxiv qeydlərində qeyd edilməsi hüquqdan məhrum olmağı təmin edir və həm doktrinaya, həm də Ali Məhkəmənin qərarlarına görə "Doymuş hüquqların geri qaytarılması qərara alınmalıdır."

7- a- Ali Apellyasiya Məhkəməsi 13. Cinayət Palatasının 08, 06/2017 Prinsip, 2017/2944 tarixli qərarı və hökmünə əsasən, “... konkret halda, məhkəmənin tələbi ilə təmin edilmiş hüquqların qaytarılması üçün, qadağan edilmiş hüquqlara malik olmadıqlarına görə bir qərara yer olmadığını ifadə edən qərar, şübhəli barəsindəki hökm hökmündə hər hansı bir hüquqdan məhrumetmə olmasa da, bir həqiqətdir cinayət arxivi qeyd qadağan edilmiş hüquq anlayışına daxil edilir və 2017-ci ildən bəri, şübhəli hökmünün icra tarixi, A maddəsində göstərilən 6886 illik müddətin nəzərə alındığı Cəza Qeydləri Qanunu. müddəti bitmiş, təqsirləndirilən şəxsin cəzasının 07 saylı Qanun xaricindəki bir qanunla əlaqəli olduğunu və daha sonra yeni bir cinayət törətmədiyini, məhkəmə tərəfindən verilən şübhəlinin həyatını yaxşı vəziyyətdə davam etdirmək qərarına gəldiyi qiymətləndirməsində, qadağan edilmiş hüquqların bərpa edilməsi lazım olduğunu düşünmədən, yazılı bir qərar verməkdə heç bir zərbə olmadığından, yuxarıda göstərilən qərar qırılmalıdır xəbərdarlıq Bu baxımdan, həbs cəzası icra olunan ... -nin tələbi, yuxarıda izah edilmiş 5352 saylı Cinayət Qeydləri Qanununa əlavə edilmiş 13 / A maddəsi ilə qadağan edilmiş hüquqlarının qaytarılması və tələbin qəbul edilməsi ilə əlaqədardır. məhkəmədə, bu istiqamətdə bir istintaq aparıldı və tələbi yazılı şəkildə rədd etmə qərarı verildiyi üçün, cinayət və arxiv qeydlərinin silinməsi 6290/11 tarixindən bəri müstəsna olaraq Cinayət Qeydləri və Statistika Baş İdarəsi tərəfindən edilməlidir. / 04 saylı Qanunun qəbul edilməsi ilə, İstanbul Anadolu 2012. Sülh Məhkəməsinin, CMK-nın 17 saylı 17-cu maddəsinin 06-cü bəndinin (a) bəndinə uyğun olaraq, 2016/1992 / tarixli əlavə qərarının / 1164 və 1992/1304 nömrəli və 5271/309 nömrəli, ”,

b- Ali Apellyasiya Məhkəməsi 2. Cinayət Palatasının 08/09/2014, 2014/24589 Prinsip, 2014/19989 saylı qərarı və fərmanına əsasən “... məhkumun Türk Ceza Qanunu və ya xüsusi bir qanundan qaynaqlandığı, ya "razı qalmış hüquqların qaytarılması" yolu ilə hər növ səriştəsizliyin və eyni zamanda bir cəzanın nəticəsinin aradan qaldırılması barədə qərar verilməli olsa da, MÜDAFİƏÇİNİN TƏLƏBƏ HAQQINDA MƏHDUDİYYƏTLİ HAKLARI OLMAYAN QARAR QARAR OLUNMAYACAQ Bahisin ". ilamı olaraq,

c- Ali Apellyasiya Məhkəməsi 20-ci Cinayət Palatasının 2016/2979 saylı qərarına və 2017/2304 saylı və 11.04.2017 saylı Qərarına əsasən “... konkret halda, narkotik alveri ilə məşğul olan məhkumun qeydləri arxivdən silinmə, həmin Qanunun 5352-ci maddəsinə uyğun olaraq arxivləşdirilməli və 14 saylı Qanunla düzəliş edilmiş şərtlərin olduğu tarixdən etibarən qadağan edilmiş hüquqların bərpa edildiyi tarixə görə hesablanacaq, lakin məhkəmə tərəfindən məhkum barəsindəki hökm qərarında qadağandır. biz danışırıq Narkotik ticarəti üçün məhkum edilməsinin təbii nəticəsi kimi hüquqlarının bərpasını tələb edən cavabdehin hüquqi statusu, 5352 saylı Qanunun 13 / A maddəsində göstərilən şərtlər… işığında qiymətləndirilməli və qərar verilməlidir. ” şəklində ilamı,

