Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Eski Roma’da Avukatlık Nasıl Yapılıyordu?

Roma hukuku, saygın hukukçuların çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Romalılara gelene kadar Sümer, Mısır ve Hitit dahil hiçbir uygarlık genelleştirilmiş hukuk kurallarım kullanmamıştır.

Antik Yunan’da ilk dönemlerde geçerli olan, kişinin hakkını yargıç önünde bizzat savunması ilkesi Roma’da da görülmüştür. Roma İmparatorluğunun Krallık ve Cumhuriyet dönemlerinde ayrık durumlar haricinde (vesayet, savaş esiri olma gibi) “Hç kimse başkası lehine dava yürütemez -Nemo alieno nomine lege agene potest- kuralı gereği bireylerin bizzat yargıç önüne çıkmaları gerekiyordu.

Eski Roma'da Avukatlık Nasıl Yapılıyordu

Bu durumda Roma’da da yargıç önünde temsil olanaksız olup, tarafların yargıç önünde bizzat bulunması zorunlu idi.

Bireylere, patron olmak sıfatıyla Patrisienler ile patronun en yakın yardımcısı olan Plebisienler duruşmada yardım ederlerdi. Zamanla patronun yanında “advo catus” denilen ve tehlike amnda yardıma çağrılan dost anlamına gelen kişiler de bulunmaya başladılar.

Savunma görevini yapanlar patron veya daha çok “orator” olarak adlandırılıyordu. Orator (hatip) olmak için hukukçu olmaya gerek yoktu. Oratorlar, yaptıkları savunma için ücret almazlardı. Advo catus kelimesi, ancak Bizans İmparatorluğu döneminde anlamını değiştirdi ve bugünkü anlamıyla kullanılmaya başlandı.

Roma’da avukatlar her hukuk davasına başlamadan önce adaletin gerçekleşmesini sağlayacağını, savunduğu kişinin haklarım eksiksiz savunacağını, dürüstlük yolundan ayrılmayacağım belirterek yemin ederlerdi.

MÖ. 17 yılından itibaren Formulaire rejimi zamamnda bizzat bulunma zorunluluğu kaldırıldı. Taraflar kendilerini temsil eden bir Cognitor veya bir Procurator görevlendirebildiler. Yardımları zorunlu olmayan bu kişiler, zamanla büyük ücretler almaya başladılar.

Bunun üzerine Milattan 204 yıl evvel Cincia Kanunu (la loi de Cincina) olarak adlandırılan kanun ile savunma ücreti olarak kabul edilen hediye ve bağışlar yasaklandı. Bu yasa amacına ulaşamadı. Çünkü artık avukatın yardımı meslek haline gelmeye başlamıştı.

Bundan dolayı yardım karşılığında ücret alınmalıydı. Claudius, avukatların ücret alabileceğini, ancak belli bir tavanı (onbin sesteres) olacağını yasalaştırdı. Bundan sonra peşin ücret alınmaması yolunda yoğunlaşan görüşler, İmparator Justinien döneminde kalktı ve avukatların peşin ücret almaları kabul edildi. Hatta peşin ücret almayan avukatın çekilme hakkı olduğu dahi benimsendi.

İmparator Justin döneminde ise avukatlar, yavaş yavaş bir araya gelmeye başladılar. Bu toplantılara “Ordo” adı verildi. Daha sonra topluluk halinde örgütlendiler. Örgütlenmenin sonucunda barolar oluştu.

Barolar avukatlık kurallarım koydular, alınacak ücreti belirlediler, mesleğe ilişkin hukuk eğitimini hazırladılar. İlk zamanlan levhaya yazılma tarihine göre en kıdemli olan baro başkanı sayılıyordu.

Avukatlar sayı ile sınırlandınlmış idi. Böylelikle Roma’da avukatlık meslek haline geldi ve avukatlara patroni yerine advocati denilmeye başlandı. Artık avukatlık onursal bir meslek olmaktan çıkmış, karşılığında para istenilen bir meslek haline gelmiş oldu.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir