Avukatlar Nasıl Vergi İncelemesine Alınır?

Şub 5, 2020 | Tanım & Denemeler & Tarihçe

Avukatlar Nasıl Vergi İncelemesine Alınır?

Avukatlar nasıl vergi incelemesine alınır? Avukatların vergi mükellefiyeti nelerdir? Vergi denetçileri tarafından avukatlar nasıl incelenir?

6736 ve 7143 sayılı Yasalardan faydalanarak matrah ve vergi arttırımı yapmayanlar başta olmaz üzere birçok meslektaşımız hakkında vergi incelemeleri yapılmaktadır.

Yapılan incelemeler şu esasa dayanmaktadır:

1. Noterlerden, avukat adına çıkan vekaletnameler temin edilmektedir.

2. UYAP sistemine kayıtlı kaç dosya olduğuna bakılmaktadır.

3. Banka hesap hareketleri incelenmektedir.

4. Vekalet + dava + SMM varsa ve SMM’de yazan tutarla bankadan gelen para tutarlıysa sorun yok.

5. Vekalet var, dava açılmamışsa vekalet verene bu vekaleti neden verdiği, danışmanlık hizmeti alıp almadığı, aldıysa ödeme yapıp yapılmadığı soruluyor.

6. Avukatlardan serbest meslek kazanç defterleri ve avukatlık hizmet sözleşmeleri talep ediliyor.

7. Vekalet var, dava ve/veya icra takibi var, ancak bankadan yapılmış ödeme yoksa müvekkilin ifadesi alınıyor ve ödeme yapılıp yapılmadığı, yapılan ödemenin masraf mı yoksa vekalet ücreti mi olduğu soruluyor.

8. Vekalet yok, yetki belgesi varsa yetki veren avukatın ifadesine başvuruluyor ve yetki belgesi verilmesine dayanak dava/icra takibi için tevkil edilen avukata ödeme yapılıp yapılmadığı soruluyor.

9. Serbest meslek makbuzu kesilmemiş ve bedelinin tahsil edilmediği ileri sürülen dava veya icra takiplerinde kesinleşme olup olmadığı irdelenmektedir.

Yukarıda ele alınan hususlar çerçevesinde aşağıdaki anektodları bilmekte fayda olacaktır. 

1. Gelir Vergisi Kanunu açısından serbest meslek kazançlarında tahsilat esası geçerli olduğundan, eğer henüz vekalet ücreti tahsil edilmemişse gelir vergisi tarhiyatı yapılamaz.

2. Kısmen dahi ödeme varsa, hizmetin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan serbest meslek makbuzu (SMM) kesilmesi gerekmektedir.

3. KDV Kanunu açısından hizmetin ifası ile birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleşeceği için hizmet ifası ile birlikte bedel tahsil edilmiş olsun veya olmasın SMM kesilmelidir. Yargı kararlarına da yansıdığı üzere avukatlık hizmetinde takip edilen dava veya işin kesin hükümle sonuçlanması ile birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleşir. İcra takiplerinde alacağın tam olarak tahsil edilmesi ile birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleşir. SMM davanın kesinleşmesi veya icra takibinin tamamlanıp dosya borcunun tamamlanması sonrasında kesilmelidir. Kesinleşme veya tahsilat durumunda vekalet ücretinin alınıp alınmadığına bakılmaksızın makbuzun kesilmesi gerekmektedir.

4. Dava kesinleştiği veya alacak tahsil edildiği halde (yani vergiyi doğuran olay gerçekleştiği halde) vekalet ücreti tahsil edilememiş ise yine de SMM kesilir, müvekkile gönderilir. Ancak bu SMM üzerine “bedeli tahsil edilmemiştir” yazılır. Böylece KDV ödense bile gelir vergisi çıkmaz.

5. Bankadan gönderilen vekalet ücreti ile SMM uyumsuz ise “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge” oluşur. Bu durumda aradaki fark üzerinden yapılan tarhiyat + tarhiyatın 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası + gecikme faizi şeklinde mali sorumluluk yanında VUK m.359 uyarınca 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir cezai sorumluluk da doğar. Her hesap dönemi ayrı suç oluşturur. Aynı yıl içinde birden fazla kez bu şekilde kesilen SMM için zincirleme suç hükümleri uygulanırken; hesap döneminin kapanması sonrası kesilenler için yeni suç oluşmuş kabul edilir.

6. Hiç SMM kesilmemesi ancak buna rağmen tahsilat yapılmış olması durumunda cezai sorumluluk yok. Bu durumda ödenmesi gereken vergi + verginin 1 katı tutarında vergi ziyaı cezası + gecikme faizi talep edilir.

7. Avukatlık sözleşmeleri hem Avukatlık Kanunu md 36 hem de KVKK kapsamında olduğundan, kişisel bilgilerin ve sır saklama yükümlülüğünün gereği olarak inceleme elemanı tarafından talep edilemez.

8. İnceleme neticesinde tarhiyat yapılması durumunda vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilir. Tebliğ elektronik ortamda da olabilir. Tebliğden itibaren vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür.

9. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı dava açarken yürütmeyi durdurma talep etmeye gerek yoktur. Yasa gereğince (2577 S.K.) zaten dava açıldığı anda otomatik olarak yürütme durmaktadır. Tarh edilen vergiler bu şekilde tahakkuk etmediği için dava neticelenmeden tahsilata girişilemez, haciz yapılamaz. Ancak gecikme faizi işlemeye devam eder.

10. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde tahakkuk eden vergiler ve kesilen cezalarla alakalı olarak 2 no’lu ihbarname gönderilir ve ödeme yapılması için 1 ay süre verilir. Maddi hata (örneğin fazla vergi ceza yazılması gibi) olmadığı müddetçe 2 no’lu ihbarnameye karşı dava açılamaz.

11. 2 No’lu ihbarname ile öngörülen sürede de ödeme yapılmazsa yine de haciz yapılamaz. Ancak şartları varsa ihtiyati haciz yapılabilir. Bu kertede ödeme emri yollanır ve 15 gün süre verilir. Bu süre zarfında ödeme olmazsa haciz yapılabilir. Ödeme emrine karşı vergi mahkemesinde yine tebliğden itibaren 15 günlük dava açma süresi var. Ancak ödeme emrinde dava açılması tahsilatı durdurmuyor. Bu sebeple yürütmeyi durdurma talep edilmelidir.

12. Vergi incelemesi sırasında müfettişler galeyana getirip rapor değerlendirme komisyonunda dinlenme talebi yoktur yazıp imzalatmakta. Ancak müfettişe derdinizi anlatamadığınız durumlarda komisyonda dinlenme talep edebilirsiniz. Etkili olmaktadır.

13. Tahsilat yapılmasına rağmen makbuz kesilmemesi durumunda Vergi Usul Kanunu madde 353/1.1 uyarınca ayrıca özel usulsüzlük cezası da kesilmektedir. Ancak Danıştay’ın da yerleşik kararlarında yer bulduğu üzere, cari dönem kapandıktan sonra geçmişe yönelik yapılan vergi incelemeleri ile özel usulsüzlük cezası kesilemez. Bunu mahkemeye taşımanız durumunda kazanmanız olasıdır.

15. Gecikme faizi sadece vergi aslına yürür. Vergi cezasına yürümez.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Avukatlar Nasıl Vergi İncelemesine Alınır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.