Ücretsiz Dava Baroya Bildirim Dilekçesi

Ücretsiz Dava Baroya Bildirim Dilekçesi 1

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA

28.02.2019

Baronuzun levhasında … sicil numarasıyla kayıtlı avukatım. … ve avukatlık ücretini ödeme gücü bulunmayan …’nın vekaletini almış bulunmaktayım. Müvekkili … Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyasında … olarak temsil etmekteyim.

Yukarıda belirttiğim sebepten dolayı tarafımca müvekkilden görülecek dava için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğum bildirimi, Avukatlık Kanunu 164. Maddesinin “Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.” Hükmü uyarınca mesleki görev ve sorumluluk kapsamında ifa etmekteyim. Söz konusu durumu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Baroya Ücretsiz İş Bildirimi 2

ADANA BARO BAŞKANLIĞI’NA

Konu : Avukatlık Kanunu 164. Madde gereğince bildirimde bulunulmasıdır.

…. sicil numarası ile baronuzun üyesi olarak avukatlık faaliyetlerine devam etmekteyim. … adına/adlarına yürütmekte olduğum aşağıda esas numarasını vermiş olduğum icra takibi ve dosyalara vekilleri sıfatıyla vekaletname sunularak dava ve icra takip edilmekte olup, yakınlık sebebiyle iş bu davalarda ücret alınmayacaktır;

DOSYA NUMARALARI:

İş bu sebeple, Avukatlık Kanunu 164. Maddesi gereğince Başkanlığınıza bildirim zorunluluğu doğmuştur.

Saygılarımızla,

Avukat

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir