Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Aynı Davada Hem Kısmi Hem Belirsiz Alacak Talebi

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                     :

DAVA DEĞERİ        : 6.000,00-TL.

DAVA TÜRÜ            : Belirsiz ve kısmi talepli alacak davasıdır

AÇIKLAMALAR       :

 • Davacı müvekkil, 08.10.2008-05.05.2015 tarihleri arasında, davalı işyerinde, kaynak ustası olarak çalışmıştır. İş akdi davalı tarafından bildirimsiz, gerekçesiz ve haksız olarak sona erdirilmiştir.

 • Müvekkilin son ücreti net 2.000,00 TL ise de SGK’na asgari ücret üzerinden bildirim yapıldığı öğrenilmiştir. Davalı, çalışma dönemi boyunca ücretleri elden ödemiştir. Müvekkilin çalışmakta olduğu işyerinde yemek davalı işveren tarafından karşılanmıştır.

 • Davacı, UBGT günlerinde izin kullandırılmaksızın, haftanın 7 günü, 07:30-19:00 saatleri arasında çalıştırılmış olmasına karşın, fazla çalışma, hafta tatili ve UBGT günleri çalışması karşılığı ücretleri ödenmemiştir.

 • Davacıya çalışma dönemi boyunca her yıl sadece 7 gün ücretli izin kullandırılmış, kullanmadığı izin süresine ilişkin ücreti de ödenmemiştir.

 • Davacının Nisan, Mayıs 2015 aylarına ilişkin ücretleri de ödenmemiştir.

DELİLLER                 :

 • Davacıya ait işyeri özlük dosyası ve SGK Kayıtları
 • TÜİK KAZANÇ BİLGİSİ SORGULAMA RAPORU
 • Emsal ücret araştırması
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Tanık
 • Karşı delil ve tanık sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil

SONUÇ ve TALEP   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve Kısmi dava olarak;

1- 100,00 TL. (brüt) Kıdem Tazminatı,

2- 100,00 TL (brüt) İhbar Tazminatı,

3- 100,00 TL (brüt) Bakiye Ücret,

4- 100,00 TL (brüt) Yıllık İzin Ücreti,

Tahsil talepli belirsiz alacak davası olarak;

 • 000,00 TL (brüt) Fazla Çalışma Ücreti,
 • 000,00 TL (brüt) Hafta Tatili Ücreti,
 • 600,00 TL (brüt) UBGT Ücreti,

Olmak üzere toplam 6.000,00 TL alacağının, faizleriyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, vekil eden adına saygı ile talep ederim. 26.01.2017

                        Davacı Vekili

                                                                           Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.