Vəkillik nədir? Vəkil verilməsi nə edir?

Etibarnamə nədir? Etibarnamənin verilməsinin qanuni nəticələri nədir? Etibarnamə vermək üçün nə edir? Bu suallara cavablarımı yazımızda müzakirə etdik.


Etibarnamə sözlərinin mənası və hüquqi nəticələri

Lüğətdə “etibarnamə” sözü “başqa bir şəxsin işini icra etmək üçün səlahiyyətli və səlahiyyətli olmaq” mənasını verir.

Qanun müddəti olaraq etibarnamə, hər cür məhkəmə orqanlarında və icra orqanlarında məhkəmə aktlarını və əməliyyatlarını başqasının adından izləmək üçün təyin və səlahiyyət verilməsi deməkdir.

Etibarnamə və vəzifə səlahiyyətlərini tənzimləyən sənəd “Vəkillik” adlanır və başqasının adından etibarnamə əsasında nümayəndəlik işi götürən şəxs “vəkil” adlanır.

Qanunda, dava hər birinin lisenziyası var adamişini özü aça bilər və təqib edə bilər, ya da təyin etdiyi bir vəkil vasitəsilə aça və izləyə bilər. (HMK. Maddə 71).

Məhkəmə işində etibarnamə iki şəkildə edilə bilər:

  • Qanuni nümayəndəlik,
  • Könüllü nümayəndəlik.

Qanuni nümayəndəlik, məhkəmə lisenziyası, yəni bir iddia açmaq və izləmək qabiliyyəti olmayanların nümayəndəliyi. Məsələn, yetkinlik yaşına çatmayanlar, fiziki və əqli cəhətdən əlil olanlar və ya hüquqlarından istifadə etməkdə məhdudiyyətlər olanlar başqaları tərəfindən təmsil olunur. Kiçiklər adından qəyyumu və məhdudlar adına qəyyumluq nümayəndəliyi kimi.

Könüllü nümayəndəlik, tərəflərin məhkəməyə verəcəkləri nümayəndələr tərəfindən təqdim edilməsidir.

Qanunumuzda, bir neçə istisna xaricində, prinsip olaraq, işlərin vəkil yolu ilə açılması və təqib edilməsi məcburiyyəti yoxdur.

İstisnalar bunlardır:

  • Partiyanın öz işini izləmək qabiliyyəti yoxdur,

Hakim tərəflərdən birinin işini şəxsən izləmək üçün yetərli olmadığını görərsə, ona uyğun bir vaxt verərək vəkil vasitəsilə işinə baxacağına qərar verə bilər. Qərara əməl etməyən tərəf, olmadığı təqdirdə müddəalara uyğun olaraq alınır.

  • Vəkil və ya vəkil tərəfindən uyğun olmayan münasibət və davranış.

Vəkil iclasda qeyri-adekvat davranarsa, hakim tərəfindən xəbərdarlıq ediləcəkdir. Heç bir nəticə əldə edilmədiyi təqdirdə, hərəkət bir intizam pozuntusu və ya

Bu cinayət əməli xarakter daşıyırsa, hesabat aparılır məhkəmə gecikir. Vəkilə qarşı lazımi qanuni tədbirlərin görülməsi üçün Məhkəmə müvafiq Vəkillər Kollegiyasına və lazım olduqda Baş Prokurorluğa məlumat verəcəkdir (HMK. Maddə 79/1).

İşini izləyən şəxs məhkəmə iclasında özünü pis apararsa, Məhkəmə tərəfindən xəbərdarlıq edilir. Heç bir nəticə əldə edilmədiyi təqdirdə onun vəkil ilə təmsil olunmasına qərar verilir və salondan çıxarılır. Vəkil ilə təmsil olunmaması halında, tərəf olmadığı təqdirdə tətbiq ediləcək müddəalara uyğun olaraq tədbir görülür (HMK. Maddə 79/2).

Məhkəmə çəkişmə qabiliyyətinə sahib olanlar məhkəməyə şəxsən və ya etibarnamə vasitəsi ilə müraciət edə və ya işi izləyə bilərlər. Ancaq bir tərəfi varsa Vəkil tutmaq istədiyi üçün məhkəmə prosesi başqa bir günə buraxıla bilməz. (HMK. Md. 77/3). Eynilə, etibarlı bir bəhanəyə əsaslanmayan fayl baxış istəkləri üçün təxirə salmaq olmaz. (HMK. Md. 77/4).

Etibarnamə şərtləri

Hər kəsin etibarnaməsi yoxdur. Daha dəqiq desək, hər kəs məhkəmə işində təqib üçün məhkəmə orqanlarında bir vəkil olaraq etibarnamə əldə edə bilməz.

Məhkəmə və icra orqanlarında yalnız vəkil yolu ilə iş apara biləcək şərtlərə cavab verən vəkillər vəkil vəzifələrini yerinə yetirə bilərlər.

Vəkil lisenziyasının sahibi və Vəkillər kollegiyasında qeydiyyatdan keçmiş vəkillər yalnız vəkil tutumuna malikdirlər.

Bununla birlikdə, şəxs bir vəkil olmayan şəxsin onu təmsil etmək üçün bir vəkil işə götürməsinə icazə verə bilər. Buna Nümayəndəlik (vəkil) orqanı deyilir. Başqa sözlə, vəkilin onu təyin etdiyi şəxs üçün vəkalətnamə ilə başqa bir vəkil işə götürməsi mümkündür. Bunun üçün etibarnamədə “başqasını tapşırmaq ...” şəklində bir səlahiyyət olmalıdır. Məsələn, Almaniyadakı bir işçi, qardaşı B-ni Samsunda bir işi izləmək üçün Samsunda göndərdi, Vəkil tutma səlahiyyəti də daxil olmaqla etibarnamə verə bilər. B, ona göndərilən etibarnamədəki "nümayəndə heyəti" nin (vəkil tutma) səlahiyyətinə əsaslanaraq, istədiyi hər bir vəkilə A adından etibarnamə verə bilər.

Məhkəmə orqanlarında müvəkkil tərəfindən iş təqibinə gəlincə, Qanun Mühafizəçisi Kadastr əməliyyatlarına xas olan müstəsna bir tənzimləmə tətbiq etdi.

Müvafiq olaraq, ər-arvad Kadastr məhkəmələrində baxılan işlərdə maraqların toqquşmaması şərti ilə bir-birlərinə vəkil təyin edə bilərlər. (Kadastr Ofisi. Dir. 31/1).

Etibarnamələrin əsli və ya təsdiq edilmiş surətini təqdim etməyənlər Vəkil məhkəməyə müraciət edə bilməz və iddia ilə bağlı heç bir tədbir görə bilməz. Bununla birlikdə, zərərin gecikmə ilə baş verə biləcəyi hallarda məhkəməverəcəyəm dəqiq vaxt vəkilin vəkalətnamə təqdim edilməsi şərtilə məhkəməyə müraciət etməsinə və ya bəzi prosedur prosedurlarını həyata keçirməsinə icazə verə bilər. Bu müəyyən müddətdə etibarnamə verilmədikdə və ya əsas tərəf əməliyyatların ərizə ilə təsdiqləndiyini məhkəməyə bildirməzsə, iddia qaldırılmamış və ya edilən əməliyyatlar edilməmiş sayılır. hazırlanmışdır (HMK. Maddə 71).

Etibarnamə olmadan icraata icazə verilən, lakin heç bir əsaslı səbəb olmadan etibarnaməni təqdim etməyən vəkil məhkəmə haqqını və digər məhkəmə xərclərini və qarşı tərəfin vurduğu ziyanı ödəməyə məhkumdur. Bunu pis niyyətlə törədən vəkilə qarşı cinayət və intizam istintaqının başlanılması üçün Baş Prokurorluq və vəkilin Vəziyyət Vəkillər Kollegiyası Başçılığına yazılı olaraq bildirilir (HMK. Maddə 77/2).

Davada bir tərəf Məhkəmə vəkil tutmaq istəyi səbəbindən başqa bir tarixə təxirə salına bilməz və vəkilin istefası, işdən çıxarılması və ya sənəd araşdırılmaması kimi səbəblərdən məhkəmə iclası başqa bir günə təxirə salına bilməz. Lakin, sənədlə tanış olmağım etibarlı bir bəhanəyə əsaslanarsa, məhkəmə bir dəfə qısa müddət verə bilər. Dosya verilmiş müddətdə araşdırılmasa da, iş davam edir (HMK. Maddə 77 / 3-4).

Müdir vəkilin iştirak etdiyi iclasda vəkil tərəfindən dərhal və açıq şəkildə etiraz etmirsə, vəkilin ifadələrinə razılıq verilmiş sayılır (HMK).

Stajyer Hüquqşünasların edə biləcəyi şeylər Məhkəmə təqibi işi nə ola bilər?

Müvafiq tənzimləmənin müddəalarına əsasən, təcrübəçi hüquqşünasların edə biləcəyi əsas işlər bunlardır:

  • Dinləmələrə daxil olmaq

Təcrübə keçdiyi vəkilin yazılı razılığı ilə, stajçı nəzarətində və məsuliyyətindədir Vəkil Cinayət Sülh Məhkəmələrində, Sülh Sülh Məhkəmələrində və İcra Məhkəmələrində (vəkilin məsuliyyəti altında) məhkəmə işlərində iştirak edə bilər. Bu icazə "Təcrübə Bitirmə verildikdə və ya adı təcrübə siyahısından silindikdə. Staj İstiqaməti" ilə başa çatır. md. 1911-2).

  • İcra icraatının icrası

Stajyer

Birlikdə çalışdığı vəkilin yazılı razılığı ilə vəkil onun nəzarəti və məsuliyyəti altında icra orqanlarında işi həyata keçirə bilər, icra icraatı apara və hacizə gedə bilər (təqib olunan işlər və işlər ilə əlaqəli). vəkil tərəfindən). Bu icazə Təcrübə Bitirmə Sertifikatı verildikdə və ya adı Təcrübə siyahısından silindikdə sona çatır (Av. Təcrübə Dir. Maddə 1-2).

  • İş sənədindən nümunə götürmək

Stajyer Vəkil yazılı razılığı ilə iş sənədlərindən fotokopisini (və surətini surətini) ala bilər (Vəkil Təcrübəsi Yön. Maddə 19/3)

  • Davaların araşdırılması və sənədlərin izlənməsi

Stajyer Vəkil vəkalətnaməyə və ya yazılı formaya ehtiyac olmadan işi və təqib sənədlərini də araşdıra bilər (Hüquq. Staj Yön. Maddə 19/4).

Etibarnamə olmadan iş aparılmasına icazə verilən, lakin vaxtında vəsatət gətirmədən vəkalətnamə təqdim etməyən vəkil məhkəmə haqqını və digər məhkəmə xərclərini və qarşı tərəfin vurduğu ziyanı ödəməyə məhkum edilir. Bunu pis niyyətlə törədən vəkilə qarşı cinayət və intizam istintaqının açılmasını təmin etmək üçün vəziyyət Baş Prokurorluğa yazılı şəkildə bildirilir (HMK. Maddə 7712).

Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana Hüquq Bürosu və Hüquq Bürosu

Son dəyişiklik tarixi 1 Mart 2021 18:34

Paylaş
Vəkil Saim İncekaş

Vəkil Saim İncekaş. Adanada yaşayır. Qurucusu olaraq Adana Hüquq və Məsləhət Ofisində işinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İT Qanunu vəkilliyi əsas təhsil sahələridir. Xüsusilə boşanma və cinayət qanunu ilə əlaqəli təcrübəsi və təcrübəsi var. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var. Epistemofiliya diaqnozu var. Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. No: 9 E-mail: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Şərh yaz

Elektron poçtunuz gizli saxlanılır.