Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Aşağıdakı kateqoriyanı nəzərdən keçirirsiniz:

Texniki cəhətdən danışsaq, hüquq problemi qırmaq sənətidir. Çözülməz problem yoxdur, tərkib hissələrinə ayrılmayan problemlər var. Yaxşı ifadə edilmiş bir problem, onun yarısı ilə həll olunduğu deməkdir. Nəticədə, insanların qəbul etdikləri səhv düşüncə, qarşılaşdıqları problemləri tam izah etmədən əvvəl həll yolları istəmələridir.

Mündəricat

Baş səhifə