Görevsizlik Sonrası Vekalet Ücretine Hükmedilmemesine İtiraz

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Yerel mahkeme kararını istinaf ettiğimize dair dilekçemizdir.

TALEP :

1- Yerel mahkeme kararının yalnızca vekalet ücreti kısmına dair hükmünün kaldırılmasına, davalı taraf olarak lehimize AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE, dair talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- Davacı taraf Ahmet nişanın bozulmasından kaynaklı tapu iptal ve tescil ile hediyelerin iadesi talepli Adana Aile Mahkemesi’nde dava açmıştır. Yerel mahkeme tarafından eşlerin dini nikahlı olarak gayri resmi şekilde birlikte yaşadıkları ve davanın aile hukuku prensiplerine göre çözülemeyeceği, veçhile davanın genel mahkemelerde görülmese gerektiğinden bahisle davanın görevsizlikten reddine karar vermiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararın yerinde olduğunu, davanın haksız fiil hükümleri uyarınca görülmesi gerektiğini ifade etmekteyiz.

2- Davanın reddine karar verilmiş ancak davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş olmasına rağmen yerel mahkemece lehimize vekâlet ücretine hükmedilmemiştir. Bu hal üzere kendisini vekil ile temsil ettiren davalı taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince vekâlet ücretinin takdiri gerekmektedir.

3- “Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde harç ve yargılama giderleri ile yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin yetkisizlik veya görevsizlik kararı veren mahkeme tarafından hüküm altına alınması gerekirken, bundan zühulle karar verilmesi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 14. H.D. 2007/828 E. 2007/1427 K. [www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 30/09/2021])

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar dikkate alınarak yerel mahkeme ilamının yalnızca vekalet ücreti kısmına dair verilen hükmün kaldırılarak davalı taraf olarak lehimize AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir