Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Avukatlık Sözleşmesi Ne Demektir?

Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı

“Avukatlık sözleşmesi, avukatla iş sahibi için hem hak hem de yükümlülükler doğuran, avukata edinmiş olduğu hukuki bilgi ve tecrübelerini iş sahibinin menfaatlerini koruma ve hukuka uygun hareket etme; iş sahibine de hukuki menfaatlerinin korunması karşılığı belli bir miktar ücreti, avukata ödemeyi öngören, yazılı olarak yapılması zorunluluğunu gerektirmeyen bir sözleşmedir”.

Avukatlık sözleşmesi; baro levhasına yazılı olup, mesleğini serbest olarak yapan avukat veya avukatlık ortaklığı ile iş sahibi arasında bağıtlanan, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, hukuki sorun ve uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu edinen, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

Avukatlık Sözleşmesinin Özellikleri

 1. Her İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir

  Avukatın yükümlülükleri, başta “özenle hizmetin yerine getirilmesi” olmak üzere varsa yazılı sözleşme, yasa, meslek kuralları, meslek örgütü kararlan, mesleki düzen ve gelenekleri ile ortaya çıkmakta; iş sahibinin de başta ücret ödeme ve bilgi verme olmak üzere çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır

 2. Ücret Karşılığı Yapılan İvazlı Sözleşmedir

  Avukatlık sözleşmesi; ücret karşılığı yapılan ivazlı bir sözleşmedir. Sözleşmenin bu niteliği nedeniyle ücretin ödenip ödenmediği konusunda kanıt yükü iş sahibine aittir. Avukat hukuki yardımı yaptığını kanıtlamak durumunda olup, bu kanıtlandığında iş sahibinin avukatlık ücretini ödediğini kanıtlaması gerekmektedir. Bu nedenle iş sahibinin ücreti ödediği konusunda kanıt yükünü tersine çevirip yemin kanıtına dayanarak kanıtlaması kabul edilmemektedir.

 3. Belli Bir Hukuki Yardımı veya Bir Hizmetin Yapılmasını Konu Edinen Sözleşmedir

  Avukatlık sözleşmesi kanunda tanımı yapılmamakla beraber ismen belirlenmiş, kapsamı gösterilmiş, iş görmeyi konu edinen ve yasa ile düzenlenen bir sözleşme olarak hukuk yaşamımızda yerini almıştır.

 4. Kendine Özgü Kuralları Olan -Sui Generis- Türde Sözleşmedir

  Avukatlık Kanununda açıkça tanımlanmamış olması ve henüz gelişim aşamasında olması nedeniyle kendine özgü kurallardan oluşan “sui generis ” türde bir sözleşmedir.

 5. Avukatlık Tekeline Sahip Kişilerce Yapılabilecek Sözleşmedir

  Bu nedenle avukatlık sözleşmesi ancak, ülke genelindeki barolardan birisinin levhasına kayıtlı bir avukatla veya avukatlık ortaklığı ile yapılabilen türde bir sözleşmedir.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.