Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Öhdəliklərin aradan qaldırılması üçün ərizə

İcra Qanunu

ADANA İZLƏYƏN QANUN MÜDAFİƏ MƏHKƏMƏSİ

Şuraya

İSTEHSAL FAYDALARI YOX             : 

RƏSMİN QƏRARI

ŞİKAYƏT

MÜRACİƏTLƏR-Borc                             :               

DEPUTAT                                     : Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana

MÜDAFİƏÇİ-KREDİTOR:

DEPUTAT:    

Müdafiəçi-KREDİTOR: 

Sədr:

MÖVZU: PENSION-un əmək haqqındakı girovun əsas və 7-ci icra müdirliyinin 2009/2272 nömrəli sənədlərindən çıxarılması, girovun kreditora ödənilməməsi, məhkəmə xərcləri və müttəhimlərin müttəhimlərin tələb etdiyi rüsum.

AÇIKLAMALAR:

Cavabdeh-kreditorlar 2018/4617 nömrəli və 7/2009 nömrəli İcra Direktorluğunun sənədlərindən borclu müştəri barəsində icraat işlərinə başladılar.

Məhkəmə işlərinin yekunlaşmasından sonra müştərimizin razılığı olmadan SGK Baş İdarəsindən aldığı pensiya üzərinə bir borc qoyuldu. Müştərimizin bu maaşdan başqa heç bir qazancı yoxdur və girov götürülməsinə görə əziyyət çəkir. Maaşına görə də razılığı və razılığı yoxdur.

5510 saylı Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 93/1 (Dəyişiklik edilmiş birinci bənd: 17/4/2008-5754/56 Qaydalara görə, SGK və aliment borcları istisna olmaqla, borcalanın razılığı olmadan pensiya tutulmaya bilər. 

MADDƏ 93- (Birinci bənd dəyişdirildi: 17/4 / 2008-5754 / 56 sənət.)

Bu Qanuna uyğun olaraq, sığorta olunanların və hüquq sahiblərinin, tibbi xidmət təminatçılarının ümumi tibbi sığorta müddəalarının tətbiqi nəticəsində yaranan gəlirləri, aylıq və ayrılan vəsaitləri köçürülə və təyin edilə bilməz. Gəlirlər, aylıq və ayırmalar; 88-ci maddəyə əsasən təqib və toplanmalı olan debitor borcları və aliment borcları istisna olmaqla girov götürülə bilməz.

5838 nömrəli qanunun 32-cü maddəsinin birinci abzasına və 5510 nömrəli qanunun 93-ci maddəsinə əlavə edilmiş bir cümlə ilə "Bu paraqrafa görə, girov qoyulması nəzərdə tutulan girov qoyuluşları, borclu razı olmadıqda, aylıq və ayırmalar məhkəmə icraçısı tərəfindən rədd edilir." təmin olunur.

Əslində, Ali Apellyasiya Məhkəməsi Baş Məclisinin 2012/1071 saylı və 2013/351 saylı qərarında pensiyaya tətbiq olunan əlavənin ictimai qaydanın pozuntusu olduğu və bu səbəbdən bir müddətsiz şikayət; “.. Əlavə edilmiş pensiyalardan girov götürmək mümkün olmasa da, girov əməliyyatından sonra bu məsələ, TƏMİZLƏYƏN VƏ TƏSVİR EDƏCƏK ÜÇÜN BAŞQA ŞİKAYƏTLƏRƏ TƏMİN OLUNUR. toxunulmazlıq iddiası yalnız borcluya verilmiş bir hüquqdur; Bu müddəanı qiymətləndirərək məhkəmə icraçısının pensiya borcunun olub-olmaması ilə bağlı şikayət tarixinə dair heç bir qərarı yoxdur. Həqiqətən də eyni prinsiplər Baş Məclisin 31.03.2004 günü və 2004 / 12-202 E.-2004/196 K .; 18.06.2008 günləri və 2008 / 12-433 E.-2008/430 K; 10.06.2009 və 2009 / 12-213 E., 2009/244 K. qərarlarında da vurğulanmışdır. ''Şəklində ifadə edilir.

Bu səbəbdən; 1. PENSION pensiyasına qoyulan girov götürmələri İcra Direktorluğunun 2018/4617 Direktoru və 7-ci İcra Direktorluğunun 2009/2272-ci maddələrindən çıxarmaq və gələcək pulun kreditorlara verilməməsini tələb etmək lazım idi.

Qanuni əsaslar: İR. Sosial sığorta və ümumi tibbi sığorta K. və əlaqədar qanunvericilik

Dəlil:

İcra İcra Müdirliyinin 2018/4617 nömrəli,

7. İcra Müdirliyinin 2009/2272 nömrəli sənəd.

müttəhimin dəlillərinə qarşı sübutlar bildirmək hüququna xələl gətirmədən hər cür hüquqi sübutlar.

Şəbəkə və tələb                    : Yuxarıda göstərdiyimiz səbəblərə görə 1/2018 Əsas və 4617-ci İcra Direktorluğunun 7/2009 əsas sənədlərindən borclu müştəriyə qarşı verilən pensiya maaşına dair pensiya ilə bağlı məmur qərarı. qaldırılmasına, sənəddə olan və kreditora gələcək pul ödənişVəkilin sərbəst buraxılması qərarını təmsil edən məhkəmə haqları və ödənişlərini təqdim edirik və tələb edirik. 

Hörmətlə

Davam edən Vəkil

vəkil

ƏLAVƏ = 1 etibarnamə

Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana Vəkil və Hüquq Ofisi

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə