Avukatın Üst Üste Yaptığı Yetki İtirazı Disiplin Suçunu Oluşturur

Avukatın Üst Üste Yaptığı Yetki İtirazı Disiplin Suçunu Oluşturur

Avukatın yetki itirazında bulunup, gösterdiği yetkili icra dairesinden gelen ödeme emrine tekrar yetki itirazında bulunması kamu inancmı ve meslek itibarını zedeleyici bir davranış olarak görülmektedir.

TBB Disiplin Kurulu, 09.09.1995 günlü, E. 1995/71, K. 1995/72 sayılı karan “Şikayetli avukatın, müvekkili aleyhine Beyoğlu İcra Dairesinde yapılan bir takibe itiraz ederek Fatih İcra Dairesinin yetkili olduğunu bildirdiği, alacaklı (şikayetçi) vekilinin yetki itirazını kabul ederek dosyanın Fatih İcra Dairesine gönderilmesini sağladığı ve Fatih İcra Dairesinde borçluya yeniden ödeme emri tebliğ ettirdiği, şikayetimin ödeme emrine karşı bu kez de İstanbul İcra Dairesinin yetkili olduğunu ileri sürdüğü anlaşılmıştır. Avukatın bu davranışı meslek düzen ve gelenekleriyle bağdaşmamaktadır. Avukat mesleki çalışmasını; kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde yürütmek ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır”.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.