d- 17/2017 saylı qərarına və Ali Apellyasiya Məhkəməsi 3044. Cinayət Palatasının 2017/11173 və 04.10.2017-ci il tarixli hökmünə əsasən, “... barəsində çıxarılan hökmdə həqiqi bir məhrumiyyət olmasa da şübhəli, cinayət arxivi qeydinin mövcudluğu qadağan edilmiş hüquqlar anlayışına daxil edilir., 5352 saylı Cinayət Qeydləri Qanununun 13 / A Maddəsi ”(3) Məhkumun və ya vəkilinin tələbi ilə məhkəməyə müraciət edən məhkəmə hökm və ya məhkumun yaşadığı yerdəki eyni dərəcəli məhkəmə qərar verməlidir. (4) Məhkəmə bu barədə qərarını dosyeyi araşdıraraq və ya dövlət ittihamçısının və məhkumun dinləməsi ilə verə bilər. (5) Qadağan edilmiş hüquqların bərpası tələbi üzərinə, Cinayət Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qanuni vasitə məhkəmənin qərarına qarşı tətbiq edilə bilər. " Nəzərə alsaq ki, hüquqların məhrum edilməsinə səbəb olan hökmün qiymətləndirilməsində, təqsirləndirilən şəxsin həyatına yaxşı bir şəkildə davam etdiyi qənaətinə gəlsə, qadağan edilmiş hüquqların bərpa edilməli olduğu müşahidə edilmir ...

d- 8/2018 saylı qərara və Ali Apellyasiya Məhkəməsi 8104-ci Cinayət Palatasının 2019/4157 saylı qərarına və 25.03.2019 tarixli hökmünə əsasən “... Dava, Qanunla müxalifət günahından bəhs edir. 6136 odlu silah, bıçaq və digər alətlər haqqında. Məhkəmə tərəfindən təqsirləndirilən şəxsin təmin edilmiş hüquqlarının qaytarılması tələbinin, müttəhimin hökm qərarında qadağan edilmiş bir hüquqa malik olmadığı səbəbi ilə qəbul edilmədiyi başa düşüldü, halbuki müttəhim barəsindəki hökm qərarında heç bir məhrumiyyət olmadı , müttəhim haqqında bir cinayət arxiv qeydinin olması qadağan edilmiş hüquqlar anlayışına daxil edilmiş və 21.10.2002 saylı Cinayət Qeydləri Qanununun 5352 / A maddəsində göstərilən 13 illik müddətdən bəri 3 tarixindən bu yana keçmişdir. və təqsirləndirilən şəxs daha sonra yeni bir cinayət törətməyibsə; Məhkəmə tərəfindən edilən qiymətləndirmədə, şübhəlinin həyatına yaxşı bir şəkildə davam etdiyi qənaətinə gəlinsə, qadağan edilmiş hüquqlar bərpa edilməlidir. Mühakimə izah edilən səbəblərə görə ləğv edilməlidir ... ”və bənzər fiqh qiymətləndirilir,

Məhkumun qeydləri qadağan edilmiş hüquqlardan məhrum edildiyi barədə mübahisəyə səbəb olmur. Yuxarıda göründüyü kimi, qadağan edilmiş hüquqların geri qaytarılması ilə bağlı qərar vermək üçün bir hökmdən istifadə mütləq qadağan olunmur, çünki məhkumetmə nəticəsində özəl qanunlarda müəyyən hüquq məhrumiyyətlərinin yaranması səbəbindən qadağan edilmiş hüquqların qaytarılması tələb olunur.

😎 Bu səbəblərdən; müştəri haqqında  məhkəmə 5237 saylı Türk Cəza Qanununun 53-cü maddəsi ilə qadağan edilmiş bir hüquq olmadığı təqdirdə, Memnu Hüquqlarının qaytarılmasına və Ali Məhkəmənin qərarı ilə arxiv qeydindən silinməsi barədə məhkəmə qərarının verilməsinə qərar verilməlidir. Ədliyyə Qeyd Arxivinin silinməsi üçün tətbiq qərarı.

9-) Qadağan edilmiş hüquqların bərpası üçün Qanunla tələb olunan lazımi şərtlər yerinə yetirildiyi üçün, Məhkəmə qərarından 5352 saylı Cinayət Qeydləri Qanununun 13A maddəsində qanuni hüquqlarımdan istifadə etmək üçün qadağan edilmiş hüquqlarımın geri verilməsi barədə qərar tələb etmək lazım idi.

