Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Boşanma prosesində istifadə ediləcək təsirli qanuni izahatlar

Boşanma qaydası

İddia Təqdimatı

Bir iddiaçısansa

 • Tərəflər bir-birlərinə məhəbbətlə evlənsələr də, evləndikdən bir müddət sonra tərəflər arasında bəzi problemlər yaranmağa başladı. Bu qədər
 • Müştəri və müttəhim 21.08.2014 tarixində evləndilər. Bu evlilikdən ortaq övladları yoxdur. Evlilik birliyi elan ediləcək hadisələrə görə dağıldı və tərəflər üçün dözülməz oldu.
 • Müştəri və cavabdeh öz tarixlərində xoş bir şəkildə evlənmələrinə baxmayaraq, evləndiklərindən qısa müddət sonra zehni və mənəvi fikir ayrılıqlarına görə tərəflər arasında ciddi bir münaqişə yaşandı. Təqsirləndirilən şəxsin qüsurlu hərəkətləri şiddətli qarşıdurmaya əlavə olunduqda, evlilik birliyinin təməli sarsıldı və tərəflər ayrı yaşamağa başladılar. Müştəri, evlilik birliyində həyat yoldaşını hər baxımdan dəstəklədi və vəzifələrini maddi və mənəvi baxımdan yerinə yetirmək üçün maksimum səy göstərdi. Aşağıda ətraflı izah ediləcəyi kimi, cavabdehin səhv hərəkətləri nəticəsində meydana çıxan bütün narahatlıqlar müştəri tərəfindən düzəldilə biləcəyi ümidi ilə dözülsə də, cavabdehin səhv hərəkətləri evlilik birliyini davam etdirməyin mümkün olmadığı həddə çatdı. Yəni;
 • Tərəflər arasında baş verən müxtəlif mübahisələr və hadisələr nəticəsində nikah birliyi sarsıldı və ortaq həyat tərəflər üçün dözülməz oldu. Bunu məhkəmənizdəki dəlil və şahid ifadələrinizlə sübut edəcəyik.
 • Tərəflərin şəxsi məsuliyyətləri, həyatdan gözləntiləri və evlilik quruluşu baxımından motivlərin uyğunsuzluğu zamanla həyat yoldaşları arasında sevgi və hörmətin yox olmasına səbəb oldu.
 • Təqsirləndirilən şəxs, nikah ittifaqının ciddi qüsurları və davranışları ilə yerdən sarsıldı və ortaq həyat tərəflər üçün dözülməz oldu. Məhz;
 • Təqsirləndirilən şəxs, nikah ittifaqının kökündən sarsılmasına səbəb oldu və ortaq həyat tərəflər üçün dözülməz hala gəldi. Bunu məhkəmənizdəki dəlil və şahid ifadələrinizlə sübut edəcəyik. Məhz;
 • MÜŞTƏRİ ... İKTİSADİ DURUMUNDAN ÇIXDIĞINDAN ÇOX TƏHLÜKƏ VƏ TƏHLÜKƏLƏRƏ VERİLİB, SƏSİNİ QALDIRA BİLMƏZLƏR. Müdafiəçi arvad SARIÇAM bələdiyyəsində nazir olaraq işləyir və 5.000 TL maaş alır. TƏCİLİ DEFEKTÖR GÜLBƏYAZIN ADINDAN 2.000 LİR TƏDBİRLƏRİ VERİLMƏSİNİZ ÜÇÜN MƏHKƏMƏDƏN TƏLƏBİNİZİ TƏLƏB EDİRİK.
 • Şübhəli həyat yoldaşı ... fiziki, emosional və iqtisadi şiddətlə Ciddi qüsurlu davranışları ilə, evlilik birliyinin təmələ sarsılmasına və ortaq həyatın tərəflər üçün dözülməz olmasına səbəb oldular. Bu məsələni məhkəməniz qarşısında konkret dəlillər və şahid ifadələri ilə sübut edəcəyik. Məhz;
 • Cavabdeh… zina, xəyanət və alçaldıcı davranış daxildir Ciddi qüsurlu hərəkətləri ilə, evlilik birliyinin təmələ sarsılmasına və ortaq həyatın tərəflər üçün dözülməz olmasına səbəb oldular. Bu məsələni məhkəməniz qarşısında konkret dəlillər və şahid ifadələri ilə sübut edəcəyik. Məhz;
 • Evlilikdə 2014-cü il təvəllüdlü ... və 2016-cı il təvəllüdlü… Ortaq uşaqlar var. Müştərim Ajda evdar qadındır. Şübhəli Erkan əmlak ticarəti ilə məşğuldur və müxtəlif gəlir mənbələrinə malikdir. Şübhəli ata ... aylıq gəliri ən az 8.000 TL.

Cavab, bir işə etiraz və qarşı iddia qaldırırsınızsa

Müraciətdə sübutdan məhrum olan, cinayətin açılması məntiqi ilə hazırlanmış, konkret reallıqdan uzaq və ümumi ifadələrlə hazırlanan iddiaların heç birini qəbul etmək mümkün deyil. Müştərimin və iddiaçının evliliyində bir nöqsan varsa, bu iddiaçıdır. Bu məsələlər cavab və aşağıdakılara daxil olan əks iddia ərizəmizdə sübut ediləcəkdir.

İddiaçı həyat yoldaşı Abdullahın bəzi iddiaları tamamilə əsassız idi və boşanmaya haqq qazandırmaq üçün uydurma hala gətirildi və bəzi iddiaları, evliliyin ilk illərindən bəri iddiaçının öz günahı səbəb olduğu mübahisələrə əsaslandı. İddiaçı Abdullahın evlilik ittifaqından irəli gələn məsuliyyət və vəzifələri yerinə yetirməmək üçün, dava açıldı. Evlilik birliyini qorumaq üçün ehtiyac tərəflər Lazım gələrsə uşaqlar üçün faydalıdır. İddiaçı tərəfindən bildirildi Keçmişdə yaşanan uyğunsuzluq hadisələri ilə yanaşı, şübhəli müştəri Aslıhan'ın da bu hadisələrdə ən kiçik bir qüsuru yoxdur. Bu məsələlər şahid ifadələri və təqdim etdiyimiz sənədlərlə təsdiqlənəcəkdir. Bu çərçivədə özünün ağır qüsurları və mücərrəd iddiaları ilə boşanma Səbəb yaratmağa çalışan iddiaçının iddiası rədd edilməlidir.

İddianın mövzusu

Qıt Tələb

 • Evlilik birliyi HƏLLƏ;
  a-) müttəhim ZİNA Hörmətli Məhkəməniz bununla razılaşsa, hərəkətə görə tərəflərdən boşanma qərarı;
  b-) müttəhim etimad titrəyir və vəfasızdır Eyni zamanda davranışının nəticəsi olaraq emosional, fiziki və psixoloji şiddət Tərəflərin ciddi qüsurlu davranışları nəticəsində boşanmaq qərar qəbul etmə;

Boşanma Tələbi

 • Təqsirləndirilən şəxsin ciddi qüsurlu davranışı nəticəsində evliliyin təməlinin sarsıldığı üçün boşanmaq qərar qəbul etmə,
 • Evlilik birliyi şübhəlinin ciddi qüsurlu şiddətli davranışı nəticəsində tərəflərin təməlqoyma səbəbiylə boşanmaq qərar qəbul etmə;
 • Tərəflər, evlilik birliyinin təməlinin sarsılması, sədaqət öhdəliyinin pozulması və ciddi qarşıdurma səbəbi ilə boşanma qərarı verirlər. vermək; 

Qəyyumluq və Aliment Tələbi

 • Uşaqların birgə qəyyumluğu Şübhəli anaya uşaqların yaşı və mənafeyi nəzərə alınaraq razı olduğumuz bir ifadə xahişimizi qəbul etməklə,
 • Birgə uşaq qəyyumluğu meyli ilə müştəri anaya ehtiyat olaraq verilməli, uşaqların və müvəkkilim anamın xeyrinə 1.500 TL tədbir-iştirak-yoxsulluq alimenti verilməli və buna görə müvəkkilimin anasının ilkin sosial müayinə hesabatı olmalıdır;
 • Ortaq uşaq Gökçesu  vəlayətinin Tələbimizin bu mərhələdə mümkün hesab edilməməsi halında, müştəri ata ilə qızı arasında olur. şəxsi rəy yaratmaq;
 • İddiaçı müştərinin lehinə iddia qaldırıldığı tarixdən 2.000 TL alimenti ilk vəzifə ilə ölçün işin sonunda 2.500 TL-nin yoxsulluq alimentinə çevrilməsi;
 • Müştəri atasının heç bir gəliri olmadığını nəzərə alaraq, ortaq uşaqların xeyrinə tədbir iştirakı alimenti adı altında Uşaq başına aylıq 400 TL ödəməyə razı olduğumuz bəyannamə və bu istiqamətdə bir təminat üçün tələblərimiz.
 • Dava tarixi etibarilə iddiaçı müştərinin lehinə 2.000 TL alimentin təyin edilməsi, işin sonunda 2.500 TL yoxsulluq alimentinə çevrilməsi;
 • Ortaq uşağın qəyyumluğu ... məhkəmə müddəti ərzində iddiaçı müştəri tərəfindən buraxılır, qəyyumluq boşanma işinə xitam verildikdən sonra müştəri anasına verilir, məhkəmə tarixinə qədər ortaq uşaq 1.000 TL olaraq təyin edilir. cavabdehin iqtisadi vəziyyəti nəzərə alınmaqla, iş bitdikdən sonra 1.500 lirə köməkçi alimentə çevrilmək;

Kompensasiya tələbi

 • Müvəkkilimin maddi və mənəvi ziyanı nəticəsində cavabdehə qarşı maddi və mənəvi zərəri ödəmək haqqımız. gizli saxlayırıq ifadələrimizdən və tələblərimizdən ibarətdir.
 • Müştərinin, cavabdehə vurduğu maddi və mənəvi ziyan nəticəsində    80.000 TL material 80.000 TL mənəvi təzminat idarə olunmaq;
 • Müştərinin verdiyi maddi və mənəvi ziyan nəticəsində müttəhimə qarşı 70.000-TL material 70.000-TL mənəvi təzminat idarə olunmaq;

Ayrılma tələbi

 • “Bahçeşehir məhəlləsi, 86114 küçəsi Muhtarlar Sitesi. No: 4/8 Seyhan / Adana " Billurun ünvanında yerləşən və sərəncamı müştəri Billur-a həvalə olunan evin ayrılması üçün istəklərdən ibarətdir.
 • Məhkəmə zamanı müştəri və ortaq uşaq üçün ümumi evin ayrılması üçün tədbir alınması tələbindən ibarətdir.

Ərizə İnkişafı

 • Tərəflər 2016-cı ilin fevralında evləndilər. Hər iki ərin ikinci evliliyidir. Bu evlilikdə ortaq övlad yoxdur. Ancaq hər iki tərəfin ilk evliliyindən 2 övladı var. Cavabdeh həyat yoldaşının övladları ümumi iqamətgahda yaşayarkən, iddiaçı müştərinin övladları ... müştərinin anası ilə yaşayır. Müştəri… evdar qadın, cavabdeh həyat yoldaşı ... Sarıçam Bələdiyyəsində polis məmuru işləyir. Müştəri Gülbeyaz illərdir öz valideynləri ilə görüşmür. Bu səbəbdən sosial-iqtisadi vəziyyət baxımından tənha hiss edir və travmatik hadisələrini ədalət mühakiməsinə çatdırmaq üçün cəsarətini toplamağa çalışır. Bu çərçivədə, istisna ediləcək aliment, müştərinin ona olan inamının az da olsa yaranmasına kömək edəcəkdir.
 • MÜQƏDDƏS TARİXİ HADİSƏDƏ MÜŞTƏRİMİZ VƏDƏLƏRƏ MÜHAFİZƏ OLUNUB VƏ Hətta Müdafiəçi ARVADIN ÖLÜMÜ İLƏ HƏDƏ EDİLİB.
 • MÜŞTƏRİ GÜLBEYAZ, ƏRZİ VAXTINDA FİZİKSİ ŞOZLUĞA TƏCRÜBƏ EDİLİB, ZƏRAR EDİLİB.
 • MÜŞTƏRİ ... AİLƏ VAXTINDA KÜÇÜK SÖZLƏYİCİ SÖZLƏRİ VƏ İZOLASİYALARI İFADƏ EDİLİB.
 • PREZİDENT MÜŞTƏRİ… İLK AİLƏDƏN AİLƏSİ VƏ UŞAQLARI İCRA EDİLİR, BU İNSANLAR MÜDDİƏTÇİ İLƏ TƏRƏFDƏNDİR.
 • OYUNÇU ... İQTİSADİ Şiddətə məruz qaldı.

kompensasiya

 • Mülki Qanun 174/1. Qüsurlu və ya daha az qüsurlu tərəf mövcud və ya gözlənilən maraqları olan boşanma səbəbindən zərər görmüşsə, qüsurlu tərəfdən müvafiq maliyyə kompensasiyası tələb edə bilər. Tərəflərin sosial və iqtisadi vəziyyəti, iddiaçının ədalətliliyi səbəbiylə boşanma və ərinin dəstəyini itirməsi nikah itkisi və gələcək hüquqlar 7.000,00 YTL maddi təzminat nəzərə alınaraq, qərar yekunlaşdıqdan sonra cavabdehdən iddiaçı tərəfə ödənilməsi barədə qərar vermək lazım idi.
 • Məlum olduğu kimi yaşına görə yenidən evlənmə ehtimalı çox azdır.
 • Zənginliyə və yoxsulluğa səbəb olmayan kompensasiyanın xüsusiyyəti ... Mənəvi təzminatın zənginləşməyə və yoxsulluğa səbəb ola bilməyəcəyi prinsip və bərabərlik ...
 • Ən azından yaşına görə boşanmaqla evlənmək şansı
 • Şübhəlinin günahının şiddəti və şiddəti ...
 • Şikayətçinin boşanma ilə nəticələnən hadisələrdəki ağrısı və iztirabı müəyyən qədər aradan qaldırılmalıdır.
 • Tərəflərin müəyyən edilmiş iqtisadi və sosial şərtləri, boşanma Hadisələrdə baş verən qüsurların dərəcəsini, pulun alıcılıq qabiliyyətini, şəxsi hüquqlara edilən hücumla pozulmuş cari və gözlənilən maraqları nəzərə alaraq, iddiaçı-cavabdeh qadının xeyrinə qiymətləndirilən maddi və mənəvi təzminat azdır. Türkiyə Mülki Məcəllənin 4-cü maddəsindəki bərabərlik prinsipini və Türkiyə Öhdəliklər Məcəlləsinin 50 və 52-ci maddələrinin müddəalarını nəzərə alaraq, daha uyğun bir miqdarda material (TMK m. 174/1) və mənəvi (TMK m. 174/2) tələb olunur. Bu cəhətlərdən asılı olmayaraq, təminetmə yeri düzgün tapılmadı.
 • Tərəflərin iqtisadi və sosial vəziyyətlərini, boşanmaya səbəb olan hadisələrdəki qüsurların dərəcəsini, pulun alıcılıq qabiliyyətini, şəxsi hüquqlara hücumu, müttəhimin xeyrinə qiymətləndirilən maddi və mənəvi təzminatı nəzərə alaraq bir çoxu var. Türkiyə Mülki Məcəllənin 4-cü maddəsindəki bərabərlik prinsipini və Türkiyə Öhdəliklər Məcəlləsinin 50 və 52-ci maddələrinin müddəalarını nəzərə alaraq, daha uyğun bir miqdarda material (TMK m. 174/1) və mənəvi (TMK m. 174/2) tələb olunur.
 • Kompensasiyanın zənginləşməyə səbəb olmaması prinsipi nəzərə alınmaqla ...
 • Cavabdehin evliliyin təməlini sarsıda bilməməsinin şiddətini və şiddətini nəzərə alaraq, iddiaçının müştərinin xeyrinə kompensasiya alması vacib idi.
 • bu hallar müştərinin şəxsiyyətində dağıntı yaratdı, kompensasiya etmək çətindir,
 • hər cür izahatlar
 • TƏRƏFİ VƏ ƏMƏLİYYAT İTTİHAMINI VƏZİYYƏTİN TƏHRİFLƏRİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏKRAR EDİRİK.
 • Müştərim ... bütün həyat qaydalarını tək bir mərkəz üzərində qurdu, o mərkəz onun evliliyi; Heç bir ayrı-seçkilik etmədən ögey uşaqlarına öz övladları kimi baxdı və həyat yoldaşı kimi məsuliyyətlərini mükəmməl və böyük bir iradə ilə yerinə yetirdi, beləliklə müttəhim tərəfindən xoş niyyətindən sui-istifadə edildi.

  Müştəri bütün ailəsini və keçmişini kənara qoydu şübhəli arvadına qaçdı. Evlilik təşkilatına verdiyi əhəmiyyətə görə müttəhimin istəyi ilə işi dayandırdı və yalnız evinin və ögey uşaqlarının qayğısına qaldı.

  Müraciətimizdə qeyd edildiyi kimi, evliliyini yaşatmaq üçün fiziki, emosional və iqtisadi şiddəti mənimsəməyə çalışdı və şəxsiyyətini güzəştə getdi. Ancaq bitməyən şiddət artıq zirvəsinə çatdı. Bu evliliyin sona çatması nəticəsində müştərinin maddi və mənəvi cəhətdən yaxşılaşması demək olar ki, mümkünsüzdür. Bütün bu məsələlərin nəticəsi olaraq, ciddi qüsurlu müttəhimi müştərinin lehinə yoxsulluğa gətirməyəcək məbləğdir 80.000 TL mənəvi Qanunla tazminat ödəməsini istəyirik. Bu evliliyin dözülməz olmasında müttəhimin günahı olduğu açıq-aşkar görünür. Kompensasiya məbləği, iddiaçı müştərinin boşanmaya səbəb olan hadisələrdə müəyyən dərəcədə çəkdiyi ağrı və əzabların aradan qaldırılması baxımından mütənasibdir.

  Müştəri Gülbeyaz, nikahın sona çatması səbəbindən gələcək faydalardan məhrum olacaqdır. Türkiyənin ortalamasına görə, şübhəli iqtisadi vəziyyət şərtlərin çox üstündədir. İddiaçı müştərinin nigaha xitam verildikdə alacağı maddi ziyan yalnız 80.000 TL maddi təzminat lehinə verilmiş qərarla ödənilə bilər.

Sübut və sübut

 • İddiaçının tələbi ilə cavabdehin telefon qeydləri çağırıldı və cavabdeh F.İ. Gələn telefon qeydlərindən aydın olur ki, normaldan yuxarı adlandırılan qadınla daim əlaqə saxlayır. 
 • Müraciət ərizəsində etdiyimiz bütün iddialar təqdim etdiyimiz dəlillərlə üst-üstə düşür və sübut xarakteri daşıyır.
 • İddiaçı bu müharibəni artıq daşıya bilməz.
 • İşin dəlilləri cavabdeh-iddia adamından verilən hökmə əsaslanan ifadələrdir və beləliklə qüsuru müəyyənləşdirərkən nəzərə alınmır.
 • Həm doktrinada; Ali Məhkəmənin iş qanununda qəbul edildiyi kimi, sübut yükü adi həyat axınına qarşı vəziyyəti iddia edən və ya müdafiə edən hər kəsin üzərinə düşür.

Şiddətli uyğunsuzluq

 • Bu evliliyin dözülməz hala gətirilməsində müttəhimin əsas qüsuru olduğu aydın oldu. 
 • Arvadı ilə anlaşa bilmədi, birlikdə yaşamaq şüuru itdi ...
 • Tərəflərin yenidən bir araya gəlməsinə imkan verməyəcək şəkildə sarsılmasının zəruriliyi ...

Vəqfi silkələmək

 • İddia edilən bir hadisənin həqiqətən evliliyin birliyini pozduğunu təyin edən hakim, hadisənin xüsusiyyətlərinə və formasına əsaslanır; ər-arvadın mədəni və sosial vəziyyəti, təhsil vəziyyəti; pul vəziyyəti; cəmiyyətdəki nüfuzu, ləyaqəti və mövqeyi; ər-arvadın bir-birləri və övladları ilə münasibətləri; yaşadıqları mühitin xüsusiyyətləri; yerli adət-ənənələr və düşüncələr; Cəmiyyətin dəyər mühakimələrinə baxacaq və özünə görə bir nəticəyə gələcək və vicdanla nigah birliyinin təməldən sarsıldığına inandığı təqdirdə boşanma qərarı verəcəkdir.
 • Ailə birliyinin təməlinin sarsılması səbəbindən boşanmağı reallaşdırmaq üçün tərəflərin qüsurlu olub olmamasının vacib olmadığı qaydadır.

Boşanma nəticəsinə getmək

 • Bu evliliyin davamında heç bir sosial və şəxsi mənfəət yoxdur.
 • Tərəflər və cəmiyyət nikah ittifaqının davam etdirilməsinə maraq göstərmədiyi üçün.
 • Tərəflərin barışması və ya barışması ehtimalı yoxdur.
 • Evlilik birliyini qorumaq adına konstruktiv və tədbirli münasibətini qorudu.
 • Sevgi və hörmət sona çatdı və tərəflərin həqiqi birliyinə son qoyuldu.
 • Tərəflərin qovuşması, evlilik birliyinin təməlindən onlardan gözləməyəcək qədər sarsıldı ...
 • Bu baxımdan ədalətli işimizin qəbul edilməsi ilə bağlı bir çox əvvəlcədən Ali Məhkəmə qərarları var.
 • Nəticə olaraq; Evlilik hər iki tərəfə vəzifə və məsuliyyət qoyan sosial bir quruluş olsa da, bu məsələlər lazımınca baş vermədiyi hallarda evliliyin təməlini silmək qaçınılmazdır.

aliment 

 • İddiaçı qadının boşanma səbəbi ilə yoxsulluq vəziyyətinə düşməyəcəyi aydın oldu və yoxsulluğa dəstək tələbi rədd edildi. 

Qüsurlu sitat

 • Təhqiramiz sözlərimiz və davranışlarımız (təhqiramiz)
 • Bu vəziyyət iddiaçı İbrahimi dərin kədərə və kədərə sürüklədi,
 • İddiaçı İbrahimin mənəvi aləmində böyük yaralanmalara səbəb oldu
 • Evliliyin şüurundan uzaq olan bu davranışların davamlılığı müştəriyə inam yaratdı.
 • Müştərinin maddi və mənəvi cəhətdən həyat yoldaşı və uşağı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirdiyi üçün iddiaçının tələbləri qəbul edilmir.
 • Mücərrəd və sübut olmayan böhtan iddiaları ilə çıxış etdi.
 • Ərizədə sübutdan məhrum olan, cinayətin açılması məntiqi ilə hazırlanan, konkret reallıqdan uzaq olan və ümumi etibarlı ifadələrlə hazırlanan hər hansı bir iddianı qəbul etmək mümkün deyil.
 • Bu iş üçün dəlil gətirmək üçün bir səydir
 • İddiaçının iddiaları tamamilə əsassızdır
 • Bu böhtanlar bu insanları incitdi.
 • Ali Məhkəmə həddindən artıq qısqanclığı emosional zorakılığa münasibət kimi qiymətləndirdi.
 • Tərəflər evliliyinin ilk günlərində xoşbəxt münasibətlər qursalar da, müttəhimin müştərimizə münasibət və davranışı səbəbindən mübahisələr daha sonra başladı.
 • Həmişə həyat yoldaşının istəklərinə uyğun hərəkət etdi və müsbət və mülayim bir münasibət göstərdi.
 • Təqsirləndirilən şəxsin münasibət və davranışı nəticəsində yaranan bu mənfilik, nikah ittifaqının ayrılmaz nöqtələrindən olan etimad münasibətlərini tamamilə aradan qaldırdı, eyni zamanda birlikdə yaşamaqdan gözlənilən sosial və şəxsi faydaları da məhv etdi.
 • Təqsirləndirilən şəxsin evlənmədən əvvəl özü ilə bağlı bir çox məsələnin həqiqətə uyğun olmadığı ortaya çıxması sonradan etibar hissini aradan qaldırdı.
 • Nikah hər iki tərəfə vəzifə və məsuliyyət qoyan sosial bir qurum olsa da, müttəhim nikah ittifaqının vəzifələrini və vəzifələrini yerinə yetirməkdə israrlı şəkildə çəkinmişdir.
 • Evliliyin birliyini təməldən sarsıtdı, yenidən düzəldilə bilməz.
 • Bu vəziyyətdə tərəflər arasında daimi və uyğunsuzluq var, bu ümumi həyatı pozacaq və birliyin davam etməsinə imkan verməyəcəkdir. İddiaçı hadisələr qarşısında məhkəməyə müraciət etmək haqlıdır.
 • qüsur bir çox mücərrəd və nisbi bir anlayışdır, bu, tez-tez sosial və mədəni quruluşlara, fərdlərin dəyər mühakimələrinə və mühitlərinə görə dəyişir. Buna görə əvvəlcədən bu və ya digər hərəkət və davranışı qüsur və ya daha az qüsur kimi qəbul etmək və bu mövzuda qəti, dəyişməz, obyektiv bir tədbir qoymaq mümkün deyil.
 • Evinə ciddi laqeyd yanaşdı.
 • Cavabdehin iddiaçının və ailəsinə qarşı soyuq, laqeyd, hörmətsiz və hörmətsiz münasibəti müzakirələrin gündəminə çevrildi. İddiaçının müştərisi cavabdehə ona və ailəsinə hörmət və səmimiyyətlə yanaşmağı tövsiyə etdi, lakin bu yanaşmalar da nəticə vermədi.
 • Evlilik birliyini davam etdirmək üçün səy göstərmədi.
 • Təqsirləndirilən şəxsin anlaşılmaz münasibətləri nəticəsində tərəflər arasında şiddətli münaqişə yaranıb. Şiddətli uyğunsuzluğun təbii bir nəticəsi olaraq iddiaçı müştəri birliyin davamına inamı itirdi.
 • Evlilik ittifaqında həyat yoldaşı olmaq öhdəliklərini heç vaxt yerinə yetirməyən cavabdeh tərəf ...
 • Bu müddətdə zehni sağlamlığına zərər verən müştəri evlilik birliyinə son vermək istədi, amma bu münasibətə görə məhkum edildi.
 • İddiaçı müştərinin şərəf və nüfuzu… baxımından ləkələndi.
 • Şərəf, ləyaqət və ləyaqəti ləkələdilər.
 • Adi bir müdafiə

Qoşulmalar

 • Necə ki
 • Daha sonra məlumat veriləcəkdir
 • Əvvəlcə, başqa, daha sonra, nəhayət, yenə
 • Çünki, buna görə, çünki, bu səbəbdən
 • Eynilə, eyni şəkildə, daha doğrusu, əksinə, əksinə
 • Nəticədə, buna görə də, buna görə də
 • Görünür, bəlkə də, bəlkə də, demək olar ki, demək olar ki, demək olar
 • Əvvəlcə, xüsusən də, xüsusilə diqqətəlayiq, mütləq, şübhəsiz ki, 
 • BU MEYDAN OYUNCU İLƏ DAVAM EDİR ...
 • SƏHİFƏ VAR.
 • hesabıyla
 • BU MÖVZUDA 

Həyat yoldaşlarının vəzifələri

 • Mülki qanunda ər-arvad nikah ittifaqından irəli gələn öhdəlikləri birlikdə yerinə yetirməlidirlər.
 • Ər-arvad qanuni olaraq xoşbəxt evlənmək və evlənməklə uşaqlara qayğı və nəzarət etmək məcburiyyətindədirlər.

vilayət

 • Küçük Həsrətin uzunmüddətli, gələcək, gələcək və sosial mühitə faydalarını təmin etmək üçün bu qəyyumluğun dəyişdirilməsi iddiasını açmaq vacibdir.

Şahid ifadələri

 • Rəhbər və qərəzli olaraq yaradılan şahid ifadələri; Təqdimata əsaslanmaq üçün uyğun deyil.
 • Şahid ifadələri uyğun deyil və həqiqəti əks etdirmir.
 • Məhkəməyə cəlb olunan hadisələrə dair bütün həqiqətlər dürüst şəkildə çatdırıldı və maddi fakt şübhəsiz həm istintaq, həm də prokurorluq mərhələsində verdiyim ifadələrlə üzə çıxdı.

Davaya qarşı cavab verin

 • Ağıl və məntiqə diametrli şəkildə qarşı çıxır
 • İddiaçının boşanma səbəbi kimi iddialarının gerçək olmadığı, boşanma iddiasında bir səbəb tapması üçün edilən əsassız iddialardan, bu gerçək olmayan tələbləri qəbul etməmələri və iddiaçının nikah ittifaqındakı vəzifələrini yerinə yetirməmələri,
 • Təqsirləndirilən şəxsin / məhkəməyə verilmiş cavab ərizəsində irəli sürülən məqamlar həqiqətə uyğun deyil. Bu məsələ ediləcək mühakimə, dinləniləcək şahidlər və çağırılacaq dəlil və qeydlər ilə ortaya çıxacaq.
 • Təqsirləndirilən şəxsin vəkilinin məhkəməyə təqdim etdiyi qarşı iddia ərizəsində irəli sürülən məsələlər həqiqətə uyğun deyil. Bu məsələ ediləcək məhkəmə prosesi, dinləniləcək şahidlər və çağırılacaq dəlil və qeydlər ilə ortaya çıxacaq. Təqsirləndirilən şəxsin / müttəhimin ərizəsində iddia edildiyi kimi, müştəri günahkar sayıla bilməz, əksinə, Müştəri müttəhimin / müxalifətçinin bütün mənfi davranışlarına, zorakı hərəkətlərinə və ölüm təhdidlərinə baxmayaraq nigahını qurtarmağa çalışdı, lakin cavabdeh / Mübarizəçinin mənfi davranışları və davranışları silahlı hədəyə bərabərdir. Müştəri işi sizdən əvvəl açmalı idi.
 • Müraciətdə sübutdan məhrum olan, cinayətin açılması məntiqi ilə hazırlanmış, konkret reallıqdan uzaq və ümumi ifadələrlə hazırlanan iddiaların heç birini qəbul etmək mümkün deyil. Müştərimin və iddiaçının evliliyində bir nöqsan varsa, bu iddiaçıdır. Bu məsələlər cavab və aşağıdakılara daxil olan əks iddia ərizəmizdə sübut ediləcəkdir.
 • İddiaçı-əks-cavabdehin, qüsurlu davranışlarına görə müştərim üçün dözülməz hala gətirən iddialar əsassız, əsassız və qeyri-real olduğuna görə bu əks məhkəmə iddiasını açmaq öhdəliyimiz var. Yuxarıda qeyd etdiyimiz cavab ərizəsində də qeyd etdiyimiz kimi, nigahın təməlini sarsıtmaqda iddiaçı / əks cavabdehin ciddi günahı var. Məhz:

İşin ərizəsindəki mövzu

 • 23.01.2017-ci il tarixli cavab ərizəsinə və eyni tarixdəki əks iddia ərizəsinə cavablarımızdan ibarətdir.
 • Şiddətli qarşıdurma üzündən tərəflər nikah birliyinin təməlindən sarsılırlar. boşanmaq qərar qəbul etmə,
 • Birgə uşaqlar x və x qəyyumluq Məhkəmə prosesində iddiaçı müştəri tərəfindən müştəriyə buraxılır, müştəri anaya, boşanma işinin sonu ilə birlikdə müttəhimin ortaq övladları üçün müttəhimin iqtisadi vəziyyətini nəzərə alaraq, məhkəmə başlandığı gündən hər uşağa 1.000 TL verilir. uşaq dəstəyi davanın xitam verilməsi və uşağa görə 1.500 TL-nin uşaq dəstəyinə çevrilməsi ilə,

dəlillər

 • Şahid,
 • Ekspertiza,
 • Maliyyə və iqtisadi vəziyyət araşdırması,
 • Hər cür hüquqi sübut,
 • Təqsirləndirilən şəxsin təqdim etdiyi sübutlara qarşı sübut təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən hər cür qanuni və müvafiq sübutlar.

Çağırılmalı dəlil

 • Maliyyə və daxili iş,
 • Əmək haqqı sənədlərinin təqdimatı, məhkəmə yoldaşının işlədiyi ...

Şahid

 • Tərəflər arasında fikir ayrılığının, münaqişə və inamsızlığın sübutu olaraq oynayacaq,
 • Cavabdeh ananın yaşadığı mühit, iddiaçı müştəri atasının iqtisadi vəziyyəti, rifahın səviyyəsi və xarakteri, iddiaçı ilə cavabdeh arasındakı hadisələr, iddiaçı müştəri göstərilmədi, iddiaçı müştəri döyüldü, kiçik X-ə fayda gətirəcək mühit aydınlaşdırıldı.

Nəticə və İstək

 • İşimizin qəbul edilməsi ilə, evliliyin təməlinin sarsılması səbəbiylə boşanma,
 • Mən qərarımı qəbul edərək hörmətlə satın alıram və tələb edirəm,
 • Sınaq xərcləri və vəkil haqqını qarşı tərəfə yığmaq qərarı,
 • Müştərinin maddi və mənəvi cəhətdən vurduğu ziyan nəticəsində müttəhimə qarşı 30.000 TL maddi 30.000 TL mənəvi təzminat,
 • Nikah birliyinin təməlini sarsıdan tərəflər, şiddətli uyğunsuzluq və sədaqət öhdəliyinin pozulması boşanmaq qərar,
 • Nəticədə; Təqsirləndirilən şəxsin ciddi qüsurlu davranışı nəticəsində evlilik birliyi düzəlməz bir şəkildə pozuldu. Evliliyin tərəflər və cəmiyyət üçün heç bir faydası yoxdur ki, hər gün əvəzolunmaz ziyan vursun. İddiaçı müştəri Barış, bu boşanma işini həm maddi, həm də mənəvi olaraq evliliyi yaşatmaq səylərinin kədərində açmaq məcburiyyətində qaldı.

Boşanma ərizəsi hazırlayarkən nəzərə alınmalı olan şeylər

Bu yazıda, boşanma iddiasına necə hazırlanmalı, hansı növ ifadələrdən istifadə edilə bilər. Boşanma üzrə vəkil Saim İncekaş tərəfindən idarə olunur.

təslim

 • EV İLƏ ÇATDIRILDI

Qurbanlaşma və Nəticələrə Doğru

 • İddiaçı müştəri ... bir çox mübahisələrə və onsuz da bir çox başqa səbəblərə görə mövcud olan uşaqlar adına şiddətli qarşıdurmaya dözməyə çalışsa da, bu son hadisə ailəsinin gözləri qarşısında bacılarına böhtan ataraq baş verdi. alçaldıcı ifadələr və bunu edən hər kəs eyni gündə eyni evdə üz-üzə baxdığı arvadının varlığı ona düzəlməz ziyan vurdu və arvadına olan inamı çox sarsıldı.

Sülh təşviqi və nəticəyə doğru

 • Tərəflər arasındakı mübahisələrin əksəriyyətində, cavabdeh anası Tülin, iddiaçı müştəri Barışa qarşı "burnuna vuruş" dan bədənin hər tərəfinin cızılmasına qədər şiddətə məruz qaldı, şiddətin miqyası təhlükəli oldu . Maddi və mənəvi ziyan, məhkəmə xərcləri və əks vəkil haqqı haqqımızı qoruduğumuz bu işdə doğru yolun on işlərə daha dərinə getmədən və tərəfləri səs-küyə qərq etmədən bağlamaq olduğuna inanırıq. onlarla iş.

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə