Ayıplı Aracın İadesi İçin İhtarname Örneği

Eki 29, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Ayıplı Aracın İadesi İçin İhtarname Nasıl Hazırlanır?

İHTARNAME

İHTARDA BULUNAN                  :

VEKİLİ                                               :

E- TEBLİGAT ADRESİ               :

MUHATAP                                         :

ADRESİ                                          :

KONU                                                 : Satılan ayıplı aracın iadesi için yapılan ihtardan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                              :

Müvekkilim ile aranızda X tarihinde X Plaka nolu Şasi No’lu X markalı araç için satış sözleşmesi yapılmış olup, X tarihinde noter satışı yapılarak aracın müvekkile teslimi gerçekleşmiştir. Araç satış sözleşmesi EK-1 de yer almaktadır.

X Tarihi itibari ile müvekkilim tarafından satışa konu aracın ayıplı olduğu öğrenilmiştir. Şöyle ki;

Satış sözleşmesinden önce herhangi bir ayıbı fark edilemeyen aracın, X yetkili servisine götürüldüğünde kilometresinin düşürülmek suretiyle oynandığı ortaya çıkmıştır. Bu durumdan habersiz olan müvekkilin, durumu bildiği takdirde aracı almayacağı aşikardır. Araçta, satış sözleşmesi sırasında mevcut olan GİZLİ AYIPTAN şahsınız bizzat sorumludur. Müvekkilim aracı satın almadan önce gerekli incelemeleri yapmış, gözden geçirme yükümlülüğünü yerine getirmiş fakat ayıbı fark edememiştir. Durumu öğrendiği an tarafınızla iletişime geçilmiş olup, sonuç alınamamıştır. Aynı zamanda satış günü aracı aldıktan sonra araç sürekli duraklama yapıyor. Müvekkil sizinle yaptığı görüşmede “ motor hava yapmıştır” diye ifade etmişsiniz. Müvekkil daha sonra sizinle defalarca iletişime geçmek istemesine rağmen herhangi cevap alamadığı gibi, müvekkilime geri dönüş sağlanmamıştır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 8 uyarınca söz konusu aracın ayıplı olduğu açıktır. Yine 6502 sayılı kanun madde 11 uyarınca, müvekkilim seçimlik haklardan olan sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemektedir. Satış sözleşmesinden dönmek suretiyle aracın iadesi ile ödenen X TL bedelin tarafımıza iade edilmesini talep etmekteyiz. Müvekkilim satılan aracı geri vermeye hazırdır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ayıplı aracın iade alınarak, X TL bedelin, ihtarın tarafınıza ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde müvekkile iade edilmesini talep ederiz. Aksi takdirde her türlü hukuki yola başvurulacağı ihtar olunur

SAYIN NOTER                 :

Üç suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanılmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. (tarih)

BANKA BİLGİLERİ

GARANTİ BANKASI

ŞUBE KODU:

HESAP NO:

                                                                                                             İHTARDA BULUNAN

Ayıplı Araç İhtarname

ADANA … NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                                      :

VEKİLİ                                                  :

MUHATAP                                         :

KONU                                                  : …….  plakalı ayıplı araç için yapılan satış sözleşmesinden dönme ve söz konusu aracın iadesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil ile aranızda 21/09/2020 tarihinde ………. plakalı araç için noter huzurunda satış sözleşmesi yapılmıştır. İletişim kurulan, kendisini eşiniz olarak tanıtan ………… ile satıcı yan olarak satılanda bildirdiğiniz nitelikler bulunmamaktadır. Söz konusu aracın nitelik ve/veya niceliğini etkileyen, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcı müvekkilin beklediği faydaları ortadan kaldıran ve/veya önemli ölçüde azaltan maddi, ekonomik ayıplar bulunmaktadır. Aracın satışı için verdiğiniz ilanda her ne kadar “… bayandan temiz ve bakımlı aile aracı, 6000 TL’lik hasar kaydı olduğu…” belirtilmişse de satıştan sonra yapılan bilirkişi kontrollerinde araçta gizli ayıpların bulunduğu tespit edilmiştir.

Bilirkişi incelemesinde satış sözleşmesi sırasında ve öncesinde bildirilmeyen araç arka dingilinde kaynak-çatlaklar olduğu, 5000 TL’ye tadilat yapılabileceği, aracın aslında belirtildiği gibi 6000 TL’lik hasar kaydı olmadığı, tek taraflı takla vb. büyük bir kazaya karışmış olabileceği öyle ki tavanının, direklerinin dahi işlemli olduğu, her ne kadar tramer bilgisinde görülmese de pert, hasarlı olarak nitelendirilebileceği kornasının çalışmadığı ve 1000 TL’lik tadilat masrafı olduğu vs. yukarıda belirttiğimiz gibi gizli ayıplarının mevcudiyetinden bahsedilmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz hukuki uyuşmazlık neticesinde genel olarak 6098 S. BK. özel olarak ise 6502 S. TKHK. Gereğince diğer seçimlik haklarımızı saklı tutarak satılanı geri vermeye hazır olduğumuzu ve sözleşmeden dönme irademizi iş bu ihtarname ile tarafınıza iletiyoruz. İhtarnamenin tebliğinden sonraki 3 gün içerisinde müvekkil tarafından ödenen 44.000 TL’lik araç bedeli, araç ve/veya iş bu hukuki süreç için yapılan sair masrafların, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizlerinin müvekkile ödenmesi ile birlikte aracın tarafınıza iadesini talep etmekteyiz aksi takdirde hukuki süreci başlatacağımızı ve suç teşkil edebileceğini düşündüğümüz hal için 5207 S. TCK. – 5271 S. CMK. kapsamında şikayette bulunacağımızı vekaleten bildiriyoruz. tarih

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesini arz ve talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

EK; Vekaletname sureti

Ayıplı Araç İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN               :

VEKİLİ                         :

İHTAR EDİLEN            :

KONU                            :

AÇIKLAMALAR :

 1-) Müvekkil şirket ile aranızda … tarihinde … Plaka nolu … Şase nolu … Model Beyaz renkli FORD MİNİBÜS markalı araç için satış sözleşmesi yapılmış olup, … tarihinde noter satışı yapılarak aracın müvekkil şirkete teslimi gerçekleşmiştir.

2-) … Tarihi itibari ile müvekkil şirket tarafından satışa konu aracın ayıplı olduğu öğrenilmiştir. Şöyle ki; Araç … ilçesi girişinde 70 km hızla seyir halindeyken aracın arka iki lastiği patlamış olup müvekkil şirket daha sonrasında araca sağ arka jant ve yeni lastikler takmıştır. Bu nedenle 3 ay bile dolmadan ve kilometresi yeni iken lastikleri patlayan araç için yapılmış olan … TL masrafın müvekkil şirket adına tarafımıza ödenmesini talep ederiz. Aksi takdirde ilgili mahkemeye veya Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımızı aleyhinize yasal takip başlatacağımızı ihbar ve ihtar ederiz.

Banka Hesap Bilgileri

VAKIFBANK-İban:

3-) Siz sayın muhatabın 3 gün içinde ödeme yapmaması halinde yasal yollara başvuru hakkımızı kullanıcağımızı tarafınıza ihtaren bildiririz.

                                                                                                                 İHTAR EDEN VEKİLİ

SAYIN NOTER; İş bu ihtarnamenin bir adedi muhatabın e-tebligat adresi olması durumunda  e-tebligat olarak tebliğini, e-tebligat adresi olmaması durumunda PTT yoluyla fiziki ortamda muhattaplara APS olarak tebliğini bir adedinin tarafıma verilmesini,bir adedinin daireniz dosyasında saklanmasını talep ve beyan ederim.

                                                                                                              İHTAR EDEN VEKİLİ

Ayıplı Aracın İadesi İçin İhtarname Örneği

                                                                                                                  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Ayıplı Araç İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTARDA BULUNAN:

VEKİLİ:

TEBLİGAT ADRESİ:

MUHATAP:

KONU: Satılan ayıplı aracın iadesi için yapılan ihtardan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Tarafınızca müvekkile, … tarihli … Noterliği’ nin  … yev. nolu  araç satış sözleşmesi ile  … plakalı araç devredilmiştir.  … Tarihi itibari ile müvekkilim tarafından satışa konu aracın ayıplı olduğu öğrenilmiştir. Şöyle ki;

Tarafınızca söz konusu araç “Yan kapılarında yüzeysel boya olduğu, haricinde bir hata boya veya kusur olmadığı,hasar kaydı olmadığı” belirtilerek müvekkile satılmıştır. Bu Bilgiler Sahibinden.com İsimli web sitesi kayıtlarında ve telefon kayıtlarında da mevcuttur. Satıştan önce tarafınızın sürekli çalıştığı ve tavsiye ettiği ‘’…’’ isimli ekspertiz firmasından rapor alınmış ve beyanlarınızla uygun olduğu görülerek araç satın alınmıştır. (Ekspertiz firması ile ilgili şikayet hakkımız saklıdır.)

Ancak araç … iline getirilirken yaşanan ufak sıkıntılar üzerine, noter satışından önce herhangi bir ayıbı fark edilemeyen araç … yeniden ekspertize sokulmuş ve … tarihli … Oto Ekspertiz raporuna göre ‘’Aracın kaporta ve motor alt kısımlarında aşırı derecede yanık olduğu, aracın içten ve dıştan işlemli ve boyalı olduğu, motor iç tesisatında yanıklar olduğu ve kabloların boşta olduğu, motorun mekanik aksamında da yanıklar olduğu ve motorun orijinal halde olmayıp tamirli olduğu’’ şeklinde rapor alınmıştır.

Bu durumun şaşkınlığı ile müvekkil aracı servise götürmüş, servis raporlarında: ‘’aracın yanık olduğu, aracın alt kısımlarında aşırı derecede korozyon oluştuğu, itfaiyenin kullandığı söndürme tozunun aracın tüm mekanik ve elektronik aksamında mevcut olduğunu, aracın motorunun orijinal halde olmayıp açılıp rektefiye edildiği, elektronik aksamı çalıştıran çoğu kablonun yanık ve beyne bağlı olmadığı, aracın orijinal beyninin de yerinde olmadığı, aracın şase ve alt kısımlarına yanık izlerini gizlemek için zift sıkıldığı’’ şeklinde rapor ve beyanda bulunmuştur.

Bu durumdan habersiz olan müvekkilin, durumu bildiği takdirde aracı almayacağı aşikardır. Araçta, satış sözleşmesi sırasında mevcut olan ayıptan şahsınız bizzat sorumludur. Müvekkilim aracı satın almadan önce gerekli incelemeleri yapmış, gözden geçirme yükümlülüğünü yerine getirmiş fakat ayıbı fark edememiştir. Durumu öğrendiği an tarafınızla iletişime geçilmiş olup, sonuç alınamamıştır. Müvekkil daha sonra sizinle defalarca iletişime geçmek istemesine rağmen herhangi cevap alamadığı gibi, müvekkilime geri dönüş sağlanmamış, telefonları engellenmiştir. Tüm bu durumlarda müvekkile satmış olduğunuz araç ile ilgili aracın yanmış olduğu, araçta bir çok ayıp ve hasar olduğu ve yukarıda belirtilen diğer hususlar tarafınızca hileli işlemlerle gizlenmiş olup, gizli ayıplı/kusurlu aracı müvekkile satmış bulunmaktasınız.

Yukarıda belirtilen sebeplerle ve fazlaya ilişkin tüm hak ve alacaklarımız ile tazminat haklarımız saklı kalmak kaydı ile; TBK 227 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen sebeplerle sözleşmeden döndüğümüzü, iş bu ihtarnamenin tebliğ tarihi itibariyle 3 gün içerisinde araç satış bedelinin ve müvekkil tarafından yapılan diğer masrafların faizleri ile birlikte ahzu kabz yetkimiz uyarınca tarafımıza ait Finansbank TR81 0011 1000 0000 0085 8986 61 Iban nolu hesaba gönderilmesini ve aracın devrinin geri alınmasını, aksi halde satış bedelinin ve diğer masrafların faizleri ile birlikte tahsili ya da satış bedelinden indirim/değer kaybı, araçta mevcut tüm hasar ve ayıpların giderilmesi için gerekli olan onarım ücretlerinin tarafınızdan tahsili için masrafları tarafınıza ait olmak üzere aleyhinize davalar ve icra takipleri ikame edileceği, tarafınız aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunulacağını vekaleten ihtar ederiz.

Sayın Noter;

4 (dört) Nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretini muhataba hızlı posta yolu ile tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir suretinin tarafımıza verilmesini rica ederim.

İhtar Eden Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Yusuf

    11 18 2019 tarihinde bir arac araca 4.750tlborcumu senet yaptik araci aldim alirken satici bize aracta sadece kapi otomatiklerinde sikinti oldugunu soyledi arac stop edince calismiyor bi noktadan sonra calisiyor ustaya getirdik araca 5 bin tl para verdim satici bana araci yaptir dedi masrafida konusuruz dedi.ve aracta bugun servisin eksper yapmasi ile ariza tespit raporunda 7 8 bin lira daha masrafin oldugunu beyan etti bende senetimi odemedimden dolayi beni avukata verdi satici ben bu durumda ne yapabilirim hukuken ne yapmam gerekir tesekkur ederim

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.