Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

İş İddiaları-İşçilərin İddiası

İşçilərin krediti

Bu yazıda əmək məhkəməsi dava Müraciətlərini araşdırdıq. İşdən çıxma pulu, iş vaxtından artıq iş, AGI kimi böyük əmək iddiaları üçün məhkəmə ərizəsini necə hazırlayacağınıza dair bir fikriniz olacaq. İşçilərin işə qəbulu üçün hərtərəfli məhkəmə müraciətlərinə baxaraq məhkəmə prosesi haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Əmək hüququ haqqında daha çox bilmək istəyirsinizsə bizim iş hüquq kateqoriyamız Nəzərdən keçirməyinizi tövsiyə edirik.

Bu məqalədəki mövzular aşağıdakılardır:

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -1-


ANKARA DOGLAR İŞ MƏHKƏMƏSİ

MÜRACİƏTƏ

TƏKLİF                   :

DEPUTAT                      : Vəkil Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan Biznes Mərkəzi No: 9 K: 5 D: 41, 01010 Seyhan / ADANA

VƏZİFƏ                   :

Mövzu: İşin mövzusunu hesablamaq təcrübəyə ehtiyac duyduğundan, ekspert hesabatından sonra işimizi artırmaq üçün 5.000,00 lirəlik fasiləsiz əmək haqqı, 2.000,00 TL bildiriş ödəməsi, 1.000,00 lirəlik əlavə maaş, 500,00 TL illik ödənişli məzuniyyətimizi saxlayırıq. Bu, cavabdeh şirkətdən müəyyən edilmiş qeyri-müəyyən debitor borcları (HMK 8.500,00 uyğun olaraq), qanunvericilikdə göstərilən faiz məbləğləri ilə birlikdə cəmi 107 TL.

XƏRCLƏRİN ƏSAS DƏYƏRİ       : 8,500,00 TL

AÇIKLAMALAR     :

1) Müvəkkilim ... .. cavabdeh işəgötürənlə işləməyə başladı .... /…. / 2012 və… /… / 2018 qədər ”mebel montajçısıKimi işləmişdir ” Müştərimin əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən şifahi və haqsız olaraq ləğv edildi ... /… / 2018. Təqsirləndirilən işəgötürən, müştərimin iş münasibətlərindən irəli gələn bütün qanuni qazanclarını ödəmədən iş müqaviləsini ləğv edərək, işi bağlayacağına əsas gətirdi. (ƏLAVƏ 1: Xidmət İnventarlaşdırma Cədvəli).

2) Müştərimin layiq olduğu qanuni debitor borclarının ödənilməsi ilə əlaqədar cavabdeh işəgötürənlə aparılan vasitəçilik danışıqları nəticəsiz qaldığından bu işi açmaq öhdəliyi yaranmışdı. (Əlavə 2) 2018 / faylı nömrəli Vasitəçilik yekun hesabatı)

A) ŞİKAYƏT VERİR

3) 2 uşağı olan evli bir müştərinin aylıq xalis maaşı təqribən 1.900,00 TL əmək haqqı ödənişlərinin minimum əmək haqqı müştəri tərəfindən Vakıfbank hesabı, qalan hissəsi isə əl ilə ödənilir. (Əlavə 3.a: Bank hesabı haqqında arayış)

Bank vasitəsi ilə ödənilən haqqın həqiqəti əks etdirməməsi ilə əlaqədar;

a- TÜRKSTAT Mənfəət Sorğu Sistemi'İlə yaradılan hesabat araşdırıldıqda, "mebel ustası" kimi işləyən bir şəxs sistemdən sorğu-sual edilə bilər.  2014 ili üçün alındı ekvivalent ödəniş 1497,00 TL'dir və cari inflyasiya nisbətləri ilə hesablanarkən bu məbləğin ~ 2100,00 TL olduğu görüləcəkdir. [ƏLAVƏ-3.b Mənfəət Məlumat Sorğu Hesabatı]

b- Həmçinin;

 YAXIN-İŞ

 Ünvan: 

telefon  

ÖZ YAĞLI-İŞ 

Ünvan: 

Telefon:

Birliklərinə yazılmaq üçün bir vəsatət ilə mebel montajçısıMöhtərəm Məhkəmədən ekvivalent əmək haqqının nə olacağını soruşmasını istəyirik.

B) DAHA ƏMƏK HAQQINDA

4) Müştəri, cavabdeh iş yerində işə başladığı üçün həftənin 6 günü səhər 08: 00-dan 18: 30-dək Şübhəli işəgötürən işlədi istirahət Alırdı. Müştərinin həddindən artıq iş üçün yazılı razılığı da yoxdur.

5) Müştərim həftədə ən az 63 saat işləsə də, ona əlavə iş verilmədi.

6) İşəgötürənin saxladığı sənədlərdə (əmək haqqı dəftəri, əmək haqqı hesabı kompası) iş vaxtından artıq iş üçün vaxt hesablanmamışdır. İş vaxtının mövcudluğu şahidlərimizin ifadələri ilə aşkar ediləcək və müştərinin işlədiyi iş yerinin həcmi və işçilərin sayının azlığı nəzərə alınmaqla müştəriyə yüklənən iş yüklərinin həddindən artıq iş olmadan başa çatdırıla biləcəyi aydındır.

C) SENIOR VƏ BİRLƏŞMƏK KOMPENSASİYASINA QARŞI

7) Müştəri işəgötürənin mağazanı bağlayacağı səbəbi ilə…. /…. / 2018 sonunda işdən çıxarıldı. Müştərinin işəgötürənlə xidmət müddəti 5 ildən çoxdur və 4857 s.K maddə 17 / a-ya əsasən bildiriş müddəti 8 həftədir. Buna baxmayaraq, işəgötürən müştərimdən soruşmur yazılı xitam bildirişi hələ qanuni debitor borcları ona ödənilməmişdir.

D) İLK ÖDƏNİŞ İLƏ PERMİSSİYANIN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN

8) Müvəkkilim beş ildən çoxdur ki, işdə işləyir. İşlədiyi müddətdə, illik məzuniyyət günündən… .. istifadə edə bilmədi.

Qanuni əsaslar             : 4857 səh. K. və digər qanunvericilik

HÜQUQİ DƏLİL             : Təqsirləndirilən tərəfin dəlillərinə qarşı sübut təqdim etmək hüququna xələl gətirmədən, şahid ifadələri, ekspert araşdırmaları, həmyaşıd araşdırma, iş yerində şəxsiyyət sənədləri və işəgötürəndən əvvəl hər cür məlumat, sənəd və qeydlər, SGK qeydləri, bank sənədləri, kəşfiyyat, and içmə və s. başqa hər hansı bir dəlil.

ŞİRKƏTİMİZ                   :

1 -) - TCKNo:

Ünvan:

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF                : Cavabdeh işəgötürən tərəfindən yuxarıda göstərilən və izah edilən, həmçinin hörmətli Məhkəmə tərəfindən vəzifəsinə uyğun hesab edilən digər səbəblərə görə müştəri ilə əmək müqaviləsinin əsassız ləğvi səbəbi ilə iddiamızın QƏBUL edilməsi ilə! müştərinin, iş vaxtı üçün 5.000,00 TL və illik ödənişli məzuniyyət üçün 2.000,00 TL daxil olmaqla, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş faiz məbləğləri ilə birlikdə cavabdeh şirkətdən alacağı borcun alınacağı və cavabdehdən cavabdeh tərəf. / 1.000,00

İddiaçı vəkil

Ovçuluq.

Əlavələr:

Qoşma-1 Xidmət Döküm cədvəli

Əlavə-2 Vasitəçilik Yekun Hesabatı

Qoşma-3.a Bank hesabatı

ƏLAVƏ-3.b Mənfəət barədə məlumat sorğusu hesabatı

Əlavə-4 Təsdiq edilmiş etibarnamə

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -2-

… () İŞ MƏHKƏMƏSİNİN HÜKMÜNDƏ

 

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu: Cavabdehdən cavabdeh tərəfin əmək müqaviləsinin qanunsuz və qeyri-qanuni olaraq ləğvi səbəbindən qorunması halında, iddiaçının müvəkkilinin işdən çox vaxt alması, tətil və ümumi tətil günləri və bir həftəlik tətil haqqı alması barədə qərar vermək istəyimizdir.

XƏRCLƏRİN ƏSAS DƏYƏRİ: Artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən, indi 1000,00 TL

AÇIKLAMALAR

MÜŞTƏRİ XİDMƏT ZAMANI, SALARI VƏ DİGƏR GƏLİR

Müştəri, şübhəli iş yerində ,. tarixə qədər .. cavabdeh əsassız səbəbdən əmək müqaviləsini ləğv etdikdə. Müştəri iddiaçı, cavabdeh iş yerində yol tikintisi üçün qazıntıların daşınmasından məsul olmuş və bu yaxınlarda aylıq ödəniş almışdır ... -TL. Göstərilən əmək haqqının ödənildiyi əmək haqqı hesabı vəsatətimizə əlavə olunur və qeyd etdiyimiz məsələ məhkəməniz tərəfindən ediləcək araşdırmada görünəcəkdir. Lakin müştəri cavabdeh şirkətə məxsus kazarmada qaldı və aylıq yemək pulu almadı; Şirkətdən əvvəl yeməklərini yedi. Ali Məhkəmənin məhkəmə məhkəməsinə görə, bu vəziyyətdə aylıq yaşayış və yemək xərcləri hesablanaraq müştərinin maaşına əlavə edilməlidir.

Ali Məhkəmə 22. HD. 2013/36930 E. 2014/15533 K. 03.06.2014

"Konkret hadisədə, kompensasiya əsaslı əmək haqqında əks olunan gündəlik yemək haqqı Yol-İş Birliyi Baş İdarəsi tərəfindən bildirilən ekvivalent yemək haqqının miqdarına görə hesablandı. Bununla birlikdə, Restoran Otağından xitam verildiyi tarixdəki yemək haqqının miqdarını soruşaraq divident çıxıldıqdan sonra əsas haqqa əlavə edilməlidir. Digər tərəfdən, təzminat bazasında əks olunan gündəlik yaşayış haqqının necə müəyyən edildiyi bəlli deyil. Yaşayış haqqı da müvafiq qurum və təşkilatlardan soruşmaqla təyin olunmalı olsa da, Məhkəmə tərəfindən bu maliyyə və hüquqi faktları nəzərə almadan müayinədən keçərək yazılı qərar qəbul etmək ədalətsizdir. "

ƏMƏKDAŞLIĞIN ƏVVƏLİNDƏ NÜMAYƏNDƏN ƏMƏKDAŞLIĞI, İŞLƏYƏN HÜQUQLARI VƏ TƏMİRLƏRİ

Müştəri cavabdeh işəgötürən şirkətdə işçilər üçün hazırlanan kazarmada qaldı, səhər 07: 00-dan 22: 00-a qədər şirkətdə işlədi, lakin cavabdeh işəgötürən tərəfindən müştəriyə edilən iş ödənilmədi.

Müştəri dini bayramlarda işləmirdi ... cavabdeh şirkətdə işləyirdi, ancaq milli və milli bayramlarda işə qəbul edildi və iş müştəriyə ödənilmədi.

Yenidən müştəri bazar günləri işləməyə davam etdi və həftəlik tətil pulu ona ödənilmədi. Qeyd olunan məsələlər şahid ifadələri ilə təsdiqlənəcəkdir.

ƏMƏKDAŞLIQ TƏMİNATI HAQQINDA

Müştəri, iş vaxtından artıq və milli və milli bayramlarda da tam və fədakar işləməsi qarşısında haqq qazandığı əmək borclarının ödənilməməsinə baxmayaraq, iqtisadi səbəblərdən cavabdeh şirkətlə əmək müqaviləsini ləğv edə bilmədi. iş yerindəki ən yaxşı performansla işləməyə davam etdi. Bununla birlikdə, cavabdeh şirkət, müştərinin əmək müqaviləsi…. tarixində heç bir səbəb olmadan həll edildiyini bildirdi. Cavabdeh şirkətin əmək müqaviləsini, müştərinin iş stajını bitirməsinə bir aydan az qalmış müddətdə ləğv etməsi zərərli niyyət təşkil edir. Bundan əlavə, müştərinin qanuni hüquqlarını əldə etməsinin qarşısını almaq üçün istefa və sərbəst buraxılma məktubunu imzalamağa cəhd göstərildi; müştəri qanunla ona verilən hüquqlardan imtina etmək qorxusundan imza üçün təqdim olunan heç bir sənədi imzalamamışdır.

İlk iş günündə müştəri işəgötürənlə işçi arasındakı düşmənçilik səbəbiylə İstanbul Anadolu Vasitəçilik Bürosuna müraciət etdi. Təqsirləndirilən tərəf vasitəçilik prosesində iştirak etmədiyi üçün dinc məhkəmə və məhkəməni açmaq məcburi idi. Məhkəmə Bakırköydə davam edir ... Əmək Məhkəməsi ... E sənəd nömrəsi ilə.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: Əmək Qanunu, HMK, TBK və s. əlaqəli qanunvericilik.

BİZİM Dəlil:

 1. Müştərinin İstanbul Anadolu Vasitəçilik Bürosuna təqdim etdiyi Vasitəçilik Müraciət Forması ...
 2. SGK müştəriyə aid qeydlər (SGK-dan dəvətnamə tələbi)
 3. Müştərinin işə qəbul bəyannaməsi (işəgötürəndən tələb)
 4. Müştərinin digər şəxsi sənəd sənədləri (işəgötürəndən tələb)
 5. Müştərinin işə qəbulu haqqında bəyannamə (işəgötürəndən dəvətnamə tələb olunur)
 6. Müştərinin əmək haqqı hesabının pozulması
 7. Şahid ifadələri (daha sonra məlumat veriləcək)
 8. Mütəxəssis, kəşf, and, hər hansı bir hüquqi dəlil

Qarşı tərəfin təqdim etdiyi sübutlara qarşı sübut təqdim etmək hüququmuzu saxladığımız müddətdə yuxarıda sadaladığımız sübutlarımızın qəbul edilməsinin təsdiqini tələb edirik.

Nəticə və tələb: Yuxarıda və yuxarıda göstərilən səbəblərə görə artıqlığı ilə bağlı bütün tələblərimizə və hüquqlarımıza xələl gətirmədən; İstintaqın nəticələrinə görə, müştərinin qanuni hüquqlarını tam və dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün olduğu müddətdə, iddiamızı genişləndirmək qadağan edilmədən tələbimizi artırsaq;

 1. Vasitəçilik müraciət tarixində emal ediləcək ən yüksək əmanət faizi ilə yanaşı…
 1. 250,00-TL Həftə Ödənişinin vasitəçilik müraciəti tarixində ən yüksək əmanət faizi ilə yanaşı,…
 1. Ən yüksək əmanət faizi olan müttəhimdən, Milli Tətil və Milli Tətil haqqının vasitəçilik müraciəti tarixi 250,00 TL olan tarixdən etibarən,
 1. Təqsirləndirilən şəxsin məhkəmədən və vəkilin ödənişindən azad edilməsi barədə qərarı hörmətlə təqdim edirik və tələb edirik.

İddiaçının vəkili

İşçilərin iddiası üçün ərizə -3-

ADANA BİZNES MƏHKƏMƏSİ

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu: Artıq tələb və iddia haqqımıza xələl gətirmədən, müştərinin indiyə qədər işdən çıxması üçün 200,00-TL, bildiriş ödənişi üçün 2.000,00-TL, illik məzuniyyət haqqı üçün 1.000,00-TL., Mart və Hələlik 3.800,00-TL, aprel ayı haqqı ilə əlaqədardır. Cəmi 7.000,00 TL. qismən debitor borclarının toplanması üçün tələbimiz barədə.

 

TƏSVİRLƏR:

1-  İddiaçı müştəri 08.12.2007 - 30.04.2018 tarixləri arasında cavabdeh işəgötürən daxilində alış meneceri vəzifəsində çalışmış və müştərinin əmək müqaviləsi işəgötürən şirkət tərəfindən əsaslı səbəb olmadan ləğv edilmişdir.

İddiaçı müştərinin cavabdeh şirkətdən son aylıq xalis haqqı 1.930,00 TL-dir. İddiaçı şirkət tərəfindən göstərilən xidmət vasitəsi ilə müştərinin yanına getdi və yemək şirkət tərəfindən ödənildi. İddiaçı illik məzuniyyətlərindən istifadə etməyib, lakin illik məzuniyyət haqqı ödənilməyib.

2- İddiaçı müştəri iş vaxtından asılı olmayaraq işə götürüldüyü tarixdən sona çatma tarixinə qədər cavabdeh şirkətin tərkibində çalışsa da, haqq etdiyi işçinin debitor borcları ona ödənilməmiş və əmək müqaviləsi cavabdeh işəgötürən şirkəti tərəfindən göstərilmədən ləğv edilmişdir. ədalətli bir səbəb.

3- Cavabdeh şirkət 30.04.2018-ci il tarixində haqlı bir səbəb göstərmədən və xitam bildirmə müddətlərinə riayət etmədən müştəri ilə əmək müqaviləsinə xitam verdi. İddiaçı müştəri iş vaxtından asılı olmayaraq cavabdeh şirkətdə təxminən 13 il çalışdı və iddiaçı müştərinin iki aylıq əmək haqqı, işdən çıxma haqqı, bildiriş və illik məzuniyyət pulu alacağı ilə bağlı bütün iddialarına baxmayaraq, ona pul verilmədi. Vasitəçilik danışıqları da mənfi nəticələndi.. Bu səbəblərdən bu işi açmaq məcburiyyəti ortaya çıxdı.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR:Əmək Qanunu, HMK və digər qanuni qaydalar.

HÜQUQİ Dəlil:

1- İddiaçının sığorta qeyd dəftəri

2- İş yeri qeydləri, sənədlər

3- Vasitəçilik ilk iclas və son iclas iclas protokolları

4- Şahid rəvayət (Şahid adları və ünvanları açıqlanacaq)

5- Ekspert müayinəsi

6- Yemin

7- Qarşı dəlil təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən hər cür qanuni dəlil.

NƏTİCƏ VƏ TƏLƏB: Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərə görə; Artıq iddia haqqı və məhkəmə çəkişmələrimizə xələl gətirmədən, müştərinin indiyə kimi işdən çıxması üçün 200,00-TL, bildiriş ödənişi üçün 2.000,00-TL, illik məzuniyyət haqqı üçün 1.000,00-TL., Mart və cəmi 3.800,00-TL, aprel ayı üçün 7.000,00-TL. müqavilənin ləğv edildiyi tarixdən etibarən işlənəcək depozitə tətbiq olunan ən yüksək faizlə qismən alınacaq borcun kəsilməsinə görə, məhkəməyə verilən tarixə qədər alınacaq əmək haqqından tutulacaq ən yüksək faizlə , məhkəmə tarixindən etibarən alınacaq bildiriş təzminatı və illik məzuniyyət haqqına qanuni faiz, məhkəmə xərcləri və hörmətlə, vəkil etibarnaməsi ilə cavabdehə etibarnamə haqqının təyin edilməsini xahiş edirik. 01.04.2019

Davam edən Vəkil

əlavələr:

1- Vasitəçilik ilk iclas və son iclas iclas protokolları

2-Təsdiq edilmiş etibarnamənin surəti

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -4-

Adana İş Məhkəməsinin Fəxri Hakiminə

şikayətçi                 :  

vəkili                   :   

iddialı                  :  

Mövzu: Artıq ilə əlaqəli hüquqlarımıza xələl gətirmədən, cavabdehlərdən ödənilməmiş əmək haqqı, işdən çıxma təqaüd fərqi, təzminat bildirişi, iş vaxtından artıq əmək haqqı, həftəlik məzuniyyət, illik məzuniyyət, səyahət və yemək haqlarının alınması tələbidir.  

İşin dəyəri        : 4.260,04-TL (Mütəxəssis hesabatı nəticəsində baza haqqı alınacağı üçün itkin haqqın əsl dəyəri təyin edildikdən sonra itkin ödəniş tamamlanacaq.) 

Təsvirlər:    

1- Müştəri 17.09.2003 tarixində A müttəhimində elektrikçi olaraq işə başladı (ƏLAVƏ-1: SGK Xidmət Bəyanatı) 09.01.2012 tarixində personal transfer müqaviləsi ilə B-yə köçürüldü və yeni şirkətdə işinə davam etdi. (Əlavə-2: İşçilərin Əmək Müqaviləsinin Verilməsi ilə bağlı Öhdəlik və Razılıq) Müştəri 30.09.2016 tarixində bildiriş müddətlərinə riayət etmədən cavabdeh şirkət tərəfindən haqsız olaraq işdən çıxarıldı.

Müştəri bu mübahisəni həll etmək və hüquqlarını qazanmaq üçün vasitəçilik danışıqlarına qatıldı, lakin bu görüşlərdən müsbət nəticə alınmadı.

Rüsum və Yol-Qida Alınacaq

2- Müştəri, 15/09/2016 - 30.09.2016 tarixləri arasında cavabdeh işəgötürən A-da işlədiyi günlər üçün mükafat ala bilmədi. Müştəri dəfələrlə ödəniş tələb etsə də, cavabdeh işəgötürən tərəfindən heç bir ödəniş edilməyib. Müştərinin gediş tarixindəki maaşı 2.993,79-TL, müştərinin SGK qeydlərində göründüyü kimi. Yol (185 TL) və yemək (350 TL) ödənişləri də daxil olmaqla ayda müştəriyə cəmi 3.528,79 TL ödənilir. Müştəri cavabdehlərdən 15 günlük əmək haqqı və yol yeməyi haqlarına uyğun olaraq 1.764,39 TL alacaq.

Tazminat borcları

3- Müştəri, əvvəlki işəgötürən A ilə növbəti işəgötürən B arasında imzalanmışdır "İşçilərin əmək müqaviləsinin köçürülməsi ilə bağlı öhdəlik və razılıq " müqavilədə "Əmək müqaviləsinə işçinin işdən çıxma haqqı və bildiriş almaq hüququ verildiyi şəkildə xitam verilməsi halında, A 17.09.2003 tarixindən etibarən, 09.01.2012. XNUMX və əvvəlcədən ödəmə halında bildiriş haqqı ödənilir.”İfadəsi daxil edilmişdir. Aydındır ki, A az ödənilmiş işdən çıxma və bildiriş ödənişindən də cavabdehdir.

İddiaçı müştərinin əsaslandırılmış xitam verilməsi səbəbindən işdən çıxma və ödəmə bildirişi almaq hüququ var idi. Müştəri cavabdeh şirkətlərlə imzaladı İşçilərin əmək müqaviləsinin köçürülməsi ilə bağlı öhdəlik və razılıq 17.09.2003-cü il tarixində açıq şəkildə bildirildiyi kimi, bütün debitor borcları və kompensasiya hüquqları qorunub yeni şirkətin məsuliyyətinə keçməsi şərti ilə. İşdən çıxarma tarixində müştərinin brüt əmək haqqı və yolda yemək xərclərinin ümumi məbləği 3.528,79 -TL-dir. Bu səbəbdən 17.09.2003-cü il tarixindən 30.09.2016-dək işdən çıxarılma tarixi arasında xalis 45.689,19-TL tazminat haqqına sahib idi.. Bununla birlikdə, cavabdeh şirkət B tərəfindən iddiaçı müştəriyə yalnız 36.054,53 TL-lik və natamam işdən çıxma haqqı ödənilmişdir (Əlavə-3: Tazminat Ödənişlərinin Bordroları) Müştəriyə ödəniləcək qalan işdən çıxma ödənişi bir mütəxəssis tərəfindən təyin edilməlidir. .

Müştəri bildiriş müddətinə uyğun gəlmədən işdən azad edildi. 4857 saylı Əmək Qanununun 17-ci maddəsində tənzimlənir "Əmək müqavilələri, .. d-) bildirişdən başlayaraq işi üç ildən çox davam edən işçilər üçün səkkiz həftə sonra ləğv edilmiş sayılır. " Müddəa ilə 5.549,02 -TL kompensasiya bildirmə hüququna sahib idi. Lakin B müştəriyə heç bir bildiriş ödəməyib. Müştəriyə ödəniləcək bildiriş kompensasiya haqqı bir mütəxəssis vasitəsilə təyin olunmalıdır.

İllik məzuniyyət

4- İddiaçı müştəri layiq olduğu 21 günlük illik məzuniyyətdən istifadə etməyib və bunun müqabilində məzuniyyət haqqı ödənilməyib. Buna görə də müştəri cavabdehlərdən illik məzuniyyət haqqı alacaq. 2.993,79-TL brüt əmək haqqından 21 günlük illik məzuniyyət üçün hesablanacaq müştərinin alacağı 2.095,65-TL-dir. Ancaq cavabdeh şirkətlər, iddiaçı müştərinin bu tələbi ilə əlaqədar bir ödəmə etməyib. Müştəri müttəhimlərdən 15 günlük əmək haqqı və yol yeməyi haqlarına cavab verən 2.095,65- TL illik məzuniyyət alacaq.

Əlavə iş vaxtı alındı

5- Müştəri, cavabdeh işəgötürənin şirkətində illərdir bir elektrik texniki olaraq çalışmışdır. Elektrik komponentlərindəki vaxtında baş verən nasazlıqlar səbəbindən işi çox vaxt gec saatlara qədər təxirə salınır. Müştəri əsasən təmir, təmir və nəzarət və tez-tez arızalar səbəbiylə 20: 00-21: 00 qədər işləyir. Buna görə də iş vaxtından artıq vaxt alacağı anadan olub, lakin cavabdeh işəgötürən bu müştərinin haqq qazandığı iş vaxtından artıq borcları ödəməyib. Müştərinin imzası olmayan əmək kitabçalarından müştərinin ödənilməmiş iş vaxtından əvvəl alacaqlarının ekspert tərəfindən hesablanmasını xahiş edirik.  

Həftə sonu debitor borcları

 

6- Müştəri sıx məşğul olduğu üçün yalnız iki həftədə bir həftəsonundan istifadə edə bilər. Ayda cəmi 2 bazar fasiləsi var və şənbə günləri işləyir. Təqsirləndirilən şirkətdəki digər personal həftədə 5 gün işləyərkən, 2 həftədə 6 gün və 2 həftədə 7 gün müştəriyə qarşı edilən ayrı-seçkilik davranışı müştəridə həm maddi, həm də mənəvi yorğunluğa səbəb oldu. Cavabdeh şirkətlər həftəsonu tətilində müştərinin əmək haqqı ilə bağlı heç bir ödəmə etməyiblər.

Yuxarıda 6 başlıq altında izah edilən səbəblərdən ötəri işi açmaq zərurəti yaranıb.

Hüquqi səbəblər:  Əmək Qanunu, Ali Məhkəmə Hüquq Məhkəməsi və digər qanunvericilik

dəlillər                      :   1- SGK Xidmət Bəyanatı

2- İşçilərin Əmək Müqaviləsinin Daşınması ilə bağlı Öhdəlik və Razılıq

3-kompensasiya əmək haqqı

4- İşyeri Personal Dosyası (alınacaq)

5-SGK Qeydləri (məhv ediləcək)

6-bank qeydləri (çıxarılacaq)

7- Mütəxəssis

8- Kəşf

9- And

10- Başqa dəlil.

Nəticə-i tələb: Yuxarıda izah edilən və hörmətli Məhkəməniz tərəfindən vəzifədən kənar görülən səbəblərdən, artıqlıqla əlaqəli hər cür iddia və iddialara xələl gətirmədən;

 • İddiaçı müştəri X-nin ödənilməmiş əmək haqqı və səyahət xərcləri 764,39-AZNhüququ doğulandan etibarən banklar tərəfindən tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə,
 • Bir mütəxəssisin geyindiyi ümumi əmək haqqına görə bir hesab yazaraq, kreditor olduğunu təyin edərək, işdən çıxma müavinətini qorumaq, 100-AZN banklar tərəfindən faktiki olaraq tətbiq olunan ən yüksək depozit faizinə sahib olan haqqın doğulmasından etibarən işləyəcək,
 • Bildiriş təzminatına gəlincə, mütəxəssisin geyindiyi ümumi əmək haqqına görə hesab yazaraq kreditorun təyin edilməsi, 100-AZN banklar tərəfindən faktiki olaraq tətbiq olunan ən yüksək depozit faizinə sahib olan haqqın doğulmasından etibarən işləyəcək,
 • İş müddəti ərzində davamlı hala gələn iş vaxtından artıq iş bir mütəxəssis tərəfindən hesablanır və hələlik maraqlandırılır. 100-AZN banklar tərəfindən faktiki olaraq tətbiq olunan ən yüksək depozit faizinə sahib olan haqqın doğulmasından etibarən işləyəcək toplama,
 • İllik ödənişli məzuniyyətdən istifadə edilmədiyi və bir mütəxəssisin mütəxəssisi tərəfindən hesablandığı və bu günə qədər maraqlandığı müəyyən edilir. 095,65-AZN hüququ doğulandan etibarən banklar tərəfindən tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə,
 • İddiaçı müştəri tərəfindən həftə sonu, bazar tətilləri zamanı görülən işlərin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və bir mütəxəssis vasitəsi ilə hələlik faizlər əsasında hesablanması. 100-AZN banklar tərəfindən faktiki olaraq tətbiq olunan ən yüksək depozit faizinə sahib olan haqqın doğulmasından etibarən işləyəcək,

                                                                                             Davam edən Vəkil

                                                                                     Ovçuluq.

Əlavələr:

- SGK Xidmət Bəyanatı

- Vasitəçilik Müraciət Forması

- İşçilərin əmək müqaviləsinin köçürülməsi ilə bağlı öhdəlik və razılıq

- Kompensasiya əmək haqqı

- Etibarnamənin surəti

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -5-

CEYHAN İLK İNŞAAT VƏTƏNDAŞ MƏHKƏMƏSİNƏ İZLƏYİN

(MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNDƏ)

PLAINTIFF:

TC:

ÜNVAN:

VƏZİFƏ:

ÜNVAN:

İşin mövzusu:

Məhkəmə işi aparmaq və artıq məhsulu tələb etmək hüququmuza xələl gətirmədən, şübhəlidən 10,000 TL-nin alınması tələb olunur.

AÇIKLAMALAR:

1-……. - …… ..… .. tarixləri arasında a.ş. 3 illik işçi kimi səhər 8-dən axşam 8-yə qədər işləyirəm.

2-Yalnız 12-1 arasında 1 saatlıq fasilə ilə 12 saatlıq əlavə iş edildi.

3-İşimizin müqabilində aylıq ....... .TL maaş verildi.UGBT VƏ AGİ İş vaxtından artıq borclar …… ödənilmədi.

4-Bu işlər həftə sonları, tətil və illik məzuniyyət olmadan davam etdi.

5-Mənim maaşım hər ayın 1-də ödənilməlidir, lakin davamlı bir gecikmə ilə ödənilmişdir.Bu gecikmə davamlılıq yaratdığına görə ləğv üçün əsaslı bir səbəbdir.

6-Aylıq maaşımı Vakıfbank Çankırı filialından alırdım.İBAN SAYI: …… ..

7-Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə artıq tələblərimə xələl gətirmədən;

            -İşdənkənar müavinət olaraq …………. TL,

            - Xəbərdarlıq olaraq təzminat ……… ..TL,

            - Məhv kompensasiyası kimi ........................ TL,

            - Əlavə iş müqabilində ………… TL,

            - ………… TL illik ödənişli məzuniyyət olaraq,

            -UGBT alacağı kimi ……… .. TL,

            -AGİ debitor borcu kimi ……… .TL,

            -Həftəlik tətil kimi ………. TL,

cəmi …………. Dacalı tərəfindən alınacaq TL-nin alınmasına qərar verilməsinə dair tələbimizdir.

Qanuni əsaslar:

Mülki Prosessual Qanun, Əmək Qanunu, Borclar Məcəlləsi və digər müvafiq qanunvericilik müddəaları

Dəlil:

Şahid ifadələri, iş yeri qeyd dəftəri, əmək müqaviləsi, SGK xidmətinin pozulması, əmək haqqı qeydləri, Vakıfbank IBAN hesabının qırılması və digər müvafiq dəlillər

SORĞU VƏ NƏTİCƏ:

İddiamıza və həddən artıq iddiaya xələl gətirmədən ……. Alınacaq borcun cavabdehdən alınması, alacaqlar üçün ən yüksək faiz dərəcəsinin tətbiq edilməsi, cavabdehdən məsrəf və məhkəmə xərclərinin ödənilməsi barədə qərar təqdim edib tələb edirik.

                                                                                                                tarix:

                                                                                                          Ad Soyad:

                                                                                                                imza:

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -6-

ADANA İZLƏMƏ MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİNƏ

 

TƏKLİF                  

DEPUTAT                     :

Müdafiəçi:

 

Kassa dəyəri: Hələlik 20.700,00 TL (artı haqqımız qorunur)

 

MÖVZUSU                  : 1475 saylı Qanunun 14-cü maddəsi çərçivəsində nigah səbəbiylə əmək müqaviləsini haqlı olaraq ləğv edən müştəri iddiaçısının 6100 saylı Qanununun 107-ci maddəsinə (HMK) uyğun olaraq toplanacaq dəlillərə görə; işdən çıxma pulu ilə ödənilməyən əmək haqqı, iş vaxtından artıq iş (əlavə vaxt), həftəlik tətil və ümumi tətil əmək haqqı, dini və milli tətil maaşları, AĞİ, illik məzuniyyət əmək haqları (qismən) müəyyənləşdirilib və bu günə qədər hər təzminat üçün 20.000,00 TL ödənilməlidir və alınacaq maddə. Söhbət bankın ən yüksək əmanət faizinə sahib toplama tələbindən gedir.

AÇIKLAMALAR

1- Müştərim y29.08.2012 tarixində adı və ünvanı yuxarıda yazılan iş yerində laboratoriya işçisi olaraq işə başladı və 12.01.2018-ci il tarixinədək işinə davam etdi. Müvəkkilim bu iş yerində başladığı iş - 12.01.2018-ci il tarixinədək fasiləsiz çalışdı.

2- Müvəkkilim 07.01.2018 tarixində evləndi. Bu məsələ nikah şəhadətnaməsi ilə düzəldilir (Əlavə-1). Müvəkkilim 1475-ci il tarixli vəsatətlə 14 saylı qanunun 12.01.2018-cü maddəsindən irəli gələn hüququndan istifadə etmək istədiyini cavabdeh şirkətə bildirdi və təzminat verilməsini istədi. Buna baxmayaraq, müvəkkilimin tələbi rədd edildi və heç bir təzminat və ya haqq ödənilmədi.

3- Müştərimin 29.08.2012-ci ildən bəri çalışdığı iş yerindəki son xalis maaşı 2.000,00 TL-dir. Şübhəli iş yerindən ayrılmadan əvvəl müvəkkilim 2.000,00 TL-lik xalis əmək haqqı və 200,00 TL-lik yol haqqı aldı və yemək ehtiyacını yemək salonundakı tibb mərkəzi təmin etdi.

4-Müştərimin maaşının bir hissəsi əl ilə, bir hissəsi bank vasitəsi ilə ödənilir, son vaxtlar müştərimin maaşının çox hissəsi (1.400 TL) bank vasitəsi ilə ödənilib. Bununla birlikdə, kiçik bir hissəsi əl ilə ödəməyə davam etdi. (600 TL)

Səbəb, müştərimi cavabdeh tərəfindən hazırlanan əmək haqqı hesabatlarını bəzi mühasibat texnikaları ilə imzalamağa məcbur etməkdir.

5-Müştərimə əmək haqqından başqa heç bir ödəniş edilməyib. Əslində bu əmək haqqı sənədlərində göstərilən xalis əmək haqqıdır.Müştərimizin etiraz etməməsi üçün əmək haqqı hesabı əl ilə verilən əmək haqqının müqabilində imza atmaq məcburiyyətində qalır.Bu kompas müvafiq şahidlərimizdə mövcuddur.

6-Müştərim, ilk iş ayından tutaraq təhlükəsizlik adı altında 15 günlük əmək haqqı alacaq.Bundan əlavə, son iş ayından etibarən əllə ödənilməyən 600 TL maaş da var.

7- Müştərimin iş saatları həftəlik aşağıdakı kimi dəyişir;

1 həftə

Bazar ertəsi 18.00 - 08.00 14 SAAT GECƏ İŞİ

ÇƏRŞƏNBƏ 18.00 - 08.00 14 SAAT GECƏ İŞLƏYİR

CÜMƏ 18.00 - 08.00 14 SAAT GECƏ İŞİ

BAZARI SAAT SAAT 24 SAAT İŞLƏYİR

1-ci həftənin sonunda ümumilikdə 66 saatlıq iş aparıldı.

2 həftə

SƏSƏSƏNDƏ 18.00- 08.00 14 SAAT GECƏ İŞLƏYİR

CÜSƏŞƏ 18.00-08.00 14 SAAT GECƏ İŞLƏYİR

ŞƏNBƏ 18 SAAT

2-ci həftənin sonunda cəmi 46 saatlıq iş görülmüşdür.

Bəzi aylarda bazar günləri 5 əsər olduğunu nəzərə alsaq, müştərim çox ağır şərtlərdə uzun və yorucu bir iş masasına sahibdir.

Müvəkkilim uzun iş saatları işlədi və işinin xüsusiyyətinə görə, 24 saatlıq bir tibb mərkəzindəki işinə görə dini və milli bayramlarda və tətillərdə də işlədi. Ancaq işi üçün heç bir əlavə haqq ala bilmədi. Bundan əlavə, müştərim iş vaxtından artıq işləsə də, heç vaxt iş vaxtı maaşını ala bilmədi.

8- Müvəkkilim təqsirləndirilən iş yerində işlədiyi müddətdə illik məzuniyyət hüququndan qismən istifadə etdi. İşlədiyi bir ilin illik məzuniyyətindən (21 gün) istifadə edə bilmədi və illik məzuniyyət haqqı onun tərəfinə ödənmədi.Mənim müştərim qanuni olaraq nikah olaraq istifadə etməsi lazım olan 3 günlük nikah məzuniyyətindən istifadə edə bilmədi. buraxın. Bununla əlaqədar tələbi də cavabdeh şirkət tərəfindən rədd edildi.

9-Bütün bunlara əlavə olaraq, müvəkkilim cavabdeh şirkətdə Laborant olaraq işləyir və bir vəsiqə qeydiyyatı heyəti olaraq sığorta qeydləri sığortaya bildirildi və aldığı əmək haqqından çox minimum əmək haqqı ödənildi.

10- Müvəkkilim 07.01.2018 tarixində evləndi. Müvəkkilim, cavabdeh şirkətə 1475 saylı Qanunun 14-cü maddəsindən irəli gələn hüququndan, 12.01.2018-ci il tarixli bir vəsatətlə və iş iddiaları ilə (işdən çıxma haqqı, bildiriş ödənişi, iş vaxtından artıq əmək haqqı, illik məzuniyyət haqqı, AGİ) istifadə etmək istədiyini bildirdi. , ümumi tətil və həftə sonu tətil haqqı, dini və milli tətillər və s.), lakin cavabdeh şirkət bunların heç birini ödəməyib.

11- Müvəkkilim işdən çıxma, xəbərdarlıq ödənişi, iş vaxtından artıq ödəniş, illik ödənişli məzuniyyət haqları, rəsmi tətil və tətil haqları, AGİ ödənişləri, illik məzuniyyət hüququ, tələblərimizə, hüquqlarımıza, iddialarımıza, məhkəmə iddialarımıza və zərərimizə zərər vermədən qismən istifadə edə bilməməsi səbəbindən. profisitlə əlaqəli bütün digər qanuni hüquqlar və illik məzuniyyət ödənişlərini tələb etmək məcburiyyəti var.

HÜQUQİ Dəlil: SGK qeydləri, işçilərin şəxsi işləri, əmək haqqı sənədləri, bank qeydləri və qəbzləri, yazılı sənədlər, iş yeri qeydləri, ekspertiza, kəşf, qəbul və təsdiq, yazılı sənəd, şahid (daha sonra bildiriləcək) və digər hər hansı bir hüquqi dəlil.

 

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: 1475 ve 4857 saylı Əmək Qanunları, İngiltərə, HMK, Ali Məhkəmə iç məhkəməsi, doktrina və digər qanunvericilik.

NETİCE-I TƏLƏB: Yuxarıda təqdim etdiyim və izah etdiyim səbəblərə görə (artıq və başqa məsələlər üçün tələb və məhkəmə hüququnu özümüzdə saxlayırıq), işimizi qəbul etməklə, hələlik;

1- Hələlik, işdən çıxma haqqı üçün 20.000,00 TL,

    Bayram tətili və festival haqqı üçün 50,00 TL

   İllik ödənişli məzuniyyət haqqı üçün 50,00 TL

   İllik məzuniyyət hüququndan istifadə etmədiyinə görə 50,00 TL

   AGI ödənişləri üçün 50,00 TL

   İş vaxtından artıq iş üçün 500,00 TL

Ümumilikdə, alacaq borclarının 20.700,00 TL-si cavabdeh şirkətdən olan müştərim tərəfindən ləğv edildiyi tarixədək depozitə tətbiq olunan ən yüksək bank faizləri ilə birlikdə ödəniləcək,

2- Vəkil haqqının məhkəmə xərcləri ilə birlikdə cavabdeh tərəfə ödənilməsi barədə qərar təqdim edirəm və tələb edirəm. 05.02.2017

İddiaçının vəkili

ƏLAVƏ: 1- Təsdiq edilmiş etibarnamə nümunəsi

Borc alacaqları işçilər üçün ərizə -7-

ADANA BİZNES MƏHKƏMƏSİNİ İZLƏYİN

ŞƏNƏD VERİLMƏSİ ÜÇÜN

TƏKLİF                   

ATTORNEYS            :

VƏZİFƏ                   :

MÖVZU                       : Söhbət müştərinin işdən çıxma pulunun ödənilməsi və sübut siyahımızın təqdim edilməsi barədə tələbimizdən gedir.

TƏCİLİ DƏYİŞDİRMƏ: ………… ..TL

 

AÇIKLAMALAR    :

Müştəri cavabdeh işəgötürənlə iş müqaviləsini haqlı səbəbdən ləğv etdiyi tarixə qədər ………………………………………………………………………………….

Müştəri 7.825,00 TL aylıq brüt əmək haqqı ilə işə düzəldi. Açıq ........ üzərində ………. Ərizə nömrəsi ilə ………. Vasitəçilik qurumuna bir müraciət edilsə də, danışıqlarda müsbət bir nəticə əldə edilə bilmədi.

1475 saylı Qanunun 14-cü maddəsinin 5-ci bəndində və 506 saylı Qanunun 60 / IA-cı maddəsinin (a) və (b) bəndlərində nəzərdə tutulan yaşlar və 81-ci maddəyə görə yaşa görə əmək pensiyası xaricindəki digər şərtlər eyni Qanun: Sığorta müddəti və mükafat ödəmə günlərinin sayı və digər qanunvericilikdən irəli gələn digər şərtlər olduğu təqdirdə, işdən çıxma təqaüdü alaraq işdən çıxma imkanı təmin edilmişdir. Əslində, müştəri də Sosial Müdafiə Təşkilatına müraciət etmiş və yuxarıda göstərilən şərtlərin yerinə yetirilməsinə əsaslanaraq istintaq aparılmasını istəmişdir. SGK tərəfindən qiymətləndirmə nəticəsində …………………… .. və …………. Tarixli məktubda adı çəkilən şəxsin sığorta müddətinin 21 il, vəsatət tarixi etibarilə edilən araşdırmada mükafat günlərinin sayının 6400 gün olduğu ifadə edildi və bu səbəbdən işdən çıxma haqqına sahib olduğu bildirildi. . (ƏLAVƏ: 1. SGK məktubu)

Müvəkkilim bu ərizənin ödənilməsi tələbini təqdim etdi və Türkiyə İş Dərnəyi Baş direktorluğundan ödəniləcək tazminatın cavabı ilə əlaqədar cavabdeh işəgötürənə məqalələrlə müraciət edəcək. (Əlavə 2 Türkiyə İş Dərnəyi işəgötürənin məktubuna edilən vəsatətlə DG) Ancaq cavabdeh olduğu üçün bu günə qədər işəgötürən tərəfindən müştəriyə müsbət cavab olaraq hər hansı bir ödəmə verilmədi.

 1. Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə, əmək müqaviləsinin ləğv edilməsindən yaranan debitor borcunu haqlı səbəbdən ödəmək üçün bu işi açmaq lazımdır.

BİZİM Dəlil:

 

 1. Sosial Təminat Təşkilatı Başçılığının ……………… və tarixli ………… məktubu (əlavə olunur)
 2. İşəgötürənə müraciət ərizəsi
 3. Türkiyə İş Şurası Ümumi Müdirliyinin məktubu (əlavədə təqdim olunur)
 4. İşçinin fərdi qeyd sənədləri
 5. Şahidlərimiz

Məhkəmə tərəfindən zəruri hesab olunarsa, adları və ünvanları daha sonra bildiriləcəkdir. 

 1. Ekspert müayinəsi
 2. Lazım olduqda ekvivalent əmək haqqı araşdırması aparmaq üçün məhkəmə qarşısında order ilə müvafiq peşə təşkilatlarına müraciət edilməsi.
 3. Qəbul edilmiş qərarlar
 4. Bütün qanuni və mülahizəli sübutlar
 5. Qarşı tərəfin təqdim etdiyi dəlillərə qarşı dəlil təqdim etmək hüququmuzu qoruyuruq.

 

Şəbəkə və tələb           : Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə;

 1. Müştərinin xidmət müqaviləsini haqlı səbəbdən ləğv etdiyi əsasına görə Hələ ki, artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən, …………. Müqavilənin müqavilənin ləğv edildiyi tarixə hesablanacaq depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə işdən çıxma pulu tutulması,
 2. Vəkil olaraq məhkəmə prosesi və vəkil haqqının qarşı tərəfə ödənilməsinə qərar verilməsini xahiş edirik.

İddiaçının vəkili

                                                                                                 Av

İşçilərin iddia ərizələrinin ödənilməsi -8-

CEYHAN VƏTƏNDAŞ İLK İLK MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNƏ;

(MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNDƏ)

İŞ MƏHKƏMƏSİNƏ () İZLƏYİR

İddiaçı: ....

ÜNVAN: ......  

MÜVƏKKİL: ... ..

ÜNVAN: ... ..

Müdafiəçi: ......

ÜNVAN:…… ..  

Müdafiəçi: ......

ÜNVAN: …… ..

Mövzu:2.000,00 TL İşçi Alacaqları İstehsalı, artıq əmək haqqı, əlavə iş haqqı, bayram ümumi tətil haqqı və həftə sonu tətil əmək haqqı baxımından zərər görmədən

TƏSVİRLƏR:

1-) Müştərimiz Razılığa gələn qurumdur…. İş yerində "Transformer İnşaat İşi" subpodratçısı …… ..;

......

Tikinti sahələrində usta kimi xidmətlərini tarixlər arasında sığorta girişləri və çıxışları edərək həyata keçirmişdir.

Vasitəçilik danışıqları mənfi nəticələndi.

2-) Müştəri ilə cavabdeh işəgötürən arasında gündəlik iş .. TL və qida alacaq .. TL. ortalama ümumi cəmi ... TL gündəlik əmək haqqı Razılaşma əldə edildi və əlavə edilmiş şahidlər and içərək ifadə verəcəklər.

Əlavə olunmuş sənədlərdən də anlaşıldığı kimi, cavabdeh işəgötürən tərəfdaşlığın debitor borclarını qəbul edəcəyi və irəliləmə ödənişini ödəyəcəyi barədə imzalı möhürlənmiş təsdiqləməyimiz işdəki əsaslılığımızı ortaya qoyur.

Əslində bu vəziyyət belədir Şirkət yazışmalarında işçilərə minimum əmək haqqından çox maaş veriləcək, əlavə iş vaxtı alacaqlar Razılaşdırılsa da, heç bir ödəniş edilmədi.

Əmək haqqı, hər bir işçinin gördüyü işə və həmin günün işinin intensivliyinə görə müqavilə orqanı və cavabdeh işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir.

Müştərilər həmişə Mart ayından etibarən fasiləsiz işləyirlər, lakin SGK qeydləri yarımçıq göstərilir. Bunu etmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.

3-) Müştərinin iş tərzi aşağıdakı kimidir;

Müştəri hər gün müttəhimin iş yerindədir, səhər 08.00: XNUMX-da işə başlayırişin xüsusiyyətindən asılı olaraq axşam saat 20.00-da bitir. Bu iş üsulu, həftənin 7 günü, tətil və dini bayramlarda eyni şəkildə davam etdi.

Bu işə baxmayaraq, müştəriyə əmək haqqı, iş vaxtından artıq əmək haqqı, həftə sonu əmək haqqı, tətil və ümumi tətil əmək haqqı kimi qanuni hüquqlar verilməyib. Bütün ödənişlər minimum əmək haqqı hesablanmasına görə həyata keçirilmişdir.

Artıq iş həftədə orta hesabla 20 saatdır və mütəxəssis baxışı nəticəsində baş verəcəkdir.

Cavabdeh tərəfindən nə işdən çıxarıldığı tarixdə nə də bu günə qədər müştərimizə heç bir ödəniş edilmir. Bu vəziyyət şahid ifadələri ilə düzəldilir.

4-) Cavabdeh ……… tender orqanıdır və Əmək Qanunu m. 36-a əsasən, işçinin və ya vəzifəsinə görə hər ay işçilərin müraciəti əsasında işçilərdən ödənişsiz işçilərin olub-olmadığını yoxlamaq və ödənilməmiş əmək haqqını işlərin davamlı ödəmələrindən tutaraq işçilərin bank hesabına yatırmaq məcburiyyətindədir. . Bu mövzuda presedent qərarlar vəsatətimə əlavə olunur.

5-) Müştəri bu günə qədər cavabdeh işəgötürən tərəfindən ödənilməyib, bu işin qaldırılmasının zəruriliyi yuxarıda göstərilən səbəblərdən yaranıb.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: 4857 SK m. 32, 41, 7036 SK m. 5, 6, 7, 8, 9, İş vaxtı və Əmək Qanunlarına dair İş vaxtından artıq tənzimləmə. 5, 9

HÜQUQİ Dəlil: Xidmət Bəyannaməsi, Şirkətlə yazışmalar, şahid, ekspertiza və s.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərə görə artıq məhsullarla əlaqədar hüquqlarımızın qorunması şərti ilə;

1-) Əmək haqqı alacaq kimi ... TL,

2-) İş vaxtından artıq əmək haqqı aldığı üçün ... TL,

3-) Milli gün və ümumi tətil olaraq ödəniş ediləcək .. TL

4-) Həftə Sonu haqqı tutulacaq ... ..TL,

İşçilərin debitor borclarının cavabdeh olan məbləğlərə uyğun olaraq cavabdehlərdən götürülməsini və iddiaçıya təqdim edilməsini hörmətlə təqdim edirik və tələb edirik.

Əlavələr: Xidmət Bəyannaməsi, Şirkətlə Yazışmalar, Şahid siyahısı, Vasitəçinin Rəyi, İstiqamət Qərarları, Etibarnamə

Şahidlik siyahısı:

1 ad soyad:  

Ünvan:

2 Ad Soyad         

Ünvan:

3 Ad Soyad           

 Ünvan:

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -9-

ADANA () BİZNES MƏHKƏMƏSİNƏ

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu: 30.000,00 TL toplanması üçün tələbimiz.

AÇIKLAMALAR

1 - Müştəri iş yerində 25.12.2010 tarixində 1.679,73 (Net 1.200,00) TL brüt əmək haqqı ilə menecer köməkçisi və ofis meneceri olaraq işə başladı. Lakin, sonradan öyrəndiyimiz kimi; Birtərəfli qaydada əmək haqqı 837,00 TL-yə endirildi və mükafatlar minimum əmək haqqından 2018-ci ilə qədər SGK-ya ödənildi. Etirazlarımızı və şikayət edəcəyimiz ifadələrimizi nəzərə alaraq iddiaçının mükafatları 2018-ci ilin yanvar ayı etibarilə 6.993,89 TL-dən ödənildi.

2- Müştərimin xalis haqqı;

     25.12.2010 / 30.9.2011 arasında xalis: TL

     01.10.2011 / 30.9.2012 ““ TL,

     01.10.2012 / 30.4.2013 ““ “TL,

     01.05.2013 / 31.3.2014 ““ “TL,

     01.04.2014 / 31.3.2017 ““ TL.

     01.04.2017 / 06.06.2018 ““ ”TL-dir.

3- Müştəri əvvəlki dövrdə bildirilən əmək haqqı səbəbindən az aylıq təqaüd verdiyi üçün az ödənilən mükafatlar və zərərin qarşısının alınması üçün əlavə bəyannamələr istəməsinə baxmayaraq heç bir müsbət cavab almadı və yalnız 2018-ci ilin əvvəlindən etibarən , mükafatları həqiqi əmək haqqına ödənilirdi.

4- Müştərinin ofisdəki normal iş saatları həftənin 5 günü 09.00-18.00 arasındadır. Həftəlik iş saatları: 1 saatlıq fasilə azaldıqda 40 saat. Ancaq müştərinin işi saat 18: 24-da bitmirdi. Telefon 18.00 saat açıq olduğundan müştəri, iş vaxtı, şənbə, bazar, UBGT günlərindən və hətta illik məzuniyyət dövründən, gecə və gündüzdən asılı olmayaraq yalnız XNUMX: XNUMX-dan sonra işə davam etmir.

5- Yuxarıda göstərilən səbəblərdən;

       a- həftədə orta hesabla 18.oC-dən sonra həftədə 9 saat

       b- Şənbə / bazar günləri həftədə ortalama 6 saat,

       c- illik məzuniyyətdə olarkən gündə orta hesabla 3 saat,

       d- UBGT hər biri orta hesabla 3 saat xidmət göstərdi, lakin onlar üçün heç bir ödəniş edilmədi.

40-45 saat arasındakı bu işlərin 5 saatlıq işi daha uzun müddətdir və% 25 daha yüksəkdir. Həftədə 45 saatı keçən iş vaxtı artıqdır və 50% daha yüksəkdir.

Yuxarıda qeyd olunanların işığında, artıq və digərləri ilə əlaqədar hər cür məhkəmə iddialarına və iddialarına xələl gətirmədən;

a- Həddindən artıq iş haqqı ilə əlaqədar: 7.500 TL

b- İş vaxtından artıq işlərlə əlaqədar olaraq ……………………… ..: 20.000 TL

c- Tətil və illik məzuniyyət üçün ödənişlər:      2.500 TL 'o

Bu iş ümumilikdə 30.000 TL yığımla əvəz edilməlidir.

6- Məcburi vasitəçi bu iş yenidən başlamazdan əvvəl tətbiq edilmiş, lakin mübahisə hesabatı hazırlanmış və orijinal hesabat əlavə edilmişdir. (EKLAMA)

Qanuni əsaslar         : Əmək Qanunu və qanuni qanunvericilik.

Sübut: SGK qeydləri, telefon qeydləri, iş yeri qeyd sənədləri, şahidlər,

                                                 Vasitəçilik məskunlaşma olmayan hesabat, hər cür yazılı və şifahi

                                                 qanuni dəlil.

NƏTİCƏ                                 Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə; artıq və digər

                                                  Hər növ məhkəmə və tələblərə xələl gətirmədən İŞ, təyin olunmamış bir borc iddiasını əvəz etdik; Yuxarıdakı 5-ci maddədə tələb olunan 30.000 TL məbləğində debitor borcunun vasitəçiyə müraciət etdiyi tarixə qədər veriləcək ən yüksək depozit faizi ilə birlikdə toplanmasını və xərcləri və məsləhətləşmələri hörmətlə təqdim edirəm və xahiş edirəm. şübhəli ortaqlıqdan ödəniş alınır.

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -10-

ADANA () MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNƏ

İddiaçı:  

MÜVƏKKİL: Av

Müdafiəçi:

Mövzu: Artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən; HMK-nın 109-cu maddəsinə əsasən, iddiaçının KİÇİ ZƏRAR VƏ BİLDİRİM TƏMİNİ Qısa müddətdə artırılacaq qismən hərəkət,

Artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən; HMK-nin 107-ci maddəsinə əsasən, İş vaxtından artıq əmək haqqı, Milli tətil və ümumi tətil əmək haqqı, gecə növbəsində artım, həftə sonu tətil əmək haqqı ən qısa müddətdə artırılması üçün müddətsiz borc davasıdır.

HARCA E. DƏYƏRİ:  700 TL (indiyə qədər ödəniş əsasında, iddia qaldırmaq və iddia qaldırmaq hüquqlarının artıq və digər məsələlər üçün qorunması şərti ilə)

TƏSVİRLƏR:

 

 1. Müştəri 22.11.2008 tarixində cavabdehin iş yerinə girdi. Bu tarixdən etibarən 10.10.2018-ci il tarixinədək aktiv işləməyə davam etmişdir. 10.10.2018-ci il tarixdə müştərinin əmək tələblərinə görə müştəri ilə işəgötürən arasında sərbəst buraxılış müqaviləsi bağlanmış və müştəri 4-cü maddəyə əsasən işdən azad edilmişdir.
 1. Sərbəst buraxılma müqaviləsi zamanı işçi, bütün alacaqlarınızın hesablandığını və 15.000 TL dəyərində olduğunu söyləyərək imzaladı. Lakin müştəri razılaşdığı məbləğin həqiqi hüququndan xeyli aşağı olduğunu öyrəndiyi andan etibarən işəgötürən yenidən köhnə işəgötürənlə əlaqə quranda işəgötürən dedi ki, sizə haqqımızı verdik, qalanı da sizin işinizdir. Bunun üzərinə;
 1. Məcburi vasitəçilik 7036 saylı Əmək Məhkəmələri Qanununun 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq tətbiq edildi, lakin başa düşülə bilmədi. Buna görə məhkəməyə müraciət etmək lazım idi.
 2. Müştəri ilə cavabdeh arasında 6098 saylı Türk Borclar Məcəllənin 420-ci maddəsinə əsasən müştərinin alacağı borc üçün Razılaşma ( İşçinin işəgötürəndən alacağı ilə bağlı sərbəst buraxılma müqaviləsinin yazılı olması məcburidir, sərbəst buraxılma tarixinə müqavilənin ləğv edilməsindən ən azı bir ay keçib, sərbəst buraxılmalı olan alıcının borc növü və məbləği dəqiq olmalıdır. bildirildiyi kimi, ödəniş düzgün məbləğlə müqayisədə və bank vasitəsi ilə tam şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu elementləri ehtiva etməyən sərbəst buraxma müqavilələri və ya azad etmə müqavilələri qətiliklə etibarsızdır. Hökmün həqiqi ödənişini ehtiva etməyən sərbəst buraxma bəyannaməsini ehtiva edən buraxılma müqavilələri və ya digər ödəmə sənədləri, daxil olduqları məbləğlə məhdudlaşdırılan qəbz kimi qəbul edilir. Buna baxmayaraq, ödəmələr bir bank vasitəsilə həyata keçirilməlidir. )etibarsızdır. Çünki müştərinin əmək debitor borclarından irəli gələn hüquqlarının çox az hissəsi bank hesabına qoyulmuşdur.
 1. Müştəri maaşını hər ayın bir (1) ayında alır və xalis əmək haqqı 2050 TL-dir.

İşəgötürən və İşəgötürən münasibətləri:

 

 Müştəri Ömer 22.11.2008 tarixində çalışmağa başladı .. O zamandan bəri ona verilmiş əsərləri böyük bir fədakarlıq və sədaqətlə icra edərkən 10.10.2018 tarixində özü ilə müttəhim arasında sərbəst buraxılma müqaviləsi ilə vəzifəsindən azad edildi. . Müvəkkilim işlədiyi müddət ərzində fasiləsiz iş vaxtı artırmağa məcbur edildi, lakin ona pul verilmədi.

İş vaxtından artıq iş üçün əsas olan amillər:

 

Müştərim üçün normal iş üsulu həftənin 6 günü səhər saat 08.00-dan 18.00- 19.00- 21.30-dək. Başqa sözlə, işdən ayrılma ən erkən saat 18.00-dir.Bazar günləri fasiləsiz olmasına baxmayaraq iş yükünə görə işlədiyi vaxtlar olurdu.

İşin başlama saatı 08.00 olmasına baxmayaraq, iş yerindən vaxtaşırı telefon zəngləri ilə müştərinin 06.00-da işə başladığı da müşahidə edildi. Müştəri işə erkən getməsinə baxmayaraq iş saatları dəyişmir və ertəsi gün saat 08.00-da işə başlayır.

Müştərinin iş yükü az olduğu üçün noyabr ayından mart ayına qədər az olduğu üçün səhər saat 08.00-da işə başladı və axşam 19.00-a qədər davam etdi, lakin iş yükü aprel ayında artmağa başladığı üçün iş saatları başladı 21.30-22.30-a qədər uzadılsın. Aprel-Noyabr ayları arasında əlavə iş vaxtı var.) Bu əlavə iş üçün əmək haqqı ödənilmədi.

Qanunumuz həftədə 45 saat işləyən işçilər üçün iş vaxtından artıq əmək haqqı və ya boş vaxt təyin edir. Lakin müvəkkilim hər iki hüquqdan məhrum edildi. Qanuna uyğun olaraq, müştərimə əlavə iş vaxtının hər saatı üçün çəkilən faizlə birlikdə normal saatlıq əmək haqqından yüzdə əlli faiz çox ödənilməlidir.

Rəsmi və dini bayramlarda iş təminatının əsasını təşkil edən elementlər:

Müvəkkilimin işi ilə üst-üstə düşən Milli Bayramlar və Ümumi Bayramlar yalnız Dini Bayramlarda onun icazəsindən istifadə etdi və Rəsmi Tətillərdə ona heç bir məzuniyyət verilməməsinə baxmayaraq, müştərimə işi üçün heç bir ödəniş edilmədi. Rəsmi tətillərdə işləmədiyi, lakin ala bilmədiyi əmək haqqı, ödənilən faizlə birlikdə hesablanmalıdır.

Kəsmə ödənişinin əsasını təşkil edən elementlər:

           1475 saylı Əmək Qanunu, Əmək Qanununun 14-cü maddəsinə görə, müştərimin haqq qazandığı işdən çıxma haqqı ödənilməyib. Bu səbəbdən, 22.11.2008-ci ildən bəri işləyən müştərimin hesablanmış işdən çıxma ödənişi, 10.10.2018-ci il tarixinə banklar tərəfindən əmanətə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə müştərimə ödənilməlidir. .

Bildiriş kompensasiyasının əsasını təşkil edən elementlər:

4857 saylı Əmək Qanununun 17-ci maddəsinə əsasən, əmək müqavilələri ləğv edilmədən əvvəl qarşı tərəfə vəziyyət barədə yazılı şəkildə bildirmək vacibdir. Məqaləyə görə; Hesabat dövrü 6 aya qədər davam edən tədqiqatlar üçün 2 həftə, 6 aydan 1,5 ilə qədər davam edən tədqiqatlar üçün 4 həftə, 1,5 ilə 3 ilədək davam edən tədqiqatlar üçün 6 həftə və 3 ildən çox davam edən işlər üçün 8 həftədir. 

Müştəri iş yerindən qovulduqda heç bir bildiriş verilmədi. Bu səbəbdən müştərinin bildiriş təzminatı alacağı ortaya çıxmışdır. Ancaq bu haqq ona da verilmədi. Bu məbləğ hesablanmalı və ona ödənilməlidir.

Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə məhkəməyə müraciət edilməsinə ehtiyac var.

Qanuni sübut:

 

 • SGK Records
 • Bank qeydləri
 • Şahid ifadələri (adlar və ünvanlar daha sonra təqdim ediləcək.)
 • Yemin
 • ekspert
 • Və digər hüquqi dəlillər

Qanuni əsaslar: Əmək Qanunu, Borclar Məcəlləsi, HMK və digər qanunvericilik

Nəticə və tələb: Yuxarıda izah edilən və vəzifəyə uyğun sayılan səbəblərə görə;

6100 saylı Qanunun 109-cu maddəsinə uyğun olaraq müəyyən ediləcək məbləğdən artıqlıqla əlaqədar iddialarımıza və məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən;

 1. Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödəniş əsasında) Davamlılıq təzminatı müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə banklar tərəfindən ödənilməli,
 2. Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödənişlər əsasında) Kompensasiya bildirin müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə banklar tərəfindən ödənilməli,

Artıqla əlaqədar iddialarımıza və məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən, 6100 saylı qanunun 107-ci maddəsinə əsasən təyin ediləcək məbləğlər arasında;

Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödənişlər əsasında) İş vaxtından artıq ödəniş müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə banklar tərəfindən ödənilməli,

Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödənişlər əsasında) Rəsmi və dini bayramlarda Müqavilənin ləğv edildiyi tarixdən etibarən banklar tərəfindən əmanətə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə iş haqqının ödənilməsi,

Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödənişlər əsasında) Balans tutulacaq müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə banklar tərəfindən ödənilməli,

Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödənişlər əsasında) Həftə sonu haqqı  müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə banklar tərəfindən ödənilməli,

Müştərimizin almaq hüququ olan 100 TL (indiyə kimi ödənişlər əsasında) İllik ödənişli məzuniyyət alacaq müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən depozitə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə banklar tərəfindən ödənilməli,

Hələlik, əmək müqaviləsi bitdikdən sonra 700-ci il tarixinə qədər tutulacaq ən yüksək depozit faizi olan (qanuni faiz dərəcəsindən az olmayan) cavabdeh tərəfindən ümumilikdə 10.10.2018 TL debitor borcu alınacaq,

Təqsirləndirilən şəxsin təqdim etdiyi dəlillərə qarşı yeni dəlil təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən təqdim etdiyimiz sübutların qəbulu,

Hörmətlə cavabdehdən məhkəmə xərcləri, xərcləri və ödənişləri tələb etmək qərarını təqdim edirik və tələb edirik.

                                                                                                                               Davam edən Vəkil

Tibb bacısı sənətkarlığı almaq üçün ərizə -11-

ADANA () BİZNES MƏHKƏMƏSİNƏ

TƏKLİF                   :

DEPUTAT                      :

VƏZİFƏ                   :

MÖVZU:  İyileştirme və artırma hüququmuza xələl gətirmədən artıq ilə əlaqədar məhkəmə, 100 TL KİŞİ TAZMİN, 1200 TL DAHA AZ, 1000 daxil olmaqla cəmi 1400 TL alacaq borcumuzun faizləri ilə birlikdə cavabdehdən tələb tələbimizdir. TL MİLLİ BAYRAM VƏ ÜMUMİ TƏTİL TƏHLÜKƏSİ.

TƏCİLİ DƏYİŞDİRMƏ        : 2300 TL. (Artıq ilə əlaqəli hüquqlarımız qorunur.)

TƏSVİRLƏR-

Müştəri Kübra…. Müqavilə bağlı "MEDİVİA" xəstəxanasında tibb bacısı olaraq 16.06.2015 - 06.05.2019 tarixləri arasında müqaviləsini ləğv etdikdən sonra çalışdı.

06.05.2019 tarixində Zeytinburnu 4-cü Notariat Bürosunun bildirişi ... Müştəri iş vaxtı, milli tətillər və ümumi tətil işçilərinin əmək haqqının ödənilməməsi, əl ilə ödəyərək aşağı sığorta haqqı və digər əsaslı səbəblər üzündən müştəri müqaviləsini dərhal ləğv etdi.

MAAŞ: Müştərinin maaşı 2400 TL-dir və bu maaşın bir hissəsi bank vasitəsi ilə, qalan hissəsi isə əl ilə ödənilmişdir.

ƏLAVƏ VAXT: İş yerində 08: 00-18: 00 və 18: 00-08: 00 arası iki növbəli iş sistemi tətbiq edilir və müştəri gecə növbəsində fasiləsiz işləyir. Müştəri hər gün işləyir və 4 gün işləyirdi, bir həftə bazar ertəsi, çərşənbə, cümə və bazar; Digər həftə, çərşənbə axşamı, cümə axşamı və şənbə günləri 3 gün işlədi. Gecə növbəsinin iş saatları 18: 00-08: 00 olmasına baxmayaraq, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müştəri hər bazar gününə uyğun 24 saat işləyir; Hər şənbə gününə uyğun gələn iş günündə 18 saatdır növbətçilikdədir. Beləliklə, müştəri bir həftə ərzində 46 saat, digər həftədə 66 saat fasiləsiz işləmişdir.

MİLLİ BAYRAM VƏ ÜMUMİ TƏTİL: Tibb bacısı olan müştərim, milli tətillərdə və tətil günlərində davamlı işləməyə davam etdi və maaşını ala bilmədi. Əslində gündüz növbəsində işləyənlər rəsmi və dini tətillərdə və tətil günlərində məzuniyyətdə olduqları üçün müştərim kimi gecə növbəsində işləyənlər 24 saat növbə etdilər.

YOL - QIDA : Səhər yeməyi (işdən əvvəl) və nahar iş yerində işəgötürən tərəfindən təmin edilmişdir. Gün ərzində yarım saatlıq nahar fasiləsi var.

ÖDƏNİŞLİ İLLİK YARIĞI: ....

Cavabdeh işəgötürənlə vasitəçilik iclasında işəgötürən ödəmək istəmədiyi üçün heç bir nəticə alınmadı. (Əlavə-2: Vasitəçilik Yekun İclas Protokolları) Beləliklə, işi hüzurda açma borcumuz ortaya çıxdı.

Qanuni əsaslar           : Əmək Qanunu, İş Məhkəmələri Qanunu və digər dəyişdirilə bilən qanunvericilik

Qanuni sübutlar                            :

               

1- Müştərinin SGK qeydləri (məhkəmə tərəfindən çağırılacaq)

2- Bank Hesabından çıxarış və bank qeydləri (məhkəmə tərəfindən çağırılacaq)

3- Müştərinin fərdi qeyd sənədləri (məhkəmə tərəfindən çağırılacaq)

4- Şahid ifadələri (şahidlərimiz daha sonra məlumat veriləcək.)    

5- Mütəxəssis baxışı,

6- Ekvivalent əmək haqqı tədqiqatları,

7- And

8- Vasitəçilik Yekun İclas Protokolları

9- Şübhəli tərəfindən təqdim olunan dəlillərə qarşı dəlil təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən etibarnamə və hər cür qanuni dəlil.

Müştərinin bank hesabı məlumatları: T.Garanti Bankası A.Ş., TL hesabı IBAN, AHMEDİYE / ÜSKÜDAR Şöbəsi (740)

NETICE-İ TƏLƏB : Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərə görə və artıqlıqla əlaqədar bütün qanuni hüquqlarımızın qorunması və istintaq mərhələsində ortaya çıxacaq məbləği artırmaq şərti ilə,

- Bildiriş təzminatını alacağımız üçün bu günə qədər 100 TL,

-Hələlik 1200 TL (TƏMİN OLMAYACAQ)

-Həftə sonu üçün tutulacağımız üçün hələlik 100 TL alacağıq

- Milli tətillər və ümumi tətillər alacağımız üçün 100 TL.

hələlik, hüquqların doğulduğu tarixdən etibarən banklar tərəfindən əmanətə tətbiq ediləcək ən yüksək faizlə birlikdə cavabdehdən ümumilikdə 1500 TL tutulacaq;

- Məhkəmə xərcləri və vəkil haqqının cavabdehə qoyulmasını hörmətlə vəkalətnamə ilə təqdim edirik və tələb edirik. 26.06.2019

                                                                      İddiaçının vəkili

EK-1: BANKA HESAB VERİLERİ

EK-2: Vasitəçilik Yekun İclas Protokolları

ƏLAVƏ-3: Vəkillik

İşçilərin iddiası üçün ərizə -12-

ADANA () İŞ MƏHKƏMƏSİ

Hörmətli hökm NƏDİR

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu: Üzrlü səbəblərdən əmək müqaviləsini ləğv edən iddiaçının, artıqla bağlı hər cür iddia və məhkəmə hüquqlarını saxlayaraq tələbinin artırılması üçün ekspert hesabatında alacaq borclarının həqiqi məbləğinin müəyyənləşdirilə biləcəyi təqdirdə, ondan tutulacaqdır. Kıdem tazminatı, iş vaxtından artıq iş, ümumi tətil, illik məzuniyyət və AGi maaşları və ödənilməmiş əmək haqqı debitor borcları, təzminat və debitor borcları üçün ödənilməli olan tarixdən başlayaraq ən yüksək depozit faizləri, məhkəmə xərcləri və vəkil haqları ilə birlikdə yığım tələbidir. .

İŞİN DƏYƏRİ: 5.000 TL

AÇIQLAMA:

1) Müvəkkilim X tarixindən iş müqaviləsini haqlı səbəblə ləğv etdiyi tarixə qədər X adı altında fəaliyyət göstərən cavabdeh şirkətdə Tibbi Laboratoriya Nəzarətçisi olaraq çalışdı. Müştərim bir peşə kollecinin tibbi laboratoriya məzunudur.

2) İş yeri, X bölgəsində fəaliyyət göstərən və 24 saat açıq bir tibb mərkəzidir. Müştərinin iş saatları normal olaraq iş günləri səhər 08: 00-dan səhər 18: 00-dan şənbə günləri səhər 08: 00-a qədərdir. Ancaq həftənin üç günü iş günləri tibb bacılarını işə götürür və gecə 14: 00-a qədər işləyir. Milli və tətil günlərində normal iş var, dini tətillər zamanı bir mühafizə sistemi tətbiq olunur və növbə olarsa işləyir. Bütün bu əlavə iş, festival və ümumi tətil işləri üçün əlavə əmək haqqı ödənilmir. İllik məzuniyyət işəgötürənin qərarı ilə natamam və vaxtında verilmir.

3) Müştərim xalis X TL əmək haqqı almasına baxmayaraq, sığorta bildirişi minimum əmək haqqı üzərində edilir, maaşın minimum hissəsi X filialında X iban hesabına yatırılır və qalıq əl ilə ödənilir. Bank hesabına və ya əl ilə ödənilməsi lazım olan əmək haqqı ödənişləri bəzi aylar ümumiyyətlə ödənilmir və ümumiyyətlə vaxtında deyil, qismən və natamam ödənilir. İşəgötürənin qanuni olaraq ödəməli olduğu minimum yaşayış minimumu da ödənilmir.

4) Müştərinin işə başladığı tarixdən bəri işəgötürən iş yerindəki problemləri aradan qaldırmaq, əmək haqqını vaxtında və tam ödəmək, həqiqi əmək haqqı barədə sığortaya bildirmək, ödəmək üçün işəgötürəndən davamlı bir tələb etmişdir. iş vaxtı və digər debitor borcları, lakin irəliləyiş olmayıb. X gələndə banka ödəniləcək aylıq əmək haqqı X ay üçün X TL, X ay üçün X TL, X ay üçün TL, X ay üçün TL, X ay üçün X, ay üçün X TL, X ay üçün X TL, X ay X TL üçün, ilin əvvəlindən etibarən aylıq X TL ödəniləcək, aylıq ödənişlərin edilməməsi və bütün ziddiyyətlərin davam etməsi səbəbi ilə əmək müqaviləsini haqlı səbəblərdən ləğv etdiyi barədə xəbərdarlıq etdi, bütün hüquqlar və debitor borcları ona ödənilməlidir. üç gün içində bank hesabı, əks halda məhkəməyə verəcəkdi. Müştəri iş yerinə sədaqəti və iş etikasına görə X-ə qədər işləməyə davam etdi. Cavabdeh tərəfindən bu günə qədər heç bir ödəniş edilməyib.

 

Qanuni TOOLS 4857 saylı əmək qanunu, 5521 saylı qanun, HMK et al. əlaqədar qanunvericilik

Sübut edən vasitələr: İş yeri və sığorta qeydləri, xəbərdarlıqlar, şahid ifadələri, bank qeydləri, ekvivalent əmək haqqı sorğusu, ekspert, and və s. hər hansı bir dəlil.

NƏTİCƏ və TƏLƏB:  Bütün bu izahlar və sübutlar nəticəsində;

Hələlik, haqlı bir səbəblə əmək müqaviləsini ləğv edən müştəri üçün, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımızın qorunması və sonradan artırılması şərtilə,

Tazminat üçün 500 TL,

İş vaxtından artıq iş üçün 500 TL,

Ümumi tətil alacaqları üçün 100 TL,

İllik məzuniyyət üçün 100 TL,

AGI alacaqları üçün 100 TL,

X yanvar, fevral, aprel, may, iyun, X il yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun ayları üçün ödənilməmiş X TL.  Cavabdeh işəgötürənə veriləcək ən yüksək depozit faizi, məhkəmə xərcləri və vəkil haqları ilə birlikdə hər təzminat və alacaqları üçün ödəniş tarixlərindən etibarən ödəniləcək toplam X TL vəkalətnamə ilə təqdim edilir və tələb olunur. (tarix)

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -13-

(.) İŞ MƏHKƏMƏSİNİN HÜKMÜ

şikayətçi                 :

Millət vəkili:

Cavabdeh:

Mövzu:Üzvlü səbəblərdən iş müqaviləsinə xitam verilməsini qəbul etməyimizlə, iddia haqqı və məhkəmə hüquqları qorunur, 3.000-TL əlavə iş haqqı, 1.000-TL milli tətil və ümumi tətil əmək haqqı. cəmi 4.100 TL alacaqsınız.

Təsvirlər:Müştəri iddiaçı, təqribən 06/01/2010 - 29/07/2011 - 01/12/2011 - 28/09/2014 tarixləri arasında təqribən dörd il yarım uzun məsafəli yük maşını sürücüsü olaraq çalışdı. İddiaçı, əmək müqaviləsinin ləğv edildiyi tarixdən etibarən 1.250-TL xalis maaş alırdı. Maaşın minimum əmək haqqı hissəsi bank hesabına yatırıldı və qalan hissəsi əl ilə ödənildi. Şübhəli tərəfindən minimum əmək haqqı SGK-ya bildirildi. Bununla birlikdə, ağır nəqliyyat vasitəsi uzun məsafəli yük maşını sürücüsünün (iddiaçı) əmək haqqının şahid ifadələri və məhkəmə tərəfindən çağırılacaq peşə təşkilatlarının fikirlərinə uyğun olaraq minimum əmək haqqı tarifinin üzərində olduğu sübut ediləcəkdir.

İddiaçı səhər saat 8.00: 18.00-da iş yerində olub, ya da səhər iş olub-olmaması, iş olub-olmaması ilə saat 15.00: 16.00-da iş yerindən ayrılıb. Şənbə günü işin vəziyyətinə görə ən erkən saat 4-5 arasında dayandırıldı və bəzən iş gözlənilir və gediş gecikdi. Səfərin gözləmə müddətlərində mövcud bağlamaların daşınması və yerləşdirilməsi və təmizlənməsi işləri sürücülər tərəfindən görüldü. Bəzən səhər 24.00-22.00-də yola çıxmaq olurdu. Bu vəziyyət bir az nadir olsa da, "qoşqu işi" gəzintiləri ən çox cümə və çərşənbə axşamı günləri Çeşme Limanına edilir və bu günlərdə üzmək ehtimalı səbəbiylə iş yerində saat 3-a qədər gözlənilirdi. Bu səyahətlərə sürücülər arasında "qoşqu işi" deyilirdi və yol qısa olsa da, gömrük məsələləri səbəbindən saatlarla davam edə bilər və gediş saat 4 radələrində gecə 2.000-1.250 çəkirdi. İddiaçının əsas işi "qoşqu işi" deyil. "Römork işi" edən sürücülərin maaşı XNUMX TL-dir, iddiaçı bu işi bəzən etsə də, maaş XNUMX TL-dir. Sözügedən iş vaxtından artıq iş həm şahid ifadələri, həm takometr və həm də qeyd qeydləri ilə sübut ediləcəkdir.

İddiaçı; Dənizli, Uşak, Manisa, Aydın, Balıkesir, Konya, Ankara, İstanbul, Aliağa və s. Malları yerlərə daşıyırdı və nəqliyyat vasitəsini boşaltmaq və yenidən yükləmək və təyinat yerində yükləməyə hazır yük tapmaq üçün vaxt tələb olunduğundan, bəzi səfərlər nəqliyyat vasitəsində qalıb uzanırdı. İddiaçının bu uçuşlardan sonra işi tərk etməsi 2-3-4 gün və əsasən gecə yarısı çəkdi. Şəhər xaricində gəzintilərdə müştəriyə yolun uzunluğuna görə gündəlik 20-30 TL civarında gündəlik müavinət verilir, yemək isə iş yerində olarkən müttəhim tərəfindən ödənilir.

Dini bayramlarda işləməməyimizə baxmayaraq, milli bayramlarda işlər görülürdü. Ancaq sözügedən işin maaşları cavabdeh tərəfindən ödənilməyib.

Bundan əlavə, bəzi işçilər, iddiaçıya qarşı deyilsə, cavabdeh şirkət sahibi tərəfindən istismara məruz qaldılar və tez-tez töhmət aldılar. İddiaçının əleyhinə bir hərəkət olmasa da, bu vəziyyət iddiaçını pis hiss edəcək və görəsən bizə qarşı belə bir davranış göstəriləcəkmi? qorxu və tərəddüd içində narahatlıqla işləməsinə səbəb oldu. Menecerlərin işçilərə olan uzaq münasibətləri və davranışları xaricində iş yerində zalım və alçaldıcı bir rəhbərlik üstünlük təşkil edir. İş vaxtı və məzuniyyət maaşlarının verilməməsi xaricində işçilərə qarşı göstərilən münasibət və davranışlar iddiaçı tərəfindən işdən çıxarılmağın ən başında durur.

Qanuni səbəblər : 4857 saylı qanun və digər qanuni qaydalar.

Hüquqi dəlillər     : İş yeri qeyd sənədləri, takometr nümunələri, göndərmələr, şahid ifadələri, peşəkar təşkilatların rəyləri, ekspertiza, əhali və SGK qeydləri, yüksək məhkəmə qərarları və s.

Nəticə və təklif    : Hələlik, cavabdehin əmək qanunlarının məcburi qaydalarını pozması səbəbiylə tərəfimizdən əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin qəbul edilməsi və artıqlıq iddiası və məhkəmə çəkişmələrimizin qorunması;

A) 000 TL kıdem tazminatı, sona çatma tarixindən bu yana tutulacaq depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə birlikdə,

B) İşəgötürmə tarixinə etibarən işlənəcək depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə birlikdə, 000 TL çox işləmə haqqı,

C) İddia tarixinə etibarən tutulacaq depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə cavabdehdən 100 TL milli tətil və ümumi tətil ödənişləri,

D) Məhkəmə xərclərini və vəkil haqqını qarşı tərəfə ödəməyə qərar verilməsi üçün vəkalətnamədən xahiş edirik.

Davam edən Vəkil

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -14-

X ANADOLU BİZNES MƏHKƏMƏSİNİ İZLƏYİN

MÜRACİƏTƏ

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu:Müştərinin əmək müqaviləsini haqlı bir səbəblə ləğv etməsi səbəbindən 6100 saylı Mülki Məcəllənin 107-ci maddəsinə əsasən müştəriyə ödənilməyən işçi hüquqları və debitor borcları - hər birinin fərdi maraqları ilə birlikdə və gələcəkdə bir ekspertiza və işəgötürənin məlumatları və sənədləri, tələblərimizi artırma tələbi ilə tələblərimizi artırma hüququmuz. qərəzsiz - toplama tələbindən ibarətdir qeyri-müəyyən olacaq İş belədir.

Kosmosun əsasları

DƏYƏR: 2.300,00 TL

AÇIKLAMALAR

XİDMƏT DÖVRÜ VƏ MÜŞTƏRİNİN VƏZİFƏSİ:

Müştəri cavabdeh iş yerlərində və əsas işəgötürən olan X-in altında 05.05.2006-cı ildən bəri işləyir. Alt işəgötürən Y Ltd. Şti. və əmək müqaviləsi 04.11.2016 tarixində xəbərdarlıq edilmədən və əsaslı və əsaslı səbəb olmadan ləğv edilmişdir. Müştəri cavabdeh şirkətdə SATIŞ NÜMAYƏNDƏSİ olaraq çalışdı. Əsas işəgötürən və alt işəgötürən arasındakı əlaqəyə görə alt işəgötürən adına sahib olan Y-nin məhsullarını satarkən, müştəri YALNIZ X şirkətinin məhsullarını bazarlara və baqqal mağazalarına, bazarlara satır, toplayır və stendlərə satır. lazım olduqda. Müştərinin vəzifə və xidmət müddəti şahid ifadələri ilə sübut ediləcəkdir.

MÜŞTƏRİ haqqı:

Müştəri 3.000,00 TL xalis məbləğlə cavabdehin iş yerində işləyirdi. Müştərinin maaşına əlavə olaraq X şirkətindən aylıq 500,00 TL mükafat da aldı. Bu mükafatlar X tərəfindən verilmişdir. Bu ödənişlər subpodratçı Y. tərəfindən həyata keçirilib. Mükafatlar hər ay ödənildiyi halda, 2-3 aya birdəfəlik ödəmək də mümkün idi. Müştərinin əmək haqqı minimum əmək haqqı + mükafat kimi bankdan borc götürülmüşdür. Bu səbəbdən qeydlərdəki ödənişlərlə əlaqəli rəqəmlərdə fərq var. Müştərinin naharları iş yeri ilə örtülmüşdür. Müştəriyə 350,00 TL yemək haqqı verildi və son 3 ildə nəqliyyat xidməti göstərildi. Bu vəziyyət müştərinin əmək haqqı hesablanmasında nəzərə alınmalıdır. İddialarımız, müştərinin vəzifəsi, iş stajı və işin mahiyyəti bildirilməklə müştərinin haqqı ilə bağlı şahid ifadələri ilə aparılacaq bir peer-peer araşdırması ilə sübut ediləcəkdir.

MÜŞAHİDƏ MÜQAVİLƏSİ YALNIZ VƏ Qüvvədə bir səbəb olmadığı müddətdə MÜŞTƏRİMİMƏ xitam verildi.

Müştəri cavabdeh iş yerində işləmək öhdəliyini layiqincə yerinə yetirsə də, cavabdeh işəgötürən tərəfindən müştərinin hüquqları tanınmadı. İşin şərtləri ağır olsa da (satıcı satıcı satış qiymətini dilerdən ala bilmədiyi təqdirdə bu məbləğdən maaşından tutulmaq kimi, vasitə çatışmayan mallarla yükləndikdə və satıcı cavabdehdirsə subpodratçı Y məsuliyyət daşımır). , hər zaman vəzifəsini tamamilə yerinə yetirdi. Müvəkkilimin fədakarlığına baxmayaraq, hüquqları verilmədən müqaviləsi ləğv edildi. Bu səbəblərdən müştərimin 2012-2014, həftəsonları, rəsmi tətillər (milli və dini tətillər) arasında 1 (bir) həftəlik məzuniyyət xaricində işdən çıxma, bildiriş ödəməsi, iş vaxtından artıq, istifadə olunmamış illik məzuniyyət var.

MÜŞTƏRİMİZİN VAXTINDA ÖDƏNİŞLƏRİ ÖDƏNİLMƏDİ.

Müştəri həftənin 6 (altı) günü şübhəli iş yerində 07: 00-18: 00/19: 00/20: 00 arasında işləmiş və nahar fasiləsi 1 (bir) saat müddətinə verilmişdir. Bu iş saatları həftə sonu eyni idi. Müştərinin iş vaxtı heç bir halda ödənilməyib. Bütün bu vəziyyət şahid hesabları ilə aydın olacaq.

MÜŞTƏRİMİZİN BAYRAM TƏTLİM ÖDƏMƏSİ VƏ HƏFTƏNİN TƏTİLİ ÜCRESİ ÖDƏNİB

Müştərimiz, bütün dini və milli bayramlarda və bütün tətil günlərində müttəhimin iş yerində çalışmışdır. Bununla birlikdə, ümumi tətil haqqı alacaqları müştərimizə layiq olsa da, ödənilmədi. Müştəri dini tətilin son günlərində işləyirdi. Bu məsələ şahid ifadələri ilə sübut ediləcək. Bu səbəbdən ümumi tətil haqqımız var.

MÜŞTƏRİMİZ İLLİK İCAZƏLƏRİ QAZANDI.

Müştərimiz xidmət dövründə illik məzuniyyətlərdən istifadə etməmişdir (2012-2014-cü illər arasında yalnız 1 həftəlik məzuniyyət və bu dövrlərdə digər məzuniyyət hüquqları verilməmişdir), işdən çıxma tarixi ilə əlaqədar illik məzuniyyət debitor borclarının ödənilməsini tələb edirik.

Qanuni əsaslar: 4857 saylı Əmək Qanunu və əlaqədar qanunvericilik

Qanuni sübut: 1-İş yeri qeydləri (qəbzi tələb edirik)

Müştərinin iş şəraiti və vəsatətimizdə iddia etdiyimiz digər maddi faktları sübut edən faydalı dəlillər.

2-Sosial Müdafiə Təşkilatı Qeydləri (alınmasını xahiş edirik)

Müştərinin xidmət müddətini sübut etmək baxımından fayda dəlilimizdir.

3- Mütəxəssis

İddia ilə tələb olunan müştərinin debitor borclarının məbləğinin təyin edilməsi və vəsatətinizdə göstərilən digər mühüm faktların sübutu bizim dəlilimizdir.

4- Ekvivalent əmək haqqı tədqiqatı

Müştərinin haqqının sübutu baxımından sübutumuzdur.

5- Apellyasiya Məhkəməsi Hüquq Məhkəməsi

Müştərinin məhkəməsi ilə tələb etdiyimiz kimi işçilik alacaqlarının ödənilməli olacağını sübut edən faydalı dəlillərimizdir.

6- And

Hörmətli məhkəmə tərəfindən zəruri hesab olunarsa, iddia ilə tələb etdiyimiz maddi faktları sübut etmək üçün faydalı dəlillərimizdir.

7- Şahidlərimiz

Şahidlərimiz; İş yerindəki iş şəraiti, iş şəraiti, iş vaxtı, müştərinin haqqının miqdarı və vəsatətimizdə göstərilən digər maddi faktlar barədə ifadə verəcəklər.

8- Bank hesabları

Müştərinin bank hesabındakı hərəkətlərini sübut edən faydalı dəlillərimizdir.

9- Hər hansı digər hüquqi dəlil

Nəticə və tələb: Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə HMK No. 6100, Maddə 107. Alacaq borcun miqdarı ekspertiza və cavabdeh tərəfin məlumatları və sənədləri ilə müəyyən edildikdə, gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələbin artırılması ilə bağlı artırılmış məbləğlər daxil olmaqla, tələbimizi müəyyən edilmiş məbləğdə tamamlamaq hüququmuzu qoruyub saxladıqda;

1.000,00 TL kıdem tazminatı cavabdehdən müqavilənin ləğv edildiyi tarixdən etibarən tutulacaq ən yüksək bank faizinə, gələcəkdə müəyyən ediləcək və artırma tələbi ilə artırılacaq bir məbləğ də daxil olmaqla qanuni faizdən az olmayan tutmaq;

1.000,00 TL təzminat alacaqları cavabdehdən müqavilənin ləğv edildiyi tarixdən etibarən tutulacaq ən yüksək bank faizinə, gələcəkdə müəyyən ediləcək və artırma tələbi ilə artırılacaq bir məbləğ də daxil olmaqla qanuni faizdən az olmayan tutmaq;

100,00 TL xalis iş vaxtı ödənişi Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələbin artırılması vəsatəti ilə artırılacaq məbləğ daxil olmaqla, cavabdehdən ödəyə bilmədiyi tarixədək tutulacaq ən yüksək bank faizini qanuni faizdən az olmayaraq tutmaq üçün,

100,00 TL xalis milli tətil və ümumi tətil haqqı Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələbin artırılması vəsatəti ilə artırılacaq məbləğ daxil olmaqla, müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən tutulacaq ən yüksək bank faizi ilə cavabdehdən qanuni faizdən az olmamaq şərtilə,

100,00 TL illik məzuniyyət Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələbin artırılması vəsatəti ilə artırılacaq məbləğ daxil olmaqla, cavabdehdən ödəyə bilmədiyi tarixədək tutulacaq ən yüksək bank faizini qanuni faizdən az olmayaraq tutmaq üçün,

Bununla hörmətlə cavabdehdən məhkəmə xərcləri və vəkil haqları üçün qərar çıxardıram.

İddiaçının vəkili

Təqaüd ödəməsi üçün ərizə -15-

İZLƏMƏK İŞLƏR MƏHKƏMƏSİNƏ 

NƏZƏR: 

VƏKİLLƏR: Ovçuluq.

Müdafiəçi: 

MÖVZU           : İddiaçının işdən çıxma, xəbərdarlıq ödənişi, illik məzuniyyət ödənişi, işdən artıq iş ödənişini cavabdehdən almasını və əmək müqaviləsinin haqsız olaraq ləğvi səbəbi ilə iddiaçıya verilməsini xahiş edirik.

Xarici ölkələrin əsas dəyəri: 1200,00 TL

İZAHLAR:

1-) 7036 tarixindən etibarən 3 saylı Əmək Məhkəmələri Qanununun 23.05.2019-cü maddəsi çərçivəsində tətbiq olunan vasitəçilik fəaliyyəti nəticəsində müştəri iddiaçı ilə adları yuxarıda göstərilən cavabdeh arasında heç bir razılaşma əldə edilmədi, 11.10.2019 tarixli Vasitəçi tərəfindən təsdiqlənən son dəqiqənin əsli / surəti əlavə olunur və heç bir razılığa gəlinmədiyi üçün bu işi qaldırmalı olduq.  (Əlavə-1: 11.10.2019 tarixli Orijinal Vasitəçilik Yekun Raporu)

2-) Müştəri 13.07.2018 tarixində cavabdeh şirkətdə sürücü kimi işə başladı. Müştəri işə davam edərkən, 21.09.2019 tarixində heç bir səbəb göstərilmədən əmək müqaviləsinə xitam verildiyi və heç bir hüquq və ya tələbinin olmadığı bildirildi.

Müştəri işinə xitam verilməsinin səbəbini soruşsa da, cavabdeh şirkət rəsmilərindən cavab almayıb. Cavabdeh şirkət tərəfindən əmək müqaviləsinin bu şəkildə haqsız şəkildə ləğv edilməsinə baxmayaraq, müştəriyə işdən çıxma və bildiriş ödənişi ödənilməyib.

Müştərinin cavabdeh iş yerində 1 ildən çox iş stajı olduğundan və əmək müqaviləsi cavabdeh işəgötürən tərəfindən haqsız olaraq ləğv edildiyi üçün işdən çıxma ödənişinin verilməsini və cavabdeh işəgötürənin bildiriş müddətlərinə uyğun gəlmədən dərhal xitam verilməsini xahiş edirik və tələb edirik. .

3-) Müştərinin aldığı son xalis haqq 2.350,00 TL-dir. Bundan əlavə, müştəriyə hər ay 410,00 TL məbləğində X yemək kartı verildi. Möhtərəm məhkəmənizin X yemək kartı ilə bağlı " Sənədlərin qəbulu üçün "X Corporate Services X" dən təqdim edirik və tələb edirik..

4-) Müştəri işə qəbul zamanı səhər saat 08.00-19.00 arasında işləyirdi. Ancaq bu həddindən artıq iş üçün müştəriyə heç bir ödəniş edilmədi. Bu səbəbdən müştəriyə müştəriyə ödənilməmiş iş vaxtından artıq əmək haqqının tutulması barədə müştərinin qərarını tələb edirik və xahiş edirik.

Şübhəli işəgötürən şirkətdə bir barmaq izi tətbiqi var və müştəri səhər 08.00-da işə girərkən və axşam 19.00-da yola çıxarkən barmaq izi skan edilir. Bu səbəbdən əlavə iş vaxtı təyin edilərkən, mütəxəssisdən zəruri hallarda yerində yoxlama aparılmasına və cavabdeh qurumdan barmaq izlərinin skan edilməsinə dair məlumatların verilməsinə icazə verilməsini xahiş edirik və tələb edirik. Bundan əlavə, barmaq izi cihazlarında çalışanlara qarşı müdaxilənin olub-olmaması məsələsinin nəzərə alınmasını xahiş edirik və xahiş edirik.

Bundan əlavə, məhkəmə mərhələsində dinləyəcəyimiz şahidlərin ifadələri ilə aydın olacaq.

5-) Müştəriyə cavabdeh şirkətlə işi qarşısında heç vaxt layiq olduğu illik məzuniyyət verilməmişdir və müştəri illik məzuniyyət alacaqdır. Bu səbəbdən müttəhimdən illik məzuniyyətləri üçün layiq olduğu maaşların alınmasına qərar verilməsini xahiş edirik və xahiş edirik.

Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə müştərinin əmək müqaviləsi üzrlü bir səbəb olmadan dərhal və pis niyyətlə ləğv edildiyi üçün işdən çıxma və bildiriş tələblərimizi qəbul etməyə qərar verəcəyik və iddiaçı iş vaxtından artıq ödəniş tələbimizi və müştəriyə iş vaxtından artıq və illik ödənişli məzuniyyət verilmədiyi üçün illik məzuniyyət verilməsini tələb edirik.

Sübutlar:

1-) Xidmət Bəyannaməsi

2-) İş dəftəri sənədləri və şəxsi sənədlər, əmək haqqı sənədləri,

3-) Hesab çıxarışları və qeydlər (müvafiq bank filialından tələb olunmalıdır)

4-) Mütəxəssis araşdırması, kəşf

5-) SGK fərdi qeyd sənədləri

6-) Şahidlər (məlumatla təqdim olunmalıdır)

7-) Şübhəli şirkətin barmaq izi qeydləri,

SORĞU NƏTİCƏ : Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərdən İŞİN QƏBULU Qərarla;

1-) Artıq ilə əlaqədar bütün iddialarımıza, düzəlişlərimizə və məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən, depozitə tətbiq olunan ən yüksək məbləğ faiz 500,00 TL dərəcəni tətbiq edərək davamlılıq kompensasiya cavabdehdən (ümumi) yığım və iddiaçıya veriləcək qərar (Qismən hərəkət)

2-)  Artıq ilə əlaqədar bütün iddialarımıza, düzəliş və məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən 500,00 TL xəbərdarlıq kompensasiya  cavabdehdən (ümumi) yığım və iddiaçıya veriləcək qərar (Qismən hərəkət)

3-) Bütün iddialarımıza xələl gətirmədən, artıqlıq ilə əlaqədar düzəltmə və məhkəmə hüquqlarımız 100,00 TL illik məzuniyyət haqqı (ümumi) cavabdehdən toplanaraq iddiaçıya verilməsi qərarı, (Qismən hərəkət)

4-)  İddia tarixinə etibarən işləməli olan ən yüksək faizlə 100,00 TL, artıqlıq ilə əlaqədar bütün iddialarımıza və məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən. əlavə iş haqqı  (brüt) cavabdehdən alınacaq və iddiaçıya veriləcək (6100 saylı Qanunun 107-ci maddəsinə uyğun olaraq, iş vaxtından artıq əmək haqqı sübutlar toplandıqdan və ekspertiza keçirildikdən sonra təyin ediləcəyi üçün, iddiaçı iş vaxtından artıq əmək haqqı, ümumi ziyan ədədi olaraq təyin olunduqdan sonra müəyyən edilmiş saya əsasən müəyyən ediləcəkdir.Bu məsələdə qalıq haqqını tamamlamaq üçün bizə vaxt verilməsi və cavabdehdən iddiaçıya təyin ediləcək əlavə iş haqqının hamısının toplanması) (Təyin edilməmiş borc əməliyyatı)

5-) Məhkəmə xərcləri və vəkil haqqının cavabdehə qoyulmasını və qanuni ayırmaların icrada nəzərə alınmasını hörmətlə xahiş edirik. (tarix)

əlavələr:

 • Vasitəçilik son dəqiqə ASLI
 • Təsdiq edilmiş etibarnamənin surəti

İddiaçının vəkili

         Ovçuluq.

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -16-

X-SİFARİŞ MƏHKƏMƏSİNƏ

İddiaçı:

MÜVƏKKİL: Ovçuluq.

ÜNVAN          :

Müdafiəçi:

ÜNVAN          :

Mövzu: Toplanacaq dəlillərə görə, haqsız olaraq işdən çıxarılan müştəri ödənilməmiş əmək haqqını, iş vaxtından artıq, ümumi məzuniyyəti, illik məzuniyyət maaşlarını və hər təzminat üçün ödəniləcək faizləri və ödənilməli olduğu tarixlərdə alacaqlarını təyin edəcək, sınaq xərcləri ve vəkillik Şübhəli işəgötürənə əmək haqqı ilə birlikdə ödənilməsi tələbimiz layiqdir.

BASIS: 7500 TL (Artıq hüquqlar qorunur.)

AÇIKLAMALAR

 • Müvəkkilim X adlı iş yerində 04.05.2018-ci il tarixdə 06.06.2019 tarixinədək təmizlik işçisi və garson kimi çalışmış və sonra cavabdeh işəgötürən 06.06.2019-cu il tarixdə əsas götürülmədən müştərimi işdən azad etmişdir. Müvəkkilim əsassız olaraq işdən çıxarıldığı üçün işdən çıxma haqqına sahib idi. Bu səbəbdən, müştərimin haqsız şəkildə işdən çıxarılması səbəbi ilə 1.000 TL (artıqlıq haqqımıza xələl gətirmədən) səbəbi ilə banklar tərəfindən TL əmanətlərinə faktiki olaraq tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə bizə ödənilməsi üçün bu günə qədər 28 TL-lik kıdem tazminatı tələbi. 04/2019/XNUMX tarixindən etibarən, əmək müqaviləsinə xitam verildiyi tarix.

