Avukatsız Boşanma Dilekçesi

May 15, 2019 | Dava Dilekçesi

Avukatsız Boşanma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                         

TEDBİR NAFAKASI VE UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ TALEPLİDİR.

 

DAVACI                          : 

 

DAVALI                              

                                 

KONU                                   : Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                :

Davalı eşim ile ……… tarihinde evlenmiş bulunmaktayız. Davalı eşim ile aramızda daha evliliğimizin ilk yıllarından itibaren fikri ve ruhi uyuşmazlıklar baş göstermiştir. Davalı ile ………………….. doğumlu ……………… isimli ve ………………….. doğumlu ……………… isimli iki müşterek çocuklarımız bulunmaktadır. Aşağıda açıklayacağım sebeplerden de anlaşılacağı üzere davalı ile olan evliliğim süresince son derece zor durumda bırakılmış ve mağdur edilmiş durumdayım. Şöyle ki;

Davalı eşim ile birlikte babamla beraber babama ait evde yaşıyorduk. Davalı eşim, ben ve çocuklarım babamın evinde kaldığımız müddetçe hep babam sayesinde geçiniyorduk. Davalı eşim çalışıyor olmasına karşılık evine hiç para vermediği gibi, benden sürekli para istiyor ve babamdan para almam için bana baskı yapıyordu. Bende babama borcunu geri ödeyecek sanarak babamdan sürekli borç para isteyip, davalıya verdim. Ancak davalı borcunu ödemeyince babam da para vermeyi kesti. Gerek örf ve adetlerimiz, gerekse toplumsal yaşayış şartları evlilik birliğini ve aile müessesesini kutsal kılmaktadır.  Davalı bu kutsal müesseseyi amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmış olmakla beraber davalının tutum ve davranışları nedeniyle ortak yaşam çekilmez bir hal almıştır.

2- Çocuğumu doğurmam sırasında loğusalık dönemini geçirmem için davalı beni kendi ailesinin evine götürdüğü için bir müddet burada kaldım. Bu arada davalı bende bulunan ve babamın evine ait anahtarı benden habersiz alarak, o sırada şehir dışında olan babamın, evindeki değerli eşyaları almıştır. Bu olayı hatta babam bana söylediğinde davalının kendi ailesine de anlattım. Daha sonra ise babamın evinde yaşamak için tekrar döndüğümüzde babam benim bilgim dahilinde eve harçlık bırakıyordu. Bu harçlıklarında ortadan kaybolması neticesinde davalı eşimin bu paraları da aldığını tespit ettik. Davalı eşim ile konuştuğumda bu paraları kendisinin aldığını itiraf etti. Bunun üzerine bu durumu da davalının ailesine anlattım. Davalının ailesi ise askere gidip gelene kadar idare edelim dediler. Bunun üzerine olayların daha ciddi boyutlara ulaşmaması için durumu babama anlattım.

3- Davalı eşim askere gittiğinde evi ve çocuklarına olan ilgisi tamamen yok oldu. Arayıp sormadığı gibi 2011 yılı Mart ayının başlarında askerden geldiğinde evi de terk ederek bir daha geri dönmemiştir. Davalı eşim ne beni ne de çocuklarını arayıp, sormamaktadır. Davalı eşin amacı evlilik birliğini kullanarak babam sayesinde geçimini temin etmeye çalışmak olduğu gayet açık ortadadır.

4- Temelinden sarsılan evlilik birliğinin sürdürülmesine artık imkan kalmadığı gibi taraflar arasındaki evlilik birliğinin devamında hukuki bir yarar da yoktur. Davalı, hem maddi hem de manevi olarak son derece zarara uğratmış olup, sadece benim değil çocuklarım ve akrabalarımın da huzurunu bozarak katlanılması imkansız bir ortam yaratmıştır.

5- MK. 174. maddesi gereğince Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen KUSURSUZ veya DAHA AZ KUSURLU taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Ayrıca aynı maddenin 2. fıkrası  “ Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden, kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” demektedir.

6- Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davalının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, tarafıma atfı mümkün hiçbir kusur bulunmamaktadır. Davalının kusurlu olduğu gayet açık bir şekilde ortadadır. Evlilik birliğinin sarsılmasında tek bir kusurum varsa o da davalıya güvenerek, maddi veya manevi bütün ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamam olmuştur.

7- Müvekkilin boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik haklarımın saldırıya uğradığı çok açıktır. Bu nedenle MK.174. madde de sözü edildiği gibi tarafıma boşanmanın feri niteliğinden olmak üzere maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedilmesini talep ediyorum.

8- Sonuç olarak, tarafların bir araya gelerek bu evliliği yürütmeleri mümkün değildir. Bu nedenle de fiilen biten evliliğin hukuken de sona ermesi için işbu dilekçem ile sayın mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : MK., HUMK. ve sair ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, yemin dahil her türlü yasal delail.

 

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız üzere,

Öncelikle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ortak hayatın sürdürülmesinde fayda olmadığından BOŞANMAMIZA,

 

  • Fazlaya dair her türlü talep, dava, şikayet ve diğer tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla davamın KABULÜ ile davalının MK. 174. maddesi gereğince kusurlu eş olması sebebi ile, 30.000,00-TL maddi ve 30.000,00-TL manevi tazminat ödemesine hükmedilmesine,
  • İki müşterek küçük çocuğun velayetlerinin tarafıma verilmesine,
  • Müşterek küçük çocukların içinde bulundukları durum ve yaşlarının küçük olması nedeni ile ihtiyaçlarının bulunduğu da gözetilerek dava tarihinden itibaren çocuk için 500’er TL ve benim için 400-TL tedbir nafakasına, bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına hükmedilmesine,

Yargılama gideri, sair masrafların da davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                       Davacı

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.