Ayıplı Mal Bedel İndirimi Dava Dilekçesi

Ayıplı Mal Bedel İndirimi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI                                           :

KONU                                               : 6502 Sayılı Yasa gereğince ayıplı malın bedelinde indirim talebimize yöneliktir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-Müvekkilimiz www……..com isimli internet sitesinden …/…/… tarihinde ….. marka cep telefonu satın almış olup, davaya konu olan telefonun internet sitesindeki satış fiyatı ….. TL’dir. (EK-1)

2-Davaya konu olan …..marka cep telefonu …. gün sonunda ….isimli kargo şirketiyle müvekkilimize teslim edinmek istenmişse de müvekkilimiz kapıda söz konusu emtiayı kontrol etmiş ve neticesinde arka kapağının kırık olduğunu görerek satıcıya iade etmiştir. (EK-2)

3-Malın iadesi sonucunda satıcı firma …/…/… tarihinde müvekkilimizi arayarak davaya konu telefonun  …. gün içerisinde yenisi ile değiştirileceğini belirtmişse de herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Müvekkilimiz iş bu telefon görüşmesini müteakip eden …..günde ilgili firmayı yeniden arayarak malın yenisi ile değiştirilmesini veyahut ödemiş olduğu meblağın kendisine iadesini talep etmiştir.Müvekkilimiz …/…/… tarihinde satıcı firmaya konuya dair bir ihtarname de göndermiştir. (EK-3)

4-Ancak müvekkilimizin bu çabaları her seferinde sonuçsuz kalmış olup, satıcı firma ile yapılan son görüşmede müvekkilimiz bozuk olan telefonun tarafına gönderilmesini talep etmiştir. Söz konusu telefon geri gönderildiğinde, müvekkilimiz servise götürerek telefonu tamir ettirmiştir. (EK-4) Hasıl olan bu sebebe binaen davalı firmaya ödenen meblağdan …. TL tamir parasının indirilmesi amacıyla, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6502 S. K. m. 11

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) …/…/… tarihli fatura

2-) …/…/… tarihli iadeye ilişkin belge.

3-) …/…/… tarihli ihtarname

4-) Tamire yönelik makbuzlar

5-) Bilirkişi İncelemesi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ayıplı satılan telefonun tamir masrafı olan ….. TL’nin satış bedeli olan …… TL’den düşürülerek, indirilen miktarın müvekkilime iadesine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) …/…/… tarihli fatura

2-) …/…/… tarihli iadeye ilişkin belge.

3-) …/…/… tarihli ihtarname

4-) Tamire yönelik makbuzlar

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 16:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.