Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Nəzarətin ləğvi üçün ərizə

İcra Qanunu

Təqibin ləğvi üçün ərizə -1-

X İSTEHSAL MƏHKƏMƏSİNƏ

PLAINTIFF:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu:Hk İzləmə ləğvinə qərar verir.

TƏSVİRLƏR:

1-Müştərim X Avtomobil ... Marka 2017 Model .... X Plate No, X şassisi almaq üçün X tarixində X Finans krediti (X geri ödəmə ümumi X TL). Kommersiya krediti müqaviləsi imzaladı.(Qoşma - 1 Teb X İstehlakçı Maliyyəsi Teb Finansman A.Ş. Kommersiya Kredit Razılaşması)

2-Müştəri şirkəti kredit müqaviləsinə əsasən hər ay X TL ödəyəcək. Lakin müştəri şirkəti 3 May 15-ci il tarixli kredit müqaviləsinin üçüncü hissəsini X TL ödəyə bilmədi. tərəf Müştəri şirkətinə və müştərimə eyni gündə zərərli şəkildə bir borc almaqla bağlı 2 ayrı icra prosesi aparıldı;

 • 27 tarixində ........ Daşınar girov nömrəsini 06/2018 pula çevirərək icrası,
 • eyni zamanda 27 tarixində Ilamsiz yol ilie …… 9 İcra sənədi 2018 / 22160E.

Zərərli cavabdeh tək kreditin alınması ilə bağlı təkrar təqib etdi.

HRK 45. Məqalə; Orijinal borclulara münasibətdə tənzimlənir, girovu girovla təmin edilmiş şəxsin girovuna əməl edilməsinə mane olur, hətta girov götürülə bilən borclu iflas edən tərəflərdən olsa belə. tənha girov pula çevrilərək təqib edə bilər.

Halbuki,  ……… Ticari Kredit Sazişinin 6/4 maddəsi Zəmanətlər və Ödənişlər adlanır; Borcalan borclarını və öhdəliklərini tam və vaxtında yerinə yetirməməsi halında, ......... girovu pula çevirərək alacaqlarını toplayacaq və bu müddəa ilə zidd olaraq ümumi bağlanma üçün müraciət etmişdir.

3- Həm də zərərli iddiaçı tərəf; tək bir alacaq borcu üçün 2 ayrı təqib etdi və eyni zamanda kreditor tərəfləri bilərəkdən fərqli göstərdi.

 • Nömrəli sənədin krediti olaraq ……… 9 İcra 2018 / 22160E. …… .. FİNANSMAN A.Ş. Kimi göstərilsə də

Əgər …… .1 İcra 2018 / 22416E nömrəli sənədin kreditorudur… ..FİNASMAN A.Ş. Kimi göstərilir.

Müştəri şirkəti tərəfindən imzalanan “……. İstehlakçı Maliyyəsi… .. Finansman A.Ş. Ticarət Kredit Müqaviləsinin 1-ci maddəsində; Təriflər hissəsində …… ..FİNANSMAN A.Ş. kimi göstərilir.

Əlavə olaraq, müqavilədə göründüyü kimi, hər bir müqavilə səhifəsinin sağ tərəfində, müqavilə tərəfinin səlahiyyətliləri olan ……… .Finansman A.Ş. (… .Finansman A.Ş.).

4-……. 1 İcra Müdirliyi 2018/22416 E saylı Girovu Pula Çevirmə yolu ilə icra edilən icraat müddətində, müştəri şirkətinin vasitəsi ucuz qiymətə satıldı və qalan alacaqların təqibi davam etdirildi.

İddiaçı; …… 9 İcra Ofisi Müştəri şirkətinin nəqliyyat vasitələri 22160E nömrəli sənəddən haqsız olaraq müsadirə edildi və müştəri şirkətinin əmlakı şirkət ünvanına gedərək müsadirə edildi və şirkət işçilərindən girov olduğu yerdə 45000 TL ortaq zəmanət alındı. .

Ədalətsiz qaydada girov götürülmə əmrindən göründüyü kimi, alınacaq kreditlə əlaqədar 181.435,01 TL məbləğində bir borc əldə edilmişdir.

5-Müvəkkilim yalnız 4 ay müddətində nəqliyyat vasitəsindən istifadə etdi və krediti ödəyə bilmədiyi üçün vasitəni iddiaçıya vicdanla verdi, qalan qalığı ödəyəcəyi iddiasına qarşı, müştərim və müştəri şirkət qəsdən icraya davam etdilər onlar üçün bir zərər və fayda qazanmaq. Maddi cəhətləri haqsız olaraq təqib edərək müştəri şirkətinə maddi və mənəvi ziyan vuranlara qarşı təzminat üçün məhkəməyə müraciət edəcəyimizi bildiririk.

