Ayıplı Mal Dava Dilekçesi

Ayıplı Mal Dava Dilekçesi

Ayıplı Mal Nedeni ile Ödenen Bedelin İadesi Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle)
KOZAN

DAVACI                                        :     Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

Adres

VEKİLİ                                          :    Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan

Adres

DAVALILAR                                :     1- … İletişim, Adres

2- … Tek. Ürün A.Ş., Adres

DAVA KONUSU                         :     Ayıplı mal nedeni ile ödenen bedelin iadesi

AÇIKLAMALAR                         :

1- Müvekkilim …/…/… tarihinde davalı … İletişim’den … Türk Lirası karşılığında … Marka cep telefonu almıştır. Aldığı telefonun şarj tutmadığını fark etmiş ve …/…/… tarihinde telefonu satın aldığı davalı firmaya giderek tamir hakkını kullanmıştır. Cep telefonu aynı arızayı tekrar gösterince …/…/… tarihinde müvekkil tekrar yetkili servise başvurmuş ve tamir edilmesi için arızalı telefonunu teslim etmiştir.

2- Bu tarihten sonra müvekkile telefonu tamir edilip teslimi yasal süresi dolmasına rağmen sağlanmadığından …/…/… tarihinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un kendisine sağladığı bedel iadesi ve sözleşmeden dönme hakkını kullanmak üzere Erzincan Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığına başvurmuştur.

3- Erzincan Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti yaptığı inceleme sonunda …/… sayılı ve …/…/… tarihli kararı ile müvekkili talebinde haklı bularak davalıların aldıkları … Türk Lirası semenin tüketiciye iadesine oybirliği ile karar vermiştir. Kararın bir örneğini tebliğ alan davalılar bu güne dek müvekkile hiçbir ödeme yapmamışlardır.

DELİLLER                                    :     Tüketici dosyası, tanık, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER               :     4822 Sayılı Kanunla değişik 4077 Sayılı Kanunun 4., 13. ve ilgili diğer maddeleri, B.K., ilgili bütün mevzuat ve içtihatlar.

SONUÇ VE İSTEM                    :     Yukarıda kısaca açıklanan ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında yargılama yapılarak, davanın kabulü ile davacının ayıplı mal için ödemiş olduğu … Türk Lirasının alacağın sözleşmenin kurulduğu …/…/… tarihinden itibaren fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.