Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Aşağıdakı kateqoriyanı nəzərdən keçirirsiniz:

Texniki cəhətdən danışsaq, hüquq problemi qırmaq sənətidir. Çözülməz problem yoxdur, tərkib hissələrinə ayrılmayan problemlər var. Yaxşı ifadə edilmiş bir problem, onun yarısı ilə həll olunduğu deməkdir. Nəticədə, insanların qəbul etdikləri səhv düşüncə, qarşılaşdıqları problemləri tam izah etmədən əvvəl həll yolları istəmələridir.

TƏKLİFLƏR

İcra Təqdimatı Yeniləmə Ərizə Nümunəsi

ADANA MÜHAFİZƏ OFİSİNƏ YOX: ALICI: Vəkil: borclu: vəkil: MÖVZU: İcra icraatının yenilənməsi tələbimizlə bağlı ifadələrimizdən ibarətdir. AÇIQLAMALAR: Fayl nömrəsi yuxarıda açıq şəkildə göstərilən və mənzilinizin qarşısında olan icra sənədinə dair;

İcra İmzasına Müraciət Məktubu

ADANA VƏHKİ MƏHKƏMƏSİ DAYI YOX: MÜDAFİƏÇİ: ÜNVAN: Vəkil: ÜNVAN: PREZİDENT: ÜNVAN: MÖVZU: AÇIQLAMALAR: Müvəkkilimə qarşı yuxarıda qeyd olunan məhkəmə sənədinə verilmiş borc və imza etiraz davası ilə bağlı cavablarımız və dəlillərimiz .. .

İstiqraz borcuna etiraz məktubu

ADANA İCRA MƏHKƏMƏSİNƏ YOX: Müdafiəçi: VƏKİL: PREZİDENT: VƏKİL: MÖVZU: Borcla bağlı etirazımıza cavablarımız. AÇIQLAMALAR: 1-İddiaçı A tərəfindən məhkəməyə edilən etiraz və təsdiqləmə sənədi A tarixində və vaxtında bizə bildirildi ...

İcra Qanunu Təşkilatının müraciətinə cavab məktubu

ADANA 3. İCRA MÜHAKİMƏSİ MƏHKƏMƏSİ DOSYASI YOX: MÜDAFİƏÇİ: VƏKİL: MÜHAKİMƏ: VƏKİL: MÖVZU: Fayla verdiyimiz cavablardan ibarətdir. MÜZAKİRƏ: 1-İddiaçının açdığı iddia ədalətsiz və pis niyyətlidir. Davaya tabe olan çek sabit bir dövriyyə ardıcıllığı ilə müştəriyə keçdi ...

İİK 106 Nöbetin Azaldılması Tələbi

TC… MÜHENDİS MÜDÜRƏT Sənəd No:… /… Borclunun vəkili olduğunu bildirən Atty. Saim INCEKAŞ gəlib söz aldı. Dosyada qeyd olunan və müştərinin adına yazılan daşınar / daşınmaz əmlakın ... /… /… tarixində müsadirə olunmasına baxmayaraq, 1 ildən / 2 ildən çox vaxt keçdi.

Ödəniş tapşırığının ləğvi üçün şikayət məktubu

ADANA VƏTƏNDAŞ MƏHKƏMƏSİNİN İZLƏYİCİ İZLƏYİCİ MÜHƏMMİ HÜKMÜNƏ MÖVZU: …………… İcra Müdirliyi ……………. E nömrəli sənəddən göndərilən ödəmə tapşırığının ləğvi üçün tələbimizdir. AÇIQLAMALAR: Cavabdeh tərəf, müştərimiz tərəfindən icra edilməli olan borc üçün ödəniş tapşırığı ………………. haqqında məlumat ...

İcra borcu üçün Apellyasiya Ərizəsinə Nümunə

ADANA 3-cü İcra Şöbəsi Müdirliyinə İcraedici SAYI NO: 2019/789 Prinsip Mən yuxarıda göstərilən sənədlə yanaşı borclunun vəkiliyəm. İcra icraatındakı bütün tələblərə etiraz, borc, faiz və icraat mühakiməsiz və haqsız olaraq ayrı-ayrılıqda açılmışdır ...

