Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət üçün ərizə nümunəsi

ərizə

Konstitusiya Məhkəməsinə necə fərdi müraciət etmək olar?

TC-nin Konstitusiya Məhkəməsinə

Göndərilmək üçün

… İLK MƏLUMAT VƏTƏNDAŞ MƏHKƏMƏSİNƏ,

Fərdi Tətbiq Forması

I- Şəxsi məlumat

B- Qanuni şəxslərə müraciət

1- ADI: ………. Sanayi Nak.Dış Tic. MMC

2- ÜNVAN: …… ..

NÜMAYƏNDƏLƏR

1- TR şəxsiyyət nömrəsi: ……

2- AD: A ……. 3 - soyad:….

4- MİLLİYYƏT: TC

5- TƏKLİF: Yanacaqdoldurma stansiyası Əməliyyatı

6- DOĞUM YERİ VƏ TARİX: CIZRE - ……

7- YAZIR MƏLUMAT:…

8- Telefonun nömrəsi və ELEKTRON MAIL ADDRESS

a- EV: - b- İŞ: …… .. CEP: …… ..

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: -

vəkilinin

1- AD: SAİM 2 - Soyad: İNCEKAŞ

3- MÜBARİZƏ ÜNVANI: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Mərkəzi K: 5 D: 41, Seyhan / Adana

4- Telefonun nömrəsi və ELEKTRON MAIL ADDRESS

a- EV: ………………… .. b- İŞ: 03222450044 c- CEP: 05349109743

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: adanaincekashukuk@gmail.com

II- İZAHLAR

 • Tarixi qaydada dövlət hakimiyyətinin hadisələri, hərəkətləri və ya səhlənkarlığı barədə xülasə:

 1. İdarə Heyətinin 31.08.2009-cu il tarixli və 26.08.2009/26975 nömrəli bəndinin 16.07.2009 (b) nömrəli 2181 tarixində müştəri şirkətinə EMRA tərəfindən bildirilən 27 və 5015 nömrəli məktubla Alt bənd üçün 19 TL. İnzibati cərimənin tətbiq olunduğu bildirildi.
 2. 09.2009-cu ildə Dövlət Şurasının 13-cü Palatasının 2009/6326 E. nömrəli sənədində qeydə alınmış ləğv işi bizim tərəfimizdən açıldı.
 3. İdarənin 17.10.2011-ci il tarixli və 2009 / 6326E-2011/4522 nömrəli qərarı ilə işimiz rədd edildi.
 4. Qərarımız apellyasiya şikayəti verildi və şikayətimiz Dövlət İdarəetmə Hüquq İdarələri Şurasının 2012 tarixli 1142/2012 E. və 2863/19.12.2012 K. qərarı ilə rədd edildi.
 5. Söz mövzusu cəza ilə əlaqədar 27.04.2016 tarixində 50.000 TL. Ödənişlə hesablanmış qəbz verildi və bizə bildirildi.
 • Fərdi müraciət sahəsindəki hüquqların hansı səbəblərdən, hansı səbəblərdən və bununla əlaqəli səbəblərdən pozulduğuna dair qısa izahat:
 1. “Dövlətin əsas vəzifələri və vəzifələri, Türk millətinin müstəqilliyi və bütövlüyü, ölkənin, Cümhuriyyətin və demokratiyanın bölünməməsi, insanların və cəmiyyətin rifahını, dincliyini və xoşbəxtliyini təmin etmək; insanın ədalət və ədalətin əsas prinsipləri ilə uyğunsuzluğunu məhdudlaşdıran siyasi, iqtisadi və sosial maneələri aradan qaldırmaq, insanın maddi və mənəvi varlığının inkişafı üçün lazımi şərait hazırlamağa çalışmaq. ” Onun prinsipinə uyğun olaraq, müştəri şirkətinin ticarət həyatına son qoyacaq bu cəza ləğv edilməlidir. Müştəri şirkətinin iş yerindən alınan yanacaq nümunələri kifayət qədər milli marker daşımadığı üçün bu cəza 08.02.2007-ci ildə dayandırıldı. Milli marka öhdəliyi haqqında qanun nümunələrin götürülməsindən cəmi 12 gün əvvəl qüvvəyə minmişdir. (25.01.2007) Müştəri yanacaq yağı aldığı şirkətdən marker istədi, lakin marker ona çatdırılmadan götürüldü. Cizre'nin yol vəziyyəti və sosioloji quruluşu da nəzərə alınarsa, qanundan dərhal sonra edilən bu qərarın müştərinin iqtisadi həyatına son vermə cəhdi olduğu aydın olur.
 2. “Hər kəs istədiyi sahədə işləmək və müqavilə bağlamaq azadlığına malikdir. Şəxsi müəssisələr qurmaq pulsuzdur. Dövlət özəl müəssisələrin milli iqtisadiyyatın tələblərinə və sosial məqsədlərə uyğun fəaliyyət göstərməsini təmin etməlidir; onun qətiyyətlə işləməsini təmin edən tədbirlər alır. " Prinsipcə, göstərilən cəza ləğv edilməlidir. Müştəri şirkəti yanacaq TPIC və B adlı şirkətdən alır. Nümunə məntəqədən götürülərkən, tankdakı dizellərin hamısı tankerə boşaldılmış və çəkilərək nümunələr götürülmüşdür. İllərdir tankların dibində yığılıb və bu nümunələrlə çöküntü və qatda qarışdırılıb. Nümunələr mütəxəssislər tərəfindən götürülməli olsa da, bu mövzuda təhsili olmayan insanlar tərəfindən götürülmüşdür. Müştərinin o dövrdə Məhkəmələr tərəfindən göndərilən “qanunsuz dizel” i idarə etdiyi üçün bu anbardakı yanacaq götürülmüş nümunələrlə qarışdırıldı.
 3. “İş hər kəsin hüquq və vəzifəsidir, Konstitusiyanın 49-cu maddəsində tənzimlənir. Dövlət işçilərin həyat səviyyəsini qaldırır, iş həyatını yaxşılaşdırmaq üçün işçiləri və işsizləri qorumaq, işə dəstək olmaqişsizliyin qarşısının alınmasına şərait yaradan iqtisadi mühitin yaradılması və işin dincliyini təmin etmək lazımlı tədbirləri görür. " Prinsipcə, hökm ləğv edilməlidir. 14.12.2016 tarixində Cizre'de elan edilən 3 aylıq komendant saatı zamanı əsas anbarlar deşildi və anbarlardakı yanacaq müştəri şirkətinin neft idarəsində oğurlandı. İş yerində çox böyük itki oldu. Müştəri şirkəti 3 ay işləmədiyinə görə böyük itki verdi. Üstəlik, müştərinin iş yeri Cizre'de, qarşıdurmalar mərkəzi olan Nusaybin küçəsində yerləşdiyindən şirkət təxminən 2 ildir ki, iqtisadi həyatını davam etdirə bilmir.
 4. "Dövlət, bu vəzifələrin məqsədlərinə uyğun olaraq prioritetləri nəzərə alaraq, sosial və iqtisadi sahələrdə maliyyə imkanları daxilində Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş vəzifələri həyata keçirir." Prinsipcə, bu cəza ləğv edilməlidir, çünki müştəri şirkəti Cizre'dəki bütün mənfi şərtlərə baxmayaraq bütün bu illər ərzində heç bir dövlət töhfəsi olmadan davam edə bildi. EMRA qanununda, satıcıdan şərtləri, yeri, iş vəziyyəti və qazancından asılı olmayaraq eyni cəza miqdarı bütün dilerlərə tutulur. Bununla birlikdə, müştəri şirkəti bu cəriməni ödəyə biləcək bir vəziyyətdə deyil. Ödənsə, ticarət həyatı sona çatacaq. Bundan əlavə, cəza 65-cu ildən bəri maraqla tələb olunur. Bu da kapitala qarşıdır. Bunu çox gecikdirmək müştərinin günahı deyil. Buna görə faiz tələbi qanuna ziddir və ləğv edilməlidir.

 C- İddiaçının müasir və fərdi əsaslara olan hüququnun birbaşa pozulduğu iddiasının açıqlanması:

                     Müştəri şirkətinin ticarət həyatını davam etdirmək hüququ birbaşa pozulur. Eyni şəkildə, 2009-cu ildən tələb olunduğu kimi bu cəriməni ödəmək mümkün deyil. Qanun "adresi olan dilerin keyfiyyətinə uyğun bir cərimə məbləği təyin olundu" şəklində yenidən təşkil edilməlidir.

 III- MÜRACİƏT PATHALARININ İSTİFADƏSİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT A- Tətbiqetmə yollarının tükənməsi ilə bağlı addımlar:

 1. İdarə Heyətinin 31.08.2009-cu il tarixli və 26.08.2009/26975 nömrəli bəndinin 16.07.2009 (b) nömrəli 2181 tarixində müştəri şirkətinə EMRA tərəfindən bildirilən 27 və 5015 nömrəli məktubla Alt bənd üçün 19 TL. İnzibati cərimənin tətbiq olunduğu bildirildi.
 2. 30.09.2009-cu ildə Dövlət Şurasının 13-cü Palatasının 2009/6326 E. nömrəli sənədində qeydə alınmış ləğv işi bizim tərəfimizdən açıldı.
 3. İdarənin 17.10.2011-ci il tarixli və 2009 / 6326E-2011/4522 nömrəli qərarı ilə işimiz rədd edildi.
 4. Qərarımız apellyasiya şikayəti verildi və şikayətimiz Dövlət İdarəetmə Hüquq İdarələri Şurasının 2012 tarixli 1142/2012 E. və 2863/19.12.2012 K. qərarı ilə rədd edildi.
 5. Söz mövzusu cəza ilə əlaqədar 27.04.2016 tarixində 50.000 TL. Ödənişlə hesablanmış qəbz verildi və bizə bildirildi.

 B- Əgər çarələr tükənmişsə və ya çarə nəzərdə tutulmamışsa, pozuntunun öyrənildiyi tarix:

      27.04.2016 tarixində göndərilən vergi hesablama vərəqəsinə qarşı müraciət yolu olmadığından Məhkəmə fərdi müraciət etməli idi.

 3- BİLDİRİM VƏ ÖYRƏNMƏ TARİXİ: 27.04.2016

IV- DİGƏR MƏLUMAT

B - Ərizəçinin dövlət sənədlərində şəxsiyyətinin məxfi saxlanılması tələbi və bunun səbəbi:

1-TƏLƏB YOX: Şirkətdə belə bir tələb yoxdur.

V- NƏTİCƏ TƏLƏBLƏRİ: Yuxarıda izah etdiyimiz və əlavə sənədlərin araşdırılması nəticəsində ex officio olaraq başa düşüləcəyimiz səbəblərdən;

 1. Əvvəla, müştəri şirkəti cəriməni ödəmək iqtidarında deyil.

Cizre'de yaşanan hadisələri və hətta mövcud vergi cəzalarını nəzərə alaraq, cəzanın ödənməsini məhkəmə sonuna qədər dayandırmaq üçün edildi. İSTƏMƏNİ dayandırmaq üçün,

 1. Müştəri şirkəti haqqında 50.000 TL hesablandı. inzibati cərimə ilə

2009-cu ildən bu yana ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərəcək ləğvini,

 1. Məhkəmə xərcləri və vəkillərin qarşı tərəfə verilməsi qərarı

bilet veriləcək tələb və tələb.

Bu müraciət formasında verdiyim məlumatlar düzgündür; Formada göstərilən məlumatlarda, ünvanlarımda və ya ərizə ilə bağlı şərtlərdə hər hansı bir dəyişiklik olduqda Məhkəməyə bildirəcəyimi bildirirəm.

Müraciət edən: ……………………………….

Nümayəndə / Vəkil: ……………………

Tarix: …………

EKLER

 1- vəkalətnamə

2- Tətbiq haqqının ödənildiyini göstərən sənəd

3- İmza dairəsi, icazə sənədi

4- Vergi hesablama sənədi

5- Dövlət Şurasının qərarları

6- EMRA cəza qərarı

Konstitusiya Məhkəməsinə fərdi müraciətdə vacib mülahizələr!

Məzmunu görmək üçün giriş etməlisiniz.

Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana Hüquq Bürosu və Hüquq Bürosu

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

Bu məqalə ilə bağlı şərhlərinizi, suallarınızı, düzəlişlərinizi, cavablarınızı və ya şərhlərinizi aşağıdakı formada hər kəslə bölüşə bilərsiniz. Şərhiniz yoxlanıldıqdan sonra ən geci 1 gün ərzində təsdiqlənəcəkdir. 

4 Şərhlər

 1. Hüsnü ilə birbaşa əlaqə saxlayın

  Axşamınız xeyir, cənab Saim, 1999-cu ildə məni təhdid və hədə-qorxu ittihamı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdilər və 2002-ci ili tamamladılar, 2003-cü ildə bağışlandım. Məhkum Hüsnü hamaloğlu'na KASTAMONU / İNEBOLU Baş Prokurorluğuna təqdim ediləcək qərarın bir nüsxəsi barədə bildiriş almadım. İlk ayın 2008-i silinəcəyini söylədi.

  Cavab ver
 2. ALİ BÜLENT ÜLKER

  Əvvəlcə Gününüz xeyir

  Dövlət qulluqçusunun yenidən işə qəbul edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən verilmiş nümunə qərar və ya ərizə üçün nümunə ərizəniz varmı?
  Yoxsa hansı yolu tutmalıyıq?
  Kömək edə bilsəniz sevinərdik.

  Yaxşı iş…

  Cavab ver
 3. Ömər YARIŞ

  gözəl gün arzu edirəm. 703 saylı Fərmanın 176-cı maddəsi ilə yenidən işlənmiş 375 saylı Fərmanın müvəqqəti 33-cü maddəsi ilə 6 ildir icra etdiyim məsləhətçilik vəzifəsindən tədqiqat heyətinə təyin olundum. 43 illik xidmətim var. 15 il menecer, 6 il şöbə müdiri, 7 il məsləhətçi işlədim. Prosedura görə əvvəlcə inzibati məhkəmədə, daha sonra Regional İnzibati Məhkəmələrdə iddia qaldırdım. Regional İdarəetmə qərarı mənə "son" olaraq bildirildi. AYM-ə fərdi müraciət edə bilərəmmi?

  Cavab ver
 4. Kərim

  Axşamınız xeyir, cənab Saim;
  Dənizli ailə məhkəməsi, arvadımın öz atası və qardaşı ilə şahidləri arasında şiddətli qarşıdurma olmaması səbəbləri səbəbiylə ayda 30.000 TL təzminat ilə 500 TL aliment ödənilməsinə qərar verdi. Hər halda, polisin müşayiəti ilə Çaqqal Karlos kimi məhkəməyə girdim. Heç vaxt qulaq asmadı, şahidlərimi qəbul etmədi.
  İnqilab Məhkəməsinə müraciət etdim, vəziyyəti dəqiq izah etməyimə baxmayaraq qərarı təsdiqlədilər. Ali Məhkəməyə müraciət etdim, yazılanlar qınanmadı və baxıldı, geri qaytarıldı.
  1- Arvadımla aramda 30 yaşında bir fərq var, o mənim üçün məktəbini tərk etdi və mən şirkətimi, uşaqlarımı və Almaniyadakı hər şeyi tərk etdim.
  2. Anasının və böyük bacılarının 12 ildir telefonda göstərdiyi psixoloji təzyiqlərə dözdü. Əslində, bacısı mənə dedi ki, "Onu səninlə qırsaq, qoy məni O ... .pu adlandırsınlar, lazım gələrsə adını silib səndən ayıracağıq. Hər gecə oyanıb ağlayan arvadımı təsəlli verirdim ki, səni buraxmayım. Bütün qəsəbə və həyat yoldaşımın dostları bu təzyiqlərə şahid oldular.
  3- Anaları xəstələndi və baxacaq bir kimsənin olmadığını dedilər, onu həmişəki kimi götürdüm, sonra gəldim. Ancaq özlərini rahat hiss etmədilər və anasına təzyiq etdilər. Gedəndə dedi ki, icazə verin anamla atamı barışdırın, işinizi rahatlıqla edə bilərsiniz.
  4-Hər gedəndə nəhəng pul göndərirdim, heç vaxt ailəsinə yük olmurdu. Pulunu əlindən alır ki, bacısı daim borc alsın. Kredit kartım bacıma və qardaşıma son döyüşlərində 100.000 TL təzminat verməyə başladı. 3 aydan sonra boşanma ərizəsi gəldi, həyat yoldaşım, 'Getmə, mən də getməyəcəyəm.
  5. Həyat yoldaşım dəyişdi və məni boşa verdiyini söylədi, ertəsi gün üzr istəyir, nənəsi ilə danışır və bacısı məni başa düş deyir. Yenidən məhkəməyə verdi. Kartım hələ də arvadımdadır. 12 il çalışmadığım həyat yoldaşım yemək çatdırılma xidmətinə girdi və məndən gizlədi. Sonra İşkurdan məktəbə başladı. Mən çöldəydim və kağızı bir ay sonra muhtar mənə çatdırdı. Şahid çap edə bilmirəm.
  Məhkəmə məni təzyiqə məruz qoydu, həyat yoldaşımın ümumiyyətlə danışmadığına və yalnız ağladığına qərar verildi. 30.000 tl təzminat 500 tl aliment.
  Ləğv Məhkəməsi məhkəməyə 3 ay müddətində müraciət etdi və apelyasiya şikayəti və otaq tam 5 ayda təsdiq edildi. İndi.
  A: Atası məhkəmədə həmişə yalan danışdı və yalan söylədiyim zaman məni intizam cəzası ilə susdurdu, dedi ki, qızım işlədi, heç işləmədim, yoxlanıla bilər. Qan əlaqəsi olan bioloji atası və bizi heç görməmiş qardaşı şahid oldular. Məhkəmə bunu necə tapır? Həm də ayrılmaq üçün yox, bir ay anasına baxmaq üçün məndən uzaqlaşdı. Evdən davasız çıxan 32 yaşlı bir qadına necə aliment veriləcək.
  Mən təqaüddəyəm. Evim kirayə haqqı 700 + 110 vergi, elektrik enerjisi, 100 təbii qaz, 350- 450 arasında, 250 tl təkbir aliment ödəyirəm, internet 90 TL 2 telefonum var. Bu bahalı 66 yaşlı kişi 30.000 TL krediti geri götürərsə, 4 ildə nə yemək, nə də ödəyəcək.
  Ədalətə olan inamımı tamamilə məhv etdilər. Bir qazinin təqaüdünün alınmaması üçün məhkəməyə müraciət etmişdim. Bədənimdə 4 güllə var. Məhkəmənin yenidən baxılması üçün son çarəim Konstitusiya Məhkəməsidir, nəticə yoxdursa, Haaqa məhkəməsinə müraciət edəcəm. Avropa məhkəmələrini tanıyıram, 4 xarici dilim var.
  Necə ərizə yaza bilərəm?
  hörmətlə
  Kərim

  Cavab ver

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Sənin səlahiyyətin xaricində olsa da, vacib bir problemlə məsləhətləşirsənsə, qəhrəman kimi davranma. Hadisənin mütləq bir həlli olmadığı üçün cinayətkar axtarılır.

Bu kateqoriyada nəşr olunan son 5 məzmun:

Baş səhifə