Avukatlar İçin Yetki Belgesi Örneği -2018

Yetki Belgesi Örneği


YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT :

Adı Soyadı                                       : Av. Saim İncekaş (TC:  )

Baro ve Sicil No                             :   

Vergi Dairesi ve Sicil No            : 

Adres                                                 :

YETKİLİ KILINAN AVUKAT:

Adı Soyadı                                 :
Baro ve Sicil No                        :
Vergi Dairesi ve Sicil No      :

Adres                                            :

VEKİL EDEN MÜVEKKİL :

Adı ve Soyadı
Adres

DAYANAK VEKÂLETNAME

Noter, Tarih ve Yevmiye No:

Ekli Ankara () Noterliğinin ../../…. Tarih ve …. Yevmiye sayılı vekâletnamesinde yazılı yetkilerin tamamının kullanımı için düzenlenmiştir.

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca, vekâletname yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.