Fayl haqqında qərar qəbul etmək üçün müraciət

DOSYA YOX: ADANA İZLƏYİCİ MƏHKƏMƏSİNDƏ TƏLƏB EDİLMİŞ: ÜNVAN: Vəkil: Müdafiəçi (borc verən): Vəkil: İş: Mövzu: Mövzu: Prosedur iqtisadiyyatı prinsipinə uyğun olaraq məhkəmə orqanı tərəfindən sübut və sənədlərin toplanması halında. və COVID 19 Pandemiya ...

Borcdan azad olma iddiasının nümunəsi

ADANA MƏHKƏMƏSİNİN BİRİNCİ MƏHKƏMƏSİNİN PREZİDENTLİYİ MÜDAXILƏ İSTƏYİLİR. MÜDAFİƏÇİ: VƏKİL: MÜDAFİƏÇİ: İŞİN DƏYƏRİ: TƏLƏB MÖVZUSU: İstəyimiz budur ki, borc köçürülməsi səbəbindən borcdan azad edilsin və icra prosesi müştəri tərəfindən dayandırılıb ləğv edilsin ....

Məhkəmə icraçısının Şikayət Cavab Müraciəti

ADANA 3. MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİ SAYI YOX: CAVAB MÜDAFİƏÇİ: Vəkil: Vəkil Saim İncekaş - İncekaş Hüquq Bürosu PREZİDENT: VƏKİL: MÖVZU: Bildirişdən etibarən ... tarixli iddia ərizəsinə qarşı cavab ərizəmizin təqdim edilməsi. İZAHI: Məhkəmənizin ...

Müvəqqəti mənimsəmə müraciəti

ADANA 2-ci İŞ MƏHKƏMƏSİNƏ MÜRACİƏT TƏLƏB OLAN ALICI: Vəkil: Müdafiəçi: Vəkil: Mövzu: 2004 saylı İcra və Müflisləşmə Qanununun 259-cu maddəsinin 2-ci bəndinə görə borclu ilə əlaqəli '' 40.932,12- TL .. .

On yeddi cinayət məsuliyyəti haqqında memorandum nümunəsi

TC ADANA İCRA MÜDÜRƏTİ DOSYASI YOX: QABUL EDİLƏCƏK: Vəkil: Borcalan: YEDİEMİN: Müsadirə tarixi hesabatında müsadirə olunan daşınarların qəyyumu olaraq imzanız var ... nömrəsi yuxarıda göstərilən sənəddən. Yenə eyni tarixli ... tarixli əlavə hesabatına görə; ikisi də ...

Müraciət ərizəsi geri döndü

BÖLGƏLİ MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNƏ (İLKİN CİNAYƏT BÖLMƏSİNƏ) SİSTEM NO: QƏRAR YOX: MÜRACİƏT MÜRACİƏTİ ŞİKAYƏT EDƏN: VƏKİLƏT / VƏKİLİ: Mövzu: Mövzu: ……………. Tarixi …………… İcra Cəza Məhkəməsinin …………. E. nömrələndi ...

Borclunun Miras Payı üçün İstəyi

ADANA ... İCRA BÖLMƏSİNİN MÜDDƏTİNƏ Fayl No: Borclunun adına qeydiyyata alınmış əmlak və ya alınacaq borc təyin edilməyib (və ya həbs edilmiş əmlak və ya alınacaq hüquq borc üçün yetərli deyil), hesablanmış əhalidən göründüyü kimi. qeyd, UYAP'a MURİS olaraq ..

İddia Edilən Düzensiz Bildirişə Cavab

ADANA VƏTƏNDAŞI İLK DOSYA MƏHKƏMƏSİNƏ: MÜDAFİƏÇİ-QABUL EDİLƏN: VƏKİL: MÜHAVİMƏ-KREDİTÇİ: MÖVZU: Ərizəyə cavablarımızla bağlı AÇIQLAR) Prosedura dair cavablarımız 1- İddia ərizəsində deyildiyi kimi borclu ..... .......... ...

boş

♦ Bu kateqoriyaya aid qanunlar:

boş

♠ Digər müvafiq kateqoriyalar:

boş

♠ Qanunu kəşf edin:

boş

Category Kateqoriya araşdırın:

Baş səhifə