İddiaçı tərəfə qarşı Banklar Dərnəyi və TEB Bank Ümumi Müdirliyinə qarşı edilən qanun pozuntuları xəbərdarlıq məktubu ilə bildiriləcək.

6-Bu səbəbdən, 9 / 2018E nömrəli 22160-cu İcra Müdirliyinin icra sənədinin ləğvini tələb etmək lazımdır.

Qanuni əsaslar: HRC və əlaqəli məqalələr

Qanuni sübutlar : Kredit Müqaviləsi,… ..1 22416E nömrəli icra / sənəd. Və ... 9 İcra 2018 / 22160E. İcra sənədləri, şahid, ekspert rəyi və s., Hər cür qanuni sübutlar

Nəticə və tələb   : Haqsız və pis niyyətlə ... .. 9 edam, 2018 / 22160E nömrəli icra sənədinin ləğvi, şübhəli, pis əməllərinə görə 20% təzminat cəzasına məhkum edilməsi, işin sonuna qədər icraatın təxirə salınması, sınaq xərcləri və vəkil haqqını qarşı tərəfdən almaq, qərar müştərimiz və müştəri şirkətimiz adına hörmətlə xahiş edirik.

                                                                İddiaçının vəkili

Təqibin ləğvi üçün ərizə -2-

ADANA () İCRA VƏTƏNDAŞ MƏHKƏMƏSİNİN FƏXRİ HÜKMÜNDƏ

İ.TEDBİR TƏLƏB OLUNUR.

ŞİKAYƏT

(İDDİALAR):

MÜVƏKKİL:

QARŞI

(Müdafiəçi):

Mövzu: İcra icraatının ləğvi tələbini özündə əks etdirən vəsatətdir.

İcraedici sənəd YOX: Adana ... Mühafizə Bürosu ... sənəd

TƏSVİRLƏR:

1-) Məhkəmə heyəti, Adananın… Müştəriyə qarşı Mühafizə Müdirliyi… nömrəli sənədlə müttəhim tərəfindən icra edildi.

2-) İcra icraatının davam etdirilməsi zamanı müştərinin müvəkkili öldü və icrası varislər adından davam etdi.

3-) Bu icra sənədində əsas qanun layihəsinin verildiyi tarixə kimi, borclu adı olan, hüquqi qabiliyyətə malikdir. Bu səbəbdən mövzu sənədi etibarsızdır; Bu məsələ aşağıda bəhs etdiyimiz presedent sənəd və bu sənədlərdən əlavədə təqdim edilmiş bir çox məhkəmə hesabatı ilə məhkəməyə verilmiş sənədə qarşı qaldırılan və eyni tarixlərdə qurulmuş digər borclu əməliyyatlarla müəyyənləşdi.

Çünki;

 • Hesabatı ilə Ədli Tibb İnstitutu tərəfindən; Muris ... MƏQSƏDİN İLİN TƏŞKİLATININ TARİXİNDƏ HÜQUQİ LİSENZİYA OLMAYDI.

(Əlavə: Ədli Tibb Hesabatı)

 • … İddiaçıya təqdim olunan sənədin etibarsızlığı barədə varislərdən biri tərəfindən verilmiş iddia və № sənədində. "İddianın borclu ilə əlaqədar iddianın qəbul edilməsi və icraat icrasının ləğvi ilə" Həbs olundu. 

(Əlavə: Adana … İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı dosya məhkəmə qərarı )

Netice itibari ile davaya konu icra takibi için  mirasçılardan borçlu  … için  takibin iptali ve borçlu olmadığının tespitine karar verilmekle bu kerre  müvekkil mirasçılar … ve … için işbu işin Açma məcburiyyəti meydana gəldi.

4-) Muris Borçlu… Əlavə edilən Ədli Tibb hesabatına və bu hesabata əsaslanan məhkəmə qərarlarına əsasən, icraata tabe olan qanun layihəsinin verildiyi tarixdə HÜQUQİ LİSANS YOXDUR.

Tərəflərin təkcə əməliyyatlar aparma qabiliyyəti onların tam səriştəsindən asılıdır. Tamamilə ixtisaslı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçiriləcək hüquqi prosedurlar hökm və nəticə vermir. Ölən şəxsin səriştəsiz olması ilə bağlı şikayət Ali Apellyasiya Məhkəməsinin məhkəmə məhkəməsinə görə ictimai qayda ilə əlaqəli olduğundan, TƏKRAR PROSEDURUN HƏR MƏRHƏLƏSİNDƏ TƏQDİQ EDİLƏCƏK VƏ HƏR ZAMAN SINIRSIZ ŞİKAYƏTLƏR İLƏ BAĞLANILACAQ.

Ali Məhkəmənin qərarlarında açıq şəkildə ifadə edildiyi kimi; Borclu əqdlərin buraxılış tarixinə gəldikdə, hüquq qabiliyyətinə sahib olmaq lazımdır, əks halda müqavilələrə və verilən veksellərə görə heç bir məsuliyyət yaranmır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz və Ali Məhkəmənin müayinəsindən sonra yekunlaşdırılan presedent sənədləri bu işdə haqlı olduğumuzu sübut edir.

H. SƏBƏBLƏR: TBK, 6100s. HMK, 6102s. TCC və bütün müvafiq qanunvericilik

S.DELİLLER:

 1. Məhkəmə-tibb hesabatı
 2. Adana ... İcra Məhkəməsinin son qərarı nömrələndi ...
 3. Adana ... İcra Məhkəməsi Qərarı Yox ...
 4. Adana ... İcra Müdirliyi ... nömrəli icra sənədi (Celbi tələb olunur)
 5. Ekspert müayinəsi
 6. Bütün digər sübutlar

Bizim sübut siyahısımız qarşı tərəfin dəlillərinə qarşı sübut təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən hörmətlə təqdim olunur.

Nəticə və istək:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle haklı davamızın kabulü ile; öncelikle İzmir … İcra Müdürlüğü … sayılı icra dosyasının tedbiren durdurulmasına, icra takibinin müvekkil yönünden iptaline, yargılama giderleri ve vəkalət ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                   HÜQUQÇILARIN ATTORNEYİ

İcra icraatının ləğvi üçün vəsatət

... İCRA MƏHKƏMƏSİNƏ

ŞİKAYƏTLƏR /

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

MÜVƏKKİL:          

Mövzu: Bu, elanı pozaraq verilmiş icra əmrinin və icra icraatının ləğvi tələbimizdən ibarətdir.

AÇIKLAMALAR

 1. … İcra Ofisinin sənədlərindən göndərilən icra əmri müştəri şirkəti tərəfindən alınıb və bu icra əmri aşağıda izah edildiyi kimi əmri pozaraq verilmişdir; Eynilə, müştəri şirkəti tərəfindən prosedura və qanuna zidd icra icraatı başlanmışdır və icra prosesi ləğv edilməlidir (Əlavə-1, İcra Sərəncamı).

Ali Məhkəmənin 8. Mülki Dairəsi, 2013/5796 E. 2013/9315 K. saylı qərarında.

"İctimai qayda ilə ziddiyyət şikayətinin ictimai asayişlə əlaqəli olması səbəbindən, icra məhkəməsi Şəklində bildirildiyi kimi ... ”hökmünə zidd olaraq başlanan icraatın ləğvi adından verilmiş şikayətin müddətsiz bir şikayət ərizəsinə sahib olması səbəbindən hörmətli Məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı. vaxt məhdudiyyəti. Məhz;

 1. Şübhəli / qarşı tərəf,… İş Məhkəməsi hökmü (Əlavə-2, İcra Məhkəməsinə tabe olan Sərəncam) Dənizli 9-cu İcra Ofisi sənədinin mövzusu olmuş və müştəri şirkətinə qarşı bu icraata başlamışdır.

Ancaq Denizli 3. İş Məhkəməsi…. Cavabdeh / borclu tərəf, nömrələnmiş əmrə əsasən,…. Oxuyur ve Tic. A.Ş. (VKN: 0 / Mersis No: 0). Bununla birlikdə, bu bəyannamənin izlənildiyi Dənizli 9. İcra Ofisi Əsas nömrəsi ilə icraat prosesi…. Oxuyur ve Tic. A.Ş. (VKN: 0 / Mersis No: 0).

Hörmətli ofisinizdən göründüyü kimi, hər iki şirkət bir-birindən asılı olmayan hüquqi şəxsiyyətə sahibdir və iddia sənədləri və icraata veriləcək qərarla heç bir əlaqəsi olmayan bir şirkətə qarşı qanunsuz icra prosesi başladıldı.

Çünki icra əmri araşdırıldıqda ... Doğal Taş Pazarlama San. ve Tic A.Ş.'nin adı, Stoneterroir Doğal Taş Pazarlama San. ve Tic A.Ş.'nin mersis nömrəsi və… Doğal Taş Pazarlama San. ve Tic A.Ş.'nin elektronikası bildiriş ünvan əlavə edildi. Ancaq bəyannamənin tərəfi ... .. San. ve Tic. A.Ş. Bu səbəbdən söz mövzusu təqib qanuna, ictimai qaydaya və üsul Qaydalarına qarşı çıxarılan qərarla heç bir əlaqəsi olmayan bir şirkətə qarşı başladıldı.

 1. Bu halda, müştəri şirkətinə qarşı açılan təqib, yuxarıdakı hökm ilə icra prosesi üçün əsas yaradan Dənizli 3-cü İş Məhkəməsinin qərarını və söz mövzusu icra müddətini və bu səbəbdən icraatı pozaraq, ədalətsiz və qanunsuzdur. icra əmri prosedur və qanuna zidd olduğu üçün ləğv edilməlidir.          

Şikayətimizin qəbul edilməsini tələb etmək və icra qaydasının və icra əmrinin prosedura və qanuna zidd olaraq ləğv edilməsinin zəruriliyi ortaya çıxdı.

 1. Əlavə olaraq, bu şikayət öz icraatını dayandırmayacağından, şikayətin mahiyyəti hörmətli orqanınız tərəfindən qərar verilənədək və gələcəkdə ödənilməsi çətin olan ziyanların qarşısını almaq üçün icra icraatının dayandırılmasını xahiş edirik. , hörmətli orqandan müvəqqəti əmr əmri tələb edirik. Çünki icraat icraatının dayandırılmaması halında, icraat tərəfinin səhv tərəfi olan müştəri şirkəti zərər çəkmiş olacaq və ödənilməsi çətin olan zərərlər meydana gələcək. Bu mövzuda bir fikir birliyi, doktrina və Ali Məhkəmə qərarları var.

"Şikayət icraatı avtomatik olaraq dayandırmır. (İİK.m.22) Şikayət qəbul edən icra məhkəməsi şikayətin sona çatmasına qədər icranın dayandırılmasını zəruri hesab edərsə, icraatın avtomatik və ya istəyi ilə təxirə salınmasına qərar verə bilər . " (KURU, B. İcra və İflas Qanunu El Kitabı, s: 1139)

“İzləmə şikayətlə bitmir. Şikayəti qəbul edən icra məhkəməsi zəruri hesab edərsə, şikayətin sona çatmasına qədər icra tədbiri avtomatik olaraq və ya xahiş əsasında icraatın dayandırılmasına qərar verə bilər ... Şikayətlə əlaqədar icra məhkəməsinin qərarı müvəqqəti əmrdir ... ” (KONURALP, CS İcra və İflas Qanunu Tədbirləri, 2013, s: 57 vd.)

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: HMK, TMK, İİK və əlaqədar qanunvericilik müddəaları.

HÜQUQİ Dəlil: Dənizli 9. İcra Ofisi 2…. Əsas icra sənədi (çağırılması tələb olunur), Dənizli 3-cü İş Məhkəməsi 20…. Əsas 20 ... Qərar məhkəmə sənədləri (məhkəməyə çağırılma tələb olunur), Ali Məhkəmə qərarları, and, şahid ifadələri, tapıntı və digər qanuni dəlillər.

EKLER             :

Əlavə-1: Dənizli 9-cu İcra Ofisi

Əlavə-2: Dənizli 3-cü İş Məhkəməsi

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərə görə hörmətli Məhkəmənizin vəzifəsinə görə baxacağı səbəblərdən və bütün digər iddiaların, etirazların və qanuni hüquqların qorunması şərti ilə;

* Hər şeydən əvvəl, müvəqqəti sərəncam tələbimizin qəbul edilməsi ilə, mahiyyəti üzrə qərar verilənə qədər icraatın dayandırılması,

* Şikayətimizin qəbulu ilə Dənizli 9-cu İcra Ofisinin icraat və qanuna zidd olaraq icra icraatının ləğvi,

* Məhkəmə xərclərini və vəkil haqqını qarşı tərəfə vermək,

Vəkil tərəfindən hörmətlə qərar verilməsini istəyirik.

Davam edən Vəkil

boş

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə