Ayıplı İfa(Araç Servis Hatası) Dava Dilekçesi

Ayıplı İfa Dava Dilekçesi Örneği

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

DAVALI                :

KONU                   : Müvekkile ait aracın servis kaynaklı arızalanması sebebiyle uğranılmış olan zararın ve masrafların tazmini talebimizden ibarettir.

DAVA BEDELİ    :

AÇIKLAMALAR

Müvekkil X tarafından, X tipi, plaka: X , şasi no: X  ve X model olan aracı davalı X Otomotiv İth. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin X  Servisi’ne tamir amaçlı bırakılmıştır. Müvekkil, X  tarihinde işbu tamir için davalı tarafa X  TL tutarında ödeme yapmıştır (EK-1: X İrsaliyeli Fatura ve EK-2: X Tarihli Kredi Kartı Hesap Özeti).

2.Müvekkil, X tarihinde aracında arıza tespit etmesi sebebiyle, aracını X Yetkili Servisi olan X Otomotiv X  Oto İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.’ye götürmüştür.  Anılan serviste, aracın çalışmadığı ayrıca yağ filtresindeki mevcut çapak nedeniyle motorun tamamen değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu yaptığı araç muayenesi sonucunda da müvekkil, işbu servise X TL bedel ödemiştir (EK-3: Atölye Formu).

3.Müvekkil, 09.07.2020 tarihinde aracı için X Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti’den Motor N47 (011) almış olup bunun karşılığında aynı gün 64.500,00 TL ödemiştir (EK-4: 09.07.2020 Tarihli Fatura). Ancak araçta mevcut olan sorun çözülmeyip aksine mevcut olmayan sorunlar da ortaya çıkmıştır.

X tarihinde, X  tarihinde servis tarafından takılan motor araçtan sökülüp tekrar takılmıştır ve servisin kusurundan kaynaklanan bu işlem dolayısıyla müvekkil yine ödeme yükümlülüğü olmayan bir bedel ödemek zorunda bırakılmış olup aynı gün 5.900,00 TL ödemiştir (EK-5: 14.07.2020 Tarihli Fatura).

Aracın tamir sonucu arızalandığı yapılan bilirkişi incelemesi (EK-5: Ekspertiz Raporu) sonucu tespit edilmiş ve X Otomotiv’in kusurlu olduğu gözler önüne serilmiştir.

Her arıza sonunda müvekkilin otomobili birkaç gün serviste bekletilmiş, aracın serviste kaldığı süreler boyunca müvekkilin iş hayatı ve özel hayatı da bu durumdan kötü etkilenmiştir. Müvekkil aracı kullandığı zamanlarda ise sürekli tedirgin olarak otomobilini kullanmış ve otomobilden yararlanmama durumu süreklilik kazanmış, zamanla imkansız hale gelmiştir.


6.Müvekkil oldukça yüksek bir meblağ ödeyerek satın aldığı lüks arabasından gerektiği gibi yararlanma imkânı ortadan kalkmıştır, servisin kusuru nedeniyle yüksek meblağlar ödemiş ancak yine de aracındaki sorunlar çözülememiştir. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu m.475’te iş sahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklı tutulmuş olup TBK. m.112 gereğince sözleşmeye aykırılık sebebiyle tazminat istemesinin önünde bir engel bulunmadığı açıktır. Bu nedenle müvekkilin yapmış olduğu masrafların tazmin edilmesi için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, TRKGM 95/105-106 tebliğ ve sair yasal deliller.

HUKUKİ DELİLLER  : Faturalar, servis belgeleri, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin ve her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP       :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1- Müvekkilin servisin ayıplı hizmet ifası nedeniyle arızalanan aracı dolayısıyla uğranılmış zararın tazminini,

2- tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. tarih

      Davacı Vekili

EK: Onaylı vekaletname sureti

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 15:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.