Avukatlar İçin Yetki Belgesi Örneği -2018

Yetki Belgesi Örneği


YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT :

Adı Soyadı : Av. Saim İncekaş (TC:  )

Baro ve Sicil No                           :

Vergi Dairesi ve Sicil No           :

Adres                                             :

YETKİLİ KILINAN AVUKAT:

Adı Soyadı                                 :
Baro ve Sicil No                        :
Vergi Dairesi ve Sicil No      :

Adres                                            :

VEKİL EDEN MÜVEKKİL :

Adı ve Soyadı
Adres

DAYANAK VEKÂLETNAME

Noter, Tarih ve Yevmiye No:

Ekli Ankara () Noterliğinin ../../…. Tarih ve …. Yevmiye sayılı vekâletnamesinde yazılı yetkilerin tamamının kullanımı için düzenlenmiştir.

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca, vekâletname yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.