Qanuni əsaslar: TCK, CMK, Cinayət qeydləri qanununun 13 / A maddəsi, Ali Məhkəmə qərarları və digər digər qanuni sübutlar.

Nəticə və SORĞU: yuxarıda göstərdiyimiz səbəblərə və ex officio izah etdik; Hörmətlə xahiş edirəm ki, qadağan edilmiş hüquqların müştəriyə verilməsi və TƏMİNATÇILARIN HÜQUQLARININ TƏMİN EDİLMƏSİ VƏ MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNİN ARXİYA QEYDİYYATINDAN TƏMİN EDİLMƏSİ barədə qərar verin .......

Okt: 1-Vekaletnamemiz,

2-XXXXX (qapalı) XXXXXX 20XX / XXXX əsaslı 20XX / XX Ceza Məhkəməsi, XX.XX.20XX tarixli qərar və qərar,

3- Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qeydləri və Statistika Baş İdarəsinin XX.XX.20XX tarixli və XXXXXXXXXXXXXXXXXX nömrəli məktubu

 

                                                   Təqsirləndirilən millət vəkili

Razı qalmış Hüquqlar ərizəsinin qaytarılması üçün müraciət -3-


ADANA İMKANININ CƏMİ MƏHKƏMƏSİ

TƏLƏB:

MÜVƏKKİL: 

MÖVZU: Qadağan olunmuş hüquqları geri qaytarmağa qərar vermək istəyimizə gəldikdə.

İZAHI:

 • Mersin 1-ci Asiye Ceza Məhkəməsinin 04 tarixli qərarı ilə 06/2014 və 2014/53 saylı qərarı ilə müştəriyə 2014 il 509 ay həbs cəzası və 1 TL pul cəzası verildi. Bu hökmə 04 tarixində son verildi.

 • Müştəri, ərizədə təqdim etdiyimiz cinayət qeydləri və arxiv qeydlərində görünən bütün cəzalar icra olunur və qanuni dövrlər keçmişdir.
 • Bununla birlikdə, bu cəzalar barədə məlumatlar hələ də müştərinin Cinayət qeydləri və Arxiv qeydlərində görünür. Bu məlumatların Cinayət qeydləri və Arxiv qeydlərində görünməsi iş müraciətləri və müştəri tərəfindən edilən digər əməliyyatlar üçün mənfi nəticələrə malikdir və həm iş həyatında, həm də sosial həyatda mənfi təsir göstərir.

 • Müştəri məmnun edilmiş hüquqların qaytarılması üçün qanunla tələb olunan bütün şərtlərə malikdir. Məhkəmə qərarında qadağan edilmiş bir hüquq yoxdursa belə, bu cəzaların cinayət sənədləri və məhkəmə sənədləri arxivində olması doktrina və Ali Məhkəmənin qərarlarına əsasən hüquqlardan məhrum edilməsini təmin edir.

 • Ali Apellyasiya Məhkəməsi 13. Cinayət Palatasının 08, 06/2017 Bazası 2017/2944 '' saylı qərarı və fərmanına əsasən ... ''
  Qadağan edilmiş hüquqların bərpası, müəyyən bir cinayət və ya cəzaya məhkum edilməsindən asılı olaraq həm Cinayət Məcəlləsində, həm də digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş müxtəlif hüquqlardan məhrumiyyətlərin aradan qaldırılmasına imkan verən qanuni bir tənzimləmədir. 765 saylı və 121 nömrəli TCK və 124 saylı CMK. Cinayət Qeydləri Qanununa 1412 / A maddəsi əlavə edilərək yenidən təşkil edildi. Bu tənzimləmə ilə, cinayət məhkumluğundan irəli gələn həyat hüquqlarının məhrum edilməsini aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. 416 saylı Cinayət Qeydləri Qanununa əlavə edilmiş 420 / A maddəsində, 5237 saylı TCK xaricindəki qanunlar tərəfindən müəyyən bir cinayət və ya müəyyən bir cəza səbəbiylə tətbiq olunan hüquq məhrumiyyətlərini aradan qaldırmaq üçün qadağan edilmiş hüquqlar, bu məqsədlə Türk Cəza Qanununun 5271-cü maddəsi.Məqalənin beşinci və altıncı bəndlərinə xələl gətirmədən, hökmün icra olunduğu tarixdən üç il müddətinin keçdiyi ifadə edilir. Qadağan edilmiş hüquqların bərpası üçün məhkəmədə cəzanın icra edildiyi və şəxsin icrası başa çatdıqdan sonra üç il ərzində yeni bir cinayət törətmədiyi və barəsində bir rəy olması lazım olacaqdır. həyatına yaxşı bir şəkildə davam etdi. Bu baxımdan, həbs cəzası çəkilmiş ... istəyi, yuxarıda izah edilmiş 19.12.2006 saylı Cinayət Qeydləri Qanununa əlavə edilmiş 5560 / A maddəsi çərçivəsində qadağan edilmiş hüquqların qaytarılması xarakteri daşıyır və bir qərar verilməlidir. məhkəmə tərəfindən tələbi qəbul edərək nəticəyə görə ediləcək.QABUL ilə, tələbi yazılı şəkildə rədd etmə qərarı verildiyi üçün, məhkəmə və arxiv sənədlərinin silindiyi tarixdən 38 tarixindən bu yana 5352-cu maddənin 13-cü bəndinin (a) bəndinə əsasən, İstanbul Anadolu 5352. Sülh Məhkəməsinin 13 tarixli qərarı və 5237/53 ve 5352/13 saylı əlavə qərarı 6290 saylı CMK-nin, yerli məhkəmə tərəfindən tələbi yerinə yetirməsi üçün, 11-də yekdilliklə qərar verildi. '' (əlavə: Ali Məhkəmə qərarının 3 nümunəsi)

 • Yenidən Ali Məhkəmənin 2-ci Cinayət Palatasının 08 09-cü il tarixli qərarı ilə 2014/2014 Fundamental, 24589/2014 '' ... məhkumun bir məhkumluq nəticəsində ya da cəza şəklində hər cür səriştəsizliyi aradan qaldıracağına, Türk Cəza Qanunundan və ya xüsusi bir qanundan qaynaqlandığına baxmayaraq bir qərar verilməlidir, ancaq şübhəli məhdud bir hüquqa malik deyil, qərar üçün yer olmadığına qərar vermək,
  Parçalanmanı tələb edən məhkumların müraciətləri bu baxımdan nəzərə alındığından, 08-cü il tarixdə QƏRAR QƏRARI yekdilliklə qəbul edildi. ''
  (əlavə: Ali Məhkəmə qərarının 4 nümunəsi)

 • Bu səbəblərə görə, məhkəmə qərarında qadağan edilmiş bir hüquq yoxdursa da, Cinayət qeydləri və Cinayət qeydləri arxiv qeydlərini silmək üçün Ali Məhkəmənin qərarına uyğun olaraq Doymuş Hüquqların qaytarılması barədə qərar vermək lazımdır.

 • Müştəri bəzi rəsmi prosedurlar və müraciətlər edəcəyi üçün hələ də problem yaşayır və bu qeydin silinməməsi səbəbindən qurban olur. Bu vəziyyətə görə rəsmi və sosial baxımdan kompensasiya edilə bilməyən hüquqlarından heç birini itirməmək üçün Cinayət qeydləri və Arxiv qeydlərində görülən cinayət işlərinin silinməsini tələb edirik.

 • Müştərinin qadağan olunmuş hüquqlarını geri qaytarmaq üçün qanunla tələb olunan zəruri şərtlərin yerinə yetirildiyi üçün 5352 saylı Cinayət Qeydləri Qanununun 13 A maddəsindəki qanuni hüquqlarından istifadə etmək üçün qadağan olunmuş hüquqlarınızı hörmətli Məhkəmənizə qaytarmaq barədə qərar qəbul etməsini xahiş edirik.

Sübut:  TCK, CMK, Cəza Qanunu Qanununun 13 / A maddəsi, Ali Məhkəmə qərarları və digər digər qanuni sübutlar.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə Ədalətli Qeyd və Arxiv Qeydlərindəki bütün qeydlərin, məsələnin əhəmiyyəti və aktuallığı nəzərə alınaraq Cinayət və Arxiv Qeydlərindən silinməsini xahiş edirəm və xahiş edirəm.

                                                                        vəkili

                                                               Ovçuluq. 

Okt:

1- Cinayət qeydləri

2- Əhali Cüzdan surəti

3- Ali Məhkəmə Qərarına Nümunə

4- Ali Məhkəmə Qərarına Nümunə

5-təsdiq edilmiş etibarnamə

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə