Ayıplı Aracın Yenisi ile Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi

May 7, 2019 | DİLEKÇELER, Tüketici Hukuku Avukatlığı

ADANA (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :          

DAVALILAR           : 

 

DAVA                        :           Müvekkil şirkete ait ….. plaka, ……şase nolu …… marka …. model aracın ayıpsız olan yenisi ile değiştirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilimiz ……., ……. plakası ile kullanmakta oldukları 2017 model, bayi çıkışlı, bayi servis ve garanti paketli ……….. model aracı ….. tarihinde …….. TL bedel ile satın almıştır. (EK-1 Araç Faturası)

Dava konusu araç …… km deyken …… tarihinde araçta çıkan arıza sebebiyle “Seyir Halinde” iken direksiyon sağ veya sola çevrilirken tık diye ses geldiği ve direksiyonda vuruntu hissedildiği, ayrıca araca ilk binildiğinde, sabahları araç soğukken direksiyon aşağı inerken tak diye vurma sesi geldiği şikayetiyle yetkili servis……’ye getirilmiştir.

Yetkili servis ………. tarafından yapılan inceleme sonucunda “Yapılan incelemelerde aracın MRM modunun değişmesi gerektiği tespit edildi. Parça sipariş edildi. Aracın seyrini etkileyecek bir durum olmadığından araç teslim edildi.” Şeklinde bir notla ……. tarihinde aracın servise bırakılmasından 7 gün sonra araç teslim edilmiştir. (EK-2: Servis Formları)

İşbu dava konusu araçta aynı arızanın 2. kez tekerrür etmesi sebebiyle müvekkil şirket yine aynı şikayetle …… tarihinde araç …… km deyken yine yetkili servis ………… götürmüştür. .Fakat araçtaki sorun tekrar giderilemeyerek müvekkil şirkete teslim edilmiştir.

Yine dava konusu araçta aynı arızanın 3.kez tekerrür etmesi sebebiyle ……. tarihinde müvekkil şirket yetkilisi aracı yetkili servise götürmüş ve aracı servise bırakmıştır. Dava konusu araçta arıza giderilemediği gibi araç 2 ayı aşkın süre de serviste kalmıştır. Bu 2 aylık sürece ve aracın durumuna  ilişkin servis yetkilisi ve müvekkil arasında mail ile yazışmaları da aracın ayıbının çözümlenemeyecek boyutta ve üretimden kaynaklanır olduğunu göstermektedir. (EK-3:Servis ve müvekkil arasındaki mailler)

Müvekkil şirket ……. TL ye satın almış olduğu 0 km aracını 6 ay içerisinde aynı arıza nedeni ile birçok kez yetkili servise götürmesine rağmen dava konusu araçtaki sorun giderilemediği gibi müvekkil şirket de satın almış olduğu işbu dava konusu aracı verimli olarak kullanamamaktadır. Bu da aracın açıkça GİZLİ AYIPLI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

Müvekkil şirket ….. tarihinde ….. Sulh Hukuk Mahkemesinden …. D.İş dosyası ile aracın ayıbına ilişkin tespit talebinde bulunmuş, ….. tarihli bilirkişi raporunda “aracın gizli ayıplı olarak satışının yapıldığı” denmek suretiyle tespit edilmiştir. Sayın bilirkişinin yapmış olduğu tespitlerden de açıkça anlaşılacağı üzere araç GİZLİ AYIPLIDIR. Aracın yapmış olduğu arıza nedeni ile müvekkil şirket aracı verimli olarak araçtan beklenilen randımanda aracı aylarca kullanamamıştır. Bu nedenle, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereği araç ayıplı mal kabul edilmektedir. (EK-4: …. Sulh Hukuk Mah. …. D.İş sayılı dosya bilirkişi rapor örneği)

2017 model 0 (sıfır) km olarak yetkili satıcısından alınan bakımları yetkili servisçe yapılan, ….. km de olan dava konusu aracın yapılan bilirkişi incelemesinde de açıkça “aracın satın alındığından itibaren yapmış olduğu arızalar ve tamir süreleri dikkate alındığında aracın uzun süredir kullanılamamış ve satın alınan araçtan istenilen randımanın alınamadığı,… aracın tespit edilebilen hali ile gizli ayıplı olarak satışının yapılmış olduğu” ibareleri ile belirtilmek suretiyle aracın gizli ayıplı olduğu tespit edilmiştir.

Müvekkilim böyle bir talepte bulunmamasına rağmen ilgili servis, onarım konusunda ısrarcı olmuş, müvekkilimin sürekli tekrarlanan ve uzun süren araç arızasına ilişkin onarımı kabul etmediğine ilişkin de açıkça iradesini belirttiği e-posta yazışması mevcuttur. Mahkemenizin de takdir edeceği üzere; ….. TL ye 0 (sıfır) km aldığınız araçta tekrarlanan ve uzun süre kullanımınızı etkileyerek beklediğiniz randımanı alamadığınız bir aracın üretiminde bir gizli ayıp, hata olduğu açık bir şekilde ortadadır. Müvekkilim, şu an …. km’deki 2 yıllık aracını verimli kullanamamaktadır. Nitekim aylarca serviste kalarak da fiili olarak kullanamadığı da servis kayıtları ve bilirkişi raporu ile de sabittir.

Müvekkil şirkete ait dava konusu araçta gizli ayıp ortaya çıkmıştır. Bu ayıba ilişkin davalılardan ………. ye …… tarihinde ….. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan bilirkişi rapora karşı ……… vekili tarafından gönderilen ayıbı ve delil tespitini kabul etmediklerine ilişkin cevap üzerine iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

Müvekkil şirketin aracının sürekli aynı arızayı vermesi ve yapılan incelemeler sonucunda aracın aylarca serviste kalması ve araçtan beklenilen randımanın alınamaması aracın gizli ayıplı olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkil şirket aracı araçta olması gereken ve beklenen performansla kullanamamaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi uyarınca davalılara yöneltmiş olduğumuz aracın ayıpsız olanı ile değiştirilmesi talebimize davalılardan olumsuz yanıt gelmesi nedeniyle dava açma gereği ortaya çıkmıştır.

YASAL NEDENLER : TKHK hükümleri, TTK, BK hükümleri ve her türlü mevzuat.

DELİLLER                :Ayıplı araca ilişkin fatura, ….. Servisi’e ilişkin servis kayıtları, servis ve müvekkil arasında yapılan e-posta yazışmaları, …… Sulh Hukuk Mah. ….. D.İş sayılı dosya ve dosya içerisindeki bilirkişi raporu, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık, karşı tarafın delillerine karşı delil sunmak ve beyanda bulunmak hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal ve takdiri deliller.

NETİCE VE TALEP  :           Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1) Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, dava konusu ayıplı otomobilin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.maddesinin 2.fıkrası gereği ayıpsız olanı ile değiştirilmesine,

2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                          Davacı vekili

EKLER                                 :

EK- 1: Araç Faturası

EK-2: Servis Formları

EK-3: E-posta Örnekleri

EK-4: ….. Sulh Hukuk Mah……. D.İş sayılı dosya bilirkişi rapor örneği

EK-5: Vekâletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.