Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

Əmək Məhkəməsinin ekspert hesabatına müraciət üçün ərizə

Biznes Qanunu

Məşğulluq Məhkəməsi ekspert hesabatına müraciət etmək-1

ADANA MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNƏ

DOSYA NÖMRƏSİ:

Məsuliyyətli Müdafiəçi:

MÜVƏKKİL: Vəkil Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan Biznes Mərkəzi No: 9 K: 5 D: 41, 01010 Seyhan / ADANA

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Mövzu: ....... tarixli ekspert hesabatına qarşı müraciətlərimizlə TƏCRİD qərar tələbinin verilməsi barədə

AÇIKLAMALAR                

Ekspert tərəfindən; Davamlılıq təzminatı …- TL, Maaş ... olacaq.- TL və İllik məzuniyyət alacaq ...-TL Hesablama edildiyi kimi.

 • Ekspert hesabatında "Cavabdeh şirkəti iddiaçı tərəfindən müxtəlif xəbərdarlıqlara və xəbərdarlıqlara rəğmən münasibətini dəyişməməsi səbəbindən xitam verildiyini iddia etdi, lakin son dəqiqə çıxarıldığı vaxtdan 6 iş günü keçdi" qeyd olunsa da;

Qanuni Qanunvericilik və Həll Olunan İş Qanunu səbəbindən Müştəri Şirkəti işçisini düzgün səbəbə görə dayandırmaq hüququna malikdir.

İşçinin öz istəyi və ya işdən azad edilməsi səbəbindən işin təhlükəsizliyinə təhlükə yarandığı, iş yerində və ya hər hansı bir səbəbdən olan maşınları, avadanlıqları və ya digər mal və materialları zədələdiyi və itirdiyi təqdirdə işəgötürənin xəbərdarlıq edilmədən işdən çıxarılması. haqqı var. Bu xitamın səbəbi, Əmək Qanununun 25-ci maddəsi, etik və vicdan qaydaları, OZEN borcu nəticəsində təşkil edilmişdir.

Səhvlərin səhvlərini bir nəticə olaraq MƏLUMAT ZƏMANINA səbəb ola biləcək araşdırma şirkəti iddiaçıdan heç bir debitor borcu tələb etməyib və iddiaçının məvacibində əks etdirməyib.

 “Əxlaq və xoş niyyət qaydalarına zidd davranış ləğv olunana qədər davam edərsə, Əmək Məcəlləsinin 18-ci maddəsində altı iş gününün müddəti keçdiyindən bəhs edilə bilməz.(Ali Məhkəmənin 9-cu Mülki Palatasının 29.01.2002-ci il tarixli qərarı və E.2001 / 15948, K. 2002/1627)

 İllik məzuniyyət haqqı iddiası baxımından;İcazələrini istifadə imza ilə təsdiqlənmişdir. İllik məzuniyyət haqqı İddiaçı illik məzuniyyətlərindən istifadə etmişdir.

Əmək haqqı ilə bağlı müraciətlər də uyğun deyil. İddiaçının maaşları ödənildi. İddiaçının məvacibinin olmaması və ya ödənilməməsi kimi bir şey yoxdur.

 • İDDİA QANUNLUQLAR İDDİASI QAZANMASA İSTƏYİLƏCƏK..

Yəni; Əvvəla, bu vəziyyətdə tələb olunan məsələlər və miqdarlar müəyyən edilə bilən tələblərdir, lakin iddiaçının HMK 107/1 əsasında müddətsiz debitor borcu kimi təqdim edilə bilməyən hallardan biridir. Qeyri-müəyyən iddialar iddiası olaraq veriləcək iddianı qəbul etmirik və prosedur baxımından ilk növbədə işin rədd edilməsini tələb edirik.

6100 № 107 Qanunun Art: " Borcun miqdarını və ya dəyərini verildiyi tarixdə dəqiq və dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda və ya mümkün olmadıqda, kreditor hüquqi münasibətləri və minimum məbləği və ya dəyəri göstərərək qeyri-müəyyən bir debitor davasını aça bilər. " Müddəa daxil edildi.

İşçi alınacaq məbləği müəyyənləşdirə bilər, çünki təyin edə biləcəyi üçün qeyri-müəyyən bir iddia aça bilməz.

İşdən çıxma haqqı baxımından, müddətsiz alına bilən iddia kimi açıla bilməz. İşdən çıxma haqqı iddiaçı işçinin iş müddətini bilməklə hesablana bilər. KİDƏM ƏMƏKDAŞLIĞINI QAZANMAYACAQ. İş vaxtı, aylıq əmək haqqı və illik məzuniyyət haqlarının tamamilə işçi tərəfindən təyin oluna biləcəyi və iş bu tələblər üçün qeyri-müəyyən iddialara səbəb ola bilməyəcəyi ifadə edilir. "

Həm qanuni tənzimləmələrdə, həm də müəyyən edilmiş presedent hüquqlarında izah edildiyi kimi;

ŞİKAYƏTİN HÜQUQİ, İMKANI CƏMİYYƏTDƏN CƏMİ İSTƏYİR. TƏLƏB OLUNUR. VƏ işin mübahisəsini istəməyimizi tələb edirik. 

NƏTİCƏ SORĞU: Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə;

İşdən çıxma haqqı, illik məzuniyyət maaşları, əmək haqqı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini qəbul etmirik. Şikayətçi işçisinin qanunverici qanunvericiliyə və müəyyən edilmiş iş qanunvericiliyinə uyğun olaraq işdən çıxma haqqı almaq hüququ yoxdur və illik icazə əmək haqqı və əmək haqqının mövcud sənədlərə və imzalanmış sənədlərə və iddia sənədinin bank sənədlərinə qarşı ödənildiyi müşahidə olunur;

 • Əvvəla, bu işin mövzusu olan iş, qeyri-müəyyən bir alına bilən məhkəmə iddiasına tabe ola bilməyən tələblərdən biridir, lakin ilk növbədə işin bu tərəfində. TƏCRİD ,                                                                                                                                             
 • Əslində verilən iddia qanuni deyil və işin əsas tərəfinə söykənir. TƏCRİD,                                                                                                                                 
 • Məhkəmə işləri, bəyannamə, tədarük, tələb və bəyannamə iddiaçıya verilmiş etibarnamənin qərarı, xərclər və məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar aparılır.           

MÜRACİƏT ŞİRKƏTİ ATTORNEY

Məşğulluq Məhkəməsi ekspert hesabatına müraciət etmək-2

ADANA () İŞ MƏHKƏMƏSİNƏ MƏHKƏMƏ

DOSYA NÖMRƏSİ:

MƏQSƏD

Müdafiəçi:

MÜVƏKKİL:

İddiaçı:

MÜVƏKKİL: 

Mövzu: Ekspert rəyinə etirazlarımızı daxil edir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yuxarıda göstərilən prinsip üzrə qeydiyyata alınmış iş materialı ilə əlaqədar hazırlanmış 14/01/2019 tarixli məhkəmənin ekspert rəyinə etirazlarımız aşağıdakılardır:

2-) Ekspert rəyində, işçinin iş vaxtından çox olması səbəbi ilə debitor borcları hesablanarkən Ali Apelyasiya Məhkəməsi tərəfindən təyin olunan əmək haqqı ilə işçini işdən çıxmazdan əvvəl aldığı minimum əmək haqqı arasında nisbət tapdı və buna uyğun olaraq hesablamaq düzgün deyil. Məhz; retrospektiv olaraq, həddindən artıq əmək haqqı tələbində hər əlavə iş tələbi aid olduğu dövrdəki əmək haqqına görə hesablanmalıdır.. Ekspert hesabatında bu məqamı nəzərə alaraq, son illərdə işçiyə ödənilən əmək haqqını bilmədən, tamamilə mütənasib bir hesablama aparıldı və bu hesablama qanuna və həqiqətə ziddir. Açıqlanmış səbəblərə görə işin daha çox çəkiləcəyinə etiraz edirik.

3-) Yuxarıda izah etdiklərimiz də etibarlıdır, çünki ümumi bir tətil alacaq və ümumi bir tətilə etiraz edirik. Məhz; Ümumi tətil debitor borcunu hesablayarkən, işçinin aldığı minimum əmək haqqı ilə Ali Məhkəmənin son əmək haqqı olan, yalnız Ali Məhkəmənin əmək haqqı ilə təyin olunan son əmək haqqı arasındakı nisbət bütün illərə tətbiq edilir və bu yanaşma qanuna və həqiqətə ziddir.

4-) Mütəxəssis bildirir ki, işçi illik məzuniyyət almalıdır, qanunla tələb olunsa da, ümumi əmək haqqı üzərində hesablanmalıdır. Müqavilələr və əlavə müqavilələr olan əlavə müqavilələr ilə müəyyən edilən son əmək haqqı ümumi əmək haqqı üzərində və xalis olduqda son əmək haqqı üzərində hesablanmalıdır (Qoşma-1). Müştərimizin işçi ilə bağladığı müqavilə nəticəsində işçinin aldığı son əmək haqqı ümumi əmək haqqı deyil, xalis əmək haqqıdır. Bu səbəbdən ekspert qiymətləndirməsi düzgün deyil və həqiqətə ziddir. Bu səbəblərə görə illik məzuniyyətin hesablanmasına açıq etiraz edirik.

5-) Yuxarıda izah etməyə çalışdığımız səbəblərə görə ekspert rəyinə etiraz edirik.

HÜQUQİ SƏBƏBLƏR: 4857S. K. m. 50,53,54,57.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda izah etməyə çalışdığımız səbəblərə görə, ekspertizanın 14/01/2019-cu il tarixli ekspert hesabatına, o cümlədən etirazlarımızda bəhs etdiyimiz məsələlərə etirazlarımızın təsdiqlənməsi ilə qərar verilməsini xahiş edirəm.

Müttəhimin vəkili

Əlavələr:

1-         7. 2013. HD. 10151/2013 E., 17355/XNUMX K.

Məşğulluq Məhkəməsi ekspert hesabatına müraciət etmək-3

ADANA () BİZNES MƏHKƏMƏSİNƏ QARŞI

DOSYA NÖMRƏSİ:2018/495 BASIC

TƏCRÜBƏ HESABATINA

MƏQSƏD:

MÜVƏKKİL:

İddiaçı:

MÜVƏKKİL:

Mövzu: Etirazlarımızı 30/01/2019 tarixli ekspert hesabatına təqdim etmək, hk.

AÇIKLAMALAR

Məhkəmə sənədiniz yuxarıda göstərilən məhkəməyə qeydə alınan borc iddiası çərçivəsində daxil olan 30 tarixli ekspert hesabatında bir qrup üsul və qanun pozuntuları var. İzah etmək;

Əvvəlcə cavab ərizəmizdə qeyd etdiyimiz kimi iddiaçı müştəri müəssisəsindən könüllü olaraq istefa etdi. Sığortalı istefanın səbəbi (kodu) SSI istefa bəyannaməsində 03 olaraq göstərilir. SGK ixtisar kodlarının 03 kodu "işçi tərəfindən qeyri-müəyyən müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi (istefa") demək olduğundan, iddiaçının yazılı rəsmi sənədlə işdən istefa etdiyi və iddiaçının kompensasiya hüququ əldə edə bilməyəcəyi konkret oldu.

Bundan əlavə, SGK xidmətinin tökmə masası araşdırıldıqda, 05 tarixində işi tərk edən iddiaçı Penteks İplik San'a köçürüldü. Tic. Şirkətində iş aldığı görülür. Budur İddiaçının ayrıldıqdan 3 gün sonra ən qısa müddətdə başqa bir işə başlaması; Songül Ayabakan adlı iş yerində işləyərkən, Penteks adlı şirkətlə razılığa gələrək, işdən könüllü olaraq ayrıldığı qənaətini oyadır.. Çünki əks təqdirdə normal həyat axınına qarşıdır. Buna görə də iddiaçı sığorta olunanların Əmək Qanununun 24-cü maddəsində deyilir əsaslandırılmış səbəbdən xitam vermək hüququnu daxil etməyən istefa; İşdən çıxma və bildiriş ödənişi üçün lazımi şərtlərə cavab verməməsi ən böyük konkret göstəricidir. Üstəlik, işlərini öz iradələri və iradələri istiqamətində tərk edənlər birinin Xəbərdarlıq təzminatı almaq da mümkün deyil.

BU SƏBƏBLƏR ÜÇÜN, EKSPERT VERİLMƏSİ ÜÇÜN SENIOR VƏ BİRLİK kompensasiyasını qəbul etmək mümkün deyildir.

Ancaq məhkəmə başqa bir qərara baxarsa İddiaçının 15/02/2008 tarixindən əvvəl işlərindən kompensasiya tələbləri başa çatdı və bu işin bu tərəfi qismən imtina tələb edir.  Çünki daha yüksək işəgötürəndən asılı olaraq bir çox sub-işəgötürənlə işlədiyini və bu alt işəgötürən dəyişikliklərinin məhkəmə qanununa uyğun olaraq iş yerinin köçürülməsi xarakterində olduğunu iddia etsə də, SGK xidmətinin sıradan çıxdığı zaman göründüyü kimi. ; İddiaçının 15 tarixində Arnisa Temizlik şirkətindəki işini tərk edərək 02 tarixində Mim Temizlik şirkətində işə düzəldiyi görülür. Digər iş giriş və çıxış tarixləri araşdırıldıqda, bir və ya iki günlük tarix aralığı mövcuddur, yuxarıda göstərilən uzun tarix aralığı isə verilmiş dövrdə iş giriş nəticəsidir; İş yerinin köçürülməsi şəklində olan alt işəgötürən dəyişiklik müddəalarını tətbiq edərək, əmək müqaviləsinə xitam verilmədiyini düşünmək. haqq və bu qanuna ziddir. Açıqlanan səbəbə görə konkret mübahisələr baxımından xitam 15 tarixində baş verdi, Yeni alt işəgötürəndə işə başlamaq bir köçürmə deyil, yeni bir əmək müqaviləsi olduğu qəbul edilməlidir..

Çünki Apelyasiya Məhkəməsinin bir çox yurisdiksiyasında bu istiqamətdə qərar verildi və işə qəbul və çıxma tarixləri arasındakı boşluq həddindən artıq olduqda işlərin fasiləsiz davam etdiyini qeyd etməyin mümkün olmayacağı qərara alındı. İddiaçı sona çatana qədər müxtəlif sub-işəgötürənlərlə dəfələrlə işləmişdir, subpodratçı dəyişiklikləri zamanı giriş və çıxış tarixləri arasında ən çox bir və ya iki gündür, lakin 15/02 / 2008-01 / 03/2008 arasında çox boşluq var. Adi həyat axınına qarşı olduğunu nəzərə alsaq, iddiaçının fasiləsiz işindən bəhs edilə bilməz.

BU SƏBƏB ÜÇÜN, TƏLƏBLƏR 01 tarixindən əvvəl İŞLƏRİN TƏMİNATI ÜÇÜN DƏFƏLƏRİ TƏLƏB OLUNUR.

Bununla birlikdə mütəxəssisin əlavə iş və illik məzuniyyət və UGBT haqları ilə bağlı qiymətləndirmələrini qəbul etmək mümkün deyil. İddiaçının işlədiyi hissənin növbəyə əsaslanan bir iş olduğunu nəzərə alsaq, şikayətçinin iş vaxtından artıq işləməməsi sual altındadır. Məhkəmədə dinlənilən şahidlər, ifadələri ekspert şahidlərinə söykənən, işçiləridir və öz maraqları üzündən neytral ifadələr düşünə bilməzlər. Bu səbəbdən əmək haqqı debitor borclarının hesablanmasında yalnız bu ifadələri saxlamaq düzgün və lütfə ziddir.

Bundan əlavə, mütəxəssis yaz mövsümü üçün həftədə 3 gün əlavə iş saatı edildiyini bildirərək işdən çox işinin bu hissəsində hesablamalar aparmışdır. Bununla belə, bu qədər iş həftədə bir dəfə edildiyini qəbul etmək mümkün deyil. Çünki, hətta məhkəmənizin 3-cu il tarixli iclasında qəbul edilmiş şahid ifadələrində belə işdən artıq iş görülməsinin mənası yoxdur. Məhz;

Şübhəlinin şahidi Kazım Cırtdan; "... Gündəlik işlər görülürdü, sonra iş saatları 08: 00-17: 00 idi, yayda 17: 00-dan sonra qalmazdılar"

Təqsirləndirilənin şahidi Əli Yalpiri; "... 17: 00-dan sonra heç bir əlavə iş olmadan qalmazdılar, əlavə iş ayda bir və ya iki dəfə olduqda daha çox işləyərdilər." 1 və ya 2 saat işdən çox işləyərdilər.

Şikayətçi şahid Hakan Yıldız; "... Biz zabit-kiçik bir zabit evində idik, həftədə iki gün 21: 00-22: 00-a qədər bu şəkildə işlədik"

Şəkildəki şahid ifadələrindən göründüyü kimi, yaz mövsümündə müntəzəm işlərin aparıldığı, iş vaxtının çox olmaması, zabit-kiçik məmur evlərinin hərəkətində nadir hallarda artıq işlərin aparıldığı müəyyən edilmişdir. Bu kursda qiymətləndirildikdə, mütəxəssisin gündə 3 saat, həftədə 3 saat əsas götürməsi adi həyat tərzidir. Çünki təyinat üzərində ev köçürmə işləri olduğu nəzərə alınarsa, bu qədər tez təyin olunmaq mümkün deyil. Fikrimizcə, şübhəlinin şahidi Əli Yalpirinin ifadəsində deyildiyi kimi, ayda 1-2 dəfə iş vaxtı çox ola bilər. Bu səbəblə mütəxəssisin yay mövsümü üçün hesabladığı əlavə tədqiqatları qəbul etmək mümkün deyil.

Yuxarıda izah etməyə çalışdığımız səbəblərə görə 30/01/2019 tarixli ekspert rəyinə etiraz edildi.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF:Yuxarıda təqdim etdiyimiz və izah etdiyimiz və məhkəmə tərəfindən nəzərə alınan səbəblərə gəldikdə, bu etirazların qəbul edilməsi ilə yuxarıda göstərilən məsələləri nəzərə alaraq əlavə hesabatların verilməsini istəməyimizi xahiş edirik. 06 

TƏCRÜBƏ HESABATINA

 DEPUTAT VƏZİFƏSİ ATTORNEY

Məşğulluq Məhkəməsi ekspert hesabatına müraciət etmək-4

X 2. İŞ MƏHKƏMƏSİNƏ

DOSYA YOX: 2019 /

İddiaçı:

VƏKİLLƏR:

Müdafiəçi:

MÜVƏKKİL:

Mövzu: Ekspert hesabatına qarşı ifadələrimizi təqdim etməkdən ibarətdir.

AÇIKLAMALAR

1-Məhkəməniz yuxarıda göstərilən əsaslarla qeydiyyatdan keçib dava Faylla bağlı hazırlanan və dosyeye təqdim olunan 07 tarixli ekspert hesabatına etirazlarımız aşağıdakılardır:

2-Bu iddia, Samsun İcra Müdirliyinin, işdən çıxma, itkin əmək haqqı, illik məzuniyyət ödənişi tutulması üçün başladılan qərardan, 01.07.2015 tarixində cavabdehdən əvvəl A Sınıfı İş Təhlükəsizliyi Mütəxəssisi olaraq işləyən iddiaçı X-nin qərarına əsaslanır. işəgötürən, 2017 tarixində. Nömrəli sənədlə əlaqədar icraat icraatına verilən haqsız etiraza görə verilmiş etirazın ləğvi üçün hərəkətdir.

3-İşçi debitor borcları real əmək haqqı ilə hesablanır. Real haqq; işçinin stajı, gördüyü işin təbiətinə və xüsusiyyətinə görə ödənilməli olan əmək haqqıdır. Buna görə müştərimizin maaşı 3.700 TL-dir və bu məsələ bank qeydlərində də qeyd olunur. Cavabdeh müştərimizin əmək haqqının müqavilədə və əmək haqqı sənədlərində göstərilən məbləğ olduğunu iddia etdi.

Məhkəmənizin təqdir edəcəyi və yüksək məhkəmə qərarlarının dəfələrlə verdiyi kimi, iş həyatında daha az vergi və ya sığorta haqqı ödəmək üçün əmək müqaviləsində və ya əmək haqqı sənədlərində göstərilən maaşların zaman-zaman həqiqəti əks etdirmədiyi görülür. Məhkəmə işinə təqdim olunan SGK qeydləri iş sənədlərində araşdırıldıqda, gəlir bəyannaməsindəki pozuntular və itkin gün bildirişləri də bu məsələni sübut edir.

Əmək müqaviləsi tərəfləri arasında əmək haqqı miqdarı ilə bağlı mübahisələr olduqda, həqiqi əmək haqqını hər cür dəlillərlə sübut etmək mümkündür. Aylıq əmək haqqı, bank qeydləri, ticari kitab qeydləri və şahid ifadələrini göstərən pul qəbzləri ilə işçinin imzası və ya xidmət müqaviləsində yazılan əmək haqqı sənədlərinin real olmadığı sübut edilə bilər.

Bu səbəbdən müştərimiz X-in Garanti Bank hesabına maddi sübut kimi təqdim olunan bank qeydlərinin, cavabdeh işəgötürən tərəfindən müştərimizə 3.700 TL ödənildiyi görülür. Cavabdehin iddialarının əksinə, yüksək məhkəmə tərəfindən ödənişlə bağlı mübahisələrdə sübut vasitəsi kimi qəbul edilən bank qeydləri ilə sübut edilmişdir.

05 tarixində bizə bildirilən ekspert hesabatındakı bank qeydlərində göstərildiyi kimi, bank qeydləri ilə ödənişlə bağlı fikir ayrılığı sübut edildikdə, 05 TL-dən yuxarı debet maddələri hesablandı.

Bununla birlikdə, 21-cu Palatanın 02-ci il tarixli 2018 saylı müvəqqəti qərarına uyğun olaraq, əvvəlki əmək haqqı araşdırmalarına uyğun olaraq yenidən araşdırılmasına qərar verildi və 9 tarixli əlavə ekspert hesabatı hazırlandı bu qərara əsasən. Mübahisəli ödəniş, yüksək məhkəmə tərəfindən bir sübut vasitəsi olaraq qəbul edilən bank qeydləri ilə sübut olunsa da, bir presedent ödəniş araşdırmasının istifadəsi, qanuni prosedur qaydalarında üstünlük təşkil edən prosedur iqtisadiyyatı prinsipinə zərər verir və səbəblər məhkəmə müddətinin uzadılması.

4-Sözügedən hesabat araşdırıldıqda; Samsun Ticarət və Sənaye Palatası tərəfindən Türkiyə Statistika Təşkilatı tərəfindən təşkil edilən iddia sənədləri Başçılığına təqdim olunan məqalənin fəziləti bildirilir.

5-Samsun Ticarət və Sənaye Palatası Baş Katibliyi tərəfindən göndərilən məktub əsasında, işdən çıxma, az əmək haqqı və illik ümumi əmək haqqının minimum brüt əmək haqqının (1.201,50 TL) üstündə illik məzuniyyət alacağı hesablanmışdır. xitam tarixində.

Sənaye və Ticarət Palatası ümumi bir palatadır, görüləcək işlər, iddiaçının işi, peşə stajı, təhsili vəziyyəti, iş tarixi araşdırılmalı və müvafiq işçilərin və işəgötürənlərin təşkilatlarından və xüsusən də müvafiq peşə palatasından alınan əmək haqqının dəlilləri müəyyənləşdirilməlidir və bütün sübutlar birlikdə qiymətləndiriləcək və iddiaçının ala biləcəyi aylıq maaş müəyyənləşdiriləcəkdir. bir nəticə bu ödənişə görə hesablanmalıdır. Bu baxımdan natamam bir araşdırma qərarı səhvdir və korrupsiyanın səbəbidir. (Ali Məhkəmə 7. HD. 2013/3304 E. 2013/9369 K. 22.05.2013

A Sınıfı Əməyin Təhlükəsizliyi Mütəxəssisi kimi işləyən iddiaçı X-nin işini, peşə adını və iş stajını nəzərə alsaq, minimum ümumi əmək haqqı ilə maaş almağın adi həyat tərzinə zidd olduğu açıq-aşkar görünür.

6- Türkiyə Statistika Təşkilatı Başçılığı, 2015-ci ildə təqdim olunan əmək müqaviləsi hesabatının ləğv edildiyi iddia dosyasında, 2014-ci ilin brüt maaşının olmadığını ifadə edərək bu məlumat hesabına görə müraciət etməyimizi xahiş etdi.

7- Müştəri işimizi ekspert hesabatında, başlıqda, müttəhim iş yerindəki işdə, o vaxtı və otağın ümumi xüsusiyyətini nəzərə almadan Ticarət Palatası və Türkiyə Statistika Təşkilatı Başçılığının Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq cavab hesablamasını etdi .

"İşçinin peşə ilə məşğul olduğu vaxt, iş yerində işlədiyi tarixlər, vəzifə adı və həqiqətən işlədiyi iş barədə məlumat verilməli və həmkarlar ittifaqları, müvafiq işçi və işəgötürən təşkilatlar əvvəlki maaşın nəyə qadir olduğunu araşdırmalıdır. bir nəticə əldə etmək üçün bütün dəlillər birlikdə qiymətləndirilməlidir. " (TCYargıtay 22. HD Bazası No: 2017/18977 Qərar No: 2018/27796 Qərar Tarixi: 19.12.2018)

"Mükafat ödəmə anketinin qeyri-kafi olması, iddiaçının peşələrdə, iş tarixində, peşə ünvanında və həqiqi işlərdə sərf etdiyi vaxt, müvafiq peşə birliklərinə xəbərdarlıq etmək və digər təşkilatlardan əvvəlki maaş anketlərini və Türkiyə Statistika Təşkilatının veb saytındakı şəkillərini etməkdir. "qazanc məlumat sorğusu hissəsindəki məlumatlar nəzərə alınaraq araşdırma genişləndirilməli və sənəd daxilindəki bütün dəlillər birlikdə qiymətləndirilməli və aylıq ödəniş miqdarı ilə əlaqədar fikir ayrılığı həll edilməlidir." "(TCYargıtay 22nd HD Bazası No: 2016/3197 Qərar No: 2019/353 Qərar Tarixi: 09.01.2019)

8-Müştərimizin maaşı sübut olunsa da, həmyaşıd əmək haqqı araşdırması nəticəsində hazırlanan 07/03/2019 tarixli hesabat; ekvivalent əmək haqqındakı məlumatları açıqlamasa da, nəzərə alınmadan hazırlandı müştərimizin işinin, stajının, vəzifəsinin parametrləri; Müştərimizin adi həyat müddəti və iş sənədlərinə təqdim olunan sənədlərə əsasən ala bilmədiyi əmək haqqı hesablamaları aparılmışdır.

NƏTİCƏ: Yuxarıda izah edilən səbəblərdən və vəzifədənkənar təyin ediləcək prosedurları nəzərə alaraq, 07 tarixli hesabata etiraz etdik və Ali Apellyasiya Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq, həmyaşıd haqqı araşdırması təcrübəsindən imtina etdik. əmək haqqı ilə bağlı mübahisənin bank qeydləri ilə və bank qeydlərində göstərildiyi kimi sübuta yetirildiyi, müştərimizin işin uzanmaması üçün cavabdeh işəgötürən qarşısında 03 TL maaşla işlədiyini qəbul etməklə. və prosedur iqtisadiyyatı səbəbindən baxıldıqda, ilk ekspert hesabatının qərarı 2019 tarixində bizə bildirildi və vəkalətnamə ilə tələb etdiyim real dəyərlərə yaxın hesablama aparıldı. (tarix)

                                                               İddiaçı vəkillər

                                                                                 Ovçuluq.

Məşğulluq Məhkəməsi ekspert hesabatına müraciət etmək-5

ADANA 4-cü İŞ MƏHKƏMƏSİ

ASOS YOX:

NƏZƏR:

MÜVƏKKİL:

Case:

MÖVZU: X tarixli ekspert rəyinə qarşı müraciətlərimizin və ifadələrimizin verilməsi haqqında

AÇIKLAMALAR:

X tarixli ekspert hesabatı məhkəmə sənədlərinizdə bizə bildirildi. Bizə bildirilən ekspert hesabatındakı xoşagəlməz məsələləri qəbul etməməyimizə baxmayaraq, hesabata dair açıqlama və etirazlarımızı qanuni müddət ərzində təqdim edirik.

1-) Ekspert hesabatında müştərinin işdən çıxma və bildiriş ödənişi və illik ödənişli məzuniyyətin iddiaçı xeyrinə alacağı hesablanır. Bu kredit maddələri ilə əlaqəli bir şeyimiz yoxdur.

2-) Ekspert hesabatında; “İddiaçı iş günləri 09.00-8 saat, iş günləri 4,5 saat, şənbə və bazar günləri 44,5 saat, qalan hissəsi çıxıldıqdan sonra şənbə və bazar günləri 09.00-13.00 arasında işləyir. İddiaçının həftəlik işi 45 saatı keçmədiyi üçün iş vaxtından artıq əmək haqqı lehinə hesablanmayacaq. " Kimi qiymətləndirilmişdir. Ekspertin qiymətləndirməsinə etiraz edirik. Məhz; Müraciətimizdə "Müştəri müttəhimin iş yerində səhər saat 9.00-a, iş günü isə saat 18.00-dək çalışdı. Həftə ərzində bir həftəsi şənbə, digəri bazar günü səhər 9.00-a, axşam 16.00-a qədər işləyirdi. Müştəri şübhəli iş yerində ayda iki gün bazar günləri işləyirdi. " Formada göstərilir. Bundan əlavə, Şahid… Məhkəmədə verilən ifadəsində; İddiaçının şənbə günləri saat 16.00: XNUMX-a qədər işlədiyini gördüyünü bildirdi.

Müştərinin işdən artıq işi şirkətin "gündəlik xidmət kitabçasında" qeyd olunur. Təqsirləndirilən şəxsdən bu kitabın məhkəmə çağırışını tələb edirik. Yuxarıda göstərilən səbəblərdən əlavə vaxt alacaqları barədə qiymətləndirmələrinə etiraz edirik.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF   

Yuxarıda izah etdiyimiz və izah etdiyimiz səbəblərə və ex officio-da nəzərə alınmalı olan səbəblərə görə,

İşimizi hər bir kredit maddəsi baxımından ayrı qəbul etmək üçün,

- Ekspert hesabatında xoşagəlməz məsələləri qəbul etmədən iş vaxtından artıq olduğuna dair etirazlarımızı nəzərə alaraq ƏLAVƏ RAPOR TƏLƏB EDİN,

- Ümid edirəm ki, məhkəmə xərcləri və vəkilin haqqı müttəhimin üzərinə qalacaq. tarix                                                            

                                                                   İddiaçının vəkili

Vəkil Saim İNCEKAŞ - Adana Hüquq Bürosu və Hüquq Bürosu

Ekspert Məhkəməsinin Ekspertinin Hesabatı Bəyannaməsinə Petisiya -6-

X BİZNES MƏHKƏMƏSİ

DOSYA NÖMRƏSİ: 

Müdafiəçi: 

MÜVƏKKİL: 

İddiaçı: 

MÜVƏKKİL: 

Mövzu: 

İZAHI:

Əvvəlcə bildirmək istərdik; iddiaçı tərəfindən tələb olunan və hesabatda hesablanmış hər hansı bir kompensasiya və mükafat alacağını qəbul etmirik və bütün mənfi rəyləri rədd edirik. Ərizəçinin hesabatında mühüm hüquqi qiymətləndirmə hesablama səhvləri var; Aşağıdakı etirazlarımızın bir hissəsi olaraq TƏCRÜBƏDƏN əlavə bir hesabat tələb edirik.

1-)SENIOR kompensasiya qiymətləndirməsində BİZİM VERİB

Mütəxəssis hesabatında, SGK mükafat əsaslı mənfəət bəyannaməsində iddiaçının həqiqi əmək haqqının natamam göstərildiyi barədə ifadələr verilir; Hörmətli Məhkəmənizə iddiaçı tərəfindən xitam verilməsinin haqlı olduğunu yönəltməyi hədəfləmək; izahatlar edildi. Ekspertin bu qiymətləndirmələri sənədin həcminə uyğun olmayan FƏRQLİ İZLƏMƏLƏRdir. Ödəniş iddiası şahid tərəfindən sübut edilə bilməz. Dosyenin həcminə görə, mükafatların itirildiyi barədə yazılı bir dəlil yoxdur. HALBUKİ; İŞİN MƏHKƏMƏSİ PREZİDENTİN PREZİDENTLƏRİ TƏMİZLƏDİRİLƏN VƏ ÖDƏNİŞSİZ ÖDƏNİŞSİZDİR. İddiaçının şəxsi hüquqlarının ödənilməməsi iddiası sübuta yetirilmədi.

İşə verdiyimiz cavablarda bildirdiyimiz kimi, iddiaçı heç bir məzuniyyət və ya bəhanə gətirmədən işdə olmaması səbəbindən iş yerində olmadığı barədə bir hesabat aparıldı və sonradan iddiaçı öz bəhanəsi ilə əlaqədar bir notariat bildirişi və sonradan xəbərdar edildi. 30.10.2013-cü il tarixdə işdən çıxma səbəbiylə əmək müqaviləsinə xitam verildiyi bildirildi. HAKMİNİN BİZNES FƏALİYYƏTİNİ XƏLLƏ EDƏN SAVİ İLƏ BAĞLI İDDİA TARİXİ 06.11.2013-CÜ İLDİR. MÜSTƏQİLLİK VƏZİTƏSİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ İLƏ İŞÇİNİN XABARSIZ XƏDD VERMƏ HÜQUQU VƏ İŞÇİDƏNİN MƏHKƏMƏ XİDASINDAN SONRA TARİH OYUNCU İLƏ VERİLMƏDİ Mütəxəssis bu mövzuya istinad edilmədən yarımçıq MÜKAFAT İDDİALARININ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏHLÜKƏSİZ ŞƏRHLƏR YAZDI.

İşdən çıxma protokollarından, notariat bildirişlərindən və şahidimizin işə təqdim etdiyimiz ifadəsindən başa düşüldüyü kimi, iddiaçı ilə əmək müqaviləsi əmək qanunvericiliyinin tənzimləmə müddəalarına uyğun olaraq müştəri şirkəti tərəfindən haqlı olaraq ləğv edilmişdir. heç bir səbəb və bəhanə olmadığı üçün.

 • Ali Məhkəmə. 9. HD 3.10.2002 Qərarda 2002/3521 E. 2002/18425 K .:Ardıcıl 3 iş günü xaric olmaq, xitam vermə səbəbidir. Dosyenin məzmununa görə, iddiaçı işçinin 30.9.1999 - 3.10.1999 arasında ardıcıl 3 gün icazəsiz və bəhanəsiz işə gəlməməsindən sonra xidmət müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğv edildiyi başa düşülür. Məhkəmədən fərqli olaraq, iddiaçının xəbərdarlığı və işdən çıxma haqqı tələbinin düşüncə ilə sifarişlə verilməsi səhv idi və pozulma tələb olundu.".

Bu başlıqdakı izahatımız çərçivəsində iddiaçının qanuni olaraq xitam tələbləri lazımlı və mahiyyət etibarilə qiymətləndirilə bilmədiyi üçün işdən çıxma haqqı tələbləri rədd edilməlidir. Çünki, işəgötürənin qanuni olaraq xitam vermə bildirişindən sonra işçinin verdiyi xitam və xəbərdarlıq məzmununa hörmət edilə bilməz.

2-) 2013-cü ilin oktyabr ayı üçün 21 günlük əmək haqqının ödənilməməsi ilə bağlı qərara etirazımız

2013-cü ilin oktyabr ayı üzrə əmək haqqı sənədləri ekspert hesabatında təqdim olunmadığından; Noyabr 2013-cü il üçün 6 günlük haqqın ödənilmədiyi qənaətinə gəlindi.Eldə təqdim etdiyimiz əmək haqqı və bank qəbzindən anlaşılacağı kimi; İddiaçının noyabr 2013-cü il üçün 6 günlük haqqına uyğun gələn 290,02 TL, iddiaçının bank hesabına yatırıldı. Bu baxımdan 6 günlük ödəniş hesablamadan xaric edilməlidir.

3-) Daha MALİYYƏ VƏ UBGT Kalkulyasiyaları üçün BİZİM BİZİM

1.3-) ÇƏKİLƏN ÖDƏNİŞDƏN AXTARI VAXT VƏ UBGT AÇIQLANANLARININ HESABLANMASI TARİHLƏNMİŞ ƏHƏMİYYƏT TƏCRÜBƏSİNDƏ HATA EDİLİR. 

İşçi ilə işəgötürən arasında bağlanmış əmək müqaviləsi zamanı və ya işə qəbul edilərkən heç bir şərt qoyulmadan elan edən əmək haqqı "ilkin əmək haqqı" dır. Bu "çılpaq ödəniş”Də deyilir. Əsas əmək haqqı, çılpaq əmək haqqı, əsas əmək haqqı kimi fərqli adlar verilən bu əmək haqqından başqa işçiyə mükafatlar, mükafatlar, komissiyalar, dividendlər və sosial yardım, yemək, nəqliyyat vasitəsi, geyim, yanacaq, mənzil və buna bənzər pul və ya pul ilə ölçülə bilən müavinətlər ödənilir. əlavələr ”. İlkin əmək haqqı və əmək haqqı əlavələrinin və sosial müavinətlərin məbləği "geyimli haqq”. İşçilərin bonusları, illik məzuniyyət əmək haqqı, həftə tətili, ümumi tətil, iş vaxtından çox pul kimi debitor borcları əsas əmək haqqı (çılpaq əmək haqqı) üzərində hesablanır. Hesablama və Sertifikatlaşdırma KOMPENSASİYASI təsdiqlənmiş rüsumda aparılmalıdır. AMMA VƏZİLƏNİN HESABI VERİLMƏSİ ÜÇÜN HÜQUQİ HESAB VAR. BU STYLE MƏNZİL ƏMƏKDAŞLIQ KEÇİRƏCƏK, BUNUN MƏSƏLƏSİNDƏ TƏQDİM OLUNMASI İSTƏDİR. Ali Məhkəmənin əvvəlki qərarlarında aşağıda qeyd etdik;

 • 9. HDE 1998/15053 K. 1998/1695 T. 30.11.1998à İllik məzuniyyət haqqı və ümumi tətil haqqı, iddiaçının xeyrinə çılpaq ödəniş üzərində idarə edilməli olsa da, geyim miqdarı ilə bağlı qərar vermək düzgün deyil.
 • YARGITAY 9. QANUN RƏSMİ E. 1985 / 810K. 1985 / 3317T. 1.4.1985 ÜÇÜN YENİ ÖDƏNİŞ (Çılpaq əmək haqqı üzərində hesablamanın hesablanması) İş vaxtı, bazar, tətil və ümumi tətil maaşları çılpaq əmək haqqı üzərində hesablanır. …… .. İş vaxtı, bazar, tətil və ümumi tətil maaşları çılpaq əmək haqqı üzərində hesablanmalı olsa da, sosial yardımın geyinib əmək haqqı üzərində hesablanması düzgün deyil. . Məhkəmənin bu əsası nəzərdə tutmayan ekspert rəyinə görə daha çox işləməyi qərara alması doğru deyil. GƏLƏCƏYƏN NƏTİCƏLƏR ÜÇÜN TƏSVİR EDİLMƏSİ ÜÇÜN TƏSİR EDİLMƏSİNƏ ........
 • (…) Y9HD, 29.1.1987, 706/806 Qərara əsasən ekspertin hesabatında əlavə vaxt; Həftəlik tətil, ümumi tətil və ödənişli məzuniyyət pullarının sosial yardım və geniş əmək haqqı ilə edildiyi görülür. Bununla birlikdə, geniş mənada əmək haqqı yalnız bildiriş və işdən çıxma haqqına tətbiq olunur. Yuxarıda göstərilən hüquqlar çılpaq ümumi əmək haqqı üzərində edilməlidir. (Tekstil İşəgötürənlər jurnalı, Fevral 1988, S.19, s.18).
 • Formada verilən qərarlar, iş vaxtı və UBGT əmək haqqı YAĞLI SƏHİFƏLƏR üzərində hesablanmalı, bu qurulan Ali Məhkəmənin tətbiqinə çevrilmişdir.
 • 3-) ÖYRƏNMƏNİN PROFEKTİ ŞİKAYƏTƏ VERİLİR. İddiaçının şahidlərinin bu məsələni sübut baxımından eşitmələri yalnız iddiaçı ilə eyni vaxtda eyni iş yerində işlədikləri təqdirdə hörmətlidir. BU MƏNZİLƏDƏ, HESABATIN KALKULATOR İDARƏSİ VƏZİFƏLƏRİ İDDİA İLƏ İŞLƏYƏN ŞİRKƏTLƏRİN MÜDDƏTİNDƏN ÇATDIRILMAZ. Zirə şahidlərinin iş şərtlərinin iddiaçı ilə birlikdə işləmədikləri dövrdə həyata keçirilməməsinin şahidi olması mümkün deyil. BU MƏNZİLƏDƏ, İSTƏNİLMİŞ İŞLƏNMƏLƏRİNİN İSTEHSALLARI, İŞLƏNMƏK ÜÇÜN İŞLƏYƏN ƏMƏLİYYAT ÜÇÜN ƏMƏK MALİYYƏ HESABLARINI TƏLƏB EDƏCƏKLƏR. ƏLAVƏ HESABI götürməklə ŞİKAYƏTÇİ İLƏ İŞLƏMƏYƏCƏK İSTƏMƏYƏNLƏR, HESAB VERİLƏCƏK. BU PERİODLARI iddiaçı tərəfindən sayıla bilməz.

 Yargıtay HGK 2012 / 9843-2013 / 253 Qərarı məzmunu daxilində;

 • 'Məhkəmə, İddiaçının şahid ifadələrinə əsaslanan daha çox işinin qəbul edilməsi qərara alınsa da, sənəddəki ifadələr yalnız işin baxıldığı dövrdə 2002-2005-ci illər arasındakı dövrün ifadələrini və qeyri-kafi və mücərrəd şahid ifadələri ilə 2003-2007-ci illər arasında həddən artıq iş tələblərini ehtiva edir. sübut olunduğunu qəbul etmək səhvdir. Həqiqi iş iddiası mücərrəd şahid rəvayətlərindən başqa konkret dəlillərlə dəstəklənməlidir. "

İddiaçının şahidlərindən biri ... 08.07.2011-08.03.2013 tarixləri arasında İnönü Mağazasında iddiaçı ilə birlikdə işləyən başqa bir şahid. 20.11.2013 tarixindən əvvəl 8 aylıq müddətdə, işdən çıxarkən iddiaçı ilə işləmişdir. İş vaxtı və UBGT hesablanmasından 08.07.2011-ci ilədək olan müddət, iddiaçı şahidlərin iddiaçı ilə birlikdə işləməsi mümkün deyil, buna görə də iş üsulunun əsası ola bilməz.

3.3-) İddiaçıya ödəmə haqqı banka eyni miqdarda depozit qoyulur.Bu baxımdan yüklərin imzalarının daxili yurisdiksiyanın icrasına uyğun gəlməməsi vacib deyil. Ekspert hesabatında həddən artıq iş qeydləri olan dövrlər hesablanmadan xaric edilməsə də, səhv hesablandı. Əmək haqqı sənədlərində, MART, MAY, İYUN, AVQUST, SENTYABR, 2013, SENTYABR və Dekabr 2012-də, Oktyabr və Noyabr aylarında BÜTÜN MƏHBUS MÜDDƏALARI, HÜQUQİ QANUNUNUN HÜQUQ MÜDDƏƏTİNİN İNSTİTUTSION HÜQUQUNUN PRINSIPLƏRİNDƏ göründüyü kimi. Eyni şey UBGT hesablamalarına da aiddir.

 • Yargıtay Məhkəməsi Baş Məclisinin Əsas Sayı: 2012 / 9-843 Qərar Sayı: 2013/253  İŞÇİ BORDRO İMZALMAYAQsa, hər ay fərqli əmək haqqı, o cümlədən əlavə iş haqqı ödənildiyi təqdirdə satınalma qeydinin olmaması qənaətinə gəlinir və həddindən artıq ödəniş edildiyi yazılı sübutlarla sübut edilməlidir.

Yuxarıdakı Məhkəmə qərarında nəzərə alındığı kimi; İddiaçının həddən artıq iş vaxtı və ümumi tətil və tətil günlərinin ödənilməməsi mümkündür, lakin yazılı bir sübutla sübut etmək mümkündürsə, ümumi tətil və milli tətil günləri haqqının ödənilmədiyini ekspertin müəyyənləşdirməsi iddiaçının şahidlərinin ifadələrinə əsaslanaraq bizim tərəfimizdən qəbul edilir. heç vaxt mümkün deyil. Eyni şəkildə, iddiaçının maaşlarını aldığı bankdan daxilolmalardan da göründüyü kimi, əmək haqqı sənədləri və bank ifadələri tam uyğundur.

3-) Ekspert tərəfindən hesablanmış ümumi əmək haqqı ilə bağlı etirazlarımız

Mütəxəssis hesabatında iddiaçının müştəri şirkəti ilə işlədiyi müddət ərzində ümumi əmək haqqı hesablamasını qəbul etmirik. Yenə də əmək haqqı hesablamalarının imzasız olduğu güman edilir. Banka qoyulmuş məbləğlərin hesab fişləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əmək haqqı imzasının əhəmiyyəti yoxdur. Əmək haqqı iddiaları TƏDİRLƏ İLLƏNİLMƏZ, rəsmi əmək yeri qeydlərinin əmək haqqı ilə bağlı əksinin eyni dəyərli yazılı dəlillərlə sübut edilməsi lazımdır. Mütəxəssis əvvəlki haqq məktubunu nəzərə alsa da, qəbuledilməz bir metoddan istifadə edərək həddən artıq ümumi əmək haqqı hesabladı. Ekspertdən əlavə bir hesabat alaraq ÖDƏNİŞLƏRDƏ CƏMİ ÜCRƏ MƏLUMATI ÜZRƏ BÜTÜN HESABLAMALAR VİDALI MÜZAKİRƏ OLUNUB MƏHKƏMƏYƏ TƏQDİM OLUNMALIDIR.

4-) İddiaçının müvəkkilinin düzəlişinə etirazlarımız

Düzəltmə tələbi yuxarıda etiraz etdiyimiz ekspert hesabatındakı hesablamalara əsaslanır və əvvəlki ifadələrimizi və hesabata dair etirazlarımızı rədd edirik.

 NETİCE VETALEP: Yuxarıda göstərilən səbəblərə görə ekspert hesabatını və iddiaçı tərəfindən bu hesabat əsasında edilən düzəlişləri qəbul etmədiyimizi bildirməklə

Əvvəla, hesabata etirazlarımızı nəzərə alaraq, etirazlarımızı tamamilə qarşılamaq üçün ekspertdən ƏLAVƏ HESABAT alırıq,

 • Nəticədə, haqsız və əsassız işin və məhkəmə xərclərinin rədd edilməsini və vəkilin iddiaçı tərəfə tapşırılması barədə qərarın qəbul edilməsini hörmətlə tələb edirik.

Müttəhimin vəkili

İş Məhkəməsinin Ekspertiza Hesabatına Etiraz -7-

ADANA ... BİZNES MƏHKƏMƏSİNİN MƏHKƏMƏSİNƏ;

ASOS YOX:

İddiaçı:

Sədr:                              

davalılar:

Sədr:

Mövzu: Bəyanatlarımızı tarixli ara qərara uyğun olaraq təqdim etməkdən ibarətdir.

İZAHI:

1-İddiaçı müştərim şirkətdə işləyərkən… cavabdeh işəgötürən cavabdeh işəgötürən tərəfindən qeyri-qanuni jurnal saytı ilə ləğv edilərək vəzifədən kənarlaşdırıldı Gölcük 3. Notarius Devamsızlık səbəbiylə bildiriş. Türkiyə Respublikası Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin Kocaeli İl Müdirliyinin tarixli və nömrəli ... müfəttiş hesabatında, iddiaçı müştərimin əmək müqaviləsinin əsassız ləğvi ilə əlaqədar hazırlanan müfəttiş hesabatı açıqdır. Cavabdeh işəgötürən, intizam şurasının qərarına ehtiyac olmadan və iddiaçının bəhanəsini müdafiə etmədən əmək müqaviləsini haqsız olaraq ləğv etdi.

2- Eşidilən şahidlər arasında ... iddiaçının onu çağırdığını və xəbərdar etdiyini və vəziyyət haqqında da ustaya məlumat verdiyini bildirdi. Cavabdeh işəgötürən, ləğv etmək hüququndan sui-istifadə edərək, Əmək Qanunu və Kollektiv Müqavilənin müddəalarını açıq şəkildə pozdu.

3- İddiaçı işə gələ bilməyəndə böyük xəstəliklərlə və problemlərlə qarşılaşdı. Bu məsələ həm də iddiaçı şahidinin ifadələri ilə müəyyən edilmişdir. İddiaçı bu problemləri aradan qaldırmağa çalışarkən, işəgötürənə də vicdanla xəbərdarlıq etmə borcu barədə məlumat verdi.

NƏTİCƏ VƏ TƏLƏB: Yuxarıda izah etdiyimiz səbəblərə və bütün sənədin əhatə dairəsinə görə hörmətlə vəkalətnamə ilə işimizi qəbul etməyimizi xahiş edirik.

Davam edən Vəkil

İş Məhkəməsinin Ekspertiza Hesabatına Etiraz -8-

ADANA'ya .. BİZNES MƏHKƏMƏSİ

Göndərilmək üçün

ADANA Vəzifə Əmək Məhkəməsi

Fayl şəxsiyyəti       :

MÜTƏXƏSSİS Mütəxəssis hesabata etiraz edir:

DEPUTAT:

TƏKLİF:

DEPUTAT:

MÖVZU: Ekspert hesabatına qarşı etiraz və ifadələrimizin verilməsi.

1. İddiaçının əmək müqaviləsi işəgötürən baxımından haqlı bir səbəblə ləğv edildi və işdən çıxma və bildiriş ödənişi hüququ meydana çıxmadı. İddiaçının yenidən işə düzəltmə iddiası rədd edildi və Apellyasiya Məhkəməsinin əsaslandırılması əsasında xitamın əsaslı olmadığı iddia edilə bilməz. Aydındır ki, bu məsələ məhkəməni icra edən hörmətli Məhkəmənin təqdirinə və qiymətləndirməsinə aiddir.

Çünki İş K.-nin 25-ci maddəsində "İşçi, işəgötürənin və ya ailə üzvlərindən birinin şərəf və şərəfinə təsir edəcək sözlər və ya hərəkətlər edir və ya işəgötürən haqqında əsassız qınaqlar və ittihamlar edir." İşəgötürən baxımından ədalətli bir səbəblə ləğv olunma ehtimalını təmin edir. İddiaçı işəgötürənlə bağlı tez-tez ləğv və şikayətlər edir və ilkin araşdırmalar nəticəsində təqib olunmamaq qərarı verilir.

Ədalətli səbəblə xitam verildikdə, işdən çıxma və bildiriş ödəməsinin hesablanması səhvdir.

2.  İddiaçının lehinə, əsas işəgötürənin işçilərinə verilən mükafatların hesablanması prosedura və qanuna ziddir. Çünki; 4857 saylı Qanunun 2-ci maddəsi"(Əlavə abzas: 1/7 / 2006-5538 / 18 md.) Qanun və ya qanunla verilən səlahiyyət əsasında qurulan dövlət qurumlarında və təşkilatlarında və birbaşa və ya dolayı yolla ən azı sahib olduqları ortaqlıqlarda. kapitalın yüzdə əlli hissəsi, 4734 saylı Dövlət Satınalmaları Qanunu və ya bu şəkildə etdikləri işlərə əsaslanaraq qanun müddəaları çərçivəsində xidmət satınalma məqsədi ilə edilən müqavilələrə uyğun olaraq podratçılar vasitəsi ilə işləyənlər. ;

a) bu qurumlara, təşkilatlara və ortaqlıqlara aid kadrlara və ya vəzifələrə təyin olunmaq,

b) Bu qurumlara, təşkilatlara və ortaqlıqlara aid iş yerlərində işləyən və ya vəzifələrdə çalışanların kollektiv əmək müqaviləsi, kadr qanunları və ya digər şərtlərə uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər cür maddi hüquq və sosial müavinətlərdən istifadə etmək hüququ ola bilməz. müvafiq qanunvericilik. " müddəalarla işləyən işçilərin əsas işəgötürən tərəfindən öz işçilərinə verilən hüquqlardan ayrı-ayrılıqda faydalana bilməyəcəkləri barədə açıq bir şəkildə bildirilmişdir.

İddiaçı, şirkətimizlə bağladığı müqavilə çərçivəsində qəbul etdiyi və təsdiq etdiyi bütün əmək haqqlarını və qanuni hüquqlarını aldı. İşə qəbul zamanı iş şəraitini və əmək haqqı şərtlərini bilir və qəbul edir. Artıq tələb qudvil qaydalarına ziddir. Əslində, Ali Məhkəmənin HGK, E. 2015 / 22-772, K. 2015/1280, T. 29.04.2015 qərarı bu istiqamətdədir. Hətta 4857 saylı Qanunun 2-ci maddəsinin 9-cu bəndinin müddəasının ləğvi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə edilən müraciət, 18.1.2017-də yayımlanan 29952-cı il tarixli Konstitusiya Məhkəməsinin 28.12.2016/2016 E, 2/2016 K nömrəli nömrəsi ilə rədd edildi. .198-XNUMX OJ.

Bu səbəbdən artıqlıq ilə əlaqədar əmək haqqı və mükafat hesablamaları prosedura və qanuna ziddir.

3. Məzuniyyət haqqının hesablanmasında, iddiaçınızın işə başladığı ilk ildən etibarən əmək haqqı alacağını düşünmədən, məzuniyyət hüququ iş tarixindən etibarən hesablanması səhvdir.

Nəticə və tələb

İzah olunan səbəblərə görə ekspert hesabatına etiraz edirik. Şərəfli məhkəmənin qərarı ilə təqdim olunur.

Şübhəli ... Vəkil

İşçilərin iddiaları üzündən ekspert hesabatına etiraz -9-

MƏHKƏMƏSİNƏ ...

Fayl nömrəsi:

Cavabdeh: ... ..

Millət vəkili: Ovçuluq. ... ..

Mövzu: Ekspert Hesabatına Etirazların Göndərilməsi haqqında

Təsvirlər:

Ekspert tərəfindən hazırlanan hesabatda maddi və hüquqi səhvlər var ... .. və hesabatı qanunsuz olduğu üçün qəbul etməyimiz mümkün deyil.

MÜQAVİLƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ TARİHİNİ TƏYİN ETMƏK Mütəxəssisin vəzifəsi deyil ... 


Birincisi, ekspert hesabatının 2-ci səhifəsində "Qiymətləndirmə və Hesablar" başlıq altında "Müqavilənin ləğvi" Subtitrdə iddiaçı işinə xitam vermə tarixi ilə cavabdehin işinə xitam vermə tarixi ilə müqayisə edilərək iddiaçının işinə xitam verilmə tarixinin etibarlı xitam tarixi kimi qəbul edildiyi görülür. Mütəxəssisin hər hansı bir tərəfin xitam tarixini etibarlı hesab etməsi və yalnız bu ehtimalı qiymətləndirməsi, özünü hakim vəzifəsinə qoymaqla vəzifəsinin həddini aşdığını göstərir. Fayl hesablamaları həm ləğv tarixləri baxımından mütəxəssis tərəfindən ayrıca qiymətləndirilməli, həm də mülahizə məhkəməyə verilməlidir. Bu baxımdan ekspert hesabatını qəbul etmirik və etirazlarımızı təqdim edirik.

HESABIN ƏSAS ÖDƏMƏSİ HATALANDI ...


… Tarixli ekspert hesabatında əsas haqqın təyin edilməsində çatışmazlıqlar və səhvlər var. Çünki yuxarıda izah etdiyimiz kimi həm iddiaçının iddiaları, həm də iddialarını nəzərə alaraq ehtimal hesablaması aparmaq lazım olduğu halda, iddiaçının ifadələrinə əsaslanaraq birtərəfli və ikitərəfli hesab müəyyənləşdirmək tamamilə qanuna ziddir. şübhəli. 6100 saylı Mülki Prosessual Qanun, maddə 266. "Məhkəmə həll yolunun xüsusi və ya texniki bilik tələb edən qanundan kənar olub-olmadığına qərar verə bilər.Tərəflərdən birinin istəyi və ya öz istəyi ilə ekspertin səsini və rəyini almağa qərar verir. Hakimlik peşəsinin tələb etdiyi ümumi və hüquqi biliklərlə həll edilə bilən mövzularda bir mütəxəssisə müraciət edilə bilməz.." Müddəa tənzimləmə tapdı. Bu səbəbdən mütəxəssis yalnız texniki məsələlərə münasibət bildirə bilər. Şərhi və hüquqi məsələləri müəyyənləşdirmək imkanı yalnız mühakimə edən məhkəmə hakiminə məxsusdur. Ekspertin səhv hüquqi qiymətləndirmələri qərar üçün əsas ola bilməz.

BİLDİRİLMƏSİ ÜÇÜN HESAB HESABI VERİLMƏDİ ...

Geyimli əmək haqqı, işçinin aylıq əmək haqqının cəmi və işəgötürənin həmin iş yerində verdiyi pulla ölçülə bilən qalıcı müavinətlərin bir ayına bərabər olan məbləğdir. İşçinin qazancı yalnız orijinal əmək haqqı, yəni çılpaq əmək haqqıdırsa, geyimli əmək haqqı yalnız onun əsas əmək haqqı olacaqdır. Qəbulu təşkil etməməsinə baxmayaraq, işçiyə verilən tələblər hesablanarkən həqiqi əmək haqqına əlavə olaraq ödənişlər nəzərə alınacaqdır. Fayl daxilində işçiyə veriləcək həqiqi əmək haqqından başqa bir ödəniş olmadığı görülür, ancaq əmək haqqı hesablanarkən həqiqi alacaq borcuna maaşların nəyin əlavə olunduğuna dair böyük bir sual işarəsi var. bir mütəxəssis tərəfindən geyimli əmək haqqı adı altında mütəxəssis tərəfindən əhatə olunur. Bu səbəbdən, qeyri-müəyyən məlumatlar əsasında hazırlanan ekspert hesabatının müvafiq hissəsi də qanunsuz olacaqdır. Faylda göstərilən ödəniş hesablanmasını məlumatlandırılmadan və əlavə ödənişləri əsas götürmədən müəyyənləşdirmək qanuna ziddir.


KOMİSASİYA HESABLAMASINDA MADDİ VƏ HÜQUQİ HATALAR VAR ...


İddiaçının xidmət müddəti və son bir ayda ödənilən əmək haqqı ilə bağlı tamamilə mücərrəd və sübut olunmamış iddialara əsaslanaraq işdən çıxma ödənişi hesablanması qərəzli bir münasibət göstərir. Çünki işçinin faktiki əmək haqqına əlavə olaraq iş yerində ayrı-ayrı ödənişlər də əmək haqqı hesabına əlavə olunmalı və ortalama bir dəyər təyin edilməlidir. Bununla birlikdə, ekspert hesabatı araşdırıldığında, geyimli əmək haqqı hesablamasına daxil olan maaşların nə olduğu və həqiqi əmək haqqına nəyə görə əlavə edildiyi aydın deyil. Bu baxımdan ekspert hesabatını qəbul etməyimiz mümkün deyil. Edilən hesablamaya etiraz edirik.

ÜSTÜNÜN HESABLAMASI KİŞİ İDDİALARA GÖRƏ…

Ekspertin hesabat hazırlayarkən əsas götürdüyü şahid ifadələri iddiaçı tərəfindən verilən şahid ifadələrinə əsaslanır. Ekspertin vəzifələri daxilində sübut etmə yükü nədir? tərəfə Mənsub olduğunu qiymətləndirmək və öz rəyinə uyğun şərh və hesablamalar aparmaq qanuna ziddir. Hər iki tərəfin verdiyi şahid ifadələri əsasında ehtimal olunan bir hesablama aparılmalı olduğu halda, ekspert vəzifə həddini aşdı. Bu baxımdan yenidən hesablama tələb olunur.

İddiaçı şahidlərinə və sırf iddiaçının ifadələrinə əsaslanaraq hesab yazmaq qərəzli hesablamanın ən açıq sübutu olacaqdır. Dosyada həddindən artıq iş baxımından dinlənilən şahidlərin ifadələrindən də göründüyü kimi, iddiaçının çox işləməsi ilə bağlı şahid yoxdur. İddiaçının iddialarını yalnız mövcud olmayan şahid ifadələrinə əsaslanmaqla sübut etmək və bu iddia əsasında həddindən artıq iş faktının sübut olunduğuna dair bir hökm yaratmaq qanunsuz olardı.

İLLİK YARIŞMA ÜCRƏSİ HESABI ÜÇÜN QRUP ÖDƏNİŞİ QƏDƏR HESAB EDİLMİŞDİR ...

Qəbulu təşkil etməməsinə baxmayaraq, iddiaçının tələbinə tabe olan ödənişli məzuniyyət borclarının hesablanmasına ümumi əmək haqqı adı altında yuxarıda izah etdiyimiz mücərrəd və birmənalı olmayan hesablama daxil olan məlumatlar daxil edilmişdir. Paltarlı haqqın ətraflı hesablanması aparılmadan və bizə əks olunmadan müvafiq debitor borclarını qəbul etmək mümkün deyil.

Mütəxəssisin səlahiyyətlərini aşaraq, HESABAT TƏLİMATDA TƏRƏFDİR ...

…… tarixində bizə verilən ekspert hesabatının altıncı (son) səhifəsində “iddiaçı milli bayramlarda və rəsmi tətillərdə işləyir” qənaətinə gəlinir. Bu ifadə ilə özünü hakim mövqeyinə qoyaraq qərarlar verdiyi və qərəzsiz münasibət göstərə bilmədiyi açıq-aşkar görünür.

Çünki Ali Məhkəmənin 15. Mülki Məhkəməsi E. 1991/1695 K. 1991/5031, T. 24.10.1991;

“Məhkəmə, həll yolunun xüsusi və ya texniki bilik tələb etdiyi hallarda ekspert rəyinə müraciət edir. Hakimlər peşəsinin tələb etdiyi ümumi və hüquqi məlumatlarla həll edilə bilən mövzularda mütəxəssislər dinlənilə bilməz (HUMK). Hakim, ekspert hesabatındakı çatışmayan və birmənalı olmayan məsələlərin aradan qaldırılması üçün əlavə bir hesabat tələb edə bilər, zərurət yarandığı təqdirdə bir mütəxəssis seçib yenidən araşdırma apara bilər (HUMK. Maddə 275).

Mütəxəssis maddi işlərə münasibətini bildirir. Qanuni mövzularda rəy verə bilməz və sübut üçün mülahizəyə malik deyil. Ekspert hesabatının hökmün əsasını götürməsi, bu qaydalara uyğun olduqda mümkündür.. Əksinə, rəftar, Türk Milləti adına qərar verən yeganə səlahiyyət sahibi olan "Hakim" in yerinə "bir mütəxəssisin" əvəzlənməsi ilə nəticələnir. Müqavilənin təfsiri və tərəflərin irəli sürdüyü məsələlərin qəbulu ekspertə həvalə edilə bilməz. Bu məsələlərə riayət olunmadığına görə sənəddəki hesabat kifayət deyil. Yetərsiz hesabatlara görə qərar qəbul edilə bilməz."


Nəticə və istək:
Yuxarıda göstərilən və izah edilən səbəblərə görə;

a/ Mütəxəssis hesabatına etirazlarımızı daxil edən vəsatətimizin qəbulu ilə

b/ İlkin etirazlarımızı nəzərə alaraq sənədin yenidən hesablanması üçün yeni bir mütəxəssisdən müraciət etməsini istəyirik.

Müttəhimin vəkili

Məşğulluq Məhkəməsi ekspert hesabatına müraciət etmək-10

ADANA 7-ci İŞ MƏHKƏMƏSİNƏ

Fayl ID:

Sınaq günü:

TƏCRÜBƏ HESABATINA

SƏNƏDLİ BİLDİRİMLƏ

PLAINTIFF:

MÜVƏKKİL:

VƏZİFƏ 

Sədr:

Mövzu:… Bildirişdə göstərilən Ekspert Hesabatına Dəyanətlərimizin və Etirazlarımızın Təqdimatı.

AÇIKLAMALAR:

Müvəkkilim 01.01.2015-ci il tarixində iş yerində işə başladı və 18.12.2018-ci ildə işdən çıxarıldı. Bu müddət ərzində bir karoser ustası və xidmət sürücüsü olaraq çalışdı. İşə girdiyi müddətdə 1900 TL NET ÜCRET alan müştəri hər gün 2 saatdan çox işləyir və son aylarda UBGT günlərində işləyir.

Ekspertizada alınan xalis haqqın az hesablandığına görə, alınacaq maddələrin hamısı səhv təyin olundu, məhkəmənizin yenidən əlavə hesabat tələb etməsi lazımdır. Məhz;

1-) Əvvəla, ekspert rəyi nəticəsində cavabdeh tərəfin verdiyi resept etirazının səhv və ədalətsiz olduğu müəyyən edildi. Hesabata uyğun olaraq, müştərinin ... 18/12/2020 tarixində cavabdeh işəgötürən tərəfindən haqsız olaraq işdən azad edildiyi sübut edilmişdir. Müştəri şahid ifadələri və TÜRKSTAT GƏLİR MƏLUMAT sorğusu nəticəsində sübut olunmuş 1900 TL NET haqqı almasına baxmayaraq, ekspert rəyi nəticəsində minimum əmək haqqı üzərində hesablamalar aparmaq haqsız və qanunsuzdur.

TC YARGITAY 9. Mülki Palata Bazası: 2010/38484 Qərar: 2013/2588 Qərar Tarixi: 23.01.2013;

İş həyatında daha az vergi və ya sığorta haqqı ödəmək üçün, əmək müqaviləsində və ya əmək haqqı sənədlərində göstərilən maaşların həqiqəti əks etdirmədiyi görülür. Bu vəziyyətdə həqiqi əmək haqqının təyin edilməsi vacibdir. İşçinin əmək stajı, peşə adı, faktiki olaraq gördüyü iş, iş yerinin xüsusiyyətləri və həmyaşıdına ödənilən əmək haqqı kimi məsələlər nəzərə alınmaqla imzalanmış əmək haqqı bəhsindəki əmək haqqının həqiqəti əks etdirmədiyinə şübhə olduqda. işçilər, şahid ifadələri ümumiləşdirilməli və işçinin peşədəki vaxtı, iş yerində işlədiyi tarixlər, vəzifə adı və həmkarlar ittifaqları, müvafiq işçi və işəgötürən təşkilatlar tərəfindən bərabər əmək haqqının nə ola biləcəyi araşdırılmalıdır. əslində görülən işlərin hesabatı və bütün dəlilləri birlikdə qiymətləndirərək bir nəticəyə gəlmək lazımdır.

TC YARGITAY 9. Mülki Palata Bazası: 2004/8503 Qərar: 2004/24277 Qərar Tarixi: 27.10.2004;

İddiaçının imzaladığı və imzası inkar edilməyən əmək haqqı hesablarında iddiaçıya verilən əmək haqqı minimum əmək haqqı kimi göstərildi və məhkəmə onun qiymətləndirildiyi barədə qərar verdi. İddiaçının iş yerində bir inşaat ustası olaraq çalışan iddiaçının iş vaxtı, görülən iş və şahid ifadələri birlikdə qiymətləndirilir və əmək haqqı sənədlərinin həqiqəti əks etdirmədiyinə dair bir şübhə yaranır. Bu səbəbdən iddiaçının iş vaxtı, görülən iş, iş tarixləri istənilməli və peşə müəssisəsindən alınacaq haqq tələb olunmalı, cavabı bütün dəlillərlə qiymətləndirilməli və ehtiyac olduğu təqdirdə ödəniş təyin edilməlidir. , mütəxəssis yenidən hesabatlandırılmalı və debitor borcları nəticəyə görə hesablanmalı və qərar müvafiq olaraq verilməlidir.

Yuxarıda göstərilən Apellyasiya Məhkəməsi qərarları ilə əmək haqqı hesablanarkən, yalnız əmək haqqı sənədində göstərilən əmək haqqı deyil, həm də TÜİK GAIN MƏLUMAT və Peşəkar Təşkilatlardan alına biləcək maaşlar da sorğulanaraq edilməlidir, lakin bu məsələ laqeyd qaldı. Buna görə, digər debitor borcları üzrə səhv təyin olunmuş Əmək haqqının hesablanması (İş stajı, Bildiriş, UBGT və İş vaxtı və s.) Natamam araşdırma və araşdırma nəticəsində hazırlanmış bir hesabatdır. 

Bundan əlavə, əmək haqqı bülletenində 1900 TL-dən çox əmək haqqının göründüyünə dair hesablama iddiası olsa da, bu həqiqəti əks etdirmir. Cavabdeh tərəf ədalətsiz və pis niyyətli şəkildə əmək haqqı hesabını, müştərimizin həqiqi alacağı borc 1900 TL (Net) olmalıdır deyə təşkil etdi, sanki bu ödənişə ÜCRET + İş vaxtı + AGI daxil oldu. Möhtərəm Məhkəmənin diqqətini bu məsələyə yönəldirik və əlavə hesabatda bu istək üzrə hesablama aparılmasını istəyirik.

2-)  Mütəxəssis hesabatında, AGİ VƏ YAXŞI İŞİN ödənişə daxil olduğu qənaətinə gəlinmişdir. Müştəri evli və uşaq sahibi olduğu üçün MLA bu kimi amillərə görə dəyişir, bunu hesablayarkən bunlar nəzərə alınmalıdır. AGI VƏ İSTƏYƏN İŞLƏR alınan ödənişə əlavə edilə bilməz.

 Y.9.HDE 2015/28028 K.2019 / 1811 T.21.01.2019;

“Minimum yaşayış müavinəti nə əmək haqqı, nə də əmək haqqına əlavə deyil. Minimum yaşayış müavinəti, fərdi şəxsin və ya ailənin bir hissəsinin ümumi yaşayışdan minimum yaşayış səviyyəsini təmin edəcək vergini çıxmaqdır. Bu səbəbdən minimum yaşayış müavinəti nə xalis əmək haqqına, nə də ümumi əmək haqqına əlavə edilə bilməz, nə də minimum yaşayış minimumu ilə əmək haqqı təyin edilərkən çılpaq əməkhaqqına bürünmək bir qazanc elementi deyil. "

Yuxarıda göstərilən YARGITAY qərarında göründüyü kimi, AGI kimi ödənişlər xalis ödənişə əlavə edilə bilməz.

Ali Məhkəmənin məhkəmə qaydalarına uyğun olaraq Minimum yaşayış müavinəti qazancın bir hissəsi olmadığından, işçinin işdən çıxma təqaüdü, iş vaxtından artıq, milli bayram, ümumi tətil, illik məzuniyyət və əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınmayacaqdır.

3-) Yuxarıda göstərilən məsələlər nəticəsində əlavə hesabatla hesablanmalı olan 1900 TL ÜCRET (NET) nəticəsində hesablanacaq digər borc maddələri də dəyişəcək və müştərinin haqsız xitamdan yaranan şikayətləri sübut olunacaq.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF:

Yuxarıda göstərilən təklif və məsələləri nəzərə alaraq;

 Mütəxəssis hesabatında göstərilən səhv hesablanmış ödəniş nəticəsində məhkəmənizdən digər KİDEM, BİLDİRİM, İŞİN ÜZRƏ İŞİ və UBGT və s. Kimi alacaq maddələrin ƏLAVƏ RAPORU alınaraq hesablanmasını və səbəbləri səbəbiylə ədalətli tətbiq edilməsini tələb və xahiş edirik. bütün fayl daxilində müşahidə edildi.                      

İddiaçının vəkili

Ekspert Məhkəməsinin Ekspertinin Hesabatı Bəyannaməsinə Petisiya -11-

ADANA MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİNƏ

FAYDALI:

HESABAT ETMƏK

EDEN (MÜDAFİƏÇİ):

Sədr:

PLAINTIFF:

Sədr:

Mövzu: Qarşı bəyanat və etirazlarımızın tarixli əlavə ekspert hesabatına təqdimatıdır….

AÇIQLAMALAR: Fayl nömrəsi yuxarıda yazılmış olduğu halda Məhkəməniz tərəfindən məhkəmə müddətinə etiraz baxımından ekspertdən əlavə bir hesabat alınmasına qərar verildi və ekspert tərəfindən verilmiş ... tarixli əlavə hesabata bildirildi. bizə .... Etiraz və açıqlamalarımızı son tarixdə hesabata təqdim edirik. Məhz;

1-Hər şeydən əvvəl, təkmilləşdirmə müddəti daxilində edilir və ödəniş edilmir, bu səbəbdən etibarlı deyil və bir müddəa ifadə etmək mümkün deyil, buna görə rədd edilməlidir.

2-SENIOR COMPENSATION haqsız və əsassız bir iddiadır və bu rədd edilməlidir. Əlavə hesabatda bu məsələyə toxunulmasa da, iddiaçı əmək müqaviləsini haqlı bir səbəblə ləğv etdiyini sübut edə bilmədiyi üçün işdən çıxma haqqı ala bilməz. Çünki bizə təqdim olunan imzalı əmək haqqı bülletenlərindən də göründüyü kimi, aldığı haqq SGK-ya bildirilən ödənişlə eynidir. Bu əmək haqqı minimum əmək haqqının üzərindədir və dəqiqliyi imzalı əmək haqqı sənədləri ilə təsdiq edilmişdir. Bu səbəbdən yazılı sənəd xaricində şahid ifadələri ilə əksini sübut etmək artıq mümkün deyil.

Bundan əlavə, iddiaçı bildirildiyi gün işləməyə məcbur olduğunu sübut edə bilmədi. Faylın məzmunu araşdırıldıqda, bildirildiyi günlərdə işlədiyinə dair bir qətiyyət olmadığı açıq şəkildə görüləcəkdir. Bu səbəbdən iddiaçının əmək müqaviləsinə işdən çıxma pulu almaq hüququ verilmiş şəkildə xitam verildiyi qənaətinə gəlmək səhv olardı. İddiaçının xidmət inventarı araşdırıldıqda müştərinin şirkətdən çıxan kimi başqa bir şirkətdə işə başladığı məlum olacaq. Əslində iddiaçı tərəf müştərinin iş yerinə heç bir bildiriş göndərmədən işdən çıxdı və işdən çıxdı. Müştəri bu mənada qurban oldu. Bütün bu vəziyyətləri nəzərə alaraq, iddiaçının başqa bir şirkətdə heç bir əsaslı səbəb olmadan işləmək üçün əmək müqaviləsini ləğv etdiyi açıq və aydın olduğu üçün tələbçinin işdən çıxma haqqı tələbi açıq şəkildə rədd edilməlidir.

İşdən çıxma ödənişinin qəbul edilməməsi şərtiylə, işdən çıxma hesabı da səhvdir və hesablanmasına etiraz edirik. Dosyadakı xidmət siyahısından da anlaşıldığı kimi, iddiaçı 07.10.2003 və 21.09.2011 tarixlərində fərqli iş yerlərinə köçürülmüş və müştəri işdən çıxma və məzuniyyət haqqını ödəməklə iş yerini tərk edərək imtina imzalamışdır. Kıdem tazminatı və işdən çıxma təqaüdü və kıdem tazminatı kəsildi və staj son işdən çıxma tarixi olan 30.12.2011 tarixində işə başladı. Bu səbəbdən, işdən çıxma haqqının hesablanması, qəbul etməməsi şərti ilə 30.12.2011 tarixindən etibarən edilməlidir.     

3- İddiaçının DAHA MESAJ borcları yoxdur. İş yerindəki iş saatlarını və işçilərdən alınan sənədləri sübut etmək üçün faydalı olan iş dəftərindən başa düşüldüyü kimi, iş yerinə maraq yoxdur. Ödəniş imzalanmış əmək haqqı sənədləri ilə təsdiqləndikdə yerinə yetirildikdə ödənilir. Müəyyən edildiyi kimi əvvəlki mütəxəssisin əlavə hesabatını araşdıraraq 2012-ci il noyabr ayından (noyabr da daxil olmaqla) işdən çıxarıldığı günədək İMZALANAN ÖDƏNİŞLƏRİN AÇIQ olduğu müşahidə edilir. Buna görə mütəxəssisin bu müddət üçün əlavə iş vaxtı hesablamasını qəbul etmirik. Çünki iddiaçı tərəf yazılı sənəd təqdim edərək bu müddət ərzində iş vaxtından artıq işlədiyini sübut edə bilməyib. Bunun təbii bir nəticəsi olaraq mütəxəssisin və hörmətli Məhkəmənin etməsi lazım olan tək şey, 01.01.2011 tarixindən etibarən müddətin bitdiyi zaman əmək haqqı sənədlərinin imzalanması ilə 31.10.2012 tarixində iş vaxtından artıq işlərin hesablanmasıdır. Başqa sözlə, 01.01.2011 - 01.07.2012 tarixləri arasında hesablama aparılaraq bu məbləğə 4.765,95 - 01.07.2012 tarixləri arasında 31.10.2012 TL əlavə ediləcək. Mütəxəssis 01.07.2012-31.12.2012 tarixlərini bütün dövrü 1.410 TL olaraq hesabladı. Bir nisbətlə bir nəticəyə çatırıqsa, bu dövrü 75 TL olaraq hesablaya bilərik. Nəticədə, iddiaçıya ən çox 940 TL əlavə iş ala biləcəyi ortaya çıxacaq. OYSAK MÖVZUSU, İMZALANAN ÖDƏNİŞLƏR DÖVRÜNDƏ MESAJ HESABLARINDAN ÇOX OLDU. DAHA, MÜTƏXƏSSİSİN VAXT VAXTINDA AXTARIQ NƏ HESABLADIĞINI AĞLAMAYIQ. Mütəxəssis Məhkəmədən mütəxəssisin iş vaxtının hesablanması üçün hansı meyarların olduğunu izah etməsini xahiş edirik. Hipotetik və həddən artıq hesablamalarla səhv nəticələrə çatır.    

4- Eynilə, HƏFTƏNİN TƏTİLİ haqqının hesablanması səhv aparılmış və müddətlər və imzalanmış əmək haqqı müddətləri nəzərə alınmamışdır. Bundan əlavə, saat hesablaması səhv aparıldı və səhv nəticələrə gəlindi. Məhdudiyyət müddəti bitdikdən sonra 01.01.2011-ci il tarixindən etibarən 01.07.2012 TL məbləğində və 3.309 tarixinə qədər yenidən nisbətlə hesabladığımız 31.10.2012 TL, 1.000 TL ümumi tətil işi olaraq hesablanacaqdır. alacaq. Bu səbəbdən mütəxəssis tərəfindən imzalanmış əmək haqqı sənədlərinin mövcud olduğu dövr üçün hesablamanı qəbul etmirik.

5- MİLLİ BAYRAM VƏ ÜMUMİ TƏTİLİ İŞLƏMƏ ÜCRETİ də yuxarıda göstərilən meyarlara uymadan hesablanır. İddia tarixindən əvvəl hissə üçün 100 TL istənilib və bir yaxşılaşdırma ilə yalnız 250 TL və nisbətlə hesablanan 80 TL, yalnız qəbul etmə mənasını verməməsi şərtilə 430 TL tələb oluna bilər.

6-İddiaçının İLLİK İcazəsi yoxdur. Əvvəla, iddiaçı tərəfin müştəri şirkətində işləyərkən illik məzuniyyət almadığı iddiası səmimi və real deyil. Çünki Ali Məhkəmənin qərarları ilə təsdiqləndiyi kimi, işçinin uzun illərdir icazə almadan işləməsi adi həyat axınına ziddir və səmimi olaraq qəbul edilə bilməz. İddiaçıya işə giriş və çıxma zamanı şəxsən istifadə etmədiyi məzuniyyət haqqı ödənilmişdir. İllik məzuniyyət müddəti, son iş tarixindən bəri iş stajı nəzərə alınmaqla hesablanmalıdır. Əlavə olaraq, imzalı əmək haqqı sənədlərində illik məzuniyyətdən istifadə etdiyi açıq şəkildə aydındır. Bütün bu konkret dəlillərdən asılı olmayaraq mütəxəssis illik məzuniyyət hesablamasına ilk gündən başladı və istifadə olunmamış kimi hesabladı. Bu səbəbdən iddiaçının illik məzuniyyət hüququ olduğunu qətiyyən qəbul etmirik.

Yuxarıda göstərilən etirazlarımızın qanuni əsasları olduğu və bunlar konkret dəlillərlə sübut olunduğundan, yeni hesablama aparılmasını və dosyeni yenidən ekspertə təqdim edərək, xüsusi olaraq imzalanmış borcalanlar yenidən icad olunaraq yeni bir hesabat hazırlanmasını xahiş edirik. Bu tələb məhkəmə tərəfindən qəbul edilmirsə, bu halda sübut edilə bilməz. davanın rədd edilməsi Hörmətlə bütün məhkəmə xərcləri və xərclərinin qarşı tərəfə verilməsini tələb edirik.

Müttəhimin vəkili

Məşğulluq Mütəxəssis Hesabatına etiraz ərizəsi -12-

ADANA 5-ci İŞ MƏHKƏMƏSİNİN FƏXRİ HÜKMÜNƏ

FAYDALI:

MÜTƏXƏSSİS Mütəxəssis hesabata etiraz edir:

MÜVƏKKİL:

NƏZƏR:

MÜVƏKKİL:

Mövzu: X tarixli ekspert hesabatına qarşı ifadə və etirazlarımızı daxil edən vəsatətimizdir.

İZAHLAR:

Məlumatı yuxarıda verilmiş məhkəmənizin sənədində əldə edilmiş ekspert hesabatı səhvdir və hökm üçün uyğun deyil. Bu səbəbdən hesabata etirazlarımızı qanuni müddət ərzində təqdim edirik. Məhz;

Cavab ərizəmizdə açıq şəkildə qeyd etdiyimiz kimi, iddiaçıya ödəniləcək bütün təzminat və hüquqlar ona ödənilmişdir. İşdən çıxma ödənişi qəbzi də bizim tərəfimizdən məhkəməyə təqdim edilmişdir. Digər tərəfdən, iddiaçı xeyrinə hesablanmış işdən çıxma pulunu qəbul etməyimiz mümkün olmayacaq. İddiaçının tərəf iddiaları əsassız idi və mücərrəd ittihamlardan kənara çıxa bilmədi və iddia bəndini konkret dəlillərlə sübut edə bilmədi. Lakin buna baxmayaraq, hesablama yalnız iddiaçı şahidlərinin ifadələri ilə aparılmışdır və bu vəziyyət ədalətsizlik təşkil edir.

X sınaq tarixi məhkəmə ".. iddiaçının cavabdehlə işlədiyi vaxtla əlaqədar iddiaçı şahidlərinin ifadələri nəzərə alınaraq hesabat hazırlanmasına .." kimi müvəqqəti qərar bizim tərəfimizdən düzgün tapılmadı. Konkret sübutlar olmadan yalnız iddiaçının şahid ifadələrinə uyğun bir hesabat vermək qanuna zidd olardı.

Sözügedən məruzədə ”” .. Şahidlər iddiaçı tərəfindən tarixlər arasında fasiləsiz çalışdıqlarını bildirdilər .... İddiaçının… tarix aralığında ... gün olduğunu müəyyənləşdirməklə razılaşmırıq. ” Şahid ifadələri və ... TL kimi həddən artıq miqdarın təyin edilməsinə əsaslanan qərarı qəbul etmirik. Bundan əlavə, şahid ifadələrində iddiaçının illər arasında fasiləsiz işlədiyi bildirilmir ... və hesabatın həqiqəti əks etdirməyən bu hissəsini qəbul edə bilməyəcəyik.

İddiaçı, vəsatətdə belə haqsız olaraq işdən çıxma haqqını tələb etsə də, iddiaçının iş tarixi göstərilməyib, amma ekspert hesabatı bu gündən hesablanır ... İddiaçı tərəfin rəy bəyannamələri ilə verdiyi iddia heç bir konkret sübuta əsaslanmasa da, hesablanmış işdən çıxma ödənişini qəbul etməyimiz mümkün deyil.

Yenə də iddiaçı tərəf tərəfindən bu işin qeyri-müəyyən olub olmayacağı qismən fəaliyyət Açılıb-açılmadığına dair açıqlama verilməyib. Qəbul mənasını verməməsinə baxmayaraq, işçi alacaq məbləğini təyin edə bildiyindən müddətsiz borc iddiası qaldırıla bilməz. Həm hüquqi tənzimləmə, həm də məhkəmə məhkəmə qanununa uyğun olaraq əvvəlcə iddiaçı iddiası prosedurdan kənarlaşdırılmalıdır.

Bundan əlavə, iddiaçı şahid ifadələri ilə iddia edilən əlaqəni sübut edəcəyini bəyan etsə də, sübut edə bilmədi. Bu vəziyyətdə sövdələşmədən danışmaq mümkün deyil. İddiaçının iddia etdiyi kimi, sövdələşmə səbəbi ilə bərabər əməliyyat borcuna ziddiyyət iddiası belə sübut edilə bilmədi və açıq şəkildə ortaya qoyulan işin ədalətsiz olduğu açıqdır.

İşçinin xeyrinə təfsir prinsipi yalnız qanunvericilikdə aydınlıq olmadıqda tətbiq oluna bilər. Qanunvericiliyin kifayət qədər aydın və aydın olduğu bir vəziyyətdə, işçinin layiq olmadığı təzminat maddələrini vermək mümkün deyil. Heç kim layiq olduqlarından çox qazanmır. Qanuni qaydalar haqsız qazanc əldə etmək səylərini qorumağa qadir deyildir.

İzah olunan səbəblər işığında qeyd olunan ekspert hesabatı həqiqəti olduğu kimi əks etdirmir, səhvdir, qərar üçün əsas ola bilməz və ziddiyyətlərlə doludur. İndiki işin aydınlaşmasına heç bir təsiri olmayacağı açıqdır. Bu səbəbdən bu ekspert hesabatına etiraz etmək məcburiyyətindəyik və etirazlarımızı nəzərə alaraq bu haqsız, əsassız işin rədd edilməsinə qərar verilməlidir.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF: Yuxarıda göstərilən təklif və izah edilən səbəblər baxımından; ekspert tərəfindən işə təqdim edilmiş hesabat; Yarımçıq, səhv məsələləri və ziddiyyətləri ehtiva etdiyi üçün qəbul etmirik. Ədalətsiz, təməli olmayan və qanuni faydası olmayan bu işin rədd edilməsi ilə sınaq xərcləri və vəkil haqqını qarşı tərəfə qoymağı hörmətlə xahiş edirik. 20.02.2021

DEPUTAT ATTORNEY

Əmək Məhkəməsi Mütəxəssis Hesabatına və Tazminata müraciət -13-

ADANA MƏHKƏMƏSİNƏ

Fayl Əsas ID:

(ETİRAZ VƏ BƏYAN Yerləşdi) VƏZİFƏ:

Sədr:

PLAINTIFF:

Sədr:

MÖVZU: Mütəxəssis hesabatına və düzəlişlərinə qarşı İTİDAMIMIZ VƏ BİZAMLARIMIZ

İZAHLAR:

1. Mütəxəssis hesabatı QANUNA və QANUNLARA AÇIQDIR və TƏMİN OLUNMAZ;

2. Mütəxəssis hesabatının “Xidmət müqaviləsinin mahiyyəti və ləğvi” adlı hissəsində, müştərinin cavabdeh şirkətə vurduğu ziyanın səbəbi kimi iddiaçı ilə iş müqaviləsi işdən çıxarılmaqla ləğv edilmiş, lakin sonradan sübut etmə yükü şübhəli müştəri, cavabdeh tərəf olaraq və yoxlama hesabatı., sonlandırıldı məhkəmə qərar və ya məhkəmə qərarı və s. İşdən kənarlaşdırma üzrlü bir səbəbə əsaslana bilmədiyi üçün, bunun qanunsuz bir xitam olduğu və 4857 saylı Qanunun 17-ci maddəsinin müddəalarına zidd olduğu müəyyən edilmişdir.

3. Ali Məhkəmənin HGK qərarında, iş müqaviləsinin ləğv edilməsinə səbəb olan hərəkət səbəbindən iddiaçıya qarşı cinayət işi qaldırıldığından; Bu işin nəticəsi işdən çıxma ödənişi tələbi ilə əlaqədar gözlədilməli və buna görə qərar verilməli olduğu qənaətinə gəldi. Yenə də Kassasiya Məhkəməsinin 9-cu Mülki Məhkəməsinin 06.06.1994-cü il tarixli və 1994/3809 E. və 1995/8607 K. nömrəli qərarında, nəticəsinin və yekunlaşmasının gözlənilməli olduğuna qərar verdi. Bununla bağlı bir çox oxşar Ali Məhkəmə qərarı var. Ali Apellyasiya Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq, yuxarıda göstərilən cinayət işinin başa çatması və hökmün yekunlaşdırılması gözlənilir. Bu baxımdan, ekspert hesabatında sübutetmə yükünün müştəri şirkətinə aid olması və bu istiqamətdə heç bir qəti qərar verilməməsi üçün heç bir əsas yoxdur.

4. Daha əvvəl ətraflı qeyd edildiyi kimi, işdən çıxarıldığı tarixə cinayət işinin materialları və işə təqdim olunmuş yoxlama hesabatının məzmunu iddiaçının iş müddətini əhatə edir. Bu baxımdan, cinayət işinin davam etdiyi bu ciddi iddiaların aradan qaldırılması ədalət tələbidir. Əslində, Ali Məhkəmənin 9-cu Mülki Məhkəməsi, 18.10.1997-ci il tarixli 1997/17431 E. və 1999/123 K. saylı qərarında aşağıdakı qərarları verdi. Buna görə “Anlaşılır ki, iddiaçı ... işəgötürənə ziyan vurduğu üçün işdən çıxarılıb. Eyni hadisələr səbəbiylə iddiaçı işçiyə xidmət səbəbiylə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyi üçün ictimai bir iddia qaldırıldı və məhkəmə sonunda dəlil olmadığı üçün bəraət qərarı verildi. İşəgötürən tərəfindən edilən xidmət müqaviləsinə xitam verilməsinin haqlı olub-olmaması məsələsi əvvəlcə həll edilməlidir. Bəraət qərarı dəlil çatışmazlığına əsaslandığından, bu halda təsirli olduğu qənaətinə gəlmək olmaz. Mütəxəssis vasitəsi ilə bu sənədlər və lazım olduqda iş yerindəki kitablar və qeydlər üzərində araşdırma və araşdırma aparılaraq nəticəyə görə qərar verilməlidir. Yarımçıq yoxlama və hökm altında bildiriş və işdən çıxma ödənişi tələblərini almaq səhvdir ... " Göründüyü kimi bir mütəxəssisin dosyeni ictimai işin predmeti olan hərəkətlərin xüsusiyyətinə görə araşdırması lazım olduğu vurğulandı və məsələni yalnız hesablamalar və qərarlarla həll etmək kifayət deyildi. əmək qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun olaraq. Bu baxımdan fərqli bir mütəxəssisdən rəy almaq lazım olduğu qənaətindəyik və düşünürük.

5. Digər tərəfdən, şirkətlərdə maaşları əl ilə ödəmək normal və adi deyil. Həmin dövrdən etibarən bu ödənişlərin yazılı sənədlərdə uçotu üçün məsuliyyət iddiaçıya aiddir. Bu səbəbdən iddiaçı səlahiyyət və məsuliyyətini yerinə yetirmədiyi səhlənkarlığından və ya günahından istifadə edə bilməməlidir. Bu məsələnin nəzərə alınmadığına dair ekspert qərarlarını qəbul etmirik.

6. Bundan əlavə, şahid ifadələri ekspert hesabatında qərəzli olub və yazılı dəlillərlə sübutun mümkün olduğu məsələlərdə şahid dəlilləri kreditləşdirilib. Bu səbəbdən edilən hesablama qanuna və qanuna ziddir və qərar əsas götürülə bilməz.

7. Hesabatın məzuniyyət və məzuniyyət müddətləri ilə bağlı qərarları da bizim tərəfimizdən qəbuledilməzdir və hökm üçün əsas götürülə bilməz. Məzuniyyət və məzuniyyətin müddəti şahid sübutlarına əsasən hesablana bilməz.

8. Bundan əlavə, iddiaçının vəkili tərəfindən işə təqdim edilmiş düzəliş vəsatəti də yolverilməzdir. İddiaçının ərizəsindəki faizlərin başlama tarixləri açıq şəkildə göstərilməyib və borcun ödənilməməsi faizi iddiaçı işlədiyi gündən istənilib. Yenidən, faiz və faiz dərəcələri baxımından və müddəti bitmiş alacaqlar baxımından sözügedən dəyişiklik ərizəsinə etiraz edirik.

9. Şikayətçinin vəkili tərəfindən təqdim edilmiş ekspert hesabatının və yaxşılaşdırılması üçün vəsatətin bütün hissələrini qəbul etmədiyimizi də bildiririk.

Nəticə və tələb: Ekspert hesabatı və düzəliş ərizəsi ilə bağlı etiraz və ifadələrimizi etirazlarımıza uyğun olaraq təqdim edirik, fərqli bir ekspertdən yeni bir hesabat və ya mövcud deyilsə eyni ekspertdən əlavə bir ekspert hesabatı tələb edib təqdim etmək istəyirəm. .

DEPUTAT ATTORNEY

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

Bu məqalə ilə bağlı şərhlərinizi, suallarınızı, düzəlişlərinizi, cavablarınızı və ya şərhlərinizi aşağıdakı formada hər kəslə bölüşə bilərsiniz. Şərhiniz yoxlanıldıqdan sonra ən geci 1 gün ərzində təsdiqlənəcəkdir.

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə