Ayrılık Talepli Dava Dilekçesi

Ayrılık Talepli Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA KONUSU

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR

 • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu Nalan ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
 • Davalı ile X tarihinden beri birlikte X’da yaşamakta olduğumuzdan ayrılık davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK md 168) X mahkemelerinde açıyoruz.
 • Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine (Ekli belge: 3) yaklaşık üç aydır ayrı yaşamaktayız. Davalının kusurlu bu davranışı ile evlilik birliğimiz ortak hayatı sürdürmeleri kendimizden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış durumdadır. Ancak davalının çok kısa sürede yaptığı hatanın farkına vararak bu kadınla ilişkisinin sona erdireceğine inandığımız için sadece ayrılığa (TMK md 171) karar verilmesini istiyoruz.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 170-172.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Bir yıl süre ile taraflar için ayrılık kararı (TMK m. 171) verilmesine,
 • Ayrılık süresince küçük X’in velayetinin (TMK m. 336 f. II) davacı annesine verilmesine,
 • Davacı eş için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK md 169),
 • Küçük X için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK md 169) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER :

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Tanık listesi
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK m. 76 f. I)

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2020 20:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.