Avukatın/Vekilin İstifa Prosedürü ve Sonuçları

Avukatın Haksız İstifasının Sonuçları

Borçlar Kanununun 396/1 inci maddesine göre, vekillikten istifa her zaman mümkün olup, bu istifa vekalet ilişkisini ileriye doğru sona erdiren bozucu  yenilik doğuran BİR İŞLEMDİR. Ancak istifa haksız ve müvekkil de bu nedenle zarara uğramışsa, vekil bu ZARARDAN SORUMLUDUR.

Avukatın/Vekilin İstifa Prosedürü ve Sonuçları

Avukatlık Kanununda ise haksız istifa halinde, vekil yönünden Borçlar Kanunundaki aynı konuya ilişkin düzenlemelere göre daha ağır bir sorumluluk ESASI GETİRİLMİŞTİR. Gerçekten de, Avukatlık Kanununun 174/1 maddesinde “üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat ücret talebinde bulunamaz.” hükmü mevcut olup, bu hükümle, vekaletten haklı bir neden olmadan istifa eden avukatın, Borçlar Kanunundaki vekalet akdine ilişkin genel düzenlemelerden farklı olarak, herhangi bir zarar şartı olmadan da müvekkile karşı sorumlu TUTULDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. Anılan düzenlemeye göre, haksız olarak işi bırakan, vekaletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamadığı gibi, aksine bir hüküm mevcut değilse aldığı peşin ücretleri, kullanmadığı masraf avanslarını da iş sahibine iade ETMEK ZORUNDADIR. (Esas : 2013/15398, Karar : 2013/22021)

Avukatlık Kanununun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2 nci maddesinde düzenlenen “…avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ÜCRETİ KARŞILIĞIDIR.” hükümleri gereğince de avukat, aksine sözleşme yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini talep edemez. (Bkz. Aynı doğrultuda HGK. 23.3.1983 4/562-156; HGK. 3.7.1987 3/92-599; 13. HD. 2005/15433 E. 2008/3694 K.; 13. HD.2008/6280 E. 2008/11580 K.) .) Ancak haksız azil halinde olduğu gibi, avukatın haklı olarak vekillikten istifa etmesi halinde de, işe devam etme  olanağı mevcut olmadığından, avukat, haklı istifa tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir. Öte yandan, vekalet ilişkisi bir bütün olup, vekaletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. Zira, azil ve istifayla birlikte vekalet akdinin en önemli unsurlarından olan “güven ilişkisi” de SONA ERMEKTEDİR.

Avukatın İstifası İle İlgili Yargıtay Kararları

Davacı vekalet ücreti ve yaptığı masrafların ödenmediği gerekçesi ile istifa etmiştir. Bu sebeple istifası haklı olup davacı, tahsil edilmese dahi karşı yan vekalet ücretine hak kazanmıştır.  Hal böyle iken, mahkemece karşı yan vekalet ücreti yönünden de kabul kararı verilmesi gerekir. (Esas : 2014/39561, Karar : 2015/33056)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Merhaba;
  Bir icra dosyasını yetkiyle takip etmekteyim.Asıl avukat ve ben dosyadan istifa edeceğiz.Avukat vekalet ücretini almadık.Masraf için 100 TL yi bankadan gönderdi .Bu paranın da çoğu kullanıldı.Bu durumda bizim istifa yazısında gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz desek 100 tl masrafı vermemiz gerekir mi neticede haklı olarak istifa ediyoruz.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • vekillikten çekilme dilekçesi icra dosyasından masrafı verilmediğinden tebliğ edilememiş, bu arada yeni vekaletname ibraz edilmiş. tahsilatlar çekilen vekile ödenmiş. işi bırakan avukatın sorumluluktan kurtulduğu an ne zamandır. icra dairesi kusurlu mudur. yoksa vekillikten çekilme dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilk vekile ödeme yapılabilir mi? yeni vekaletname ibrazı eski vekilin sorumluluğunu sona erdirir mi bu halde tebliğ zorunluluğu yok mudur. uzun oldu ama konu ile ilgili Yargıtay kararı varsa paylaşır mısınız

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.