Avukatlar Serbest Meslek Makbuzunu Nasıl Keser?

Avukatlar Serbest Meslek Makbuzunu Nasıl Keser

Avukatların Serbest Meslek Makbuzu Kesmesi

Avukatların birçoğu serbest olarak çalışmaktadır. Serbest olarak çalışan avukatın kendisine ait vergi levhası bulunmaktadır. Sonuç olarak elde ettiği gelirleri “Serbest Meslek Makbuzu” keserek kayıt içi duruma getirmesi gerekmektedir.

Serbest meslek makbuzu “değerli evrak” sayılmaktadır. Bu evrak ücretin tahsil edildiğini ispatlamaya yarar. Müşteriden yapılan tahsilat sonucunda bir makbuz yaprağı müşteriye verilir. Bir makbuz yaprağını ise avukat kendisi saklar veyahut muhasebecisi mevcutsa ona verir.

Makbuzlar tarih sıralamasına göre kesilmelidir. Sıra numarasına ve tarihlerin düzenine dikkat edilmesi gerekir. Eğer makbuzda bir yazım hatası yapılırsa bu makbuz koçana zımbalanır ve üzerine “İPTAL” ibaresi yazılır.

Avukatların Keseceği SMM Üzerinde Bulunması Gerekenler

Serbest Meslek Makbuzu üzerinde bulunması gerekenler Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesinde sayılmıştır:

  1. Makbuzu düzenleyenin adı-soyadı, ünvanı, adresi, vergi Dairesi, hesap numarası.
  2. Müşterinin adı-soyadı, ünvanı ve adresi
  3. Alınan para miktarı
  4. Makbuzun düzenlendiği tarih
  5. Avukatın imzası

Avukat Ne Zamandan İtibaren Serbest Meslek Erbabı Sayılır?

Bu husus vergi kanununun 66. maddesinde belirtilmiştir. Avukat baro levhasına kayıtlı ve vergi levhasını da asmış ise serbest meslek erbabı olarak işe başlamış sayılır.

Serbest Meslek Makbuzu KDV ve Stopaj Düzenleme Seçenekleri

Müvekkilinizin gerçek kişi ise “stopaj kesintisi” yapılmaz. Müvekkiliniz de bir vergi mükellefi ise bu durumda “%20 stopaj” kesintisi de makbuza dahil edilir.

  1. KDV ve Stopaj Dahil
  2. KDV ve Stopaj Hariç
  3. KDV dahil Stopaj Hariç
  4. KDV hariç Stopaj dahil

Örneğin 1.000 TL için %18 KDV kesilmek istenir ise 1000 TL 1,18 sayısına bölünecektir. Ortaya çıkan ücret KDV hariç ücret tutarı olur. Eğer %20 stopaj kesilmek istenirse bu durumda KDV hariç hesapladığımız brüt tutarın %20’si alınmalıdır. Sonuç olarak KDV hariç brüt ücretten stopaj düşüldüğünde ortaya net ücret çıkacaktır.

Eğer stopaj tevkifatı yoksa 1000 TL ödeme alan bir avukat bu tutar üzerinden %18 KDV kesecek yani 152,55 TL devlete ödenecektir. Avukat yine o ay içinde yaptığı ofis giderlerine dair KDV ödemelerini gider göstererek devlete ödeyeceği KDV tutarından mahsup edebilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.