Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

ÖDƏNİŞ ÖDƏNİŞ, borc ÖDƏNİŞLƏRİ

İcra Qanunu

İcra idarəsində verilən öhdəlik icraya dair öhdəlik adlanır. İcra idarəsi tərəfindən hazırlanacaq sənəd aşağıdakı kimidir. Təcrübədə vəkil müvafiq sənədi hazırlayır.

İcra öhdəliyi nümunəsi -1-


ADANA (....) İcraçı Direktor

Fayl ID:

Müdirliyinizin yuxarıdakı nömrə ilə icra sənədləri ilə mənə qarşı irəli sürülən ittiham və borca ​​etirazım yoxdur. Borcu tam qəbul edirəm. Sənəddə göstərilən borcumu TCMB-nin əsas debitor borcuna, o cümlədən qısamüddətli borclara tətbiq olunan illik avans faizləri, icra xərcləri və vəkil haqqı, həmçinin aşağıda göstərilən bütün digər şərtlər və məbləğləri ödəməyi qəbul edirəm və öhdəmə götürürəm. Aşağıdakı rüsumlardan biri də öhdəlik götürüldüyü tarixdə ödənilmirsə, sənəd borcu örtük hesabı nə olursa olsun ödəniləcəkdir. Yenə də öhdəliyə əməl edilmədiyi təqdirdə, avans faizləri ödənişlər bitənə qədər həyata keçiriləcək və ödənişlər BK-dır. m. 100-ə uyğun olaraq faizdən çıxılacaq şəkildə hesablanacaqdır.

Bu icra öhdəliyi sənədin bütün borcları üzərinə götürülməmişdir. Öhdəlikdə qalan əsas borc üçün heç bir faiz tutulmamışdır, buna əlavə borcludan vəkil haqqı, yığım haqqı və təqaüd haqqı əlavə edilərək icra borcu alınmışdır.

Öhdəmə görə hüquqi və cinayət məsuliyyətini bilirəm.

Fayl Hesabı:

23.551,57 TL Orijinal Alacaq

529,00 TL toplama haqqı (2.27%)

3.750,00 TL Vəkil haqqı

221,00 TL İzləmə haqqı                         

———————————————————————————

Cəmi alınacaq

ÖDƏNİŞ ÖDƏNİŞLƏR:

- 05 tarixində 02 TL

- 05 tarixində 03 TL

- 05 tarixində 04 TL

- 05 tarixində 05 TL

- 05 tarixində 06 TL

- 05 tarixində 07 TL

- 05 tarixində 08 TL

- 05 tarixində 09 TL

- 05 tarixində 10 TL

- 05 tarixində 11 TL

- 05 tarixində 12 TL

- 05 tarixində 01 TL

Borc götürən:

İmza:                                                    

Şəxsiyyət sənədi: əlavə olunur.

Kreditor Nümayəndəsi:

İmza:

Deputat Deputatı Tövsiyə etdi:

Borcalanın yuxarıdakı borc öhdəliyini tam qəbul edirəm. Dedi ki, borcumuzun qəbulu edildi və cinayət məsuliyyəti izah edildi.

      Kredit Vəkili

Borclunun şəxsiyyəti görüntülənib və surəti çıxarılıb. Borclu şəxs kreditor nümayəndəsinin ödəmə öhdəliyini qəbul etdi və öhdəlik xəbərdar edildi.

Borclu-Md Yrd

MÜHARİBƏNİN ƏMƏKDAŞLIQ prosedurunun NÜMUNƏSİ (İcra Prosesləri Protokolunun Nümunəsi) -2-

ÖDƏNİŞ

borc verən ... borclu ... arasında İstanbul Anadolu. İcra Aparatının… /… Müdir Tərəflər arasındakı razılaşmaya əsasən İcra Sənədi nömrəli olan icra icraatının maraqları və şəxsi dəyərləri ilə əlaqəli; borclu ... tərəflər arasında aydın olduğu kimi, əsas borc faiz, xərclər və vəkil haqqı da daxil olmaqla 11.122,84 TL təşkil edir. 13.665,64 TL  Tərəflər bununla bir-birlərinə, geniş mənada və aşağıdakı şəkildə, bu icra sənədindən irəli gələn bütün tələblərdən və digər hüquqlardan və debitor borclardan və ticarət əlaqələrindən irəli gələn bütün hüquq və debitor borclarından geri dönmədən bəraət alacaqlarını bəyan edirlər. tərəflər bu tarixə qədər.

Bu razılaşmaya uyğun olaraq xarici razılaşdırılmış borc sənədləri 13.665,64 TL  4 hissə şəklində ilk hissə əvvəlcədən ödəniləcəkdir. Ödəniş dövrləri Tarixlər 27/02/2019 - 27/05/2019 İstanbul Anadolu ... İcra… /… Borclu adından nömrələnmiş əsas sənədlə borclu adından edilən bütün girov, silinərsə, xərclər və ödənişlər borclu tərəfindən ödəniləcəkdir.

Ödəniş məlumatları belədir:

27 tarixində 02 dollar

27 tarixində 03 dollar

27 tarixində 04 dollar

27 tarixində 05 dollar

Ödənişin ediləcəyi IBAN nömrəsi:

Sahibkarlığın şərtləri pozulursa, sənəd hesab hesabı faizi ilə birlikdə yenidən hesablanır və təqib icraatı bərpa edilir. Borclu heç bir qüsur və etiraz etməz.

Bu işlə əlaqədar hər hansı bir mübahisə yaranarsa, İstanbul Anadolu Ədliyyə və icra nümayəndəlikləri səlahiyyət verəcəkdir.

Bu iş… /… /…. İki nüsxədə çıxarıldı və tərəflər tərəfindən imzalanaraq oxundu.

borc verən Vəkil-borclu

İcra öhdəliyi ərizəsi -3-

. İcraçı Direktor

FILE YOX.

Geldi kreditorun agenti ilə borcu ödəmək öhdəliyi götürmək istədiyini söylədi. "Borc mənə aiddir. Mən bu borc və təqibə etiraz etmirəm. Mənim haqqımda təqib yekunlaşdı. Bu borcu ödəmək üçün bir öhdəlik götürmək istəyirəm" dedi.

İcra borcunu ödəmək üçün bir öhdəlik götürəcəyinizi vəd edərək "Mən borcu və təqibimi bildirdim. Borc və onun ardıcılları və təqibçiləri ilə etirazım yoxdur, təqib yekunlaşdı" dedi.

İcra borcunu ödəmək üçün bir öhdəlik götürəcəyimizi vəd edərək "Mən borcluyam və son sənəd borcu və ödəmə fərqindən yaranan faizlər və bütün bərə;

İSTEHSAL TARİXİ İSTEHSAL MƏNZİLİ
30.01.2014 681,22 TL
28.02.2014 681,22 TL
31.03.2014 681,22 TL
30.04.2014 681,22 TL
30.05.2014 681,22 TL
30.06.2014 681,22 TL
31.07.2014 681,22 TL
01.09.2014 681,22 TL
30.09.2014 681,22 TL
30.10.2014 681,22 TL
01.12.2014 681,22 TL
30.12.2014 681,22 TL
30.01.2015 681,22 TL
02.03.2015 681,22 TL
30.03.2015 681,22 TL
30.04.2015 681,22 TL
01.06.2015 681,22 TL
30.06.2015 681,22 TL
30.07.2015 681,22 TL
31.08.2015 681,22 TL
30.09.2015 681,22 TL
30.10.2015 681,22 TL
30.11.2015 681,22 TL
30.12.2015 681,22 TL
01.02.2016 681,22 TL
29.02.2016 681,22 TL
30.03.2016 681,22 TL
02.05.2016 681,22 TL
30.05.2016 681,22 TL
30.06.2016 681,22 TL
01.08.2016 681,22 TL
30.08.2016 681,22 TL
30.09.2016 681,22 TL
31.10.2016 681,22 TL
30.11.2016 681,22 TL
30.12.2016 681,03 TL
30.01.2017 806,03 TL
CƏMİ 25.329,76 TL

Ödənişi qeyd-şərtsiz qəbul edirəm və qəbul edirəm. " Kreditorun vəkili "Mən borcalanın öhdəliyini qəbul edirəm, icra tədbirlərini görmək hüququmuzu saxlayırıq və borclunun xəbərdar olmasına icazə verin" dedi.

Borcalana, öhdəliyinin kreditorun vəkili tərəfindən qəbul edildiyi, kreditorun icraat icraatı hüququ və öhdəliyinin pozulmasının hüquqi və cinayət nəticələrinin olduğu bildirildi. "Alıram, etirazım yoxdur, razıyam" dedi.

Cari borc borc borc icraçı menecer

İcra öhdəliyi nümunəsi -4-

ADANA ... İCRA MÜDDƏTİNƏ

FAYDALI:

MÜQAVİLƏNİN YAZILMASI

KREDİTOR: 

 

MÜVƏKKİL:

Borcalan:

Kreditor və borclu bizim müdirliyə gəldi. Borclu bu sənəddəki borcunu aşağıdakı hissəyə uyğun olaraq qismən ödəyəcəkdir. Taksitə uyğun olaraq borclu hər ayın 44.189,19-də və ayda bir dəfə 5-TL hissə-hissə ödəyəcəyini və ilk taksitin 05.06.2019 tarixindən etibarən aşağıdakı taksitlə başladığını bildirdi.

05.06.2019-TL

05.07.2019-TL

05.08.2019-TL

05.09.2019-TL

05.10.2019-TL

05.11.2019-TL

05.12.2019-TL

05.06.2019 tarixində icra nümayəndəliyində edilən hesablamada göründüyü kimi, qalıq borcun ümumi məbləği 44.189,19 TL-dir. Borcun genişlənməsi aşağıdakı kimidir: İlkin borc: 19.507,60-TL, Hesablanmış faizlər: 13.446,88-TL, Ümumi Xərc: 7.118,61-TL, İnkişaf haqqı: 1.775,19-TL Vəkil haqqı: 2.340,91 -TL 'dir. Ümumi alacaq 44.189,19 TL, yatırılan pul 0-TL-dir. Qalan borc məbləği 44.189,19 TL-dir.

Tərəflər 44.189,19 TL ödəməyə razılaşdılar. Borcalan yuxarıda göstərilən hissə ilə vəd etdiyi məbləği ödəyirsə, bütün sənəd borcu dayandırılacaq. Kreditor, 05.06.2019 tarixindən sonra yaranacaq faizlərdən imtina edir. 

Beləliklə, ödəniş öhdəliyi kreditorun agenti və borclu tərəfindən qəbul edildi. Borcalana göstərilən tarixlərdə və borc borcunun göstərilən məbləğini ödəmədiyi təqdirdə vəd etdiyi tarixlərdə ödəmədiyi təqdirdə ödəmə şərtinin pozulmasına görə şikayət etmək olar, intizam cəzası cəzasının bir nüsxəsi tərəflər tərəfindən imzalanır və bir nüsxəsi borclu nümayəndəyə və borclu şəxsin bir nüsxəsi. Nüsxə müdiriyyətimizin sənədinə qalıb 3

İcra öhdəliyi nümunəsi -5-

ADANA ... İCRA MÜDURƏTİ

Fayl ID:

Kreditorun vəkili və Borc Bələdiyyəsinin rəsmisi gəldi. Borclunun şəxsiyyəti göründü və bir nüsxəsi verildi.

Borclu məmurun sözünü almaqla; “Müdirliyinizin nömrəsi yuxarıda göstərilən icra sənədindən göndərilən ödəmə tapşırığına dair bildiriş aldıq. İcazə verdiyim bələdiyyəyə qarşı prokurorluq və borc məsələsinə etirazımız yoxdur. Faylda göstərilən sənədlər aşağıda verilmişdir; bütün borcumuz, faizimiz, icra xərcləri ve vəkalət Aşağıda göstərilən ödəmə şərtləri və məbləğlərini, təkrarlanmamaq şərti ilə haqq kimi bütün aksesuarlarla birlikdə qəbul etməyimizi və öhdəmizə götürməyimizi öhdəmizə götürürük. Öhdəliyimizin qanuni və cinayət məsuliyyətini bilirik. Borcu ödəmək gücümüz var. " Dedi.

Borcun bölüşdürülməsi aşağıdakı kimidir:

Orijinal Alınıb

Hesablanmış faizlər

Sonrakı xərclər

Vəkil haqqı

İzləmə sonrası maraq

Təhsil haqqı (4,55%)

+ —————————————-

4.300.000,00 TL Böyük Cəmi

 

 

 

 

 

 

Borcçu tərəfindən ÖDƏNİŞSİZDƏ ÖDƏNİŞSİZ ÖDƏNİŞ 4.300.000,00 TL

Ödəmə öhdəlikləri:

ŞƏRH TARİX MİKTARI
1. QURĞU 30 / 05 / 2020 4.300.000,00 TL
CƏMİ 4.300.000,00 TL

Kimi Qəbul edirəm və ödəməyi özümə götürürəm.

ÖHDƏLİK VERİR: ERBAA MUNİCİLİK PREZİDENTİ

RƏSMİLƏR                    :

İMZA                            :

TARİX                          :

Söz götürərək vəkilin vəkili iştirak edir; Dedi, "borcalanın ödəmə öhdəliyini qəbul edirəm, borcalana qəbul şərtləri bildirilir." Kreditorun vəkilinin qəbulu və öhdəliyinin pozulmasına görə qanuni və cinayət məsuliyyəti borcluya verildi. Borclu yenidən söz aldı və dedi: "Təqdimatı günü və tam ödəyəcəyəm, öhdəliyin qanuni və cinayət məsuliyyətini bilirəm və bilirəm və qəbul edirəm ki, öhdəliyi pozsaq, borc yaranacaq maraqla və bütün üzvlərinə görə. "

Yuxarıda sadalanan borcalanın şəxsiyyəti göründü; icazə dairəsi araşdırıldı. Tərəflərin qarşılıqlı qəbulu və öhdəliklərinə uyğun olaraq, bu memorandum birlikdə tərtib və imzalanmışdır.

Borc TƏTBİQ ETDİ İCRA MƏMURU

İcra etmə nümunəsi

ADANA ... İCRA MÜDDƏTİNƏ

FAYDALI: ....TO.

Yuxarıda göstərilən müdirliyinizin icra sənədləri ilə haqqımda edilən təqibə və borca ​​etirazım yoxdur. Borcu tam olaraq qəbul edir və kreditor girov üçün girov qoymuşsa əmanəti qaytarmaq Razıyam. Borcumun təqibinə; 31.10.2019-cu il tarixinə haqq, xərclər, məhkəmə Xərcləri və vəkil haqqı daxil olmaqla 21.12.2019 tarixinə qədər tutulacaq Avans Faizi (3095 SK) ilə birlikdə ödəməyi qəbul edirəm.

Borc məbləği    
İzləmə öncəsi maraq               
Faturalar komissiyası                
İzləmə Çıxışı

           

Vəkil haqqı                     
İzləmə haqqı
Əvvəlcədən ödəniş endirimi

 

 
Təhsil haqqı  
İzləmə Sonrası Xərclər (bildiriş, möhür və s.)                            
İzlənmədən Sonra Faiz (31.10.2019-a qədər)      

 

 
CƏMİ cəmi                                 
ödəniş           
DOSYA BORCU (31.10.2019-cu il tarixinə)                   
Öhdəlikdən Sonra Faiz (31.10.2019-cu il tarixinə)

           

 
DOSYA BORCU Cəmi (21.02.2020 öhdəliyi üçün son tarixə kimi)

 

 

Faylda göstərilən yuxarıda göstərilən borcumun hamısına yazılmış məbləğlərə daxil olan hüquqi ticari borc maraqİcra xərcləri və vəkilin haqqı kimi bütün aksesuarları ilə aşağıdakı tarixlərdə və məbləğlərdə ödəməyim halında ........ Daha çox faiz işləyəcəyini bilirəm və bu borcu cəmi ödəyəcəyəm ……… .. tarixində qəbul edirəm və ödəməyi öhdəmə götürürəm. Öhdəliyimin qanuni və cinayət (icraya məhkum etmə hökmü də daxil olmaqla) bilirəm. Əlavə olaraq İİK-in 20-ci maddəsində göstərilən müddətlərdən və apellyasiya şikayətimdən istifadə edərək fərəqət Mən.

ÖDƏNİŞ ÖHDƏLİKLƏRİ Ödəniş cəmi
21.01.2019  
21.02.2019  
Ümumi:  

Borcçu:

Deputat Deputatı Tövsiyə etdi:

”Borcalanın yuxarıdakı ödəmə öhdəliyini tamamilə qəbul edirəm. Qəbul etdiyimiz borcluya bildirilməli və cinayət məsuliyyəti izah edilməlidir ”. tarix

Vəkil Adana İncekaş Hüquq vəkilliyi

Ödəniş öhdəliyi nümunəsi

TC

Adana İcra Müdirliyi

Fayl No: 2019

BORC ÖDƏNİŞ ÖDƏNİŞİ

KREDİTOR:

MÜVƏKKİL:

KREDİCLƏR:

Kreditor və borclu müdirliyimizə gəldi. Borclular, sənədin bütün borcu, ödəniş tarixinə qədər işlənəcək faizlər vəkil haqqı,

Bu şəkildə ödəmə öhdəliyi kreditorun nümayəndəsi və borclu tərəfindən qəbul edilmişdir. Borcalan borcunu göstərilən tarixlərdə və göstərilən məbləğdə ödəyə bilərsə, vəd edilmiş tarixlərdə ödəmə etməzsə, 340-cı maddədə göstərilən "BORCUN İZLƏMƏSİNDƏ ÖDƏNİŞ ŞƏRTİNİN CƏZASI": (Dəyişik maddə: 06/06/1985 - Maddə 3222/41; dəyişdirilmiş maddə: 31/05 / 2005-5358 SK / 11. maddə) İcra bürosunda razılaşdırılmış borcun 111-ci maddəyə uyğun olaraq və ya razılığı ilə ödənilməsi borcunu pozan borclu kreditorun, məqbul səbəb olmadan, kreditorun şikayəti əsasında üç aya qədər həbs cəzası verilir. qərar verilmişdir. Borclu borcun ümumi məbləğini və ya həmin tarixə qədər icra kassasına yatırılmalı olan məbləği ödəyirsə evakuasiya var; Ödənişlərini yenidən kəsərsə, həbs cəzası üçün yeni bir qərar verilir. Ancaq bir borca ​​görə həbs müddəti üç ayı keçmir. " Müddəaya uyğun olaraq, ödəmə tələbinin pozulması və buna görə şikayət ola bilər hökm Nəticədə, öhdəliyin pozulması halında, öhdəliyə qarşı həbs cəzası veriləcəyi izah edildi və bir nüsxəsi borcluya, bir nüsxəsi kreditorun nümayəndəsinə və bir nüsxəsi müdirliyimizin sənədinə buraxıldı. tarix

Fayl nömrəsi yuxarıda göstərilən Müdirliyimiz tərəfindən başladılan icra prosesi ilə bağlı bir bildiriş aldım.

Borcu qəbul edirəm. Komandaya olan borcla bağlı etirazım yoxdur. Kreditor tərəfindən təminat qoyulubsa, bu zəmanətin qaytarılmasına razıyıq.

Məhkəmə faizləri, icra xərcləri, sənəd borcunun göstərilən məbləğində vəkil haqqı barədə aşağıdakı tarixli hesab çıxarışı ilə mənə məlumat verildi və aşağıdakı maddələrdən ibarət olduğunu bilirəm.

BANK BƏYANATI         

Orijinal Alınıb                        15.000,00 TL                                                                                      
İzləmə öncəsi maraq  
İzləmə məbləği  
Müraciət haqqı  
Müraciət haqqı  
Koleksiyon haqqı  
Evakuasiya harcı  
Vəkil haqqı  
Təqibdən sonra maraq  
İzləmə Sonrası Xərclər  
İzlədikdən Sonra Alınacaq  
Ümumi kolleksiya  
Ümumi Qalana Kredit  
Öhdəlikdən sonrakı faiz  
Cəmi  
   

Anlayıram və qəbul edirəm ki, bu borcu aşağıdakı tarixlərdə və məbləğlərdə ödəməsəm, faizlər ...... tarixindən etibarən hesablanacaq və borcu işləyən faizlərlə ödəyəcəyəm.

Bu borcu aşağıda göstərilən tarixlərdə və miqdarda ödəməyi qəbul edirəm və ödəyəcəyəm.

Öhdəliyimi pozsam, qarşıma çıxacaq qanuni və cinayət məsuliyyətlərini bilirəm.

MÜQAVİLƏ ÖDƏNİŞ PLANI

 Borcalan haqqında məlumat:

Borcalanın yuxarıda göstərilən öhdəlik bəyanatını qəbul edirik və borcalanın öz öhdəliyini qəbul etməsi barədə xəbərdar edilməsini və cinayət məsuliyyətinin ona izah edilməsini xahiş edirik.

Yuxarıda göstərilən məlumatlarla əlaqəli borclunun kimliyi görüldü və borcluya ödəniş planı və öhdəlik tarixləri və yuxarıda göstərilən öhdəlik barədə, kreditorun vəkilinin eyni şeyi qəbul etdiyini və öhdəliyi pozduğunu və öhdəliyin pozulması halında cinayət məsuliyyəti daşıyır və xəbərdarlıq edilmişdir.

boş

ÖDƏNİŞ ÖDƏNİŞ, borc ÖDƏNİŞLƏRİ

İcra Bürosunda Ediləcək Öhdəlik Nümunəsi

TC

.........

   İcraçı Direktor

 

 

SAYI: 2020…. TO.

 

   

 

 

TƏŞKİLAT SAZİŞİ

 

Kreditor və borclunun vəkili ……… .. Müdirliyimizə gəldilər. Borclu yuxarıda göstərilən sənəddə mənə göndərilən ödəmə tapşırığını aldı və borcumdan xəbərdar oldum. Borcu qəbul edirəm. Etirazım yoxdur. "İzlənmənin yekunlaşması ilə razıyam" dedi. Bu sənəddə borclu borcun, əsas pulun, faizlərin, icra xərclərinin və ödənişlərin hamısını ödəməsini və borcun hissə-hissə ödəməsini, qəbul etməsini və öhdəsinə götürməsini təklif etmişdir. Kreditor təmsilçisi borclunun təklifini və öhdəliyini qəbul etdiyini bildirdi. Bundan sonra tərəflər bu sənəddəki borc məbləğini hesablayırlar. 7 hissədə Ödənişini hissə-hissə ödəməyə razı olduqlarını bildirərək, borc məbləğinin aşağıda anlandığı kimi hissə-hissə bölünəcəyini bildirdilər və qəbul etdilər və buna görə bir hesabat aparılmasına qərar verildi.

1-Cəmi borc məbləği = 15.302,71 TL

2-İCRA MALİYYƏLƏRİ = 40,00 TL

3-İcra haqqı üçün VƏKİLLİK = 1.836,33 TL

4-İCRA MALİYYƏSİ = 696,27 TL

          5-FAİZ = 506,62 TL

6-TOPLAM = 18.381,93 TL

Quraşdırma

 

1 TƏŞKİLAT 01.06.2020 tarixində 2.500,00 TL ödəyəcək.

2 TƏŞKİLAT 01.07.2020 tarixində 2.500,00 TL ödəyəcək.

3-cü QURULMA 01.08.2020 tarixində 2.500,00 TL ödəyəcək.

4. TƏŞKİLAT 01.09.2020 tarixində 2.500,00 TL ödəyəcək.

5 TƏŞKİLAT 01.10.2020 tarixində 2.500,00 TL ödəyəcək.

6 TƏŞKİLAT 01.11.2020 tarixində 2.500,00 TL ödəyəcək.

7. TƏŞKİLAT 01.12.2020 tarixində 3.381,93 TL ödəyəcək.

Müdirliyimizin yuxarıda göstərilən sənədində borcalanın yuxarıda göstərilən taksit və öhdəlik təklifləri kreditorun nümayəndəsinə göndərilmişdir. Borclunun hissə-hissə ödəmə təklifinin ifadəsi kreditorun nümayəndəsinə göndərildi. Kreditor vəkili qəbul etdiyini bildirdi. Kreditorun nümayəndəsinin qəbul bəyannaməsi borcluya yenidən bildirildi. Borcalan başa düşdüyünü bildirdi. Borcalana hissə-hissə ödəmə təklifinin cinayət və qanuni məsuliyyəti də xatırladıldı. Borcalan başa düşdüyünü bildirdi. Protokollar birlikdə imzalanıb. 24.03.2016
Kredit Vəkili

Ovçuluq.

Borc öhdəliyi İcraçı direktor

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

4 Şərhlər

 1. LİDERAL

  Edirne mən DISABILITIES A CITIZENS I vəkili mən AM sayı məhdudlaşdırmaq AMMA DÜNYANIN FAST KABNDIRIL PEOPLE WE şahid TEXT Mizra TARAFINF olan OPRTA NƏ SALES SÖXLEŞ MMGEÇERLİ səhmlərinin NO ONE I QADAĞAN VASİ IS vətəndaşı MY O TAHADFÜT olmaq mənim YAOILN LEGAL WEC'm halda deyil əməliyyat ilə TAHADÜT vermək OLUNCAB karyera FACE BOOK 02, 25 MÜHAFİZƏ MÜDAFİƏÇİSİ EDİRNE MÜHAFİZƏ MÜDÜRLÜĞÜ RACISIL25 İCRA MÜDARİSİNƏ XARAR VERDİK, AMMA HƏLƏ DOSYA
  İYAS YAMASMNI FƏRQLİ OLUNUR

  Cavab ver
 2. Birbaşa Hakan ilə əlaqə saxlayın

  Merhabalar.
  Vəkilin cərimələrin ödənilməməsi halında maddi və mənəvi ziyan alması təzyiqləri ilə boşanma əməliyyatından sonra tətbiq olunur və bu cəza etiraz edilərsə, müvafiq qanun maddələri nədir sizə təşəkkür edirəm

  Cavab ver
 3. Eren

  Salam, dostumla otelə getdim, pulu vermədilər, mənə zəng etdilər, istədim verdim, bir müddət istədim.

  Cavab ver
 4. ozge

  MERHABA

  KREDİTLƏRİ TƏKLİF EDİRƏM, bir ev alıram və evin içində bir başqam var, amma eyni bankdan bir kredit vermədim, kreditlər ödədim və evə İSTİFADƏ edə bilərəm

  Cavab ver

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Baş səhifə