 • 04.05.2018 - 06.06.2019 tarixləri arasında müvəkkilim, cavabdehdən asılı olaraq Hotel adlı oteldə 2300 TL aylıq ödənişlə səhər 08: 00-dan axşam 18: 00-a qədər təmizlikçi və garson kimi çalışdı. Müvəkkilim cavabdeh işəgötürəndən ümumi 5900 TL əmək haqqı ala bilmədi və əmək haqqını istəməsində israr etdiyi üçün 06 tarixində cavabdeh işəgötürən tərəfindən işdən azad edildi. Müvəkkilim işdən çıxarıldıqdan sonra, cavabdeh işəgötürən SGK-ya bildirildikdə, işəgötürəndən 06 nömrəli kodla Sgk qeydlərinin alınması istənildiyi zaman aydın görünür. SGK-ya bildiriş edərkən mövcud Kod 2019 olmalıdır, işəgötürən 1 olaraq göstərilir. Sözügedən bildiriş SGK-ya düzgün verilməyib. Müştərimin 4 TL-lik ödənilməmiş əmək haqqının, iş müqaviləsinə xitam verildiyi tarixdə 1-cu il tarixinə bankların TL əmanətlərinə tətbiq etdiyi ən yüksək depozit faizləri ilə bizə ödənilməsini xahiş edirik.

 • Müştərim 2018-ci ildə işə götürüldükdə, iyun ayından sentyabr ayına qədər (iyun-iyul-avqust) yay dövründə həftənin altı günü, yayda həftənin altı günü, saat 08.00 ilə 22 arasında, həftədə cəmi 00 saat işlədi. ). Müştərimə işlədiyi müddət ərzində ona əlavə iş ödənişi verilməyib. Hələlik, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımıza xələl gətirmədən, 14 TL artıq işin məhkəmə tarixindən etibarən qanuni faizlə bizə ödənilməsini istəyirik. Müvəkkilimin yay dövründə eyni iş dövründə, gündə 84 saat və həftənin altı günü işlədiyi iş yoldaşlarımız, yəni şahidlərimiz məhkəməyə bildiriləcək.

 • Müvəkkilim tətil və tətil günlərində də işləyirdi, çünki işlədiyi iş bir oteldir və 7/24 açıqdır, lakin cavabdeh işəgötürən UBGT debitor borcunu ödəməyib və ona illik məzuniyyət verilməyib, və bu məzuniyyətə uyğun olan məbləğ müştərimə ödənilmədi. Müvəkkilim, səbəbsiz işdən çıxarıldığı üçün bu debitor borclarına sahibdir. Hələlik, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımıza xələl gətirmədən, işin başlandığı tarixdən etibarən 100 TL UBGT-nin ödənilməsini və 100 TL illik məzuniyyətin bizə qanuni faizlə ödənilməsini xahiş edirik.

 • Müştəri cavabdehin Hotel adlı əmlakında 13 ay çalışmış və haqlı bir səbəb olmadan işdən çıxarıldığı üçün təzminat bildirmək hüququna da sahib olmuşdur. Əmək Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq 4 həftəlik bildiriş ödəməsinə sahib idi. Hələlik, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımıza xələl gətirmədən, işin başlandığı tarixdən etibarən qanuni faizlə bizə 200 TL xəbərdarlıq təzminatı ödəməsini istəyirik.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR:  İK, HMK. BK. və əlaqədar qanunvericilik

HÜQUQİ Dəlil: Təqsirləndirilən şəxsin təqdim etdiyi dəlillərə qarşı dəlil vermək hüququmuzu özümüzdə saxladığımız halda; Vasitəçilik Sazişinin bildirişi, SGK Xidmət Bəyannaməsi (çağırış tələb olunur), SGK Qeydləri (məhkəmə çağırışı tələb olunur), yemin, şahid, ekspert və s. hər hansı bir hüquqi dəlil.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF:Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımıza xələl gətirmədən 1000 TL işdən çıxma pulu, 5900 TL əmək haqqı, 200 TL xəbərdarlıq ödənişi, 200 TL əlavə iş, 100 TL UBGT və 100 TL illik məzuniyyət, cavabdeh işəgötürəndən alınacaq və veriləcək. biz, Məhkəmə xərcləri və xərcləri ilə vəkil haqqını həll etmək üçün hörmətlə qərar təqdim edirik və tələb edirik. (tarix)

 Davam edən Vəkil

                                                                                                        Ovçuluq.

EK 1 - Vasitəçilik uğursuzluğu hesabatı

ƏLAVƏ 2 - İcazə sertifikatı

ƏLAVƏ 3- Etibarnamənin surəti      

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -17-

ADANA BİZNES MƏHKƏMƏSİNƏ İZLƏYİN

Qanuni yardım TƏLƏB olunur

İddiaçı: 

MÜVƏKKİL: 

Müdafiəçi: 

Mövzu:  Bu, əmək haqqı debitor borclarının, işdən çıxma müavinətinin, illik ödənişli məzuniyyətin, iş vaxtından artıq maaşların, həftəsonlarının, minimum yaşayış müavinətinin, milli bayramların və ümumi tətil maaşlarının toplanması üçün bir istəkdir.

Kassa dəyəri: Alınacaq əmək haqqı üçün 10 TL, işdən çıxma pulu üçün 10 TL, minimum yaşayış müavinəti üçün 10 TL, QISMİ məhkəmə qaydasında illik məzuniyyət əmək haqqı üçün 10 TL, çox iş üçün 10 TL, həftəlik tətil üçün 10 TL, cavabdehə ən yüksək depozit faizini ödəmək , məhkəmə xərcləri və vəkil haqqı, hər təzminat və alacaq borcunun ödənildiyi tarixdən etibarən ödəniləcək və artıq ilə əlaqədar hüquqlarımızın qorunması şərti ilə cəmi 10 TL.

AÇIKLAMALAR

 • 17/07/2017 tarixində müştəri, aylıq 3000,00 Türk Lirası müqabilində Uşakdakı cavabdeh şirkətin inşaat sahəsindəki kepçe operatoru olaraq işə başladı və 18 / tarixində Sığortalı Başlanğıc bildirişi edildi. 08/2017. Müştəri haqqını ala bilmədiyi üçün 4857 saylı Əmək Qanununun 24/1 hissəsi(e) İşçinin əmək haqqı qanun və ya müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq işəgötürən tərəfindən hesablanmır və ya ödənilmirsə.,) 11/09/2018 tarixində əmək müqaviləsini haqlı səbəblə ləğv etdi.
 • Müştərinin iş saatları, tərəflər arasında bağlanmış əmək müqaviləsinə uyğun olaraq 08.00-18.00 arasında müəyyənləşdirilib və həyata keçirilib. Müştəri yuxarıdakı saatlarla həftənin yeddi günü işlədi və qanuni hüquq olan həftə sonu tətili, iki həftədə bir dəfə istifadə edildi. Bunun qarşılığında hər hansı bir əlavə iş haqqı ona pul verilməyib.
 • Dini bayramlar xaricində ümumi bayramlarda və milli bayramlarda istifadə olunurdu. 4857 saylı Əmək Qanunu Maddə 47 - Bu Qanunla əhatə olunan iş yerlərində çalışan işçilər, qanunlarda milli tətillər və ümumi tətillər kimi qəbul edilən günlərdə işləmədikləri təqdirdə, həmin günün tam əmək haqqı, iş əvəzi olmadan və tətil, işləyən hər gün üçün bir günlük əmək haqqı ödənilir. təminat daxildir. Müvəkkilim yuxarıda göstərilən günlərdə işlədi və bu işlərə uyğun olan və ayrıca ödənilməli olan haqq ona verilmədi.
 • 4857 saylı Əmək Qanunu Maddə 53 - İş yerində işə başladıqları gündən sınaq müddəti də daxil olmaqla ən azı bir il işləyən işçilərə illik ödənişli məzuniyyət verilir.

İllik ödənişli məzuniyyətdən imtina edilə bilməz.təminat daxildir. Müştərinin cavabdeh işəgötürənlə başlama tarixi 17/07/2017 və işdən ayrılma tarixi 11/09/2018. İş müddəti nəzərə alınmaqla müştəriyə yuxarıda göstərilən qanunun 4-cü bəndinin a bəndinə uyğun olaraq 14 gün olan əvəzsiz illik məzuniyyət hüququ verilməmişdir. Qanundan bəhs edildi  Maddə 59 - Hər hansı bir səbəbdən əmək müqaviləsinə xitam verildiyi təqdirdə, işçinin istifadə etmək hüququ olmayan illik məzuniyyət dövrlərinin əmək haqqı, Müqavilənin ləğv olunduğu tarixdə özünə və ya haqq sahiblərinə ödəniş üzərində ödənilir. Bu əmək haqqının məhdudlaşma müddəti əmək müqaviləsinin ləğv olunduğu gündən başlayır. Müştəriyə verilməyən illik ödənişli məzuniyyət üçün yuxarıda göstərilən maddədə nəzərdə tutulmuş ödəniş ödənilməmişdir.

 • Müştəri ilə cavabdeh işəgötürən arasında yaradılan əmək müqaviləsinə uyğun olaraq aylıq xalis əmək haqqı 3000 TL olaraq təyin edilmişdir. 4857 saylı Əmək Qanununun 32-ci maddəsinin 5-ci bəndi belədir; Rüsumlar bir ay sonra ödənilir. Əmək müqavilələri və ya kollektiv müqavilələrlə ödəmə müddəti bir həftəyə endirilə bilər. Cavabdeh işəgötürən aylıq ödəniş etməyib, yalnız 5.000,00 TL bank vasitəsi ilə, 15.000,00 TL çek verilərək ödənilib. Göstərilənlərdən başqa heç bir ödəniş edilməyib. Bundan əlavə, müştərinin sığorta haqları əmək haqqı ilə nisbətdə deyil, minimum əmək haqqına əsaslanır. Ali Məhkəmə Hüquq İdarəsi 18.01.2005 tarixi 2044/24571 E. 2005/13555 K. qərarında saylıdır    “Müdafiə öz müdafiəsində iddiaçının minimum əmək haqqı üçün işlədiyini iddia edir. İddiaçı vəsatətdə xalis aylıq məbləği 460.000.000 TL aldığını bildirdi. Həqiqi əmək haqqının müəyyənləşdirilməsi üçün xitam tarixində və digər əmək hüquqlarının həyata keçirildiyi tarixdə əmək haqqı nə ola bilər ki, iddiaçının iş stajı, iş yeri və iş yerinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq peşə müəssisəsindən soruşulmalıdır. iş yerində və alınacaq cavaba görə bir qərar verilməlidir. Əsaslandırmada deyildiyi kimi, uzun illər usta işlədiyi başa düşülən bir şəxsin minimum əmək haqqı ilə işləməsi qəbuledilməz olsa da, eyni zamanda hesablamalara əsaslanan əmək haqqının əmək haqqını əks etdirib-etmədiyi araşdırılmalı bir məsələdir. həqiqət. Əvvəl izah edildiyi kimi, vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün həmkarlar ittifaqından əmək haqqını yoxlamaq məcburidir. Sonra qərar bu baxımdan pozulmalıdır. '' o deyir. Müştəri bir çömçə operatorudur və işin keyfiyyəti qiymətləndirildikdə bunun texniki bilik və bacarıq tələb edən bir iş olduğu və operator sertifikatı və G sinif sürücülük vəsiqəsi ilə yerinə yetirilə bilən bir iş olduğu, və minimum əmək haqqı ilə işləmək normal həyat axınına zidd olduğu açıqdır.
 • Müştəri 17/07/2017 tarixindən işdən çıxma tarixi olan 11.09.2018 tarixinədək işləyir və işdən çıxma tariximizi bu sığorta olmadan işlədiyimiz müddətə ödəməyimizi tələb edirik. Bu şahid tərəfindən sübut ediləcəkdir. Bundan əlavə, iddiaçı tərəfindən staj və digər işçi tələblərinin tələb olunduğu Ali Məhkəmə 7 Qanun, 03/11/2014, E. 2014/9313 Xeyr. Qərarda işçinin iş müddətini sübut etmək üçün bir xidmət təyin etmə iddiası qaldırması lazım olmadığı açıq şəkildə bildirilir. Əslində, sözügedən qərarda ".. Məhkəmə, iddiaçının işinin sığortalanmadığına qərar verdi, əvvəlcə işin mövcudluğunu sübut etmək üçün bir xidmət təyinetmə iddiası qaldırılmalı, xidmət mövcud olduqdan sonra iddialar baxımından istintaq aparılmalıdır. sübut olunmuşdur, iddiaçı tərəfin bir xidmət təyinetmə iddiası açması üçün bir iddia qaldırılmamış və iddia sübut edilməmişdir. İddiaçı işçilərin debitor borclarının tutulması üçün məhkəməyə müraciət etdi. Heç kim xidmət təyinetmə məhkəməsinə müraciət etmək məcburiyyətində qala bilməz. Xidmətin təyin edilməsi işi sosial təminat hüququna aiddir. Bir insanın işçi sayılması üçün mütləq SSK ilə işləməli deyil. İddiaçı şahidlərin iddiaçı ilə cavabdehlə işləmə vaxtı və iş günləri və saatları barədə konkret məlumat verdikləri görülür. Bu səbəblərdən irəli sürülən məhkəmə işi toplanan dəlillərə əsasən mahiyyəti üzrə qiymətləndirilməli olduğu halda, səhv səbəblə rədd edilməsi təhrif üçün səbəbdir.

 • Müştərinin əmək haqqı aylıq ödənilmədiyindən və yarımçıq ödənildiyindən AGİ-lər ödənişdə tam əks olunmayıb və müştərinin son maaşı 3.000,00 TL-dir.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: 4857 saylı Əmək Qanunu, 6100 nömrəli HMK.m.107, 109 və digər müddəalar, 5510 nömrəli Qanun və s. müvafiq qanunvericilik müddəaları.

Sübut: İş yeri və sığorta qeydləri, iş yeri personalının şəxsiyyət qeydləri hüquq mühafizə orqanlarından, şahidlərdən, ekspert hesabatlarından və s. hər hansı bir dəlil və qanuni tənzimləmə.

Nəticə və TƏLƏB: Təqdim olunan səbəblərə görə artıqlıq iddialarımıza xələl gətirmədən;

 1. Müştəri ödəmə qabiliyyətinə malik olmadığı üçün ilk növbədə hüquqi yardım tələbimiz qəbul edilməlidir
 2. Hələlik işdən çıxma üçün 10 TL, müavinət üçün 10 TL, minimum yaşayış müavinəti üçün 10 TL, illik məzuniyyət üçün 10 TL, iş vaxtından artıq iş üçün 10 TL, həftə sonu tətili üçün 10 TL, milli bayramlar və ümumi tətil əmək haqları. cavabdehə, hər bir təzminat və alacaq borcun ödənilməli olduğu tarixdən etibarən alınacaq ən yüksək depozit faizini, Məhkəmənin 10-ci maddəsinə uyğun olaraq icra ediləcək məhkəmə araşdırması və sübutlardan sonra ödəmək.
 3. İddiaçı adından cavabdehə məhkəmə xərcləri və vəkil haqqı ödənilməsini təqdim edirəm və tələb edirəm. tarix

Davam edən Vəkil

Əlavə:  

Vasitəçinin Son Dəqiqəsi

vəkalətnamə

Yoxsulluq sertifikatı

Əmək borcları (evlənmə səbəbindən işdən çıxarılan işçilər) -16-

BİZNES MƏHKƏMƏSİNİN YURIDIK

İddiaçı:

 

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

İş: Qəbul edilə bilən (işçi və işəgötürən münasibətlərindən irəli gələn)

Kassa dəyəri: 450.00 TL (hələlik həddindən artıq hüquq və debitor borcuna zərər vermədən ödəniş üçün əsas dəyər)

 

TƏSVİRLƏR:

İddiaçı müştəri, cavabdeh ………………… .. Ticarət Limited Şirketi-yə bağlı bir Reabilitasiya Mərkəzində Təlimçi Müəllim olaraq çalışmağa başladı, bu şirkətdə 3 ildən çox işlədikdən sonra iddiaçı müştəri 06.06.2019 tarixində evləndi. XNUMX-cu il və iş müqaviləsi X AİLDƏN SONRADA bağlanmışdı.

İddiaçı işçi əvvəlcə 10 tarixində cavabdeh şirkət daxilində işə başlamış, 05 tarixinə qədər cavabdehə aid iş yerində fasiləsiz çalışmış, lakin iddiaçı müştəri ………… .. səbəbiylə işdən çıxacağı. AİLE, onun hüquqları və debitor borcları ona ödəniləcəkdir.Müvəkil işəgötürənə lazımi bildirişləri etmiş və cavabdeh işəgötürən müştərinin heç bir hüquq və ya debitor borcunu ödəməmişdir və bu iş müqaviləsi 2016 tarixində sona çatmışdır.

İddiaçı müştəri cavabdeh şirkət daxilində işlədiyi müddətdə bütün qayğı və sədaqət öhdəliklərini yerinə yetirmiş, işəgötürənin əmr və göstərişlərinə sadiq qalmış və işə qəbul zamanı həmkarları, tələbələri, valideynləri və işəgötürən nümayəndələri ilə problem yaşamamışdır. İddiaçı müştərinin işlədiyi dövrdə səmərəsizliyindən və ya başqa bir mənfiliyindən bəhs edilmir.

Evlilik səbəbindən işini tərk edən iddiaçı müştəri ………………. Layiq olduğu işdən çıxma pulu ümumiyyətlə ödənilmədi və digər əmək iddiaları ödənilmədi.

Əmək müqaviləsi bitdikdən sonra vasitəçilik üçün müraciət etdik və vasitəçilik prosesi 11/10/2019 tarixində başladı. Amma tərəflər Vasitəçilik prosesi 18/10/2019 tarixində mənfi sona çatdı. Belə ki iş tələbi Vasitəçilik üçün müraciət etmə öhdəliyi də yerinə yetirilmişdir.

İddiaçının əmək haqqı cavabdeh işəgötürən tərəfindən rəsmi olaraq minimum əmək haqqı üzərində göstərildi və bu məbləğ banka yatırılaraq ödənildi və əlavə xərc sənədləşmədən şəxsən verildi. İddiaçının son aydakı haqqı 2.800 TL NET, bunun 2.000 TLi bank vasitəsi ilə, qalan 800 TLi isə nağd şəkildə ödənilib.

Bundan əlavə, iddiaçı işçinin maaşının aşağı göstərildiyi üçün sığorta haqları az ödənilmiş və sosial təminat hüquqları pozulmuşdur.

İddiaçı …………… .. cavabdeh işəgötürənlə 3 ildən çox çalışsa da, İllik məzuniyyətinin hamısı istifadə edilməyib. Cəmi 35 istifadə olunmamış illik yarpaq var və bu istifadə olunmayan 35 günlük GÜNLÜK yarpaqlar üçün ödənişlərdir ödənilməyib.

İddiaçı işçinin iş vaxtından artıq əmək haqqı da ödənilməyib.

İşə başladığı tarixdən ilk 1 il yarım ərzində iddiaçı həftənin 6 günü səhər saat 10: 00-da işləyir və axşam saat 18: 45-də bitirdi.

Bu 1 il yarımdan sonrakı dövrdə ara sıra həftəlik tətil 2 günə qədər artırıldı, lakin bu vəziyyət tənzimlənmədi, bəzən həftədə 1 gün, bəzən 2 gün tətil edildi. Cavabdeh şirkətdə işləmə müddəti ərzində iddiaçı müştərinin iş vaxtında heç bir azalma olmayıb, müştərinin öz dərsi olmasa da, cavabdeh işəgötürən bunu qeyd etməyib.

 Müştəri səhər 10: 00-dan axşam 18: 45-ə qədər məktəbdə olmasına baxmayaraq, bu iş saatları bəzi günlərdə cavabdeh işəgötürən tərəfindən pis niyyətlə göstərildi və bu vəziyyət bizim tərəfimizdən yeni və xaricdən öyrənildi.

İddiaçı müştəri 3 ildir heç bir bəhanə gətirmədən işini heç vaxt pozmadı, əksinə demək olar ki, hər gün əlavə tədqiqatlar apardı və öz kurslarından başqa boş olan bir kurs varsa, o da onlara girdi, baxmayaraq ki cavabdeh müştəri 3 ildir aşağı illik məzuniyyət göstərib, iddiaçı müştərinin mükafatları aşağı göstərilib.Müvafiq müştəri gün boyu məktəbdə olduğu və bəzilərinin də olduğu göstərilən hüquqlarını və debitor borclarını dəfələrlə pozmuşdur. məktəbdə olmadığı kimi günlər, öz dərslərinə əlavə olaraq digər dərslərdə iştirak etsə də, hüquqları ödənilməmiş və qeyd edilməmişdir.

İddiaçıya ilk işə daxil olarkən yemək xidməti göstərilməsi və ya yemək haqqının mütləq ona veriləcəyi, işin birinci ili ərzində qida xidməti göstərildiyi və nə yemək xidməti, nə də yemək haqqının verildiyi öhdəliyi götürülmüşdür. növbəti 1 il ərzində bu məsələ menecerlər müzakirə edildikdə yemək haqqının ödəniləcəyi ilə bağlı dəfələrlə təkrarlandı, lakin heç bir ödəniş edilmədi və 2 ildir yemək xidməti göstərilmədi. Müştəri və digər həmkarlar naharlarını öz büdcələrindən xərcləməli idilər və bu yemək haqları iddiaçı müştəriyə ödənildi.  ödənilməyib.

Şəxsi pensiya sistemi üçün cavabdeh işəgötürən tərəfindən fərdi pensiya sistemi üçün avtomatik olaraq iddiaçı maaşından (3-ci ilin iyun, iyul və oktyabr ayları üçün) və cavabdeh işəgötürən tələb edən cavabdeh işəgötürən tərəfindən 2018 aylıq bir tutulma edildi. bu endirimi etməmək və edilən endirimi qaytarmaq, eyni zamanda bu ödəməni edəcəyini bildirsə də, öhdəsinə götürsə də, bu endirimlərin iddiaçı işçiyə ödənilməsi olmayıb.

MÜŞTƏRİ ƏMƏKİN ƏVVƏL EDİLMƏSİNƏ VƏ ƏMƏK EDİLƏNƏN HÜQUQLARININ TARİXDƏ ÖDƏNMƏMƏMƏSİ ÜÇÜN KİŞİ TƏRCİF OLACAQ VƏ BU SƏBƏBLƏRİN BU VƏSİ AÇMAQ VAR.

Müştərinin əmək haqqı bununla əlaqədar minimum əmək haqqının üstündədir həmyaşıd əmək haqqı araşdırmasına Preded edilmiş əmək haqqı tədqiqatı nəticəsində əldə edilən məbləğ müştərinin həqiqi maaşından çoxdursa, işdən çıxma və digər debitor borclarının hesablanmasında ekvivalent əmək haqqının nəzərə alınmasını xahiş edirik.

Bundan əlavə, 4857 saylı Qanunun 32-ci maddəsində göstərilən həqiqi əmək haqqına əlavə olaraq iddiaçı işçiyə verilən pul və ya pulla ölçülən bütün faydalar, əsas götürüləcək əmək haqqının müəyyənləşdirilməsində nəzərə alınmalıdır. Davamlılıq təzminatı. Bu əhatədə, müştəriyə iddia təmin edildi 'səyahət pulu, yemək pulu, mükafat, mükafat, alınan təlimlər, ona verilən tibbi sığorta və digər sığorta növləri və s. ödənişlər şikayətçinin əsas əmək haqqı təyin edilərkən işdən çıxma haqqının hesablanmasına daxil edilməlidir.

BU SƏBƏBLƏR ÜÇÜN;

Şikayətçi müştəri …………… nikahı ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə nəticələndi və iddiaçı işçinin layiq olduğu, hələ cavabdeh işəgötürən tərəfindən ödənilməyən təzminat təzahürü açılması zərurətinə çevrildi. iş.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR:İş K. MK., HMK və əlaqədar qanunvericilik

MADDİ DƏLİL:      

-Ümumi əmək haqqı araşdırması

-İş yeri Qeyd Sənədi

-SGK Qeyd Sənədi və İddiaçının Qeydləri

-SGK Dosyaları və Cavabdeh İşəgötürənin Qeydləri

- Vasitəçilik qeydləri

İddiaçının bank qeydləri

- Şəxsi Səhiyyə Sığortası və iddiaçı iş zamanı istifadə etdiyi digər sığortalarla bağlı qeydlər.

-Sivas restoranlar otağından bir yemək haqqı ilə bağlı qeydlər

-Xidmət Palatasından Xidmət haqqı qeydləri

Şahid ifadələri

-At

-Mütəxəssis ekspertizası

-Hər hansı bir hüquqi dəlil

NƏTİCƏ:

İŞİMİZİN QƏBULU İLƏ, bütün tələblərimiz və məhkəmə hüquqlarımızın qorunması şərti ilə,

İddiaçının, işə cavabdehdən əvvəl işin başlanğıc tarixi olan 10/05/2016 tarixi ilə, əmək müqaviləsinə xitam verildiyi 18 tarixində işləməsi səbəbindən ala bilmədiyi qanuni hüquqlar;

Təqaüd alacaqsınız: 100.00TL

İllik məzuniyyət haqqı: 100.00 TL

İş vaxtından artıq məbləğ: 100.00 TL

Yemək haqqı: 100.00 TL

BES endirim haqqı: 50.00 TL

Hələlik cəmi 450.00 TL Kredit və təzminat , işdən çıxma pulu və hökm ediləcək bütün digər alacaq maddələri üçün depozitə tətbiq olunan ən yüksək faiz dərəcəsi və cavabdeh işəgötürəndən bütün təzminat və debitor borclarının mənfəətləri ilə birlikdə alınması qərarı,

Hörmətlə təqdim edirik və məhkəmə xərclərinin və vəkil haqqının cavabdehə verilməsini tələb edirik. tarix

  TƏKLİF 

     DEPUTAT

           Ovçuluq.

əlavələr:

1-Etibarnamə

2-vasitəçilik dəqiqələri

Əmək iddiası üçün ərizə (Qeyri-müəyyən bir alınacaq) -17-

BİZNES MƏHKƏMƏSİNİN YÜKSƏK YARADILMASINA

İddiaçı:  

MÜVƏKKİL: 

Müdafiəçi:

Mövzu: HMK Art.107-yə görə, qeyri-müəyyən alacaq tələbimiz müəyyənləşən kimi 100,00 TL işdən çıxma ödənişi (işinə xitam verildiyi tarixdən bəri depozitə tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə), 2.000,00 TL həddindən artıq iş ( işin tarixi) tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə), 1.000,00 TL xalis bildiriş təzminatı (məhkəmə tarixindən etibarən toplanacaq qanuni faizlə), rəsmi və dini bayram debitor borclarından (ən yüksək depozit faizi ilə) 100,00 TL alacaq iddia tarixindən bəri depozitoya tətbiq olundu.), 100 TL xalis ödənişli illik məzuniyyət (iddia tarixi ilə əlaqədar çıxılacaq qanuni faizlə birlikdə), 100 TL günəş məzuniyyəti (əldə ediləcək qanuni faizlə birlikdə) davanın tarixi), şübhəlidən cəmi 3.400,00 TL. müddətsiz borc ilə.

XƏRCLƏRİN ƏSAS DƏYƏRİ: 3.400,00 TL (müddətsiz borc işi)

TƏSVİRLƏR:

Əmək mübahisələrində məhkəmə çəkişməsinin bir şərti olaraq X Vasitəçilik Ofisi, 25/10/2017 tarixli və 30221 saylı Rəsmi Qəzetdə yayımlanan və ORTASİYA alternativ həlli metodu üçün X Vasitəçilik Ofisinə müraciət edilmiş və 12 tarixli 10 saylı Əmək Məhkəmələri Qanunu. Vasitəçi olaraq təyin olunmuş vasitəçi Atty İlk görüş X on X ilə keçirildi və işəgötürən tərəflə razılaşdırıla bilmədi. X Vasitəçilik Ofisi, Müraciət No: 2017 / X Vasitəçilik Sənədi No: 7036/01 X (Əlavə: Məhkəmə mübahisələrində vasitəçiliyin nəticəsi)

1-VAXT VƏZİFƏ:

İddiaçı müştəri, cavabdeh ……………. Xüsusi sağlamlıq xidmətləri. A.Ş, 27.02.2014 - 30.04.2017 tarixləri arasında İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında BİLGİSAYAR TOMOGRAFİYA TEXNİKİ olaraq çalışdı. BT mütəxəssisləri, 12 Noyabr 04 tarixində Türkiyə Atom Enerjisi və Radyoloji Cihazları İnstitutunun 2011 saylı lisenziyalı tomoqrafiya aparatı mətni ilə əlaqədar radioaktiv cihazların və cihazların qaynaqlandığı, radiasiya məmurunu istifadə edən personal olduğu ifadə edildi.

2 MƏLUMAT MƏLUMATI:

İddiaçı müştəri, iş müqaviləsinin əsassız ləğvi tarixindən əvvəl 3.000.00 TL-dən əvvəl cavabdeh iş yerində son xalis aylıq əmək haqqını alır. Cavabdeh bu haqqı minimum əmək haqqının üzərində SGK-ya bildirir. (Bu baxımdan, SGK-ya xidmət təyinetmə işi qaldırmaq hüququ.) Müştərim minimum əmək haqqını bankdan alır və qalanını alır.

3-İŞ SAATI VƏ YAXŞI İŞ:

Müvəkkilim, iş tarixindən 27.02.2014-cü il tarixədək 30.04.2017-ci ilədək əmək müqaviləsi haqsız olaraq ləğv edildiyi günə qədər 24 iş saatı, ayda 00 (on) növbə əsasında işə qəbul edildi.

Müvəkkilim bütün tətil günlərində işləyirdi və əlavə iş haqqı almırdı.

Yalnız ilk iki istirahət günündə və digər günlərdə dini tətillərdə işləmiş və əlaqədar iş vaxtı ödənişini ala bilməmişdir.

Yuxarıda izah etdiyimiz kimi, müştəri bir Tomoqrafiya Texniki işçisi kimi çalışmış və işinə görə radiasiyaya məruz qaldığı biznes sinifindədir. Radiologiya, Radiologiya və Elektrik Terapiyası və Digər Fizioterapiya Müəssisələri haqqında 3153 saylı Qanunun əlavə 4-ci maddəsinə əsasən, “İonlaşdırıcı şüa ilə diaqnoz, müalicə və ya tədqiqatın aparıldığı yerlər və bunlarda işləyən işçilərin həftəlik iş vaxtı. işlər və ya prosedurlar 1 saat olaraq təşkil edilir. Müvafiq olaraq, müştərinin həftədə 35 saatdan çox olan iş saatı iş vaxtından artıq hesab olunmalıdır.

4- İLLİK TƏRKİ VƏ İcazə:

İşə qəbul olunduğu gündən bəri müştəriyə illik məzuniyyət verilmir. İllik məzuniyyət haqqı da ona ödənilməyib.

Yuxarıda göstərilən illik məzuniyyət hüquqlarına əlavə olaraq, radiasiya riskinə məruz qalan işçilərin iş şəraiti və sağlamlıq ehtiyacları nəzərə alınmaqla, bu şəxslər üçün "şüa məzuniyyəti" kimi xarakterizə olunan əlavə məzuniyyət hüququ da nəzərdə tutulur. ; "Bu cür iş yerlərində işləyən hər bir rentgen mütəxəssisi və ya rentgen şüaları və radio ilə işləyən hər kəsin ildə dörd həftə nizamlı tətil etməsinə borcludur" deyərək, şüa izninin əhatə dairəsi və müddəti izah edilir. Bununla birlikdə, müştəriyə cavabdehin törəmə şirkətində işlədiyi müddətdə işıqlandırma icazəsi verilməmiş və haqqı ödənilməmişdir.

5-Ləğv Səbəbi:

Müştəri, iş tarixindən iş müqaviləsinin haqsız olaraq ləğv edildiyi tarixə qədər iş yerində bir Tomoqrafiya Texniki işçisi vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Bununla birlikdə, Gaziosmanpaşa Taksim Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası ilə tender müqaviləsinin bitməsi səbəbi ilə cavabdeh işəgötürənə sığortaya getdikləri bildirildi, lakin heç bir sosial, şəxsi və əmək hüquqları ödənilmədi. Bunun üzərinə, müştəri və cavabdeh iş yeri və iş vaxtı və əmək haqqı debitor borcları, dini və bayram tətili maaşları, sosial hüquqlardan (AGI) və işdən çıxma, bildiriş və illik məzuniyyətdən irəli gələn borclar və yatırılmayan şübhəli SGK mükafatlarını yatırmaq və SGK mükafatlarını minimum əmək haqqından ödəyərək real maaşlarına görə geriyə dönük olaraq düzəltmək üçün cavabdeh şirkətə dəfələrlə müraciət etdi. İddiaçı müştərimin müraciətləri uğursuz oldu. Bu səbəbdən iddiaçı müştərimin yuxarıda göstərilən tələblərin və hüquqların qaytarılmasını məhkəmənizdən tələb etməkdən başqa çarəsi yoxdur.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: Əmək Qanunu, BK., HMK., Qanuni qaydalar.

Sübut:  Qarşı tərəfin təqdim edəcəyi dəlillərə qarşı dəlil təqdim etmək və əlimizdən kənar səbəblərdən təqdim edilə bilməyən dəlillər təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən;

1- İş yerinin şəxsi sənədləri, işəgötürənə verilən əmək haqqı sənədləri, iş qrafiki-kitablar

2- İş yerində mühasibat və digər qeydlər

3- Şahid ifadələri (adlar və ünvanlar daha sonra açıqlanacaq)

4- Ekspertiza,

5- Peşəkar dərnəklərdən əmək haqqı araşdırması,

6- Bütün digər dəlillər.

MÜZƏKƏRƏ YAZILACAQ MƏKTUBLAR VƏ SƏNƏDLƏR-TƏLƏB EDİLƏCƏK MƏLUMATLAR:

1- MÜDAFİƏÇİ-ƏMƏKDAŞINI MÜZƏKKƏRƏ YAZMA:

İddiaçıya aiddir; İş yerinin şəxsi iş sənədləri, əmək haqqı sənədləri, illik əmək haqqı məzuniyyəti kitabı, iş cədvəlləri-kitablar və digər qeydlərin dərhal məhkəməyə göndərilməsi istənir.

2- MUSİQİDƏ SOSİAL TƏHLÜKƏSİZLİK KURULUŞUNA YAZMA:

İddiaçı X SGK xidmətinin bölüşdürülməsini və xidmət bölməsində göstərilən işəgötürənin adını / vəzifəsini tələb edir.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF:  Yuxarıda göstərilən məsələləri nəzərə alaraq, HMK MD 107-ə uyğun olaraq (müəyyənləşdirilən kimi tələbimizi artırmaq istəyimizlə), qaldırdığımız müddətsiz borc iddiasında, artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən;

1-100,00 TL kıdem tazminatı (işin sona çatdığı tarixdən bəri depozitoya tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə),

2-2.000,00 TL iş vaxtı haqqı (iş tarixinə qədər depozitə tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə),

3-100,00 TL rəsmi və dini tətil haqqı (iş tarixindən bəri depozitə tətbiq olunan ən yüksək depozit faizi ilə)

4-100,00 TL illik məzuniyyət (iddia tarixindən etibarən qanuni faizlə)

5-100,00 TL SHU icazə alacaq (məhkəmə tarixindən etibarən qanuni mənafeyi ilə),

6- 1.000,00 TL xalis bildiriş təzminatı (məhkəmə tarixi ilə hesablanacaq qanuni faizlə)

Hörmətlə təqdim edirik və ümumilikdə 3.400,00 TL-nin alınması və məhkəmə xərcləri və ödənişlərinin cavabdehə verilməsi barədə qərar tələb edirik. tarix

Davam edən Vəkil

Əlavələr:     

1-Vasitəçilik hesabatı

2-Etibarnamə

Sənətkarlığın alınması üçün ərizə -18-

ADANA BİZNES MƏHKƏMƏSİNİN FƏXRİ HÜKMÜNƏ

NƏZƏR:

TC şəxsiyyət nömrəsi:

ÜNVAN:

VƏKİLƏT: Av.

Müdafiəçilər:

İŞİN MÖVZUSU: İddiamıza və artıqlıqla əlaqədar məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən, cavabdehdən 7.501.-TL-nin alınması tələbi.

İZAHLAR:

1- Müvəkkilim, 10.02.2005 - 24.03.2014 tarixləri arasında şübhəlilərin iş yerində "enjeksiyon operatoru" olaraq çalışdı.

Müştərimin işinin bir hissəsi “İvedik Organize San. Bölgə, Genç Kardeşler Sanayi Ostim - ANKARA ”və son 1 ya da 1,5 il hissəsi Akyurt - ANKARA ünvanında keçdi. Bununla birlikdə, sığorta qeydləri araşdırıldıqda; Müştərimin məlumatı olmadan fərqli iş yeri qeyd nömrələrində qeydiyyatdan keçmiş iş yerlərindən və əyalətlərdən müştərimin işi barədə quruma bildirildiyi və sığorta haqlarının giriş və çıxış yolu ilə natamam ödənildiyi görülür.

SGK Qeydiyyat Nömrəsi: 0602199708325

(DƏLİL: SGK qeydləri, digər sənədlər və şahidlər)

2- Müştəri iddiaçısının aylıq əmək haqqının minimum əmək haqqına bərabər hissəsi banka qoyulur və qalıq əl ilə ödənilir. Həqiqi ödənişlər əmək haqqı sənədində göstərilmir. Aylıq əməkhaqqı hissə-hissə və gecikdirilmiş şəkildə verilir və xidmət müddətində iş yerində çox işləyirdi, dini bayramlar xaricində milli bayramlarda və ümumi bayramlarda işləyirdi. Lakin artan rüsumlar ödənilməyib. Qismən ödənilən illik yarpaqlardan istifadə edilməyib.

Müvəkkilim, göstərilən səbəblərə görə 4857 / II - e-yə göndərildi. və digər qanuni tənzimləmələrin müddəalarına uyğun olaraq, 24 tarixindən etibarən (iş vaxtının sonu) qüvvəyə minən əmək müqaviləsini haqlı bir səbəblə ləğv etdi.

Cavabdeh işəgötürən müştərimə iş yerindən könüllü olaraq getməsi barədə vəsatət qaldırdığı təqdirdə, iddiaçı iddiaçıya işdən çıxma və digər debitor borclarının ödəniləcəyini, mühasib isə 2.900.-TL ödəniləcəyini bildirdi. Müştəri ona təklif olunan bu məbləği qəbul etmədi.

3- Müştəri ixtisaslı və böyük bir inyeksiya operatorudur və 9 ildən çoxdur cavabdeh tərəfindən işləyir. Cavabdeh iş yerində minimum əmək haqqına bərabər olan aylıq əmək haqqı bank vasitəsi ilə və qalıq əl ilə ödənilir. Həqiqi ödənişlər əmək haqqı sənədində əks olunmur.

Müştərim Şekerbank A.Ş. / İvedik Organize San. Filialından istehlak krediti alıb. Bu krediti istifadə edərkən müştərimə cavabdeh işəgötürənin banka verdiyi real əmək haqqını göstərən bir sənəd verildi və müştəri bu sənədi banka verdi.

İddiaçının aylıq haqqı (2 uşağı olan və həyat yoldaşı işləməyən AGI xaric) 1.450.-TL NET-dir. Həftədə 6 iş günü işləyən iddiaçıya, cavabdeh işəgötürən tərəfindən 1 yemək süfrəsi nahar yeməyi yardımı verilir və Ulus'dan Akyurt'a işin açılması və xaricində xidmət təmin edilir.

(DƏLİL: Şekerbank A.Ş. / İvedik Organize San. Şöbəsindəki kredit sənədindəki əsl haqqı göstərən sənəd, Peşə Odası araşdırması, Ankara Restoranlar və Kebaberlər Odası yemək haqqı araşdırması və şahid)

4- Müştəri şübhəli iş yerində; May və sentyabr ayları arasında bütün bazar günləri də daxil olmaqla, qış aylarında 2:08 - 30:18 arasında gün ərzində 00 saat işləməsinə baxmayaraq, cavabdeh işəgötürən yalnız saat 9,5: 18-dan sonra görülən işlərin artıqlığına malikdir. yenidən. İddiaçının 00: 08-dan 30: 18-dək işindən yaranan iş vaxtından əlavə əmək haqqı və bazar günləri işləyən maaşlar ödənilməyib.

İddiaçı müştərim yalnız 05.02.2014 - 15.02.2014 tarixləri arasında hər gün 10:06 - 00:20 arasında 30 gün müddətində işə qəbul edildi. Sözügedən saatları əhatə edən və Bazar işinin göstərilən müddətə təsadüf etdiyi gündə 7,5 saatdan çox olan qanuni iş vaxtı maaşları da ödənilməyib.

Bir qayda olaraq, dini tətillər müttəhimin iş yerində keçirilmir. AREFE GÜNLƏRİ, 01 yanvar, 23 aprel, 1 may, 19 may, 30 avqust və 29 oktyabr və müvəkkilimə bu işlərə görə daha yüksək əmək haqqı ödənilməyib.

(DƏLİL: bütün xidmət dövrü üçün əmək haqqı sənədləri, ödəmə sənədləri və şahidlər)

5- Müştərim xidmət zamanı yalnız 12 günlük illik ödənişli məzuniyyətdən istifadə etdi. İstifadə olunmamış qalığın illik ödənişli məzuniyyəti var və işinə xitam verildiyi üçün illik ödənişli məzuniyyəti ödənilməyib.

(DƏLİL: Cavabdeh tərəfindən göstəriləcək illik ödənişli məzuniyyət sənədləri)

6- Müştərim 2014 / fevral və mart aylarında da 24 günlük ödənişsiz əmək haqqı alacaq. Əlavə olaraq, 2014-cü ilin fevral ayından bəri saat 10: 06-00: 20 arasında 30 gün çalışdığı üçün iş vaxtından artıq və həftəsonu iş maaşları ödənilmir.

(DƏLİL: cavabdehin ödəniş sənədləri, bank hesabından çıxarış, qəbz və s.)

Müvəkkilimin şübhəli iş yerindəki aylıq ödənişləri Şekerbank İvedik Org'dur. Oxuyur Şöbə, Maestro Card 6768 3205 0401 4573, bəzi məbləğ isə kart hesabına yatırılır və qalıq əl ilə ödənilir.

Yuxarıda göstərilən səbəblərə və hüquqi əsaslara görə; Müvəkkilimin ödənilməmiş əmək hüquqlarından irəli gələn tələblərinin toplanması üçün hörmətli Məhkəməmizə müraciət etmək məcburiyyətindəyik.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: Əmək Qanunu, Att. K., HM.K., UK və digər qanuni qaydalar

DƏLİLLƏR: 1- Şəxsi qeyd sənədləri (iş elanı, xidmət müqaviləsi, bütün xidmət dövrü üçün əmək haqqı sənədləri, ödəmə sənədləri, əmək haqqı qeydləri, illik ödənişli məzuniyyət sənədləri və digər sənədlər)

2- SGK qeyd sənədidir

3- Peşə Odası Maaş Araşdırması Ankara Biznesmen və sənətkarlar Odası, Metal - İş Birliyi və s. yerlər

4- Şekerbank A.Ş. / İvedik Org. Oxuyur Filialdan kredit sənədinin təqdim edilməsi

5- Ankara Restoranlar və Kebabçılar Odası 2013 yemək haqqı

6- Şekerbank İvedik Org. Oxuyur Şöbə, Maestro Card X kart hesabının hesab çıxarışı

7- ŞAHİDLƏR: Şahidlərin adı, soyadı və ünvanı açıqlanacaq.

8- Ekspertiza

9- Hər növ hüquqi dəlil

NƏTİCƏ VƏ TƏLƏB: Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə, iddialarımıza və artıq məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən:

1- Kıdem tazminatı 1,00.-TL

2 / 2014.-TL, 1.500,00 / Fevral - Mart aylarında alınacaq əmək haqqından

3- 500,00.-TL illik ödənişli məzuniyyətdən

4- 4.000,00.-TL iş vaxtından artıq əmək haqqından

5 həftəlik tətil işindən 1.000,00.-TL

6- UBGT. gün 500,00.-TL

Xitam təzminatı, illik ödənişli məzuniyyət və bildiriş təzminatının qanuni faizi və 7.501 / Fevral - Mart ayları üçün ödənilməmiş əmək haqqı, iş vaxtı, ödəniş, həftə sonu işinə xitam verildiyi tarixdən bu yana əmanətə tətbiq olunan ən yüksək bank əmanəti faizi , UBGT. 2014 nömrəli 4857, iddia tarixindən. Xahiş edirik ən yüksək bank depoziti faizləri, cavabdehdən tutulma, məhkəmə xərcləri və vəkil haqqı ilə birlikdə qarşı tərəfdən tutulmasına dair qərar verək.

EKLEM: İddiaçının vəkili

Əmək iddiası üçün ərizə (Müəyyənləşdirilməmiş Borc-Hüquqi Yardım) -19-

Məzmunu görmək üçün giriş etməlisiniz.

İşçilərin iddiaları üçün müraciət (Aptek işçisi) -20-

ADANA İDDİASI İSTƏYƏN MƏHKƏMƏ  

İddiaçı: 

MÜVƏKKİL:  

Müdafiəçi: 

İŞİN MÖVZUSU: Artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən,

100.00TL çox iş vaxtı alındı,

100.00TL Təqaüd Vergisi,

100.00 TL Bildiriş Tazminatı Alınacaq,

100.00TL Minimum Yaşayış müavinəti alacaq,

100.00 TL maaş alındı

AÇIKLAMALAR

Müştəri ……… sentyabr 2013-cü ildə cavabdeh qarşısında sığortasız işçi (aptek işçisi) olaraq işə başladı. Bununla birlikdə, işəgötürənin öhdəliyi olan sığorta qeydiyyatı 2015-ci ilin mart ayında edildi. Bu baxımdan, eyni zamanda bir xidmət təyinetmə məhkəməsi …… İŞ MƏHKƏMƏSİNDƏ qaldırıldı. Bu vəziyyətdə müştəriyə vurulan ən böyük ziyan, təqaüdə çıxarkən mükafat günlərinin yetərsiz olmasına və ya pensiya yaşının daha yaşlı olmasına səbəb olur. Müştəri əmək müqaviləsinə xitam verildiyi 2019-cu ilin avqust ayına qədər fasiləsiz və fasiləsiz işləyirdi. (Əlavə-SGK Xidmət İnventarlaşdırma Cədvəli.) Bu mövzuda dəlil olaraq iş yerində çəkilmiş fotoşəkilləri əlavə etdik.

Müştəri debitor borcları üçün vasitəçiyə müraciət etdi, lakin görüş nəticəsində tərəflər arasında razılığa gəlinmədi. Bu məsələ ilə bağlı vasitəçilik protokolları əlavə olunur.

Müştərinin əmək müqaviləsinə xitam verildiyi halda, xitam səbəbi işəgötürən tərəfindən xitam səbəbi kimi göstərildi, lakin müştərinin getməsinin səbəbi işçinin pis rəftarı, əmək haqqının çatışmaması və iş vaxtından artıq əmək haqqının verilməməsidir. . 2019-cu ilin avqust ayının son günündə müştəriyə edilən təzyiqlər nəticəsində istefa mətnini imzaladı. Xitam kodu olaraq bildirilən əsaslandırma həqiqəti əks etdirmir. Uzun müddət işləyən bir insanın səbəbsiz olaraq işdən çıxmayacağı aydındır. Bununla bağlı şahidlərimiz də var. Şahidlərimizin ifadələrini almaq üçün tələb olunan məlumatlar vəsatət əlavəsində təqdim olunur. Şəxsin hüquqlarını itirməmək üçün göstərilən kodun düzəldilməsini istəyirik.

Təcrübədə işəgötürənin işçinin istefasına əsasən işdən çıxma və bildiriş ödəmək istəməməsi çox yaygındır. Əslində, Ali Məhkəmənin qərarında “İş yerində xidmət müddəti etibarilə müəyyən hüquqlar qazanmış bir insanın adi həyat tərzində istefa etməsi və bu hüquqları ləğv etməsi adi bir davranış hesab edilmir.O, işçinin iş müddətinin sona çatmasının işçi tərəfindən edilmədiyini proqnozlaşdıran uzun bir staj müddətinə sahib olduğunu da qiymətləndirdi.

Yenə də Ali Məhkəmənin 22-ci Mülki Məhkəməsinin 2014/946 E və 2015/12165 saylı qərarında “İstefa ərizəsindəki işçinin iradəsinin kəsildiyi çox görülən bir vəziyyətdir. ... İşəgötürənin işçidən təzminat və oxşar təzyiqlərin dərhal ödənilməsi və işçinin buna riayət etməsi ilə işçidən yazılı bir istefa ərizəsi istəməsini tələb etməsi üçün əsl istefa iradəsindən danışmaq mümkün deyil. Bu vəziyyətdə xitamın işəgötürən tərəfindən həyata keçirildiyi qəbul edilməlidir. İşəgötürənin təzyiq tətbiqi nəticəsində verilən istefa ərizəsi qiymətləndirilə bilməz " o deyir. Bu qərara uyğun olaraq konkret hadisəyə baxaraq istefa ərizəsi əlindən çıxsa da, istefa ərizəsindən bəhs etmək mümkün deyil. Buna görə, xitamın işəgötürən tərəfindən həyata keçirildiyi qəbul edilməlidir.

İstefa ərizəsi ilə ziddiyyət təşkil edən ifadələr varsa, məsələn, işçi 'Bütün hüquqlarımı aldım və istefa etdim' İstefa üçün vəsatət vermək düzgün deyil. Ali Məhkəmənin və əmək məhkəmələrinin qərarları bu istiqamətdədir. Məntiqi olaraq istefa edən işçinin təzminat hüquqları keçəcəkdir. 'Həm təzminatımı aldım, həm də istefa etdim' İşəgötürən tərəfindən zorla diktə edildiyi düşünülür. İşçinin istefa ərizəsinə layiq olmadığı və ala bilmədiyi bir təzminatı daxil etməsi məntiqli deyil. Bunun yeganə izahı budur ki, işəgötürən işçiyə ödəniləcək təzminatın ödənildiyini göstərərək gələcəkdə ola biləcək iddialardan yayınmaq istəyir. … .. bu vəziyyəti bildiyindən, işçini bütün hüquqlarımı aldığım və istefa məktubunda istefa etdiyim üçün yazmadı.

Göründüyü kimi, Ali Məhkəmə qərarını sabitləşdirdi "Şərti istefa ərizələri etibarlı hesab edilə bilməz"Nəticə.

Müştəri 2013-cü ilin sentyabrından 2018-ci ilin avqust ayına qədər minimum əmək haqqı altında işlədiyinə görə əmək haqqını ödəyib və müştəri işəgötürənə müraciətini təqdim edib. lakin cavabdeh müştərinin tələblərini rədd etdi. İşəgötürən 30.01.2017-ci il tarixdən bu yana maaşını bank vasitəsi ilə ödəyib. İşəgötürən tərəfindən müştərinin aylıq əmək haqqı ……. Türkiyə İş Bankına qəbul edildi. (Qoşulub) 2017-ci ildən bəri banklar vasitəsi ilə minimum əmək haqqı ödəməsini etsə də, müştəridən müəyyən məbləğlər almışdır. Bu zərərli vəziyyət, eyni iş yerində əmək haqqının işlənməsinin şahidi olduqda görüldü. Bu mövzuda ifadəsini almaq üçün zəruri məlumatlar vəsatətdə göstərilmişdir. Əl ilə qaytarılan əmək haqqı sayəsində müştəri qanuni haqqı olan minimum yaşayış müavinətini ala bilmədi.  

Müştəri işlədiyi müddətdə həftənin 5 günü işləyir, səhər 08: 30-da işə başlayır və axşam 18: 30-da yola düşür. Müştəri işlədiyi müddətdə iş vaxtından artıq işləmişdir, lakin cavabdeh işəgötürən müştərinin iş vaxtından artıq işini ödəməmişdir.

Qanuni maksimum gündəlik iş vaxtının həftəlik iş kriteriyasına əlavə olaraq müəyyən edildiyi hallarda, bu müddətin aşılması, həftəlik iş müddəti keçməsə də, əlavə iş sayılır. Həddindən artıq işin hesablanmasında bu vəziyyətlərin hesablanmış müddətdə tapılması iş vaxtından artıq əmək haqqının hesablanmasında fərqlənir. İşi səbəbiylə gecə və növbə həbsxanalarında növbədənkənar işlərini başqa vaxtlarda saxladı. Həbsxana qıcolmaları həftədə təxminən 1 gün davam edən ildə bir dəfə baş verən iş sonrası növbələrdir. Aptek də gecə növbəsində xidmət etsə də, ödənişlərini ala bilmədi. Bu məsələ ilə bağlı lazımi protokolların cavabdeh aptekdən və əlaqədar qurumlardan istənilməsini istəyirik.

Müştərinin qanuni hüquqlarının toplanması üçün məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyəti var.

H. SƏBƏBLƏR: Əmək Qanunu, SSK, BK, HUMK və s. qanunvericilik.

H.DELİLLER:İşəgötürən qeyd sənədinə aid olan müştəri, SGK Qeydləri, ekspertiza, Türkiyə İş Bankı hesab hərəkətləri və s. Hər hansı bir hüquqi dəlilə şahiddir.

ŞAHİDLƏR: 

Şəbəkə və tələb  : Yuxarıda izah edilən səbəblərə görə hər cür məhkəmə işləri və artıq hüquqlar qorunur və haqq iddiamız qəbul olunur;

- 100.00 TL. Əlavə vaxt alınacaq,

 - 100.00 TL. Ümumi tətil haqqı,

- 100.00 TL. İllik ödənişli məzuniyyət,

- 100.00 TL. Təqaüd alacaqsınız,

 -100.00 TL Həftəlik Tətil Ödənişi.

-50.00 TL Bonus Alınacaq,

-50.00 TL Maaş Alındı

Cavabdeh tərəfdən ittiham qərarını hörmətlə təqdim edirik və xitam tarixindən etibarən ən yüksək bank əmanəti faizini, cavabdehdən tutulmasını, məhkəmə xərclərini və haqqını da tələb edirik. tarix

Okt:.                                

1. Etibarnamənin surəti.

2.SGK Xidmət İnventarlaşdırma Vərəqi Kopyası

3. Ərizənin surəti.

4. Vasitəçilik Qeydinin surəti  

Ali Məhkəmə qərarları (Ali Məhkəmə 22 HD 2014/946 E. 2015/12165 K,

9. HD 2012/3665 E. 2013/18880 K. 18/06/2013,

22. HD 2012/6485 E. 2012/26126 K. 22/11/2012

9. HD 2010/40044 E. 2010/37251 K. 10/12/2010

9. HD 2008/28671 E. 2010/15992 K. 03/06/2010)       

                                                                                                         Davam edən Vəkil

İşçilər üçün Mətbuat-Əmək Qanunu İddiası Ərizəsi

X DAĞLI QANUN Məhkəməsi

(Məşğulluq Məhkəməsi olaraq)

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

MÖVZU: Artıq ilə əlaqədar iddialarımız / məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən, müştərinin əmək tələblərinin cavabdehdən alınmasıdır.

Kassa dəyəri: Hələlik 5,500 TL

AÇIKLAMALAR

Müştəri, 5953-13.03.2006 tarixləri arasında, №-li Qanunun müddəaları nəzərə alınmaqla, cavabdeh tərəfdə "qəzet müxbiri" olaraq çalışmışdır. Müştərinin son aylıq haqqı 30.09.2019 TL-dir.

Yazının aspektində və xarakterində jurnalistin şərəf və nüfuzunu və ya ümumiyyətlə mənəvi maraqlarını pozacaq açıq bir dəyişiklik olması halında, jurnalist bildiriş müddətini gözləmədən müqaviləni ləğv edə bilər. ”(Qanun 5953, maddə 11/1)

Təqsirləndirilən tərəf, işgüzar münasibətlər boyu müştəriyə qarşı mobbing tətbiq edib və bunu son iki ildə getdikcə artır. İşəgötürən müştərimə xəbərlərin yayımlanması ilə əlaqəli olmayan şeylər etməsi üçün təzyiq etdi, peşənin ləyaqətinə və ləyaqətinə layiq olmayan iş və əməliyyatlar etmək istədi və müştəri təsdiqini almadan iş şərtlərində əsaslı dəyişikliklər etdi, əmək müqaviləsi bağladı tərəflər arasında dözülməz. Bundan əlavə, cavabdeh tərəf, iş müqaviləsi müddətində müştərinin layiq olduğu iş vaxtından artıq iş haqlarını, həftəlik tətil maaşlarını və ümumdünya tətilinin ümumi tətil maaşlarını ödəməkdən çəkindi, müştərinin şifahi istəklərinə məhəl qoymadı və bu səbəbdən müştəri 1-a göndərildi. 30.09.2018-ci il tarixli 15507 saylı bildirişi ilə əmək müqaviləsini haqlı olaraq ləğv etdi.

Müştəri adından vasitəçi ilə 10.10.2019 tarixində işçi və işəgötürən münasibətlərindən irəli gələn mübahisəyə əsaslanan bir müraciət edildi. 16.10.2019-da vasitəçi qarşısında keçirilən iclasda. Cavabdeh işəgötürənlər istəkləri qəbul etmədikləri üçün razılığa gəlinmədi. Vasitəçi tərəfindən hazırlanan "Anlaşmazlığa dair vasitəçilik yekun hesabatı" əlavə olunur.

Kıdem tazminatı baxımından; Müştəri, 13 saylı Qanunun müddəalarına tabe olmaqla, ümumilikdə 6 il 23 ay 5953 gün işləmiş və peşə içində olduğu müddətdə 5953 saylı Qanunun 6-cı maddəsində göstərilən şərtləri yerinə yetirmişdir. 5953 saylı Qanunun 6 / II maddəsi ilə müştərinin staj stajı təzminatı peşəyə ilk daxil olduğu gündən hesablanmalıdır.

"MADDƏ 16 - (Düzəliş edildi: 212 - 4.1.1961) Təlimat və ya manevr üzündən işə qəbul edilən jurnalistin bu müddət ərzində ödəmə hüququnu qoruduğu" deyilir.

Müvəkkilin cavabdeh iş yerində başlama tarixi 13.03.2006-cı ildir və 14.02.2007-05.09.2008 tarixində hərbi xidmətini yerinə yetirmişdir. Ancaq müvəkkilim bu müddətdə ödəməmək üçün işəgötürən tərəfindən işdən çıxarıldı və işəgötürənə heç bir kompensasiya ödənilmədi və hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra yenidən işinə aparıldı. Lazım gələrsə, hərbi hissədən çağırılacaq. Bu səbəbdən staj hesablanarkən işin başlanğıc tarixi olan 13.03.2006 tarixi əsas götürülməlidir.

Əlavə vaxt-

İşləmə müddəti və iş vaxtı:

 Əlavə Maddə 1 - (Dəyişiklik: 12/2/1954 - 6253/2 maddə; Dəyişiklik: 4/1/1961 - 212/1 mad.)

5953 saylı Qanunun birinci maddəsində jurnalist ifadəsinə daxil olanlar üçün müəssisələr, mətbəələr, inzibati ofislər və ofislər kimi yerlərdə çalışan işçilər üçün gündəlik iş müddəti gündüz və gecə səkkiz saatdır. .

Yuxarıdakı bəndin müddəaları istisna olmaqla, gündüz və ya gecə vaxtı iş müddətini daha yüksək həddlərə qaldırmaq və milli tətillərdə, ümumi tətillərdə və həftəlik tətillərdə işləmək bu qanuna əsasən hesablanır (əlavə iş saatları). Bazar günündən başqa bir həftə sonu tətil edən jurnalist, bazar günü işdən artıq işləmiş sayılmır. Hər bir əlavə iş saatı üçün əmək haqqı adi saatlıq əmək haqqından 50% çoxdur. Bununla birlikdə, gündəlik normal iş müddətinə əlavə olaraq, bu maddəyə uyğun olaraq tətbiq ediləcək 24 saatlıq işdən sonra üst-üstə düşən saatlar üçün əmək haqqı iki dəfə çox ödənilir. Əlavə saatların hesablanmasında yarım saatdan az müddətlər yarım saat və bir saat artıq sayılır. İş vaxtından artıq iş, əmək haqqını bir parça başına və ya iş miqdarına görə alan jurnalistlər tərəfindən sifariş edilsə də, əlavə iş saatlarına uyğun gələn şəxslərin əmək haqqı bu maddədəki prinsiplərə uyğun olaraq ödənilir. İş vaxtından artıq əmək haqqı gün ödənilmirsə, hər gün üçün 5% daha çox ödənilir. Artıq iş gündə üç saatdan çox ola bilməz.

Müştəri əmək müqaviləsi müddətində həftənin səhər 8: 00-dan 20: 30-dək işləyirdi, lakin müştəriyə layiq olduğu əlavə iş haqqı cavabdeh tərəfindən ödənilmirdi. Bir ara vermədi və zaman anlayışını müşahidə etmədi.

Müvəkkilim qəzetin istehsalı və çap prosesi ilə məşğul olmuş, hətta qəzet paylanmasına göndərilmiş və təbiətinə və iş ixtisasına uyğun olaraq işləməmişdir. Əlavə vaxt anlayışından asılı olmayaraq xəbər olanda gecə və ya hər yerə çölə çıxdı.

Mətbuat Əmək Qanunu Əlavə Maddə-1, Milli Tətil-Ümumi Tətil ilə əlaqədar alacaqlar baxımından açıq şəkildə; Bu işlərin iş vaxtı daxilində olduğunu bildirdi. Buna görə bu iş vaxtları iş vaxtının hesablanmasına daxil edilməlidir. Müvəkkilim tətilin ilk günü istisna olmaqla bütün günlər işləyirdi. Və ödənilməyib.

Əlavə Maddə-1… .. Yuxarıdakı bəndin müddəaları istisna olmaqla, gündüz və ya gecə vaxtı iş müddətini daha yüksək həddlərə qaldırmaq və milli bayramlarda, ümumi tətillərdə və həftə tətillərində işləmək (əlavə saatlarda işləmək) hesab olunur. bu qanuna.

İŞLƏNƏN MƏƏXSİYYƏNİN ÖDƏNİLƏNİNİ DƏSTƏYƏN MƏDƏNİYYƏT QAYDADA İŞÇİDİR. İşəgötürən artıq iş haqqının İŞÇİNİN İMZASI ilə yazılmış bir sertifikatla ödənildiyini sübut etməlidir.

Müştərinin iş vaxtından artıq işləməsi və ona kompensasiya verilməməsi şahid ifadələri ilə aşkar ediləcəkdir. Müştərinin əsaslandırılması lazım olduqda Rabitə Müdirliyindən çağırılacaq qeydlərlə açıqlanacaqdır.

İllik ödənişli məzuniyyət

5953 saylı Qanunun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq, verilməli olan illik məzuniyyət verilmədi və heç bir ödəniş üçün də ödənilmədi.

Həftə sonu ödəniş

Müştəriyə verilməli olan həftədə bir istirahət günü verilmişdir. Bununla birlikdə, 1 saylı Qanunun 5953-cu maddəsinə əsasən “.... Həqiqi işinin hər altı günündən sonra jurnalistə ödənişli məzuniyyətin verilməsi məcburidir”.

Minimum yaşayış təminatı

İddiaçı müştərinin cavabdeh iş yerində çalışdığı müddətdə, cavabdeh minimum yaşayış müavinətindən faydalanmasına baxmayaraq, müştəriyə HƏCMƏ HƏYAT ENDİRİMİ verilmədi.

Bütün bu səbəblərə görə müştərinin əmək müqaviləsi haqlı və əsaslı bir səbəblə ləğv edilmiş, cavabdehlərdən layiq olduğu debitor borclarının toplanması üçün hörmətli məhkəmənizə müraciət etmək məcburiyyətə çevrilmişdir.

Yuxarıda göstərilən izahatlara uyğun olaraq, toplanacaq dəlillərimizi, şahidlərimizi dinləməyi və müştərinin işdən çıxma pulu, illik ödənişli məzuniyyət, iş vaxtından artıq əməkhaqqı (milli bayramlar və ümumi tətil işləri daxil olmaqla), həftəlik məzuniyyət əmək haqqı və AGI debitor borclarının verilməsini təklif edirik. bir mütəxəssis mütəxəssis tərəfindən hesablanmış və bütün təzminat və debitor borclarımızın məhkəməniz tərəfindən qərara alınmasını tələb edirik.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: HMK, BKPress Əmək Qanunu, Əmək Qanunu və digər müvafiq qanunvericilik.

Sübut: Qarşı tərəfin təqdim etdiyi dəlillərə dəlil təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən;

1-ŞAHİDLƏR

2- SGK və iş yeri qeydləri, Fatsa 1 Notariat Bürosunun 30.09.2018 tarixli və 15507 Jurnal nömrəli bildirişi

3-Müştəri tərəfindən hazırlanan xəbərlər, şübhəli tərəfindən zərurət yarandıqda nəşr olunan qəzet yazıları, TR Başkanlığı Ünsiyyət Başkanlığı qeydləri, HTS qeydləri

4-Bank qeydləri və hesab əməliyyatları, İşçinin şəxsi işi

5-Mütəxəssis Baxışı, Mütəxəssis Rəyi

6-Vasitəçilik Yığıncaq Hesabatı

7-and, İsticvap, Ali Məhkəmə qərarları, Bütün qanuni dəlillər.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda ətraflı izah edilən səbəblər və vəzifələrə görə hesab edilən səbəblərə görə

Hələ ki, artıqlıqla əlaqədar iddialarımıza / məhkəmə hüquqlarımıza xələl gətirmədən;

İddia tarixi etibarilə depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə -2000,00 TL Kıdem Tazminatı toplanması,

İddia tarixi etibarilə depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə illik məzuniyyət əmək haqqı -1000,00 TL,

-İddia tarixi etibarilə depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə 500,00 TL AGI debitor borclarının toplanmasına,

İddia tarixi etibarilə depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə (IGBT Alınacaq daxil olmaqla) -1000,00 TL-dən artıq iş vaxtı debitor toplusu (Qeyri-müəyyən borc)

Dava tarixi etibarilə depozitoya tətbiq olunan ən yüksək faizlə -1000,00 TL Həftə Sonu Tətil debitor borclarının toplanması (Qeyri-müəyyən borc)

Təqsirləndirilən şəxslərdən bütün məhkəmə xərcləri və vəkil haqlarının alınmasına qərar vermək üçün vəkil adından təqdim edirəm və xahiş edirəm. tarix

İşçilərə müraciət

ADANA BİZNES MƏHKƏMƏSİNİN YÜKSƏK MƏHKƏMƏSİNƏ

İddiaçı:

MÜVƏKKİL: 

Müdafiəçi: 

Mövzu: Hər əmək tələbinə əsaslanan qeyri-müəyyən tələblərin toplama məqsədləri ilə əvəz edilməsi.

XƏRCLƏRİN ƏSAS DƏYƏRİ: İş haqqı olaraq indiyə kimi 700,00 TL

TƏSVİRLƏR:

Müştəri şəxs, tərəflər arasında imzalanmış müddətsiz müqaviləyə əsasən, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… bağ bağadalar… …………. Həqiqətən işlədi. İşəgötürən, bu məhkəmə ilə birtərəfli qaydada ləğv olunmasına baxmayaraq ödənilməmiş ödənilməmiş iş tələblərinin toplanmasını tələb etmək məcburiyyətindədir. İcazəli vasitəçilik institutu şikayətin ödənilməsi məqsədi ilə qanuni müddət ərzində tətbiq edilmişdir və yekun razılaşma yoxdur. (EK-1: Dava vəziyyəti vasitəçiliyi yekun hesabatı) Bu işi açmaq məcburiyyəti ortaya çıxdı.

İTTİHAM NÖVLƏRİ İLƏ BƏYANATLAR

1) Müştəri ………………. Xəstə olduğu tarixində xəstələndiyi üçün xəstəxanaya getdi və işə gələ bilmədiyi üçün həkim tərəfindən hesabat verildi. Müştərinin bu hesabatı şirkət rəsmilərinə təqdim etməsi nəticəsində xüsusi xəstəxanadan bir hesabat alındığı və dövlət xəstəxanasından bir hesabat gətirilməli olduğu bildirildi, əks təqdirdə əmək müqaviləsinə xitam veriləcəyi bildirildi. Şirkətiniz tərəfindən yerinə yetirilməsini istənən bu tələbin heç bir qanuni əsası yoxdur və hüquqa və qanuna ziddir. Müştərinin əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən dövlət xəstəxanasından bir hesabat təqdim etmədiyi səbəbi ilə haqsız və qanunsuz olaraq ləğv edildi.

II-İŞ PROSEDURLARI VƏ ƏMƏK QƏBULLARI

BİZİM BƏYANATLARIMIZ

2) Müştəri, tərəflər arasında imzalanan müddətsiz müqaviləyə əsasən əsassız işəgötürənin ləğv edildiyi tarixə qədər fasiləsiz olaraq cavabdeh işəgötürən üçün …………… vəzifəsində fəal şəkildə çalışmışdır. 

3) Müştəri tərəfindən iş vaxtından artıq əmək haqqı istənilsə də, ödənilməyib. Müştərinin cavabdehin iş yerindən son haqqı …………. TL. Maaşının minimum hissəsi bank vasitəsi ilə, qalan hissəsi isə əl ilə ödənilmişdir. Müştəri işlədiyi müddətdə rəsmi tətillərdə də işləməyə davam etdi. Bu vəziyyətin şahidləri var.

Əmək haqqı və onun əlavələri barədə fikir ayrılığı olduğu təqdirdə, həqiqi əmək haqqının və onun əlavələrinin sübutu əvvəlki araşdırma və şahid ifadələri ilə təmin ediləcəkdir.

4)  Əmək münasibətlərinin davam etdiyi müddətdə işçi gördüyü iş üçün mükafat ala bilmədi və qanunvericilikdən və əmək müqaviləsindən irəli gələn şəxsi hüquqlardan yararlana bilmədi. Bununla birlikdə, xitam növü ilə bağlı bəyannamələrimizin daxil edildiyi hissədə ətraflı şəkildə izah edildiyi kimi, işəgötürən tərəfindən əsassız olaraq ləğv edildiyi üçün lazımi kompensasiya ödənilmədi.

Cavabdeh işəgötürən tərəfindən müştəri işçisinə heç bir şəkildə SUDEM və BİLDİRİM TƏHLÜKƏSİ ödənilməyib. İşdən çıxma ödənişi hüququ şərtlərinə xitam növü və yüksək məhkəmə qərarlarına uyğun olaraq izah yuxarıda ətraflı verilmişdir.

Əmək müqaviləsi müddəti ərzində müştəri həftənin 08.00 günü səhər saat 23.00-dan 6-dək iş bitənə qədər və bir çox gecə bəhanə olaraq işləyirdi. 

Bunun xaricində müştərimə işin intensivliyi və kadr çatışmazlığı bəhanəsi ilə həftədə 6 gün 23.00 - 01.00 ya da 23.00 - 03.00 və səhərədək çox gecə iş vaxtı verilir.

Göründüyü kimi, məcburi iş vaxtı müştərinin zehni və fiziki geyməsinə səbəb olacaq bir ölçüdədir.

Buna baxmayaraq, nə əmək müqaviləsi müddətində, nə də xitam verildikdən sonra müştərimə ƏLAVƏ OTURMA VAQTI ödənilməyib. Bundan əlavə, müştərim əmək müqaviləsi müddətində əmək haqqı sənədini imzalamamışdır. Bu baxımdan, iş vaxtının hər cür dəlil ilə sübut oluna biləcəyi izahından fərqlidir.

Fəaliyyət müddəti bitdikdə müştərimə çatmayan illik ödənişli məzuniyyət dövrləri var. Bu mərhələdə tərəfimizdən bu dövrləri təyin etmək mümkün deyil. İllik məzuniyyətlərin verildiyi nöqtədəki sübut yükü işəgötürənə aiddir. İşəgötürən illik məzuniyyətlərin imzalı məzuniyyət dəftəri və ya ona bərabər tutulan sənədlə verildiyini sübut etməlidir. İşəgötürənin vasitəçilik mərhələsində ödəyəcəyinə söz verməsinə baxmayaraq istifadə olunmamış İLLİK YARADMA dövrləri haqqı bizə ödənmədi.

Müştərim bütün milli bayramlarda; Dini tətillər zamanı, bir gün xaricində fasiləsiz işləyirdi. Bununla birlikdə, DİNİ / MİLLİ TATİL VƏ ÜMUMİ TƏTİL, AGİ, YEKUN MƏHKƏMƏ və ödənişlər ödənilməyib.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: 6098 saylı TBK, 4857 saylı Əmək Qanununun müddəaları, 1475 saylı qanunun 14-cü maddəsi, 6100 saylı HMK-nin 107/1 maddələri. Məqalənin müddəalarına görə; Hesablama elementləri arasında yer alan xidmət müddəti və aylıq əmək haqqı mübahisələrə səbəb olduğu üçün, hər bir tələbin inkassasiya məqsədi ilə qeyri-müəyyən borc tələbinə tabe olmasını hələlik dəqiq və dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. tərəfimizdən müəyyənləşdirilə bilən minimum məbləğlər olduqda, bir ərizə və itkin ödəniş ilə doldurulacaqdır.

HÜQUQİ Dəlil: Qarşı tərəfin təqdim etdiyi dəlillərə qarşı dəlil təqdim etmək hüququmuz qorunursa; müştərinin SGK qeyd sənədləri (xidmət envanteri, işə giriş və çıxma bildirişləri, iş yeri detal qeyd məlumatları) və iş yerinin şəxsi işi, Bildiriş, Bank hesabından çıxarış və qəbzlər, İşəgötürənin barmaq oxuma qeydləri, İşəgötürənin kamera qeydləri, İşəgötürənin Ticarət Reyestri qeydləri, Əmlak haqqı araşdırması, Mütəxəssis baxışı, Şahid, And, İşdən çıxarılma bildirişi, əmək haqqı, əmək haqqı qeydləri, iş vaxtı qrafikləri, illik məzuniyyət dəftəri, Ali Məhkəmə qərarları, Digər qanuni dəlillər.

NETİCE-I TƏLƏB: Hələlik həddindən artıq hüquqlarımıza xələl gətirmədən yuxarıda göstərdiyimiz və izah etdiyimiz və hörmətli Məhkəmə tərəfindən vəzifə qaydasında nəzərə alınacaq səbəblərdən;

1) 100,00 TL kıdem tazminatı tələbimiz -Gələcəkdə müəyyən ediləcək və bir tələb artırılması müraciəti ilə artırılacaq məbləğ baxımından çəkiləcək faizlər daxil olmaqla- iş müqaviləsinin ləğv edildiyi tarixdən etibarən işlənib hesablanacaq bankın qəbulu ilə. ..

2) 100,00 TL xəbərdarlıq təzminat tələbimiz -Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələb artırılması ilə bağlı artırılacaq ərizə ilə artırılacaq faizlər daxil olmaqla- qəbulu ilə, qanuni faizlər icra olunmaması və məhkəmə tarixindən etibarən hesablanması və cavabdehdən müvəkkilimə ödənilməlidir,

3) 100,00 TL iş vaxtı tələbimiz -Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələb artırılması ilə bağlı qaldırılacaq ərizə ilə artırılacaq faizlər daxil olmaqla - ən yüksək olan bankın icra olunmaması və məhkəmə tarixindən etibarən hesablanması ilə cavabdehdən və müştərimə ödənilən faiz,

4) 100,00 TL ödənişli illik məzuniyyət tələbi -Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələb artırılması ilə bağlı artırılacaq ərizə ilə artırılacaq faizlər daxil olmaqla- qəbulu ilə, qanuni faizlər icra olunmaması və məhkəmə tarixindən etibarən hesablanması və cavabdehdən müvəkkilimə ödənilməlidir,

5) ümumi tətil üçün 100,00 TL -Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələb artırılması ilə bağlı qaldırılacaq ərizə ilə artırılacaq faizlər daxil olmaqla - ən yüksək olan bankın icra olunmaması və məhkəmə tarixindən etibarən hesablanması ilə cavabdehdən və müştərimə ödənilən faiz,

6) Minimum 100,00 TL yaşayış haqqı tələbimiz -Gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələb artırılması ilə bağlı artırılacaq ərizə ilə artırılacaq faizlər daxil olmaqla- qəbulu ilə, qanuni faizlər icra olunmaması və məhkəmə tarixindən etibarən hesablanması və cavabdehdən müvəkkilimə ödənilməlidir,

7) 100,00 TL rüsum alınacaq - gələcəkdə müəyyən ediləcək və tələbin artırılması ilə bağlı qaldırılacaq ərizə ilə artırılacaq faizlər daxil olmaqla - iş müqaviləsinə xitam verildiyi tarixdən etibarən işlənib hesablanacaq bankın qəbulu ilə, ən yüksək depozit faizi və cavabdehdən müştərimə ödəniş,

Məhkəmə xərcləri və haqqının qarşı tərəfə verilməsi qərarı vəkil tərəfindən tələb olunur və tələb olunur.

    Davam edən Vəkil

əlavə:

1- Dava vəziyyəti vasitəçiliyinin son hesabatı

Əmək davası ərizəsi

ADANA ... İŞ MƏHKƏMƏSİ

ŞƏNƏD VERİLMƏSİ ÜÇÜN

TƏKLİF                   :            

MÜVƏKKİL:

Müdafiəçi:

Mövzu: Müştəriyə məxsus əmək hüquqları və debitor borclarının toplanması üçün bir istəkdir.

AÇIKLAMALAR

Müştəri ……. " … .. 'dan… .. qədər …… adlanan iş yerində çalışdı. Müştəri göstərilən tarixlər arasında müttəhimin iş yerində fasiləsiz çalışmasına baxmayaraq, müştərinin işi barədə Sosial Müdafiə Təşkilatına gec bildirildi.

Müştərinin son bir aydakı xalis maaşı .... + Minimum yaşayış müavinətinə gəlincə, cavabdeh işəgötürən tərəfindən aşağı sığorta haqqı ödəmək üçün müştərinin əmək haqqı SGK-ya brüt minimum əmək haqqı olaraq səhv olaraq aşağı elan edildi.

Bundan əlavə, iş yerində qida və yol müavinətləri sosial hüquq olaraq verilir və işdən çıxma ödənişinə əsasən əmək haqqının müəyyənləşdirilməsində qeyd olunan yemək və yol müavinətləri də nəzərə alınmalıdır.

İşçinin 4857 saylı Əmək Qanununun 120-ci maddəsində göstərilən göndərmə ilə qüvvədə olan 1475 saylı Qanunun 14-cü maddəsinin birinci bəndinin dördüncü yarım bəndində, əgər işçi müəssisə və ya fonddan çıxsa. / yaşa, təqaüdə və ya əlilliyə görə təqaüd və ya birdəfəlik ödəmə, işdən çıxma pulu almaq üçün əlaqələndirilir. Müştəri…. Bu qaydaya əsasən, pensiya hüququ səbəbiylə əmək müqaviləsini ləğv etsə də, cavabdeh işəgötürən tərəfindən işdən çıxma haqqı ödənilməmişdir.

Müştəri cavabdeh işəgötürənin iş yerində həftənin 6 günü iş vaxtından artıq işləmiş, ümumi iş saatları iş günləri 09: 00-19: 00 arasında və şənbə günü 09: 00-15: 00 arasında, göstərilən saatlardan da çox idi. Digər tərəfdən, cavabdeh işəgötürən, iddiaçı müştəri tərəfindən iş vaxtından artıq əmək haqqı ödənişsiz müştəri də milli tətillərdə və tətillərdə işləyir milli tətillər və tətil haqları ödənilməyib.

Bundan əlavə, müştəriyə xidmət müddəti ərzində illik məzuniyyət verilməmişdir və işinə xitam verildikdən sonra istifadə etmədiyi illik məzuniyyət üçün heç bir ödəniş edilməmişdir.

Cavabdeh, müştərinin əmək müqaviləsini haqlı olaraq ləğv etməsi səbəbi ilə işdən çıxma, milli tətil və ümumi tətil maaşları, iş vaxtından artıq və illik məzuniyyət maaşlarının alınması üçün cavabdeh tərəfə cəlb edilmişdir. tarix…. Bu işi açma öhdəliyi jurnal nömrəsi bildirişindən heç bir nəticə alınmadığından yaranıb.

Qanun. Səbəblər: 4857 saylı qanun və digər müvafiq qanunvericilik.

Sübut: Qarşı tərəfin təqdim etdiyi dəlillərə qarşı dəlil təqdim etmək hüququmuza xələl gətirmədən;

 • Notariusun ... tarixçəsindən .... jurnal nömrəsi ilə bildiriş
 • İddiaçı müştəri SGK Xidmət Bəyanatı,
 • Bank qeydləri (Məhv olmaq üçün)
 • İş yeri qeydləri (Məhv olmaq üçün)
 • SGK Records (Celbedilcek),
 • Ekvivalent əmək haqqı araşdırması,
 • Şahid ifadələri (Adları və ünvanı daha sonra açıqlanacaq.)
 • Ekspertiza,
 • Kəşf,
 • And,
 • Hər hansı bir dəlil.

Nəticə və TƏLƏB: Yuxarıda izah edilən və ex officio müşahidə edilməli səbəblərə görə;

 1. Daha çox tələb etmək və məhkəməyə müraciət etmək hüququnu özümüzdə saxlamağımız şərti ilə, (HMK-nin 107-ci maddəsinə uyğun olaraq müddətsiz borc davası xarakterində)

…… .. TL.    Davamlılıq təzminatı,

…… .. TL. Əlavə iş haqqı,

…… .. TL. Milli tətil və ümumi tətil haqqı,

……… TL.   İllik məzuniyyət haqqı,

daxil olmaqla ümumi ……… .TL. Sən nail olacaqsan

İşə görə ödəmə xitam tarixindən - ən yüksək bank əmanəti faizlə,

İllik məzuniyyət haqqı defolt tarixinə çatacaq qanuni maraqla,

İşdənkənar əmək haqqı tətil ilə milli bayram və tətil haqqı cavabdehdən ən yüksək bank əmanəti faizləri ilə birlikdə borcun ödənilməməsi tarixinə qədər işlənməsi üçün,

 1. Məhkəmə xərcləri və vəkil haqqının cavabdehə verilməsi barədə qərarını hörmətlə vəkalətnamə ilə təqdim edirəm və xahiş edirəm.

Davam edən Vəkil

İşçi İddiası Ərizəsi (Yük maşını sürücüsü)

İZLƏMƏK İŞLƏR MƏHKƏMƏSİNƏ

PLAINTIFF:

Sədr:

VƏZİFƏ:

Mövzu: İddiaçı müştərinin əmək müqaviləsinin cavabdeh tərəfindən haqsız və nizamsız şəkildə ləğv edilməsi səbəbindən artıq olan bütün iddialara və məhkəmə hüquqlarına xələl gətirmədən, Bildiriş Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Natamam Maaş Alınacaq, Minimum Yaşayış Məvacibi, Artıq İş haqqı, Milli Tətil və Ümumi Tətil Şübhəlidən İş haqqı və İllik Ödənişli Tətilin alınması barədə qərar tələbidir.

H. ƏSAS DƏYƏR: 700,00 - TL (İddiamıza, məhkəmə iddiamıza və artıq borclarımız üçün müraciət hüquqlarımıza xələl gətirmədən)

TƏSVİRLƏR:

Müştəri, ………… .. tarixində ………………………… Tic. A.S. Şirkətində mikroavtobus sürücüsü kimi işə başladı. İşə ilk başlayanda digər yük maşını sürücülərinə təqribən… .. TL maaş verildi. Müştəri də ……………… TL maaşından başladı. Digər sürücülər ilə müştərinin maaşı arasındakı bu kiçik fərq, staj fərqi idi. Bu haqq ……………. TL hissəsi müştərinin hesabına, qalan hissəsi isə əlindən qoyulmuşdur. Bundan əlavə, iddiaçı müştərinin əmək haqqı aşağı göstərildiyi üçün sığorta haqları az ödənilmiş və sosial təminat hüquqları pozulmuşdur.

Müştərinin əmək haqqı minimum əmək haqqından yuxarı olduqda, ekvivalent əmək haqqı tədqiqatının aparılmasını və ekvivalent əmək haqqı tədqiqatı nəticəsində əldə edilən məbləğin müştərinin həqiqi maaşından çox olmasını xahiş edirik, hesablama zamanı ekvivalent əmək haqqı nəzərə alınır işdən çıxma və digər debitor borcları.

  İş yeri …………… tarixində bir subpodratçıya verildi. İş yerini alan şirkət, cavabdeh şirkətin işçiləri ilə işləməyə meyl göstərmədi və onları işə götürmədi. Bu səbəbdən təxminən ……… .. işə xitam verilib. Təxminən ……… müştəri ilə. İşçinin əmək müqaviləsi haqlı və əsaslı bir səbəb olmadan ləğv edildikdən sonra cavabdeh şirkət müştərinin haqq etdiyi heç bir əmək tələbi və təzminat verməmişdir.

 Müştəri bu işdə təxminən ……… il işləmişdir. Digər sürücülərlə eyni işi edirdi və eyni maaş alırdı. (ARALIQLARDA YARADAN FƏRQLİYİ İSTİSADƏ) Daha sonra, bu iş yerində, eyni dövrdə, eyni vəzifədə çalışan digər yük maşını sürücüləri, eyni bacarıq və eyni staj müştəridən daha çox maaş almağa başladı. Eyni əmək haqqı ilə işə başlayan digər sürücülərin maaşları hər il bazara uyğun olaraq artırılsa da, müştərinin maaşında lazımi bir artım belə olmadı. Hətta müştərinin hesabına zaman-zaman əvvəlki maaşından az pul verildiyi vaxtlar olub. Bu səbəbdən müştərinin maaşı daim natamam və nizamsız olaraq yatırılır. Bu mövzuda hörmətli məhkəməniz tərəfindən zəruri istintaqın aparılması və cavabdeh şirkətdən müştəri və digər yük maşını sürücülərinin əmək haqqı sənədlərinin istənilməsi və yarımçıq maaşların müəyyənləşdirilməsi qanuna və ədalətə uyğun olacaqdır. Ali Apellyasiya Məhkəməsi, eyni işdə çalışan və eyni dövrdə işləyən işçilərin maaşlarının fərqli və ya az ödənilməsinin 9.HD 2019/4507 və 2019/12317 saylı qərarında qanuna zidd olduğuna qərar verdi.

Müştəri işə qəbul və işdən çıxarılma gününə qədər həftənin 7 günü cavabdeh şirkətdə işləyirdi. ………. (iş tarixindən) sonuna qədər ... səhər …… - axşam… qədər; … Başından axşam …… ..… qədər ədalətsiz şəkildə işdən azad edildiyi tarixə qədər işləyirdi. Bu iş müddətində yemək fasiləsi olmadı. Müştəri və digər yük maşını sürücüləri fast food yeyir və işə davam edirdilər. Bu qədər uzun və fasiləsiz işlərə baxmayaraq müştəriyə iş vaxtı adı altında heç bir ödəniş edilmədi.

Müştərinin əmək müqaviləsi heç bir əsaslı və əsaslı səbəb olmadan ləğv edildiyi halda, 4857 saylı Əmək Qanununun 17-ci maddəsində göstərilən bildiriş şərtlərinə əməl edilməmiş və heç bir bildiriş təzminatı ödənilməmişdir.

Müvəkkilimin işi ilə üst-üstə düşən Milli Bayramlar və Ümumi Bayramlar yalnız Dini Bayramlarda onun icazəsindən istifadə etdi və Rəsmi Tətillərdə ona heç bir məzuniyyət verilməməsinə baxmayaraq, müştərimə işi üçün heç bir ödəniş edilmədi. Rəsmi tətillərdə işləmədiyi, lakin ala bilmədiyi əmək haqqı, ödənilən faizlə birlikdə hesablanmalıdır.

Müştərimiz xidmət müddəti ərzində illik yarpaqlardan istifadə etməyib və ……. Əmək müqaviləsinin ləğv edildiyi tarixə görə illik məzuniyyət borclarının ödənilməsini tələb edirik.

2008-ci ilin əvvəlindən bəri tətbiq olunan minimum yaşayış müavinəti ilə bağlı qanuni tənzimləmələrə baxmayaraq, cavabdeh şirkət heç vaxt minimum yaşayış müavinətini ödəməyib. Müştəri evli bir işçidir. Təxminən ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… i və XNUMX-ci ildən bəri çalışan müştəri buna layiq olsa da, dərəcəsinə uyğun minimum yaşayış müavinəti cavabdehlər tərəfindən verilməyib.

İşəgötürən özü işdən çıxarma və bildiriş təzminatı və yuxarıda göstərilən əmək tələblərinin haqsız olaraq işdən çıxarılan müştəriyə ödənilməyəcəyini bildirdi və haqlı və ya əsaslı səbəb olmadıqda dərhal iş yerlərini tərk etmələri lazım olduğunu bildirdi. Müvəkkilimə və bəzi dostlarına cavabdeh tərəfindən əmək müqaviləsinin heç bir əsaslı və əsaslı səbəb olmadan ləğv edildiyi və dərhal iş yerini tərk etmələri lazım olduğu bildirildi. Müştəri ədalətsiz şəkildə işdən çıxarıldı ………. Haqsız olaraq işdən çıxarılan müştəri, bütün əmək hüquqlarını və debitor borclarını və kompensasiyalarını qələmlə ……… .. tarixində bildiriş ilə tələb etdi. Cavabdeh şirkət tərəfindən bu bildirişə heç bir müsbət və ya mənfi cavab verilmədi.

Əmək müqaviləsi haqsız olaraq ləğv edildikdən sonra müştəri əvvəlcə iş tələbləri və təzminat üçün cavabdeh şirkətdən şifahi olaraq, daha sonra xəbərdarlıq məktubu ilə tələb etdi. Bundan nəticə əldə edə bilmədikdə, bu mübahisənin həlli üçün vasitəçilik üçün müraciət etdik və vasitəçi qeydiyyat nömrəsi ilə bütün səylərinə baxmayaraq ……… .. ………… .. cavabdeh işəgötürən mübahisənin həllinə razı olmadı (Əlavə: Vasitəçilik Yekun Raporu). Bu səbəbdən hüzurda işi açmaq məcburiyyəti var idi.

Bütün bu səbəblərdən, müştərinin əmək müqaviləsini haqlı və əsaslı bir səbəb olmadan ləğv edən cavabdehdən borcların alınması üçün hörmətli məhkəmənizə müraciət etmə öhdəliyi ortaya çıxdı. Yuxarıda göstərilən izahatlara uyğun olaraq, dəlillərimizi toplamalı, şahidlərimizi və müştərinin işdən çıxma pulunu, təzminat bildirişini, əlavə ödənişli əmək haqqı, AGI, illik ödənişli məzuniyyət, iş vaxtından artıq əməkhaqqı, milli tətillər və ümumi tətil iş maaşlarını hesablamalıyıq. bir mütəxəssis mütəxəssis və haqqı tamamladıqdan sonra bütün kompensasiya və debitor borclarımızı təmin edirik və tələb edirik ki, əziz məhkəməniz sizə hökm versin.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: TBK, HMK, İŞ.K. Və müvafiq qanunların müddəaları ...

Təqdim etmək üçün səbəblər: SGK Sənədi, Vasitəçi İclas protokolları, Şahid ifadələri, Ekspert araşdırması, And və lazım olduqda hər hansı bir hüquqi dəlil.

ŞAHİDLİK SİYAHISI:  

ADRES: Mernis ünvanına bildiriş

Qeyd: Şahidlərimiz; İş yerindəki iş şəraiti, iş şəraiti, iş vaxtından çox, müştərinin haqqının miqdarı və vəsatətimizdə göstərilən digər maddi faktlar barədə ifadə verəcəklər.

NƏTİCƏ VƏ TƏLƏB: Yuxarıda izah etdiyimiz və hörmətli məhkəməniz tərəfindən vəzifədən kənar olaraq müəyyən edilə bilən digər vəziyyət və səbəblərə görə;

- Hər bir maddəni HMK Art.107 / 1-ə uyğun olaraq, ekspert mütəxəssisləri tərəfindən hesablandıqda artıq olduğu təqdirdə artırılacağını, hər növ məhkəmə, ərizə və artıq ilə əlaqəli debitor borclarına xələl gətirmədən alacağımız üçün (artacaq dəqiq və dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün olduqda);

1) 100,00-TL tazminat,

2) 100,00-TL əlavə iş haqqı,

3) 100,00-TL Milli və ümumi tətil iş haqqı,

4) 100,00-TL bildiriş ödəməsi,

5) 100,00 TL illik ödənişli məzuniyyətə sahib olmaq

6) 100,00-TL Alınmayan natamam ödəniş

7) 100,00 TL AGI alacaqları

Hələ də 700,00-TL olan işdən çıxma təzminatı baxımından müqavilənin ləğv edildiyi tarixə qədər depozitoya tətbiq ediləcək ən yüksək bank faizi ilə;

- Digər debitor borclarımız baxımından, ödəmə tarixi etibarilə, depozit və cavabdehdən yığım üçün tətbiq ediləcək ən yüksək bank faizləri;

- Məhkəmə xərclərini və vəkil haqqını cavabdehə həvalə etmək qərarını hörmətlə vəkalətnamə ilə təqdim edirik və tələb edirik.

Əlavələr:

Şübhəli, möhürlə təsdiq edilmiş etibarnamənin surəti,

SGK xidməti qəza sertifikatı,

Vasitəçi iclas protokolunun surəti,

Etiraz məktubunun surəti,

İddiaçı vəkil

Mənzil İdarəetməsinə Qarşı İşçilik İddiası üçün müraciət

ADANA ... BİZNES MƏHKƏMƏSİNİN HƏKMİNƏ

PLAINTIFF:

Sədr:

MÜDAFİƏÇİ: Döşəmə sahibləri adından ……………. Evlər Sayt meneceri (

Mövzu: Hüquqi yardımdan əldə etdiyimiz fayda, işdən çıxma, bildiriş ödəməsi, iş vaxtı və iş vaxtı ödənişi, UBGT, illik ödənişli məzuniyyət və pis təzminat tələblərimizdən ibarətdir.

D. DƏYƏR: 600,00 TL (Müəyyən Olmayan Borc Davası)

AÇIKLAMALAR

1-Müvəkkilim 19.09.2017-ci il tarixli,… tarixli və… jurnal notariusunun… Notariusun notariat nömrəsi ilə xitam verildi, iş müqaviləsinin müttəhim tərəfindən haqsız və qanunsuz olaraq ləğv edildiyi (kod 29-əxlaq qaydalarını pozma) və xoşməramlı).

2-Müvəkkilim tarixləri arasında cavabdeh tərəf üçün qapıçı olaraq çalışdı….

3- Müvəkkilim işə başladığı gündən bəri, cavabdeh, aşağıda qeyd etdiyimiz üç blok və bir blokda 22 mənzil daxil olmaqla ümumilikdə 66 mənzil üçün müxtəlif qapıçı xidmətləri göstərmişdir.

4- Məhkəmənizdə dinləniləcək şahid ifadələrindən aydın olduğu kimi, müştərinin işi qısaca aşağıdakı kimi olmuşdur;

a) Müştəri həftənin altı günü və saatda aşağıda göstərildiyi kimi işləmiş və həftənin bir günü (bazar ertəsi) həftəlik tətil kimi istifadə etmişdir. Həftəlik tətil kimi istifadə etdiyi bazar ertəsi günü yalnız saytın zibilini yığır.

b) Müştərinin işi zamanı mənzilin təmizlənməsi (hər mərtəbədəki təmizləyici suyun dəyişdirilməsi üçün A blokundan alınaraq bütün blokların döşəmələrinin döşənməsi və təmizlənməsi işləri), liftlərin daxili və qapılarının təmizlənməsi, ətraf mühitin suvarılması, çəmən biçmə, mənzilin ətraf təmizliyi, zibil toplama, mənzilin pəncərələrin təmizlənməsi kimi bir çox vəzifəni yerinə yetirmişdir.

c) Müvəkkilim, ilin müəyyən vaxtlarında çiçəklər və şam ağacları əkmək və binanın ətrafındakı narahatlıqları aradan qaldırmaq kimi işlər də görmüşdür.

5- Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə müştərinin çox iş gördüyü və uzun müddət işlədiyi göz qabağındadır. Müştəri səhər 08.00-dan gecə 22.00-a qədər işləyirdi. Təxminən ilin 7-8 ayında, səhər 01.00: 07.00-dan XNUMX: XNUMX-dək sahədəki bütün sahələrin çəmənliklərini (doqquz bölgəyə bölünmüş) suvarmışdır. Lakin müştərimizə bu işlərin qarşılığında iş vaxtı və iş vaxtı üçün pul verilməyib.

6- Müştəri işlədiyi üç ildən çox müddətə illik məzuniyyət hüququ qazansa da, cavabdeh işəgötürən illik məzuniyyətlərindən istifadə etməmiş və illik məzuniyyətdə işlədiyi günlərdə əmək haqqı ödənilməmişdir.

7- Cavabdeh işəgötürən heç bir əsaslı səbəb olmadan müştərimi rədd etdi. Müvəkkilim cavabdeh iş yerində bir ildən çox işlədiyindən, iş müqaviləsini haqsız və zərər görmədən ləğv edən cavabdeh işəgötürən, işdən çıxma və bildiriş ödəməsinə baxmayaraq, işdən çıxma və bildiriş ödəmələrini müştərimə ödəmədi.

8- Şübhəli işəgötürən, müştərinin işə başladığı gündən sona çatma tarixinə qədər Milli Ümumi tətillərdə / Milli bayramlarda işləsə də, cavabdeh işəgötürən bu ödənişləri müştəriyə ödəməmişdir.

9- Müvəkkilim bu şəkildə işləyərkən, pandemiya dövründə əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin qadağan olunmasına baxmayaraq, Amasya 1-ci il tarixli 21.10.2020 saylı Notariusun bildirişi ilə əmək müqaviləsi haqsız və zərərli şəkildə ləğv edildi. 9262, heç bir təzminat olmadan. Ancaq 04.09. Prezidentin 2020-ci il 31234 saylı Rəsmi Qəzetində dərc olunan 2930 saylı Fərmanı ilə 4857 saylı Əmək Qanununa 10-cu Müvəqqəti Maddənin birinci və ikinci bəndlərində göstərilən müddətlər; Etik qaydalara və qudvil qaydalarına uyğun olmayan hallar və buna bənzər hallar xaricində, ləğv qadağanı və 17.09.2020 tarixindən etibarən 2 ay müddətinə ödənişsiz məzuniyyət almaq icazəsi verildi. Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə, xitamın cavabdeh işəgötürən tərəfindən mənəvi və vicdanlı qaydaları pozma səbəbi ilə zərərli şəkildə edildiyi üçün müttəhimdən bizə pis niyyətli təzminat ödəməsini xahiş edirik. Bizə göndərilən ləğv bildirişində müştərinin əxlaq və vicdan qaydalarına qarşı heç bir hərəkət etmədiyi görülür.

10- Xidmət müqaviləsinə xitam verildikdən sonra 16.11.2020 tarixində vasitəçilik üçün müraciət etdik və vasitəçilik iclasında heç bir razılaşma olmadı. Müvafiq vasitəçilik uğursuzluğu hesabatı, vəsatətimizə əlavə olaraq məhkəməyə təqdim edilmişdir.

11- Bütün bu izahatlar nəticəsində cavabdeh işəgötürən qanuni vəzifələrini yerinə yetirmir. Bunun səbəbi, cavabdeh işəgötürənin müştərimin maddi hüquqlarını ödəməməsidir. qeyri-müəyyən borc əməliyyatı Artıq 600,00 TL maddi hüquqların toplanması üçün məhkəməyə müraciət etməliyik.

H. DƏLİDLƏR: Bildiriş ... Tarixi və jurnal nömrəsi ilə Notariat İdarəsi ..., Kəşf, Ekspert rəyi, Şahid, And və hər cür qanuni dəlil.

H. SƏBƏBLƏR: Əmək Qanunu, 5510 saylı Qanun və hər cür hüquqi tənzimləmə

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda və yuxarıda izah edilən səbəblərə görə;

1-Davamızın qəbul edilməsi ilə müştərinin əmək müqaviləsinin sona çatdığı tarixə qədər banklar tərəfindən əmanətə tətbiq olunan ən yüksək faiz və artıqlıq ilə əlaqədar hüquqlarımıza xələl gətirmədən 100,00 TL kıdem tazminatı, şübhəli bizə ödənilmiş,

2- İşin başlandığı tarixdən etibarən qanuni faizlə, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımızın qorunması şərti ilə, cavabdehdən müştəriyə 100,00 TL xəbərdarlıq təzminatı ödəniləcək,

3- İddia tarixi etibarilə banklar tərəfindən əmanətə tətbiq olunan ən yüksək faiz və artıqlıq ilə əlaqədar hüquqlarımızın qorunması şərti ilə cavabdehdən alınaraq bizə ödənilməsi şərti ilə 100,00 TL UBGT haqqı.

4- İddia tarixi etibarilə banklar tərəfindən əmanətə tətbiq olunan ən yüksək faiz və artıq iş vaxtı və iş vaxtından artıq iş vaxtı və artıq iş vaxtı və əlavə dövrlər üçün iş haqqının 100,00 TL ödənilməsi, artıqlıqla əlaqədar hüquqlarımız qorunur. , şübhəlidən alaraq,

5- İddia tarixi etibarilə banklar tərəfindən əmanətə tətbiq olunan ən yüksək faiz və artığa dair hüquqlarımızın qorunması şərti ilə cavabdehdən indiyə kimi illik 100,00 TL ödənişli məzuniyyət ödənişi,

6- Müştərinin əmək müqaviləsinin ləğv edildiyi tarixə qədər banklar tərəfindən qoyulan depozitlərə verilən ən yüksək faiz və haqqımıza xələl gətirmədən, cavabdehdən indiyə kimi 100,00 TL pislik təzminatı ödənilməsi,

7-Məhkəmənizdən məhkəmə xərcləri və xərcləri ilə vəkil haqqının cavabdeh tərəfin üzərinə qoyulmasını istəyirik.

Davam edən Vəkil

Əlavələr;

ƏLAVƏ 1: İş / çıxış bildirişləri

EK 2: Vasitəçilik iclasının Müzakirə Hesabatı

Qoşma 3: Etibarnamə

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

Bu məqalə ilə bağlı şərhlərinizi, suallarınızı, düzəlişlərinizi, cavablarınızı və ya şərhlərinizi aşağıdakı formada hər kəslə bölüşə bilərsiniz. Şərhiniz yoxlanıldıqdan sonra ən geci 1 gün ərzində təsdiqlənəcəkdir.

1 baxış

 1. Benay

  Sağlamlıq üçün çox faydalı bir araşdırma oldu

  Cavab ver

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə